ВІДДІЛ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН


   ВІДДІЛ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН Тернопільського національного економічного університету є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин ім. Б.Д. Гаврилишина. У своїй діяльності відділ керується Конституцією і законами України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, наказами ректора, рішеннями Вченої ради, Положенням про відділ та іншими чинними нормативно-правовими актами.
  Відділ створений з метою  ефективної організації залучення іноземних громадян на навчання, підвищення якості організації та підготовки фахівців для зарубіжних країн, вдосконалення освітнього процесу, ведення нормативної та навчальної документації.
      
Головними напрямками діяльності відділу
-Вивчення закордонного ринку освітніх послуг з метою розвитку системи підготовки фахівців для зарубіжних країн.
-Сприяння в укладанні угод щодо набору іноземних громадян на навчання в ТНЕУ між рекрутинговими компаніями та університетом.
-Проведення профорієнтаційної роботи з іноземними абітурієнтами за допомогою електронних ресурсів, а також організація роз’яснювальних семінарів для потенційних абітурієнтів у країнах їхнього проживання.
-Оформлення, реєстрація та видача запрошень на навчання та співробітництво з Українським державним центром міжнародної освіти МОН України щодо надання іноземним громадянам підтримки для в’їзду в Україну з метою навчання в ТНЕУ, а також їх перебування в Україні впродовж терміну навчання.
-Здійснення консультаційно-інформативної роботи щодо оформлення в’їзної документації, співпраця з Державною прикордонною службою України у питаннях проходження державного кордону іноземними абітурієнтами. 
-Організація зустрічей в аеропорту, поселення в гуртожитки ТНЕУ та оформлення документів до вступу в університет.
-Здійснення попереднього аналізу документів для подальшого розгляду відбірковою комісією для іноземних громадян.
-Координація діяльності з органами УДМС України в Тернопільській області в питаннях оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні, продовження терміну перебування на території України та реєстрації місця проживання,  з органами УМВС України в Тернопільській області щодо розв’язання конфліктних ситуацій, пов’язаних з навчанням та проживанням іноземних громадян на території України. 
-Здійснення контактів з посольствами та консульствами України за кордоном.
-Співпраця із структурними підрозділами університету, які задіяні в процесі надання освітніх послуг іноземним громадянам.
-Формування контингенту іноземних студентів за основними освітніми галузями та здійснення  контролю за дотриманням студентами-іноземцями фінансової та академічної дисципліни.     
-Організація легалізації та апостилювання випускних документів державного зразка в Міністерстві освіти і науки України та легалізації в Міністерстві закордонних справ України, оформлення особових справ іноземних студентів.
-Формування єдиного демократичного інтернаціонального студентського середовища.
-Ознайомлення з культурою та звичаями українців, сприяння в організації і проведенні виховних, культурно-спортивних заходів за участю іноземних студентів.
-Підтримання зв’язків із випускниками-іноземцями різних років.
-Участь у розробці рекламної продукції з метою залучення іноземних громадян на навчання в ТНЕУ.

Персонал


  ВЕРЕТЕЛЬНИК
ЛАРИСА ВІТАЛІЇВНА

 
Начальник відділу освітніх
послуг для іноземних громадян
тел./факс +38(0352) 47 58 73
внутрішній телефон: 10-055
e-mail: stin@tneu.edu.ua
skype: study.intneu
адреса: вул. Львівська, 11а
кабінет: 11506 б