Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологійЗавідувач кафедри філософії та політології

Дата: 16-12-2011, 15:36

Завідувач кафедри філософії та політології

 Чолач - Гончарук Тетяна Вікторівна – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та політології. Працює в університеті з 2000 року, спочатку на посаді старшого викладача кафедри історії та філософії, пізніше - доцентом тієї ж кафедри. У листопаді 2006 року. Захистила докторську дисертацію на тему: ” Олександр Кульчицький в контексті світової філософії”.


Коло  наукових інтересів - дослідження проблем людини в контексті світової та української філософії.

 

 

Наукові публікації:

 

1.Трипартизм в системі соціального партнерства.// Матеріали круглого столу «Підготовка фахівців за спеціальністю «державна служба» в контексті адімінстративної реформи».- Тернопіль: ТНЕУ, 2011.- С.15-20.

 

2. Конверсія національної свідомості як складова української політики.// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інституціоналізація структурної політики на регіональному та муніципальному рівнях». – Тернопіль: ТНЕУ, 2011.- С.10-18.

 

3. Філософія освіти сучасного українця// Матеріали 11 міжнародного освітнього форуму «Особистість в єдиному освітньому просторі».- Запоріжжя: Запоріжський ун-тет, 2011.- С.25-32.

 

4. Особливості української ментальності як основа національної самоідентифікації //Наукові записки. Серія «Філософія».- Острог: Національний ун-тет «Острозька академія, 2012.- Вип.7.- С.77-89.

 

5. Філософія сучасного українця у форматі інформаційного суспільства // Наукові записки. Серія «Філософія».- Острог: Національний ун-тет «Острозька академія», 2012.- Вип. 9.- С.92-120.

 

6.Формування модернізаційної парадигми державного управління. Вісник Житомирського державного ун-тету ім. І.Франка.-Випуск 41,2013.- 12с.

 

7. Методологічні аспекти дослідження особливостей українського персоналізму. Мандрівець.-№6, 2013.-13с.

 

8.Криза духовності людини в контексті української дійсності .

Філософські науки: Збірник наукових праць, 2013.-17с.

 

9.Збірник наукових праць студентів та викладачів кафедри філософії та політології «Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації». - Тернопіль, 2014.-289с.

 

 

Каб. № 11/503; тел. 47-50-50* 10-0-54.

 Кафедра філософії та політології

Дата: 16-12-2011, 15:36

Кафедра філософії та політології

  Кафедра філософії та політології створена у серпні 2006 р. на основі об'єднання кафедр філософії і політології. Очолює кафедру доктор філософських наук, професор Чолач - Гончарук Тетяна Вікторівна. У склад факультету довузівської, післядипломної та магістерської підготовки кафедра філософії та політології увійшла у 2009 році.

 

Навчальну та науково-методичну роботу на кафедрі забезпечують 10 фахівців, з яких: 2- професори, 6 доцентів, 1 старший викладач і 1 викладач. На кафедрі працюють доктор філософських наук, один доктор політичних наук, 4 кандидати філософських наук, кандидат політичних наук, 2 кандидати історичних наук.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання нормативних дисциплін „Філософія”, „Політологія” та вибіркових дисциплін для підготовки бакалаврів і магістрів – «Логіка», «Релігієзнавство», «Основи наукових досліджень», «Філософські засади сталого розвитку», «Історія політичних вчень», «Політологічні аспекти державного управління». Кафедра обслуговує всі факультети університету.

 

Наукова робота.


Основним напрямом наукових інтересів викладачів кафедри є «Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації». По даній темі викладачами опубліковані монографії, посібники, підручники, брошури, статті, тези та матеріали в наукових конференцій. За останні роки професорсько-викладацький колектив кафедри опублікував 4 навчальні посібники з грифом МОН України (Орендарчук Г.О. „Логіка”; Орендарчук Г.О., Шумка М.Л., „Світ мудрості. Хрестоматія з філософії”, Гончарук Т.В., Гурик М.І., Дмитрів І.С., Рудакевич О.М., Томахів В.Я., Шеремета Д.М. „Політологія: курс лекцій та практикум”; Гончарук Т.В., Джугла Н.В., Мокряк Л.П., Шумка М.Л. ”Філософія (частина перша і частина друга).

Професорсько-викладацький склад кафедри філософії та політології активно впроваджує інноваційні методики навчання та контролю знань студентів, зокрема, рольові ігри, круглі столи, інтерактивні лекції.

При кафедрі діє електронна бібліотека першоджерел, яка містить понад 200 найбільш вагомих видань світової філософської класики.

Розроблена програма підготовки вступників до аспірантури та до здачі кандидатського іспиту з курсу „Філософія: програма іспиту з філософії для вступу до аспірантури” /Укладачі Т.В.Гончарук, Л.П. Мокряк, М.Л. Шумка/.

