Конкурси наукових робітРейтингова відомість конкурсного відбору першого етапу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» 2018-2019 навч. рік


Опубліковано 07.03.2019 року

з/п
Прізвище, ім’я по-батькові студента (автора)
ВУЗ з якого надійшла робота
Шифр роботи
Сума
балів

Роботи, які претендують на нагородження дипломами конкурсу

1
Заїчко Олена Сергіївна
Київський національний  університет імені Тараса Шевченка
Інноваційний капітал
2
Чорнописька Світлана Василівна, Литвинюк Андрій Васильович
Тернопільський національний економічний університет
 
Життя
3
 Тітова Лючія Сергіївна,
Лисенко Анастасія Геннадіївна
Київський національний  університет імені Тараса Шевченка
Охорона здоров’я
4
Іщенко Олена Вадимівна
Турчина Яна Леонідівна
Київський національний економічний університет  ім. Вадима Гетьмана
Соціальні мережі
5
Косік Марія  Вікторівна
Національний університет водного господарства та природокористування
Гендер
6
Недолужко Сніжана Сергіївна
Одеський національний  економічний університет
Сучасні вимоги
7
Остапенко Марія Олександрівна
Київський національний  торговельно-економічний університет
 
ТІМ
8
Рафальська Ірина Володимирівна,
Хмиз Ярина Олександрівна
Київський національний університет технологій і дизайну
Ефективний персонал
9
Лошакова Вікторя Вікторівна
Харківський  національний  автомобільно-дорожній університет
Гендерна культура
10
Волошина Надія Миколаївна
Українська  інженерно-педагогічна академія
м. Харків
 Оцінка відповідності
11
Герасимова Марія Володимирівна
Київський національний економічний університет  ім.. Вадима Гетьмана
Кадрова безпека
12
Дерикон Віта Володимирівна, Пронько Яна Миколаївна
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Успіх
13
Базилевич Роксолана Миколаївна,
Максимович  Андріана Андріївна
Тернопільський національний економічний університет
Комфорт
14
Чала Юлія Сергіївна
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Рекрутинг молоді
15
Ільченко Дмитро В’ячеславович
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Менеджмент
16
Березівська Марія Григорівна
Житомирський державний технологічний університет
STEM
17
Гаврилюк Юлія Володимирівна
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Компенсаційний вінтаж
18
Шубенкіна Вікторія Олександрівна
Одеська  державна академія будівництва та архітектури
«Якість життя»
19
Баландюх Юлія Іванівна
Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи»
Львівський навчально-науковий інститут
Мета
20
Засоріна Ганна Володимирівна
Запорізький національний технічний університет
Міграційні процеси
21
Павленко Дар'я Сергіївна
Сумський державний університет
HR-аналітика
22
Данилов Максим Вікторович
Миколаївський  національний аграрний  університет
Праця
23
Модіна Діана Володимирівна
Хмельницький національний університет
Психологічний клімат

Роботи, які претендують на нагородження грамотами

24
Невмержицька Вероніка Анатоліївна
Житомирський національний агроекологічний університет
Кадровий потенціал
25
Ушакова Юлія Сергіївна
Полтавський  національний  технічний університет імені Юрія Кондратюка
Оцінювання персоналу
26
Гончарова Аріна Вячеславівна,
Хрипко Ірина Сергіївна 
Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи»
Львівський навчально-науковий інститут
Антикризове управління
27
Ковальчук Софія Євгенівна
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ашан
28
Авдієнко Анастасія Євгенівна,
Данильченко Ірина Андріївна
Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи»
Львівський навчально-науковий інститут
Корпоративна культура
29
Суконна  Ніна Григорівна
Харківський  національний автомобільно-дорожній університет
Мотиваційний потенціал
30
Стецька Вікторія Андріївна
 Національний університет «Львівська політехніка»
Ринок праці
31
Лучкіна Альона Андріївна
Одеський національний  економічний університет
Зважений підхід
32
Кушнір Світлана Олександрівна
Житомирський державний технологічний університет
Роза Ієріхона
33
Федорук Дмитро Андрійович
Житомирський національний агроекологічний університет
Інновації персоналу
34
Андрієнко Марія Сергіївна
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
Менторство
35
 Смирнова Анастасія Андріївна,
Якименко Анастасія Олександрівна
Миколаївський  національний аграрний  університет
Кадрова служба
36
Бондаренко Сергій Володимирович, Дердун Олена Володимирівна
Національний університет цивільного захисту України  (НУЦЗ України), м. Харків
Інформатор
37
Замота Ірина Олександрівна
Університет державної  фіскальної  служби України
ДКП
38
Гавриленко Валерій Геннадійович
Запорізький національний технічний університет
Stop migration!
39
Гіджак Ольга Василівна
Львівський національний аграрний університет
Кадровий потенціал
40
Даниско Юлія Іванівна
Одеський національний  економічний університет
Прогресивний розвиток
41
Нечволод Марія Олександрівна, Терлецька Анастасія Вячеславівна
 Харківський  торговельно -економічний  інститут КНТЕУ
 Трудовий колектив
42
Андрусик Іванна Олександрівна
Луцький національний   технічний університет
Ринок праці
43
Зеленська Валерія Валеріївна
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
2019ZVVUP
44
Сокура Софія Олегівна
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 
Корпоросоціальна відповідальність
45
Матвііва Тетяна Миколаївна
Миколаївський  національний аграрний  університет
Структура персоналу
46
Салогуб Вікторія Павлівна
 Київський національний  торговельно- економічний університет
ТР11235813
47
Гончар Наталія Володимирівна
Мнечник Тарас Романович
Львівський державний університет фізичної культури
ЕКОНОМІКА
48
Лиса Світлана  Ярославівна
Національний університет «Львівська політехніка»
Розвиток персоналу
49
Горулько Маргарита Сергіївна
Запорізький національний технічний університет
Прожитковий мінімум
50
Яценко Марина Романівна
Національний університет цивільного захисту України  (НУЦЗ України), м. Харків
Мотиватор
51
Сметана Дмитро Миколайович
Львівський національний аграрний університет
Мотивація персоналу
52
Паламарчук Наталія Миколаївна
Тернопільський національний економічний університет
Якість
53
Івануц Марина Миколаївна
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
CYEFFINM
54
Бугаєва Дарія Василівна
Сумський державний університет
Персонал–бізнесу
55
Вашета Яна Василівна
Луцький національний технічний університет
Трудові ресурси
56
Степура Анастасія Львівна
Національний університет «Львівська політехніка»
Соціальна економіка

