Завідувач кафедри безпеки, правоохоронної діяльності та фінансових розслідувань

Москалюк Надія Богданівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0003-2972-3352
RESEARCHER ID: H-6052-2017

Контакти:
Е-mail: moscaluc_nadiya@ukr.net
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304

Коло наукових інтересів: право інтелектуальної власності на новітні об’єкти інтелектуальної діяльності, правові основи економічної безпеки

   Народилась 4 квітня 1981 року, освіта вища. У 2003 році закінчила Юридичний інститут ТАНГу за спеціальністю "Правознавство”, а у 2004 р. з відзнакою закінчила магістратуру за спеціальністю "Інтелектуальна власність”.
     5 липня 2011 року за результатами прилюдного захисту виконаної нею дисертації на тему „Генетично модифіковані продукти як об’єкти цивільно-правових відносин” рішенням спеціалізованої вченої ради Д 26.500.01 у Науково-дослідному інституті приватного права і підприємництва НАПрН України їй було присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
     3 квітня 2014 року Рішенням Атестаційної колегії (протокол № 3/02-Д) Міністерства освіти і науки України їй було присвоєно вчене звання доцента.
     Під час наукової роботи опублікувала більше 60-ти наукових праць.


Публікації:
1.     Право інтелектуальної власності. Практикум / за заг. Ред. Н.Б. Москалюк / Н.Б.Москалюк, І.Р. Калаур, І.В. Зайцева-Калаур, Р.В. Якубовський. - Тернопіль: Економічна думка, 2011. –  216 с.
2.     Москалюк Н.Б. Державна система правової охорони інтелектуальної власності. Навчальний посібник. - Тернопіль, 2014 – 90 с.
3.     Москалюк Н.Б.  Проблема «вічнозелених патентів» у системі захисту прав пацієнтів / Н.Б.Москалюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2013. – № 4. – С. 136–137.
4.     Москалюк Н.Б.  Дії «ex officio» у міжнародному регулюванні спеціальних вимог щодо заходів на кордоні в процесі захисту прав інтелектуальної власності / Н.Б.Москалюк // Альманах міжнародного права.  – 2015. - № 8. – С. 138-144.
5.     Москалюк Н.Б.  Актуальні проблеми належності доказів у справах про порушення прав інтелектуальної власності / Н.Б.Москалюк // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. - № 3. С. 70-73. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http://lsej.org.ua/3_2015/20.pdf

Кафедра безпеки, правоохоронної діяльності та фінансових розслідувань

 Історія кафедри розпочинається у 1999 році, коли у складі юридичного факультету було створено кафедру "Інтелектуальної власності та систем прийняття рішень”.

 

Основою для початку освітньої діяльності кафедри було запровадження спеціалізації «Інтелектуальна власність» для студентів-правників, а також введення навчальної дисципліни «Основи інтелектуальної власності» на усіх спеціальностях. У перспективних планах було відкриття магістратури.

 

У 2002 році Тернопільською академією народного господарства була отримана ліцензія на підготовку магістрів за спеціальністю 8.000002 "Інтелектуальна власність” (60 чоловік), підготовка яких здійснювалась професорсько-викладацьким складом кафедри. Перший випуск магістрів за даною спеціальністю відбувся у 2003 році.

 

У червні 2004 року вперше в Західній Україні магістратура за спеціальністю "Інтелектуальна власність” успішно пройшла акредитацію за четвертим рівнем.

 

За роки свого існування кафедра заручилась підтримкою від керівництва Державного департаменту інтелектуальної власності (на сьогоднішній день – Державна служба інтелектуальної власності України). Колектив кафедри плідно співпрацює з Інститутом інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві, Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Центром інтелектуальної власності та передачі технологій Національної академії наук України.

 

 Кафедра фінансово-економічної безпеки утворена в 2012 році у зв’язку з виникненням об’єктивної потреби у підготовці високопрофесійних фахівців у сфері боротьби з економічною злочинністю та охорони інтелектуальної власності.

У 2017 році кафедру перейменовано на "Кафедра економічної безпеки та фінансових розслідувань" та відкрито бакалаврат за освітньою програмою "Економічна безпека та фінансові розслідування" спеціальності "Правоохоронна діяльність".

Навчаючись за освітньою програмою "Управління фінансово-економічною безпекою” , студенти отримують ґрунтовну підготовку з:
• основ національної безпеки держави;
• методів боротьби з економічною злочинністю;
• вітчизняного і світового досвіду організації попередження правопорушень в економічній сфері;
• конкурентної розвідки;
• корпоративних конфліктів (рейдерства) та методів їх подолання;
• наноекономіки;
• управління захистом комерційної таємниці;
• оцінки вартості майна та бізнесу.

