До уваги студентів ТНЕУ

Дата: 14-06-2017, 15:27

До уваги студентів ТНЕУ Факультет математики, фізики та інформатики Ґданського університету запрошує зацікавлених студентів до участі у ІІ Міжнародній конференції з математичного моделювання, яка відбудеться 7-9 вересня 2017 року за адресою вул. Віта Ствожа 57, (Wita Stwosza), Гданськ, Республіка Польща.


«Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів та систем»

Дата: 23-04-2017, 13:32

«Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів та систем» Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів та систем», яка відбудеться 19 травня 2017 року.


«Сучасна логістика – бізнес та освіта»

Дата: 18-04-2017, 13:08

«Сучасна логістика – бізнес та освіта» Шановні колеги! Університет економіки Варни, кафедра індустріального бізнесу, Болгарська Асоціація промисловості, Болгарська Асоціація транспортних перевезень і логістики запрошують Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна логістика – бізнес та освіта», яка відбудеться з нагоди 10-ої річниці спеціалізації «Логістика» університеті. Наукова зустріч відбудеться 19-20 жовтня 2017 року.


«Юність науки – 2017: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства»

Дата: 7-04-2017, 14:00

«Юність науки – 2017: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства» Колектив Навчально-наукового інституту економіки Чернігівського національного технологічного університету запрошує до участі у Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Юність науки – 2017: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства», яка відбудеться 26-27 квітня 2017 року.


«Роль статистики в подоланні світової економічної кризи: виклики та перспективи для України»

Дата: 7-04-2017, 10:03

«Роль статистики в подоланні світової економічної кризи: виклики та перспективи для України» Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Роль статистики в подоланні світової економічної кризи: виклики та перспективи для України», яка відбудеться у м. Київ 19 травня 2017 р.


«Розвиток малого і середнього бізнесу в умовах глобалізації світової економіки»

Дата: 29-03-2017, 11:08

«Розвиток малого і середнього бізнесу в умовах глобалізації світової економіки» Шановні науковці Тернопільського національного економічного університету! Колектив кафедри міжнародної економіки Житомирського державного технологічного університету запрошує Вас до співпраці в сфері науки і освіти.


«Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством»

Дата: 29-03-2017, 10:58

«Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством» Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством».


«Трансформаційні зміни національної економіки в умовах євроінтеграції»

Дата: 17-03-2017, 11:13

«Трансформаційні зміни національної  економіки в умовах євроінтеграції» Шановні колеги! Колектив кафедри між­на­родних економічних відносин Львівського національного аграрного університету запрошує Вас до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної конфе­ренції «Трансформаційні зміни національної  економіки в умовах євроінтеграції», яка відбудеться 30-31 травня 2017 року в м. Дубляни.


«Актуальні аспекти адміністрування митної вартості товарів та інформування громадян про митні правила й митні формальності»

Дата: 10-03-2017, 10:55

«Актуальні аспекти адміністрування митної вартості товарів та інформування громадян про митні правила й митні формальності» Шановні колеги! Науково-дослідний інститут фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України запрошує взяти участь у науково-практичній інтернет-конференції «Актуальні аспекти адміністрування митної вартості товарів та інформування громадян про митні правила й митні формальності».


До уваги професорсько-викладацького колективу ТНЕУ!

Дата: 10-03-2017, 10:49

До уваги професорсько-викладацького колективу ТНЕУ! Колектив фінансово-юридичного факультету Краківського економічного університету (з нагоди 15-ї річниці від дня заснування) запрошує Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції «Тренди науки у дослідженні сучасних фінансових явищ», яка відбудеться 18-20 жовтня 2017 р. у готелі Арламов (http://www.arlamow.pl/).


«Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці»

Дата: 10-03-2017, 10:06

«Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці» Шановні науковці, викладачі, наукові співробітники, аспіранти! Запрошуємо Вас 19 травня 2017 року взяти участь у І Всеукраїнській інтернет-конференції «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці».


Запрошуємо до участі у конференції

Дата: 9-03-2017, 10:08

Запрошуємо до участі у конференції Інститут економіки та фінансів ЛТЕУ, кафедра бухгалтерського обліку та кафедра аудиту, аналізу та оподаткування запрошують Вас взяти участь у ХIІ всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу та контролю в умовах трансформації національної економіки», яка відбудеться 27-28 квітня 2017 року.


Запрошуємо студентів до участі у конференції «Облік, аналіз та аудит: інноваційні напрями теоретичних і практичних досліджень»

Дата: 1-03-2017, 10:07

Шановні студенти! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі III Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції: «Облік, аналіз та аудит: інноваційні напрями теоретичних і практичних досліджень», яка відбудеться   20 квітня  2017 року у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (обліково-економічний факультет).


«Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери»

Дата: 13-02-2017, 13:20

«Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери» Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнському науково-методичному семінарі «Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери», який відбудеться 27 квітня 2017 р. в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.


«Розвиток бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та оподаткування в сучасному інформаційному середовищі»

Дата: 13-02-2017, 12:18

«Розвиток бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та оподаткування в сучасному інформаційному середовищі» Шановні колеги! Національний університет біоресурсів і природокористування України, кафедра обліку та оподаткування та кафедра статистики та економічного аналізу запрошують Вас взяти участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Розвиток бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та оподаткування в сучасному інформаційному середовищі», яка відбудеться 26 квітня 2017 року.