Циклова комісія кураторів академічних груп

Лозінська Катерина Василівна

Посада: голова циклової комісії кураторів академічних груп
Науковий ступінь: 
Вчене звання:
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:

Контакти:
Кабінет:
Телефон:
E-mail:

 

Жмурко Іванна Леонідівна

Посада: викладач, спеціаліст першої категорії
Науковий ступінь:
Вчене звання:
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:

Контакти:
Кабінет:
Телефон:
E-mail:

 

Циганчук Вадим Анатолійович

 Посада: викладач
Науковий ступінь: 
Вчене звання:
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:

Контакти:
Кабінет:
Телефон:
E-mail:

 

Колесник Олександр Володимирович

Посада: викладач, спеціаліст першої категорії
Науковий ступінь:
Вчене звання:
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:

Контакти:
Кабінет:
Телефон:
E-mail:

 

Бажура Анна Вікторівна

Посада: викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:

Контакти:
Кабінет:
Телефон:
E-mail:

 

Добіжа Надія Вікторівна

Посада: викладач, спеціаліст першої категорії
Науковий ступінь:
Вчене звання:
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:

Контакти:
Кабінет:
Телефон:
E-mail: Nadija.marv.87@mail.ru

 

Шевчук Ольга Петрівна

Посада: викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:

Контакти:
Кабінет:
Телефон:
E-mail:

 

Демчан Наталія Олександрівна

Посада: викладач
Науковий ступінь: 
Вчене звання:
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:

Контакти:
Кабінет:
Телефон:
E-mail:

 

Капура Ольга Миколаївна

Посада: викладач, спеціаліст вищої категорії
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання:
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:

Контакти:
Кабінет:
Телефон:
E-mail:

 

Діяльність циклової комісії

Виховна робота у коледжі є цілісним процесом розвитку особистості, в якому реалізуються потреби студентства і держави в національно-патріотичному, інтелектуально-духовному, громадянсько-правовому, моральному, екологічному, естетичному, трудовому та фізичному вихованні майбутніх представників української еліти, забезпечується формування професійної спрямованості, поваги до вихованців, активності в саморозвитку, креативності, громадянськості, широкого культурного кругозору.

До складу циклової комісії кураторів академічних груп входять 9 досвідчених викладачів, які у своїй роботі з молоддю пріоритетними якостями вважають національну гідність, громадянську відповідальність, духовність, любов до обраної професії.

Циклова комісія практикує використання різних форм, семінарів,  диспутів, круглих столів, з метою обміну досвідом роботи з  питань виховання студентської молоді.

З метою підвищення успішності, покращення морально-психологічного клімату у студентських колективах, формування здорового способу життя, проводяться спільні засідання кураторів та голів циклових комісій, представниками органів студентського самоврядування.

На допомогу кураторам груп розроблені методичні рекомендації  у плануванні виховної роботи, формуванні студентського колективу, проведення батьківських зборів.

У роботі зі студентською молоддю значна увага приділяється участі студентів у культурно-мистецькій діяльності, вихованні соціально-активного громадянина та екскурсійним поїздкам з метою історичного та естетичного розвитку студентів.