Наукова ступінь доктор філософії / доктор наук


Вступнику > Спеціальності за освітньо-кваліфікаційними рівнями (ОКР) / освітніми ступенями (ОС)

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПІДГОТОВКИ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

01 – ОСВІТА

  • 011 – Наука про освіту

02 – КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО

  • 029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

03 – ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

  • 032 – Історія та археологія

05 – СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ

  • 051 – Економіка

  • 053 – Психологія

  • 056 – Міжнародні економічні відносини

07 – УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

  • 071 – Облік і оподаткування

  • 072 – Фінанси, банківська справа та страхування

  • 073 – Менеджмент

  • 074 – Публічне управління та адміністрування

  • 075 – Маркетинг

  • 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

08 – ПРАВО

  • 081 – Право

12 – ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

  • 121 – Інженерія програмного забезпечення

  • 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології

  • 123 – Комп’ютерна інженерія

  • 124 – Системний аналіз

15 – АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

  • 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

23 – СОЦІАЛЬНА РОБОТА

  • 232 – Соціальне забезпечення

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПІДГОТОВКИ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОР НАУК

05 – СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ

   • 051 – Економіка

   • 056 – Міжнародні економічні відносини

07 – УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

   • 071 – Облік і оподаткування

   • 072 – Фінанси, банківська справа та страхування

   • 073 – Менеджмент

   • 074 – Публічне управління та адміністрування

   • 075 – Маркетинг

   • 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність