Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологійКафедра філософії та політології

Дата: 19-03-2018, 10:31

Кафедра філософії та політології

  Кафедра філософії та політології створена у серпні 2006 р. на основі об'єднання кафедр філософії і політології. Очолює кафедру доктор філософських наук, професор Чолач - Гончарук Тетяна Вікторівна. У склад факультету довузівської, післядипломної та магістерської підготовки кафедра філософії та політології увійшла у 2009 році.

 

Навчальну та науково-методичну роботу на кафедрі забезпечують 10 фахівців, з яких: 2- професори, 6 доцентів, 1 старший викладач і 1 викладач. На кафедрі працюють доктор філософських наук, один доктор політичних наук, 4 кандидати філософських наук, кандидат політичних наук, 2 кандидати історичних наук.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання нормативних дисциплін „Філософія”, „Політологія” та вибіркових дисциплін для підготовки бакалаврів і магістрів – «Логіка», «Релігієзнавство», «Основи наукових досліджень», «Філософські засади сталого розвитку», «Історія політичних вчень», «Політологічні аспекти державного управління». Кафедра обслуговує всі факультети університету.

 

Наукова робота.


Основним напрямом наукових інтересів викладачів кафедри є «Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації». По даній темі викладачами опубліковані монографії, посібники, підручники, брошури, статті, тези та матеріали в наукових конференцій. За останні роки професорсько-викладацький колектив кафедри опублікував 4 навчальні посібники з грифом МОН України (Орендарчук Г.О. „Логіка”; Орендарчук Г.О., Шумка М.Л., „Світ мудрості. Хрестоматія з філософії”, Гончарук Т.В., Гурик М.І., Дмитрів І.С., Рудакевич О.М., Томахів В.Я., Шеремета Д.М. „Політологія: курс лекцій та практикум”; Гончарук Т.В., Джугла Н.В., Мокряк Л.П., Шумка М.Л. ”Філософія (частина перша і частина друга).

Професорсько-викладацький склад кафедри філософії та політології активно впроваджує інноваційні методики навчання та контролю знань студентів, зокрема, рольові ігри, круглі столи, інтерактивні лекції.

При кафедрі діє електронна бібліотека першоджерел, яка містить понад 200 найбільш вагомих видань світової філософської класики.

Розроблена програма підготовки вступників до аспірантури та до здачі кандидатського іспиту з курсу „Філософія: програма іспиту з філософії для вступу до аспірантури” /Укладачі Т.В.Гончарук, Л.П. Мокряк, М.Л. Шумка/.

Пріоритетним напрямом роботи кафедри філософії та політології є залучення студентів до наукової роботи. При кафедрі діє філософський клуб „Вічність” (керівник канд. філософських наук, доцент Шумка М.Л.). Традиційно щорічно проводяться студентські олімпіади та конференції.

 


 


Адреса
м. Тернопіль
 вул. Львівська 11
Тел.: 47-50-50* 10-0-54.

 Завідувач кафедри філософії та політології

Дата: 19-03-2018, 10:29

Завідувач кафедри філософії та політології

 Чолач - Гончарук Тетяна Вікторівна – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та політології. Працює в університеті з 2000 року, спочатку на посаді старшого викладача кафедри історії та філософії, пізніше - доцентом тієї ж кафедри. У листопаді 2006 року. Захистила докторську дисертацію на тему: ” Олександр Кульчицький в контексті світової філософії”.


Коло  наукових інтересів - дослідження проблем людини в контексті світової та української філософії.

 

 

Наукові публікації:

 

1.Трипартизм в системі соціального партнерства.// Матеріали круглого столу «Підготовка фахівців за спеціальністю «державна служба» в контексті адімінстративної реформи».- Тернопіль: ТНЕУ, 2011.- С.15-20.

 

2. Конверсія національної свідомості як складова української політики.// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інституціоналізація структурної політики на регіональному та муніципальному рівнях». – Тернопіль: ТНЕУ, 2011.- С.10-18.

