Порядок атестації

Порядок проходження атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою
 
Учасник атестації повинен прибути для проходження атестації у день, час та місце, визначене атестаційною комісією, і мати при собі документ, що засвідчує особу та підтверджує громадянство України.
До проходження атестації допускаються особи, які своєчасно подали заяву щодо проходження атестації та здійснили оплату послуг за участь в атестації.
Атестація відбувається у два етапи:
1) у письмовій формі, яка включає:
- письмове завдання з використанням технології тестування;
-  письмовий переказ тексту з фахових питань.
2) усній формі, яка передбачає ділову розмову за визначеним сценарієм (за визначеною атестаційною комісією темою).
Час виконання завдання у письмовій формі (тестове завдання та переказ) – 60 хвилин.
Атестація в усній формі розпочинається не раніше як через
60 хвилин і не пізніше ніж 120 хвилин після закінчення атестації в письмовій формі.
Час проходження атестації для кожного її учасника в усній формі до 45 хвилин, з яких 20 хвилин відводиться на ділову розмову за визначеним сценарієм (у тому числі 5 хвилин на підготовку) та не більше ніж 25 хвилин – на повідомлення-презентацію
(у тому числі 15 хвилин на підготовку)
За результатами атестації в письмовій та усній формі комісія приймає рішення про видачу учаснику, який успішно пройшов атестацію, посвідчення щодо вільного володіння державною мовою
Проходження атестації можливе як індивідуально, так і в групі (залежно від кількості поданих заяв).