Завідувач кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу

Гуменюк Юрій Петрович

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

ORCID ID: 0000-0002-4277-5213
RESEARCHER ID:

Контакти:
Телефон: 47-50-75; 11-113
Адреса: вул. Львівська 11
Кабінет: 1218
Публікації:
1.  Гуменюк Ю.П. "Роль рекреаційно-туристичної сфери у пізнанні історичного минулого України” - Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Економіка, вип. 17, Ужгород - 2005. с. 59-63
2.  Гуменюк Ю.П. "Роль інформації у підвищенні конкурентноспроможності рекреаційно-туристичної компанії” - Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Випуск 1 (LI). Механізми управління ефективністю інновацій в регіоні. ІРД. Львів - 2005 с.402-407.
3.  Гуменюк Ю.П. "Мімесис та проміскуітет, як наслідки розвитку міжнародного туризму та механізми їх регулювання” - Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкові перетворення в Україні в умовах світових інтеграційних процесів. Випуск 6. ІРД Львів - 2005 с. 627-634
4.  Гуменюк Ю.П. "Особливості становлення національної рекреаційно-туристичної індустрії” - Социально- экономические аспекты промышленной политики. Сб.научн.трудов ИЭП НАН Украины , Донецк – 2005, с. 321-331
5.  Гуменюк Ю.П. "Активізація туристичного процесу як один із шляхів вирішення проблем регіонального розвитку”- "Вісник ДІТБ” №10, Донецьк - 2006, c. 118-123
6.  Гуменюк Ю.П. "Роль та місце туризму в структурі національної економіки України” - Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія економіка, вип. 19, Ужгород - 2006. с. 69-7 7.  Гуменюк Ю.П. "Пізнавальна та економічна цінність фольклорного туризму” - Социально- экономические аспекты промышленной политики. № 4 Сб.научн.трудов ИЭП НАН Украины , Донецк – 2006, с. 86-91
8.  Гуменюк Ю.П., Бойко З.М. "Теорія міжнародної економіки” - Тернопіль: ТНЕУ,- 2007.
9.  Гуменюк Ю.П. "Управління міжнародними трансакціями” - Тернопіль: ТНЕУ,- 2007.
10. Гуменюк Ю.П., Гладій І.Й. "Транснаціональні корпорації” - Тернопіль: ТНЕУ,- 2007.
11. Гуменюк Ю.П. "Перспективи і наслідки Україниу процесах глобалізації зайнятості” - Вісник Національного університету „Львівська політехніка”, 2007. 
12. Гуменюк Ю.П. "Євразійська трудоміграція: проблеми та перспективи”- Вісник Національного університету „Львівська політехніка”2008.
13. Гуменюк Ю.П. Торгівельний баланс і зайнятість: проблеми країн Євразії - Вісник Національного університету „Львівська політехніка” 2008. 
14. Гуменюк Ю.П. Теоретичні аспекти впливу міжнародної міграції робочої сили на розвиток економічної системи - Вісник Національного університету „Львівська політехніка” 2009.
15. Гуменюк Ю.П. Теоретичні аспекти впли­ву міжнародної міграції робочої сили на розвиток економічної системи / Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. 
16. Гуменюк Ю.П. Чинники динамізації процесу міжнародної міграції робочої сили /Науковий вісник Ужгородського  національного університету. Серія економіка, вип. Ужгород.
17. Гуменюк Ю.П.  Людський капітал та вплив його глобального переливу на соціально-економічний розвиток / Вісник Національного університету „Львівська політехніка”.
18. Гуменюк Ю.П.  Зовнішня гарантія якості освіти у Великобританії / Проблеми якості вищої освіти в європейському просторі. [Збірник тез доповідей науково-методичного семінару] – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – 40с. – с. 10-13.
19. Гуменюк Ю.П.  Стабілізація міжнародної міграції робочої сили: передумови та перспективи / "Ефективність державного управління” ЛРІДУ НАДУ Львів 2011.
20. Гуменюк Ю.П.  Всебічно збалансований розвиток та міжнародна міграція робочої сили: проблеми взаємовпливу / Социально- экономические аспекты промышленной политики. Сб.научн.трудов ИЭП НАН Украины , Донецк - 2011.
21. Гуменюк Ю.П.  Еволюція міжнародного руху робочої сили в індустріальних та постіндустріальних суспільствах / Вісник Національного університету „Львівська політехніка” 2011.
22. Гуменюк Ю.П.  Міграція робочої сили й туризм з аспекту міжнародної компенсаторності / Вісник Тернопільського національного економічного університету 2011.  
23. Маргіналізм в аспекті міжкультурного виміру міжнародної трудової міграції // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2015. – № 835. – С.260-268 (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку)
24. Роль трудової міграції в системі глобального коливання продуктивності праці. Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – № 1(47). – С.83-89 – (Серія: Економіка)