Пріоритетним напрямом роботи кафедри філософії та політології є залучення студентів до наукової роботи. При кафедрі діє філософський клуб „Вічність” (керівник канд. філософських наук, доцент Шумка М.Л.). Традиційно щорічно проводяться студентські олімпіади та конференції.

 

Каб. № 11504; тел. 47-50-50* 10-0-54.

 

 Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Дата: 16-12-2011, 15:35


 Гнасевич Надія Володимирівна


Посада: кандидат філософських наук, доцент.
Кабінет:  № 11504;
В 1990 р. закінчила філософський факультет Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка. В 1995 році закінчила аспірантуру Київського державного університету Т.Г.Шевченка та   захистила дисертацію на тему: «Динаміка соціокультурних орієнтацій молоді (соціально-філософський аналіз).

 

Телефон: тел. 47-50-50?10-0-54.

Електронна пошта : nadiya hnastvych [at] gmail.com


Коло наукових інтересів: соціальна філософія, аксіологія, соціально-філософські проблеми глобалістики, філософія права.

Учасник XXI  Всесвітнього філософського конгресу Стамбул -2004, Член журі Всесвітніх олімпіад (Брашов – Румунія), будапешт (Венгоія), токіо(Японія), буенос-Айрес (Аргентина).

 

Наукові публікації:

1. Дух України в поезії Тараса Шевченка. // Психологія і суспільство. вЂ” 2011.- №1 (43).- С.6-21.

2. Деякі риси української ментальності в контексті формування правової держави. //Психологія і суспільство. вЂ” 2011.- № 3 (45). – С.36-45

3.Навчально-методичний комплекс з курсу «Філософія» для студентів економічних, юридичних та технічних спеціальностей. Тернопіль: ТНЕУ, 2013.-98с.

4.Навчально-методичний комплекс з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів економічних та технічних спеціальностей. Тернопіль: ТНЕУ, 2013.-118с.

5.Опорний конспект лекцій з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів економічних та технічних спеціальностей (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»).Укладачі: Гнасевич Н.В.-Тернопіль: ТНЕУ,2014-115с.Гурик Мирослава Іванівна


Посада: кандидат історичних наук, доцент.

Кабінет:  № 11504;

Телефон:   47-50-50* 10-0-54.

Електронна пошта : Zoryana 2007[at] yahoo.com


Коло наукових інтересів:  міське самоврядування; політичні погляди ідеологів українського націоналізму, політична еліта та лідерство.


 

Закінчила географічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту ім. В. Гнатюка.

У вересні 2002 року захистила кандидатську дисертацію : «Соціально економічний розвиток міст і містечок Галицької Землі Руського Воєводства в другій половині XVI вЂ” першій половині XVII ст. за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

 

Наукові публікації:

1. Філософські проблеми державного управління. Навчальний посібник. вЂ” Тернопіль: Економічна думка, 2010. – 122 с.

2. «Каста луччих людей» у соціально-філософському вченні Дмитра Донцова. //Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філософія». вЂ” Вип.8. вЂ” Острог, 2011. вЂ” С. 36-46.

3. Взаємозв’язок етики і політики в інтенціях Ярослава Стецька // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – Випуск 4 (84). – Дніпропетровськ, 2012. вЂ” С.48 -58.

4. Дискурс свободи у духовній та політичній спадщині Ярослава Стецька Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах.- №9 (101) вересень. 2013.-7с.

5. Збірник наукових праць студентів та викладачів кафедри філософії та політології «Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації».-Тернопіль,2014.-289с.

 

 


 Джугла Надія Володимирівна


Посада: викладач кафедри філософії та політології.

Кабінет:    № 11504;

Телефон:  47-50-50?10-0-54.

Електронна пошта : Zoryana 2007[at] yahoo.com

 

У 1990 році закінчила Ленінградський державний університет, історичний факультет  за спеціальністю «історія», здобувач відділення релігієзнавства інституту філософії  ім.. Г.Сковороди НАН України. Член Української асоціації релігіє знавців.
 

Наукові публікації:

1. УГКЦ в новому тисячолітті: її вияви та тенденції. //Світогляд-філософія-релігія. Збірник наукових праць.- Суми, 2012.- Випуск 2.- С.34-35.

2. Геополітичні наслідки підписання Берестейської унії (16ст.). //Українське релігієзнавство. вЂ” 2010.- №11.- С.138-150.

3. Проблемні аспекти розвитку сучасної УГКЦ. //Українське релігієзнавство.-2012.- №5.- С.22-33.

4. Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації. вЂ” Тернопіль: Економічна думка, 2013. – 270с.

5. Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації. вЂ” Тернопіль: Економічна думка,2014.- 289с.

