Завідувач кафедри філософії та політології

Чолач - Гончарук Тетяна Вікторівна

Науковий ступінь: доктор філософських наук
Вчене звання: професор

ORCID ID: 0000-0001-5640-2605
RESEARCHER ID: I-2945-2017

Контакти:
Телефон: 47-50-50* 10-0-54
E-mail:
Кабінет: 11/503Коло  наукових інтересів: дослідження проблем людини в контексті світової та української філософії.


Працює в університеті з 2000 року, спочатку на посаді старшого викладача кафедри історії та філософії, пізніше - доцентом тієї ж кафедри. У листопаді 2006 року. Захистила докторську дисертацію на тему: ” Олександр Кульчицький в контексті світової філософії”.

 

Наукові публікації:

1.Трипартизм в системі соціального партнерства.// Матеріали круглого столу «Підготовка фахівців за спеціальністю «державна служба» в контексті адімінстративної реформи».- Тернопіль: ТНЕУ, 2011.- С.15-20.

2. Конверсія національної свідомості як складова української політики.// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інституціоналізація структурної політики на регіональному та муніципальному рівнях». – Тернопіль: ТНЕУ, 2011.- С.10-18.

3. Філософія освіти сучасного українця// Матеріали 11 міжнародного освітнього форуму «Особистість в єдиному освітньому просторі».- Запоріжжя: Запоріжський ун-тет, 2011.- С.25-32.

4. Особливості української ментальності як основа національної самоідентифікації //Наукові записки. Серія «Філософія».- Острог: Національний ун-тет «Острозька академія, 2012.- Вип.7.- С.77-89.

5. Філософія сучасного українця у форматі інформаційного суспільства // Наукові записки. Серія «Філософія».- Острог: Національний ун-тет «Острозька академія», 2012.- Вип. 9.- С.92-120.

6.Формування модернізаційної парадигми державного управління. Вісник Житомирського державного ун-тету ім. І.Франка.-Випуск 41,2013.- 12с.

7. Методологічні аспекти дослідження особливостей українського персоналізму. Мандрівець.-№6, 2013.-13с.

8.Криза духовності людини в контексті української дійсності .

Філософські науки: Збірник наукових праць, 2013.-17с.

9.Збірник наукових праць студентів та викладачів кафедри філософії та політології «Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації». - Тернопіль, 2014.-289с. 

Кафедра філософії та політології

Кафедра філософії та політології створена у серпні 2006 р. на основі об'єднання кафедр філософії і політології. Очолює кафедру доктор філософських наук, професор Тетяна Вікторівна Гончарук-Чолач. У склад Навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин імені Б. Д. Гаврилишина кафедра увійшла у 2018 році. Навчальну та науково-методичну роботу на кафедрі забезпечують 9 фахівців, з яких: 2-професори, 5 доцентів, 2 викладачі. На кафедрі працюють доктор філософських наук та доктор політичних наук, 2 кандидати філософських наук, один кандидат політичних наук, 2 кандидати історичних наук.                                                       

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання нормативних дисциплін «Філософія» та «Політологія» на всіх факультетах університету.

Кафедра філософія та політології готує бакалаврів за спеціальністю «Політологія». В рамках підготовки бакалаврів здійснюється викладання наступних дисциплін: «Актуальні проблеми україно-російських відносин», «Вибори та виборчі системи», «Громадянське суспільство», «Етнополітичні процеси в Україні», «Етнополітологія», «Загальна теорія політики», «Засоби масової інформації в політичному житті суспільства», «Зовнішня політика України», «Історія української та зарубіжних політичних вчень», «Історія та теорія демократії», «Історія та теорія політичних партій та партійних систем», «Міжнародні відносини та світова політика», «Політика і релігія», «Політика та економіка», «Політична влада», «Політична еліта та лідерство», «Політична культура та ідеологія», «Політична соціологія «Політичний маркетинг та менеджмент», «Політичні режими сучасності», «Політологічна теорія держави», «Політологічні аспекти державного управління», «Порівняльна політологія», «Світова політична історія», «Теорія політичних систем», «Теорія та практика політичної пропаганди», «Технологія політичного процесу», «Філософія політики», «Теорія міжнародних відносин».  

При кафедрі відкрита аспірантура за спеціальністю «Політологія».