Кафедра міжнародного туризму і готельного бізнесу

    Кафедра заснована у 1992 році. Перший випуск фахівців було здійснено у 1993 році за спеціальністю "Економіка і організація виробництва ” (за діючим на той час класифікатором спеціальностей). Завідувач кафедри – доктор економічних наук, доцент Гуменюк Юрій Петрович.  Творчий колектив кафедри налічує 16  осіб, з них: 2 доктора економічних наук, професора 11 кандидатів наук, доцентів 3 старших викладачі, а також  аспіранти та здобувачі.
         15 березня 2014 року кафедра менеджменту була перейменована на кафедру міжнародного бізнесу і туризму. 
30 серпня 2017 року кафедра міжнародного бізнесу і туризму перейменована на кафедру міжнародного туризму і готельного бізнесу. Відповідно до основної мети своєї діяльності кафедра міжнародного туризму і готельного бізнесу забезпечує: підготовку фахівців з напряму підготовки 242 «Туризм» ступенів вищої освіти "бакалавр" та "магістр" та напряму підготовки   241 «Готельно-ресторанна справа», ступенів вищої освіти "бакалавр. Переваги підготовки фахівців на кафедрі полягають у: постійному збільшенні інтелектуального потенціалу кафедри, її професорсько-викладацького колективу, підвищення професійних навиків управлінського персоналу. Таким чином, кафедра забезпечує ефективне вирішення освітніх, організаційно-методичних, науково-дослідних, інформаційно-аналітичних і навчально-педагогічних завдань в процесі реалізації програм вищої освіти;
 ·        впровадженні сучасних програм навчання в рамках відкритих спеціальностей і спеціалізацій, що користуються попитом на ринку освітніх послуг і державним замовленням;
·        використанні передових освітніх технологій, що базуватимуться на інноваційних механізмах взаємодії влади, бізнесу і суспільства;
·        здійсненні значної частки підготовки фахівців за державним замовленням;
·        можливості навчання, стажування та підвищення кваліфікації у провідних вищих навчальних закладах Європи та інших країн світу;
         Студенти випускових курсів мають змогу проходити практику та стажування у провідних бізнес-структурах регіону (ВАТ ТРЗ «Оріон», ВАТ «Ватра», ВАТ «Тернопільський м’ясокомбінат «Доброслав», Україно-Бельгійське СП «Ватра-Шредер» та ін.), брати участь у студентських програмах обміну з європейськими університетами: Aarhus School of Business (Данія), Inholland University (Королівство Нідерланди), Leeds Business School, Leeds Metropolitan University (Великобританія), Jönköping International Business School, Jönköping University, (Швеція), University of Applied Sciences (FH) bfi Vienna (Австрія), Institute Superior de Commerce International de Dunkerque (Франція). Вже починаючи з другого курсу студенти мають унікальну можливість закріпити теоретичні знання реальною практикою в туристично-рекреаційних комплексах та готелях високого класу України, Греції, Болгарії та Туреччини. Наші студенти проходять практику в готельно-туристичних та ресторанних закладах України, зокрема на гірськолижному та СПА-курорті Буковель,  в дитячих таборах Закарпаття, готелях та базах відпочинку Тернопільської області  в якості адміністраторів, обслуговуючого персоналу, працівників відділу продаж та бронювання, аніматорів та інструкторів. На разі, налагоджується співпраця з Міжнародним дитячим центром «Артек-Карпати». Робоча практика в Греції, Болгарії та Туреччині проходить у відповідності до угод про співробітництво між ТНЕУ та провідними туроператорами. Бази практики це готелі рівня 4-5 зірок. Студенти відбираються для проходження практики за результатами співбесіди з англійської мови  та академічною успішністю. Практика проходить у весняно-літній період травень-жовтень і триває від 3 до 6 місяців. Студентам пропонуються посади в різноманітних підрозділах готелю: реєстрація та відділ обслуговування, відділ продажу, Spа – салони краси, анімація, сервіс (офіціанти, бармени, хостес). Студенти працюють 5 днів на тиждень по 8 годин і мають можливість у свій вільний час відвідати екскурсії до найближчих курортних місць та історичних центрів. В кінці практики студенти отримують сертифікат  на фірмовому бланку готелю або компанії, де вони працювали: про місце, терміни стажування, посаду і виконання обов’язків.  Така практика без сумніву є  гарним початком кар’єри в готельному бізнесі.   
         Випускники кафедри займають керівні посади комерційних підприємств і організацій, державних установ тощо.
Кращі випускники кафедри:
Аляб’єв Олександр В’ячеславович – начальник відділення Київської міської філії АКБ «Укрсоцбанк»
Данилків Вадим Дмитрович – начальник фінансового відділу ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго»;
Жук Роман Євстахієвич – фінансовий директор холдингу «Промтех» (м.Жидачів);
Морочинець Олег Митрофанович – директор ЗАТ «Неотек»;
Орсаг Юрій Юрійович – директор Ужгородської філії АКБ «Східно-Європейський Банк»;
Савчук Євген Федорович – начальник Управління Львівської філії АКБ Райфайзенбанк Україна;
Семчишин Микола Володимирович  - директор Тернопільської філії ВАТ «Банк Універсальний».
Турський Ігор Володимирович  - екс секретар Тернопільської міської ради, голова постійної комісії з питань бюджету і фінансів.
Блажевський Роман Васильович – власник «Кондитерського дому Блажевських»
Напора Олег Романович - директор департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації
Дейнека Юрій Петрович – начальник управління стратегічного розвитку міста.
Сайт кафедри: http://mbt.tneu.edu.ua 
e-mail: kaf_mbt@tneu.edu.ua