 


Рудакевич Олег Михайлович


Посада: кандидат філософських наук, доктор політичних наук, професор кафедри філософії та політології.
Телефон:  47-50-50?10-0-54..
Електронна пошта : rud_om@tneu.edu.ua

 

Кабінет: № 11504;

 

Рудакевич О.М. автор трйох монографій і 7 навчальних посібників. Всього опублікував понад 130 наукових та науково-методичних праць, 42 з яких у фахових виданнях України з політології, філософії, державного управління та правознавства. Одноосібно підготував 2 навчальних посібники з політології, які мають гриф Міністерства освіти і науки України. В 2012 році нагороджений почесною грамотою ректора ТНЕУ за вагомий внесок у підготовку студентів вЂ” переможців всеукраїнської студенської олімпіади.

Науково-педагогічну діяльність розпочав у 1981 році в Тернопільському фінансово-економічному інституті. В січні 2012 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Теоретико-методологічні засади дослідження національної політичної культури».

 

Наукові публікації:

1. Політична культура національних спільнот: теорія та методологія дослідження. Монографія. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 352 с.

2. Політологія. Лекції, семінари, самостійна робота. Начальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вид. третє, перероблене і доповнене. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2010. – 304 с.

3. Європейська політична культура в контексті соцієтального підходу // Сучасна українська політика. Спецвипуск: «Політична наука в Україні: стан та перспективи розвитку. – К.: Центр соціальних комунікацій, 2013. – С. 215–226.

4. Використання матеріалів парламентських виборів в Україні 2012 року у викладанні курсу «Політології». – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 43 с.

 


Шумка Михайлина Леонівна

 

Посада: доцент, кандидат політичних наук.

Кабінет:  № 11504;

Телефон:  47-50-50?10-0-54.
Електронна пошта : Zoryana 2007[at] yahoo.com
У квітні 2001 року захистила кандидатську дисертацію „Символізм у філософській культурі  України” за спеціальністю09.00.05.”Історія філософії”. У ТНЕУ працює на посаді і  доцента з 2003 року.
Як науковець, Шумка М.Л. займається філософськими проблемами вибору та відповідальності, цінності та орієнтації українських підприємців, проблемами людських стосунків.

 

 

1960 року народження, в 1982 році закінчила Кам”янець-Подільський державний педагогічний університет ім. В.П. Затонського.

У 2003 році  Михайлина Леонівна нагороджена Почесною Грамотою міністерства освіти і науки України за особистий внесок у науково-виховну роботу зі студентами.

У 2007 році Шумка М.Л. була спів організатором науково-теоретичного семінару „Філософія грошей: людино вимірний аспект  в економіці”, який проходив на кафедрі філософії та політології.

 


Наукові публікації:

1. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень». ТНЕУ «Економічна думка», 2013.-48с.

2. Дискурс свободи у духовній та політичній спадщині Ярослава Стецька

Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах.- №9 (101) вересень, 2013.-7с.

3.У співавторстві збірник наукових праць студентів та викладачів кафедри філософії та політології «Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації».-Тернопіль 2013.-270с.

4. У співавторстві збірник наукових праць студентів та викладачів кафедри філософії та політології «Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації».-Тернопіль,2014.-289с.

 Томахів Володимир Ярославович

Посада: кандидат політичних наук, доцент.

Телефон: 47-50-50?10-0-54.

Електронна пошта :  wtomahiv@ukr.net


Коло наукових інтересів: політична історія, функціонування політичних режимів, взаємовплив релігії і політики.

 

Закінчив філологічний факультет Тернопільського та історичний факультет Кам'янець-Подільського державних педагогічних інститутів.Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Сталінізм як різновид тоталітаризму».

Наукові публікації:

1.Електоральні особливості політичного процесу 2009-2010рр. на Тернопільщині. //Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції «Україна після президентських виборів 2010р. Регіональний вимір». вЂ” Львів, 2010.- С.55-62.

2.Глобалізація як чинник соціально-економічних деформацій сучасності. //Матеріали міжнародної наукової конференції «Європа регіонів».- Львів, 2010.- С.94-101.

3.Політичні партії України в контексті скасування політреформи 2006 р. // Збірник матеріалів круглого столу «Регулювання політичних партій в Україні: сучасний стан і напрям реформи».- Львів: Лабораторія законодавчих ініціатив, 2011.- С.17-25.

4.Деполітизація державної служби в контексті адміністративної реформи. // Збірник матеріалів круглого столу «Підготовка фахівців за спеціальністю «Державна служба» в контексті адміністративної реформи».- Тернопіль: ТНЕУ, 2011.- С.115-124.

5.Департизація як фактор оптимізації функціонування державної служби України. //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку». – Київ: Інститут політичних та етнонаціональних відносин, 2011.- С.23-33.

6. Історія політичних вчень. Навчально-методичний посібник вЂ” ТНЕУ,

«Економічна думка»,2013.-176с.