Інші роботи

57
Куліковський Віктор Володимирович
Житомирський державний технологічний університет
EDuo_19
58
Мисливець Катерина Василівна
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Ефективний персонал
59
Порозінська Юлія Павлівна
Житомирський національний агроекологічний університет
Мотивація
60
Нестеренко  Ілона Владиславівна
Сумський  національний аграрний університет
Персонал промисловості
61
Клімас Вадим Анатолійович
Хмельницький національний університет
 
Корпоративна культура
62
Козюра Юлія Олександрівна
Харківський  національний університет ім. В.Н. Каразіна
Державне регулювання
63
Фадєєв Ярослав Андрійович
Національний технічний університет «Харківський  політехнічний інститут»
Управління талантами
64
Белюк Олексій Дмитрович
Київський національний  університет імені Тараса Шевченка
Стандарт -19
65
Шкрабалюк Катерина Віталіївна
 Національний університет фізичного виховання і спорту України
MULTUM
66
Стрижеус Наталія Олександрівна
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Підбір персоналу
67
Вечесенко Ірина Сергіївна
Сумський державний університет
Генерація ідеї
68
Борисова Марина  Сергіївна
Київський національний університет технологій і дизайну
Якісна освіта
69
Давидова Карина Василівна
Одеська  державна академія будівництва та архітектури
Продуктивність праці
70
Шлома Тетяна Володимирівна
Харківський  національний університет ім. В.Н. Каразіна
Мотивація
71
Тітаренко Олександра Андріївна
Український державний університет залізничного транспорту
Ринок праці
72
Кот Валерія Валеріївна
Харківський  національний автомобільно-дорожній університет
Командор
73
Сахацька Єлизавета Ігорівна
Національний технічний університет «Харківський  політехнічний інститут»
Інклюзія
74
Єгорова Діана Русланівна;
Лагутіна Тетяна Юріївна
Маріупольський державний університет
Corleon 019
75
Корсунська Євгенія Віталіївна
Київський національний університет технологій і дизайну
Золотоноша
76
Гуменюк Віталій Валентинович
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
EFFICINCY
77
Віріщагіна Юлія Сергіївна
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Трудова мобільність
78
Гура Ірина Степанівна, Гура Оксана  Степанівна
Луцький національний   технічний університет
Безробіття молоді
79
 Оленіна Катерина Андріївна
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Рух персоналу
80
Колеснік Анна Юріївна
Український державний університет залізничного транспорту
Управління персоналомІ
81
Ульянченко Катерина Андріївна
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Управління кар’єрою
82
Рибалка Анастасія  Сергіївна
Харківський  національний університет ім. В.Н. Каразіна
Personel assessment
83
Белінська Юлія Олегівна
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
СOACHING
84
Горобець Дарія Володимирівна
Український державний університет залізничного транспорту
Управління персоналом
85
Здоров Юлія Василівна
Хмельницький національний університет
Мотивація
персоналу
86
Місюра Вікторя Сергіївна
Запорізький національний університет
Реальна ЗП
87
Михайлова Анастасія Валентинівна
Одеська  державна академія будівництва та архітектури
Кадрова робота
88
Кузьмінська Лілія  Іванівна
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди 
 
Фінансова децентралізація
89
Лотоцька Єлизавета Миколаївна
Українська  інженерно-педагогічна академія м. Харків
Мотивація
90
Попова Юлія Валеріївна
ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
Браво  дев’ять
91
Зіняк Олександр Русланович
Таврійський державний агротехнічний
м. Мелітополь
Демос
92
Шемшура Вікторія Анатоліївна
Харківський національний університет радіоелектроніки
Оптимізація критеріїв
93
Мартинова Наталія Олегівна
Таврійський державний агротехнічний
м. Мелітополь
Система мотивації
94
Подолянчук Катерина Василівна
Вінницький  національний технічний  університет
Конкурентна поведінка
95
Пятник Тетяна Володимирівна
Розумний Сергій Володимирович
Національний університет цивільного захисту України  (НУЦЗ України), м. Харків
Екструдер
(Знято з розгляду)
96
Пономаренко Ярослав Анатолійович
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» м.  Переяслав-Хмельницький
«Роби те, до чого народжений» Г. Сковорода
(Знято з розгляду)
97
Козицька Аліна Олексіївна;
Чаркіна Дар'я Олексіївна
Маріупольський державний університет
Travel 22
(Знято з розгляду)