Наукова ступінь доктор філософії / доктор наук


Вступнику > Необхідні для вступу сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання / вступні випробування

До відома вступників наукового ступеня доктора філософії

Вступні випробування для здобуття ступеня доктора філософії:


1. Вступний іспит зі спеціальності.

2. Вступний іспит з іноземної мови (на вибір вступника: англійська, німецька, французька) в обсязі, який відповідає необхідному вступному рівню (B2 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).

Вступник, який підтвердив свій рівень знань, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, International English Language Testing System, Сambridge English Language Assessment або іншим міжнародним мовним сертифікатом звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

3. Вступного іспиту з філософії.

 

Вагові коефіцієнти кожного вступного випробування при розрахунку конкурсного бала становлять: спеціальність – 40%, іноземна мова – 30%, філософія – 30%.

 

Особа може вступити до аспірантури Тернопільського національного економічного університету на іншу спеціальність, ніж та, яка зазначена в її дипломі магістра/спеціаліста, за умови успішного проходження додаткового вступного випробування зі спеціальності.

До відома вступників наукового ступеня доктора наук

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук / доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в закордонних реферованих журналах, індексованих в науково-метричних базах визначених в Умовах прийому центральних органах виконавчої влади у сфері освіти і науки), які продемонстрували свою здатність проводити наукові дослідження на високому рівні.

 

Для вступу в докторантуру, не менше, ніж за два місяці до початку вступних випробувань, вступник подає на кафедру ТНЕУ, при якій планується виконання наукового дослідження, план та/або об’єм наукової роботи, необхідної для підготовки результатів вже проведених досліджень до захисту. Упродовж місяця з дня отримання документів усі вступники презентують на засіданнях кафедри наукові доповіді. Голосуванням визначається можливість зарахування кожного вступника до докторантури.