7. Політологічні аспекти державного управління. Навчальний посібник. ТНЕУ,- «Економічна думка», 2013.- 200с.

8. Етнічні меншини в процесі розбудови української національної держави.

 


Ковтун Ігор Петрович


Посада: викладач  кафедри філософії та політології
Телефон:  тел. 47-50-50?10-0-54.
Електронна пошта : Zoryana 2007[at] yahoo.com

 

Кабінет:  № 11504;


Коло наукових інтересів:  працює  над  дослідженням сучасного напряму філософії -екзистенціоналізму.

 

В 2007 р закінчив Івано-Франківську теологічну академію, а в  2010р.- Львівський національний аграрний     університет.   Ковтун Ігор Петрович з 2007р.працював у колегіумі ім. Й. Сліпого учителем  християнської  етики.

Наукові публікації:

1.Релігієзнавство в структуру філософського і гуманітарного.//  Матеріали міжнародної конференції присвяченій дням  науки філософського факультету Київ, Київський ун-тет,2011
2.Стан та динаміка реалізації потенціалу громадянського суспільства в Україні // Матеріали міжнародної наукової конференції на тему: «Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей». Львів, ХБСНБХ,2011.
3.Про «онтологію»: підґрунтя, поняття, буття//Наукові записки. Серія «Філософія». Острог,
Національний ун-тет «Острозька академія».Вип 8.,2011
4.Грошова трансформація в антропологічній моделі інтерпретації // Філософія у світі грошей: Людина у світі грошей. Матеріали міжнародних філософсько-економічних читань.Львів,2010.
5.Проблема людського буття у філософії екзистенціалізму. Дні науки філософського факультету.// Матеріали доповідей та виступів.Київ,2010.

 

 

 


Чигур  Руслан Юрійович


Посада:   кандидат історичних наук, старший викладач кафедри філософії та політології
Телефон:  47-50-50?10-0-54
Електронна пошта : Zoryana 2007[at] yahoo.com

 

Кабінет:  №11504;


Коло наукових інтересів:   вплив антропогенної діяльності на навколишнє природнє середовище, діяльність громадських організацій в охороні природи України, « зелений рух».

 

У 1998 році закінчив історичний факультет Тернопільського державного педагогічного університету ім.. В.Гнатюка, У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Соціально-економічний процес в західному регіоні України 70-80-х років XX ст.. В інституті українознавства ім.. І.Крип»якевича НАН України м. Львів.

Наукові публікації:

1. Управління конфліктами в діяльності державних службовців Психологічна культура особистості: управлінська діяльність. Навчальний посібник. Тернопіль: Крок, 2011. – С. 182-185.

2. Аналіз причин негативного антропогенного впливу на стан навколишнього природного середовища в Західному регіоні України у 1990-х рр. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка. Серія: Історія. – 2011. – Випуск 1. – Тернопіль. – С. 199-205.

3. Проблеми розвитку природно-заповідного фонду Західного регіону України у 1990-х рр. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка. Серія: Історія. – 2011. – Випуск 2. – Тернопіль. –

С. 100-106.

4. Використання водних ресурсів Західного регіону України у 1990-х рр. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка. Серія: Історія. – 2012. – Випуск 1. – Тернопіль. – С. 154-159.

5. Причини та наслідки забруднення повітряного басейну західного регіону України у 1990-х рр. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка. Серія: Історія. – 2012. – Випуск 2. – Тернопіль. – С. 149-154.

6. Філософія екології як парадигма мислення людини ХХІ століття. Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць. вЂ” Випуск № 78. 2013.- 7с.

7. Проблеми збереження та використання міст західного регіону України у 1970-1990-х роках. Наукові записки ТНПУ ім. В.Гнатюка. Серія: Історія.-Випуск 1.-Ч.2. 2013.- 4с.

8. У співавторстві збірник наукових праць студентів та викладачів кафедри філософії та політології «Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації».- Тернопіль, 2014.-289с. 

 

Римар Світлана Миколаївна 

Посада: старший лаборант кафедри філософії та політології
Телефон: 47-50-50?10-0-54.
Електронна пошта : Zoryana 2007[at] yahoo.com
Кабінет:  № 11503;  
 
Працюю  на кафедрі з 1981 року. У 1979 році закінчила Харківський індустріально-педагогічний технікум. У 2001 році закінчила Тернопільську академію народного господарства. Цікавлюся художньою літературою.

 

 Мандзій Зоряна Богданівна


Посада:   старший лаборант кафедри філософії та політології
Телефон: тел. 47-50-50?10-0-54.
Електронна пошта : Zoryana 2007[at] yahoo.com

 

Кабінет:  № 11503


Коло інтересів: спорт, література , музика.

 

Працюю на кафедрі філософії з 1994 року.