 

Наукова робота

Професорсько-викладацький склад кафедри працює над науковою темою «Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації». В рамках дослідження викладачами опубліковані посібники, підручники, брошури, статті, тези та матеріали наукових конференцій. Зокрема, була видана колективна монографія «Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації» ( Гончарук Т. В., Гнасевич Н. В., Гурик М. І., Паучок В. К., Рудакевич О. М., Томахів В. Я., Чигур Р. Ю., Шумка М. Л.). Професорсько-викладацький колектив кафедри опублікував навчальні посібники з грифом МОН України: Гончарук Т.В., Гурик М.І., Дмитрів І.С., Рудакевич О.М., Томахів В.Я., Шеремета Д.М. «Політологія: курс лекцій та практикум”»; Гончарук Т.В., Джугла Н.В., Мокряк Л.П., Шумка М.Л. ”Філософія (частина перша і частина друга); Гончарук Т.В., Гурик М.І., Шумка М.Л. «Філософські засади державного управління»; Орендарчук Г.О., Шумка М.Л., «Світ мудрості. Хрестоматія з філософії»; навчальні посібники, рекомендовані Вченою радою ТНЕУ: Гончарук-Чолач Т. В. Джугла Н. В. «Політична соціологія»; Томахів В. Я. «Політологія», «Політологічні аспекти державного правління», «Історія політичних вчень»; Рудакевич О. М. «Політологія. Лекції. Семінари. Самостійна робота».

Професорсько-викладацький склад кафедри філософії та політології активно впроваджує інноваційні методики навчання та контролю знань студентів, зокрема, рольові ігри, круглі столи, інтерактивні та бінарні лекції, філософські та політологічні читання, політичні дебати, тренінги. 

При кафедрі діє електронна бібліотека першоджерел, яка містить понад 200 найбільш вагомих видань світової філософської класики.

Розроблена програма підготовки вступників до аспірантури та до здачі кандидатського іспиту з курсу „Філософія: програма іспиту з філософії для вступу до аспірантури” /Укладачі Т. В. Гончарук, Л. П. Мокряк, М. Л. Шумка/.

Пріоритетним напрямом роботи кафедри філософії та політології є залучення студентів до наукової роботи. За результатами студентської наукової роботи щорічно видається щорічник наукових праць «Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації». При кафедрі діє Дискусійний політологічний клуб «Публічна політика ТНЕУ» (керівник доктор політ. наук, професор Рудакевич О. М.). Традиційно щорічно проводяться студентські олімпіади та конференції.

Адреса
м. Тернопіль
 вул. Львівська 11
Тел.: 47-50-50* 10-0-54.
сайт: http://kaf-fp.tneu.edu.ua/

Професорсько-викладацький колектив

Рудакевич Олег Михайлович

Посада: професор кафедри філософії та політології
Науковий ступінь: кандидат філософських наук, доктор політичних наук
Вчене звання: професор

ORCID ID: 0000-0002-0725-6872
RESEARCHER ID: I-3462-2017

Контакти:
Телефон: тел. 47-50-50, 10-0-54.
Електронна пошта: rud_om@tneu.edu.ua
Кабінет: 11503

Гнасевич Надія Володимирівна

Посада: доцент кафедри філософії та політології
Науковий ступінь:  кандидат філософських наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0001-6844-1847 
RESEARCHER ID: J-8160-2017 

Контакти:
Телефон: тел. 47-50-50, 10-0-54.
Електронна пошта: nadiya hnastvych@gmail.com
Кабінет: 11503

Гурик Мирослава Іванівна

Посада: доцент кафедри філософії та політології, координатор з профорієнтаційної роботи
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0001-5864-4931
RESEARCHER ID: H-7448-2017

Контакти:
Телефон: тел. 47-50-50, 10-0-54, 0673198189
Електронна пошта: miroslava1973@gmail.com
Кабінет: 11503

Джугла Надія Володимирівна

Посада: викладач кафедри філософії та політології
Науковий ступінь:
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0002-5817-9782
RESEARCHER ID: I-3956-2017

Контакти:
Телефон: тел. 47-50-50, 10-0-54.
Електронна пошта:
Кабінет: 11503

Шумка Михайлина Леонівна

Посада: доцент кафедри філософії та політології
Науковий ступінь: кандидат філософських наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-1069-0944
RESEARCHER ID: I-2188-2017

Контакти:
Телефон: тел. 47-50-50, 10-0-54.
Електронна пошта:
Кабінет: 11503

Томахів Володимир Ярославович

 Посада: доцент кафедри філософії та політології
Науковий ступінь: кандидат політичних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-0527-2510
RESEARCHER ID: I-3428-2017

Контакти:
Телефон: тел. 47-50-50, 10-0-54.
Електронна пошта: wtomahiv@ukr.net
Кабінет: 11503

Чигур Руслан Юрійович

 Посада: доцент  кафедри філософії та політології
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-2623-5399
RESEARCHER ID: I-3438-2017

Контакти:
Телефон: тел. 47-50-50, 10-0-54.
Електронна пошта:
Кабінет: 11503

Римар Світлана Миколаївна

 Посада:  старший лаборант кафедри філософії та політології

Контакти:
Телефон: тел. 47-50-50, 10-0-54.
Електронна пошта : 
Кабінет: 11503

Возна Тетяна Антонівна

Посада:  старший лаборант кафедри філософії та політології

Контакти:
Телефон: тел. 47-50-50, 10-0-54.
Електронна пошта : 
Кабінет: 11503