Професорсько-викладацький колектив

Брич Василь Ярославович

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

ORCID ID: 0000-0002-4277-5213
RESEARCHER ID: I-3188-2017

Контакти:
Телефон: 47-50-75; 11-113
E-mail: v.brych@tneu.edu.ua 
Кабінет: 1218


 

Трілленберг Галина Іванівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:


Контакти:
Телефон: 47-50-75, 11-113
E-mail: g.trillenberg@tneu.edu.ua
Кабінет: 1218

Кондрацька Лілія Петрівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-8429-8953
RESEARCHER ID: I-4468-2017

Контакти:
Телефон: 47-50-75; 11-113
E-mail: l.kondracka@tneu.edu.ua 
Кабінет: 1218

Мазур Володимир Степанович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-2980-7954
RESEARCHER ID: H-46002017

Контакти:
Телефон: 47-50-75;  11-113
E-mail: v.mazur@tneu.edu.ua 
Кабінет: 1218

Камінський Богдан Адамович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-9812-5586
RESEARCHER ID:

Контакти:
Телефон: 47-50-75; 11-113
E-mail: b.kaminskiy@tneu.edu.ua
Кабінет: 1218


Охота Віталій Іванович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0003-4377-5482
RESEARCHER ID: N-9925-2017

Контакти:
Телефон: 47-50-75; 11-113
E-mail: v.okhota@tneu.edu.ua
Кабінет: 1218

Даниленко-Кульчицька Вікторія Анатоліївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-7718-5467
RESEARCHER ID: I-4462-2017

Контакти:
Телефон: 47-50-75;  11-113
E-mail:  v.danylenko@tneu.edu.ua
Кабінет: 1218

Вовк Світлана Володимирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-7937-0973
RESEARCHER ID: I-4527-2017

Контакти:
Телефон: 47-50-75; 11-113
E-mail: vsv@tneu.edu.ua
Кабінет: 1218

Гугул Оксана Ярославівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0003-3052-5759
RESEARCHER ID: I-4021-2017

Контакти:
Телефон: 47-50-75; 11-113
E-mail: 
Кабінет: 1218

Нагара Марина Борисівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0003-3052-6911
RESEARCHER ID: I-3955-2017

Контакти:
Телефон: 47-50-75; 11-113
E-mail:  m.nahara@tneu.edu.ua
Кабінет: 1218

Оливко Оксана Андріївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0001-5710-4116
RESEARCHER ID: I-4515-2017

Контакти:
Телефон: 47-50-75; 11-113
E-mail: o.olyo@tneu.edu.ua
Кабінет: 1218

Ткач Уляна Володимирівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
ORCID ID: 0000-0001-6201-1555
RESEARCHER ID: I-7833-2017

Контакти:
Телефон: 47-50-75; 11-113
E-mail:  
Кабінет: 1218

Продан Ірина Олегівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0002-2107-0054
RESEARCHER ID: I-4508-2017

Контакти:
Телефон: 47-50-75; 11-113
E-mail:
Кабінет: 1218