 

3. Філософія освіти сучасного українця// Матеріали 11 міжнародного освітнього форуму «Особистість в єдиному освітньому просторі».- Запоріжжя: Запоріжський ун-тет, 2011.- С.25-32.

 

4. Особливості української ментальності як основа національної самоідентифікації //Наукові записки. Серія «Філософія».- Острог: Національний ун-тет «Острозька академія, 2012.- Вип.7.- С.77-89.

 

5. Філософія сучасного українця у форматі інформаційного суспільства // Наукові записки. Серія «Філософія».- Острог: Національний ун-тет «Острозька академія», 2012.- Вип. 9.- С.92-120.

 

6.Формування модернізаційної парадигми державного управління. Вісник Житомирського державного ун-тету ім. І.Франка.-Випуск 41,2013.- 12с.

 

7. Методологічні аспекти дослідження особливостей українського персоналізму. Мандрівець.-№6, 2013.-13с.

 

8.Криза духовності людини в контексті української дійсності .

Філософські науки: Збірник наукових праць, 2013.-17с.

 

9.Збірник наукових праць студентів та викладачів кафедри філософії та політології «Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації». - Тернопіль, 2014.-289с.

 

 

Каб. № 11/503; тел. 47-50-50* 10-0-54.

 Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Дата: 16-12-2011, 15:35


 Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Гнасевич Надія Володимирівна


Посада: кандидат філософських наук, доцент.
Кабінет:  № 11504;
Телефон: тел. 47-50-50?10-0-54.

Електронна пошта : nadiya hnastvych [at] gmail.com


 

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Гурик Мирослава Іванівна


Посада: кандидат історичних наук, доцент.

Кабінет:  № 11504;

Телефон:   47-50-50* 10-0-54.

Електронна пошта : Zoryana 2007[at] yahoo.com

 Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Джугла Надія Володимирівна


Посада: викладач кафедри філософії та політології.

Кабінет:    № 11504;

Телефон:  47-50-50?10-0-54.

Електронна пошта : Zoryana 2007[at] yahoo.com

 

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Рудакевич Олег Михайлович


Посада: кандидат філософських наук, доктор політичних наук, професор кафедри філософії та політології. 
Телефон:  47-50-50?10-0-54..
Електронна пошта : rud_om@tneu.edu.ua

Кабінет: № 11504; 

 Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Шумка Михайлина Леонівна

 

Посада: доцент, кандидат політичних наук.

Кабінет:  № 11504; 

Телефон:  47-50-50?10-0-54.
Електронна пошта : Zoryana 2007[at] yahoo.com

 Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри Томахів Володимир Ярославович

Посада: кандидат політичних наук, доцент.

Телефон: 47-50-50?10-0-54.

Електронна пошта :  wtomahiv@ukr.net

Коло наукових інтересів: політична історія, функціонування політичних режимів, взаємовплив релігії і політики.


 

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Ковтун Ігор Петрович


Посада: викладач  кафедри філософії та політології
Телефон:  тел. 47-50-50?10-0-54.
Електронна пошта : Zoryana 2007[at] yahoo.com

Кабінет:  № 11504; 


 Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Чигур  Руслан Юрійович


Посада:   кандидат історичних наук, старший викладач кафедри філософії та політології
Телефон:  47-50-50?10-0-54
Електронна пошта : Zoryana 2007[at] yahoo.com

Кабінет:  №11504;  Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Римар Світлана Миколаївна


Посада:   старший лаборант кафедри філософії та політології
Телефон: тел. 47-50-50?10-0-54.
Електронна пошта : Zoryana 2007[at] yahoo.com 

Кабінет:  № 11503

Коло інтересів: спорт, література , музика.


 Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Мандзій Зоряна Богданівна 


Посада:   старший лаборант кафедри філософії та політології
Телефон: тел. 47-50-50?10-0-54.
Електронна пошта : Zoryana 2007[at] yahoo.com 

Кабінет:  № 11503

Коло інтересів: спорт, література , музика.