Завідувач кафедри гуманітарних та фундаментальних дисциплін

Пилипів Ігор Васильович

Науковий ступінь: доктор історичних наук
Вчене звання: професор
Почесне звання: заслужений працівник освіти і науки України

ORCID ID: 0000-0001-7569-069X
ResearcherID: I-4824-2017

Контакти:
Телефон: (0342) 3-24-67
Кабінет: 304
E-mail: ipylypiv@tneu.edu.ua


Коло наукових інтересів: Українська Греко-католицька Церква в суспільно-політичному житті Другої Речі Посполитої (1918-1939рр.)

Публікації.
1. Станіславська (Івано-Франківська) єпархія УГКЦ крізь призму століть: історико-релігійний аспект. Наукова монографія. – Андрухів Ігор, Лисенко Олександр, Пилипів Ігор. – Надвірна: ЗАТ «Надвірнянська друкарня», 2010. – 500 с.
2. Міжнародна діяльність ГКЦ у контексті боротьби за самовизначення українців Польщі // Сумська старовина. – №ХХХ. – Видання Сумського державного університету та Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. – 2010. – С.60-69.
3. Греко-Католицька Церква – найвпливовіша суспільна сила у кристалізації української нації міжвоєнної Галичини // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Історія України. –Випуск 1.– Тернопіль. – 2010. – С.109-114
4. Діяльність Станіславської єпархії Української греко-католицької церкви в 1918-1920 рр. // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк. – 2010. – С.89-92
5. Греко-католицька церква та Організація Український націоналістів в 30-40-х рр. ХХ ст. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Галичина. Науковий і культурно-просвітницький краєзнавчий часопис № 6. – Івано-Франківськ, 2007. – С.145-156.

Кафедра гуманітарних та фундаментальних дисциплін

Особливе місце в системі навчального процесу ІФННІМ ТНЕУ посідають гуманітарні науки, у центрі уваги яких є людина як ключовий суб’єкт духовної, культурної, суспільної і економічної діяльності, а також фундаментальні дисципліни із орієнтацією на одержання студентами практичних навичок щодо застосування набутих знань у профільних дисциплінах та у майбутній професійній діяльності.

Історія створення кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету розпочинається з 1998 р., зі створення кафедри загальноекономічних та гуманітарних дисциплін. За свою історію кафедра мала кілька поділів та реорганізацій, у результаті яких утворювалися інші кафедри. Відповідно до наказу № 294 «Про впорядкування кафедр відокремлених структурних підрозділів» для забезпечення підготовки фахівців економічних спеціальностей у 2013 р. було утворено кафедру гуманітарних і фундаментальних дисциплін під керівництвом Пилипіва Ігоря Васильовича.

За роки свого існування на кафедрі вдалося зібрати досвідчених науковців та практиків в сфері гуманітарних, природничих та економічних наук. Зараз на кафедрі працюють досвідчені доценти, кандидати економічних, історичних та юридичних наук та викладачі. Загалом кафедра забезпечує в інституті понад 90 загальноосвітніх, соціогуманітарних та природничо-математичних навчальних дисциплін, працюючи зі студентами усіх спеціальностей, ступеней вищої освіти і форм навчання.

Від моменту створення кафедри ГФД перед її працівниками було поставлено непросте і амбітне завдання - надання майбутнім економістам і управлінцям необхідного для сучасного фахівця обсягу гуманітарних і фундаментальних знань відповідно до вимог високонкурентного суспільства, формування системного, логічного, креативного мислення та комунікативних навичок, здатності розуміти глобальні виклики і можливості сьогодення, виховання патріотизму і поваги до своєї історії і національно-культурних традицій.

Професорсько-викладацький колектив

Баран Ростислав Ярославович

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-3275-489X
Research ID: H-6254-2017

Контакти:
Tелефон/факс: (0342) 75 46 22
E-mail:   baranr32@gmail.com
Кабінет: 306
Адреса: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32

Загурський Олександр Богданович

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0003-0797-8864
Research ID: H-6070-2017

Контакти:
Tелефон/факс: (0342) 75 46 22
E-mail: zagursky.sasha@gmail.com
Кабінет: 306
Адреса: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32

Сабецька Тетяна Ігорівна

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0001-5742-2595
Research ID: G-7743-2017

Контакти:
Tелефон/факс: (0342) 75 46 22
E-mail: sab-tet@ukr.net
Кабінет: 306
Адреса: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32

Стефанишин Лілія Стефанівна

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0002-1163-7782
Research ID: H-5094-2017

Контакти:
Tелефон/факс: (0342) 75 46 22
E-mail: liliua627@gmail.com 
Кабінет: 306
Адреса: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32

Юрчишин Ірина Ярославівна

Посада: викладач кафедри
Науковий ступінь:
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0003-2637-6703
Research ID: I-4763-2017

Контакти:
Tелефон/факс: (0342) 75 46 22
E-mail: yurchyshyn84@gmail.com
Кабінет: 306
Адреса: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32

Ціжма Оксана Анатоліївна

Посада: старший лаборант


Контакти:
Tелефон/факс: (0342) 75 46 22
E-mail:
Кабінет: 306
Адреса: 76000 м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 32