Після завершення навчання за даною спеціальністю випускники можуть працювати: у Департаменті захисту економіки Національної поліції України, підрозділах контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері економічної безпеки, охорони державної таємниці та ліцензування, боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, у структурі Національного антикорупційного бюро України, органах Державної аудиторської служби України, Державної служби фінансового моніторингу України та Держаної фіскальної служби України; на підприємствах, установах, організаціях, у тому числі з охоронним профілем діяльності; банках та інших фінансових установах.

Завершивши навчання за освітньою програмою "Економічна безпека та фінансові розслідування” Ви зможете працювати в органах:
1. Національної поліції
2. Служби безпеки України
3. Національного антикорупційного бюро
4. Державної фіскальної служби
5. Державної аудиторської служби
6. Державної служби фінансового моніторингу

 

Офіційний сайт кафедри www.febiv.tneu.edu.ua

Сторінка кафедри в базі google scholar

Професорсько-викладацький колектив

Христинченко Надія Петрівна

Посада: професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань
Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0001-7473-7193
RESEARCHER ID: K-3576-2018

Контакти:
Е-mail: nkhrist@ukr.net
Телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304

Васильчишин Олександра Богданівна

Посада: професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-9948-5532
RESEARCHER ID: G-2572-2018

Контакти:
Е-mail: volexandra@gmail.com
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304
Вівчар Оксана Іванівна

Посада: професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент, академік Академії економічних наук України

ORCID ID: 0000-0001-9246-2226
RESEARCHER ID: H-3462-2017

Контакти:
Е-mail: o.vivchar@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304
Зайцева-Калаур Інна Вячеславівна

 Посада: доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0001-5924-5844
RESEARCHER ID: H-5164-2017


Контакти:
Е-mail:  i.zaitseva-kalaur@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304


Карапетян Ольга Михайлівна

Посада: доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент


ORCID ID: 0000-0002-8747-7631
RESEARCHER ID: H-2853-2017
 
Контакти:
Е-mail: o.karapetian@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304 
 Колесніков Андрій Павлович

Посада: доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент


ORCID ID: 0000-0003-3064-4133
RESEARCHER ID: G-5615-2017
 
Контакти:
Е-mail:  a.kolesnikov@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304

Муравська Юлія Євгенівна

 Посада: доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID:  0000-0002-9695-1075
RESEARCHER ID: G-9667-2017
 
Контакти:
Е-mail: yu.yakubivska@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304Ніпіаліді Ольга Юріївна

Посада: доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-9962-2939
RESEARCHER ID: H-8010-2017
 
Контакти:
Е-mail: nipialidi@ukr.net
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304

Олійничук Олександра Іванівна

 Посада: доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0001-9359-7560
RESEARCHER ID: H-6469-2017
 
Контакти:
Е-mail: o.oliinychuk@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304

Баранецька Ольга Вікторівна

Посада: доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0003-4352-4421
RESEARCHER ID: H-6348-2017
 
Контакти:
Е-mail: o.baranetska@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304


Білоус Ірина Ігорівна

 Посада: доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0001-8203-1350
RESEARCHER ID:  P-9452-2018

Контакти: 
Е-mail: 1982bilous@gmail.com
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304

Мокрицька Анна Богданівна

Посада: доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0001-8778-225X
RESEARCHER ID: H-9329-2017
 
Контакти:
Е-mail: a.mokrytska@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304

Ронська Ольга Григорівна

Посада: доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене  звання:

ORCID: 0000-0002-9856-3105
RESEARCHER: T-1246-2017

Контакти:
E-mail: rov2701@ukr.net
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304

Сліпченко Тетяна Олександрівна

Посада: доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0001-9679-6231
RESEARCHER ID: H-5442-2017
 
Контакти:
Е-mail:  svitan2@gmail.com
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304

Фаріон Антоніна Іванівна

 Посада: доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0002-0485-9563
RESEARCHER ID: H-1631-2017
 
Контакти:
Е-mail:  a.farion@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50
Кабінет: 304 


Поглод Наталія Віталіївна

Посада: старший лаборант кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань


Контакти:
E-mail: 
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304

Будник Людмила Андріївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:

Телефон: (0352) 47-50-50 * 12313
Кабінет: 2413   yu.boiko@tneu.edu.ua 
E-mail: l.budnyk@tneu.edu.ua