Веретельник Лариса Віталіївна

Посада: начальник відділу освітніх послуг для іноземних громадян


Контакти:
Тел./факс +38(0352) 47 58 73
Внутрішній телефон: 10-055
Е-mail: stin@tneu.edu.ua
Skype: study.intneu
Адреса: вул. Львівська, 11а
Кабінет: 11506 б

Відділ освітніх послуг для іноземних громадян

 Відділ освітніх послуг для іноземних громадян Тернопільського національного економічного університету є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин ім. Б.Д. Гаврилишина. У своїй діяльності відділ керується Конституцією і законами України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, наказами ректора, рішеннями Вченої ради, Положенням про відділ та іншими чинними нормативно-правовими актами.

  Відділ створений з метою  ефективної організації залучення іноземних громадян на навчання, підвищення якості організації та підготовки фахівців для зарубіжних країн, вдосконалення освітнього процесу, ведення нормативної та навчальної документації.
     
Головними напрямками діяльності відділу
- Вивчення закордонного ринку освітніх послуг з метою розвитку системи підготовки фахівців для зарубіжних країн.
- Сприяння в укладанні угод щодо набору іноземних громадян на навчання в ТНЕУ між рекрутинговими компаніями та університетом.
- Проведення профорієнтаційної роботи з іноземними абітурієнтами за допомогою електронних ресурсів, а також організація роз’яснювальних семінарів для потенційних абітурієнтів у країнах їхнього проживання.
- Оформлення, реєстрація та видача запрошень на навчання та співробітництво з Українським державним центром міжнародної освіти МОН України щодо надання іноземним громадянам підтримки для в’їзду в Україну з метою навчання в ТНЕУ, а також їх перебування в Україні впродовж терміну навчання.
- Здійснення консультаційно-інформативної роботи щодо оформлення в’їзної документації, співпраця з Державною прикордонною службою України у питаннях проходження державного кордону іноземними абітурієнтами. 
- Організація зустрічей в аеропорту, поселення в гуртожитки ТНЕУ та оформлення документів до вступу в університет.
- Здійснення попереднього аналізу документів для подальшого розгляду відбірковою комісією для іноземних громадян.
- Координація діяльності з органами УДМС України в Тернопільській області в питаннях оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні, продовження терміну перебування на території України та реєстрації місця проживання,  з органами УМВС України в Тернопільській області щодо розв’язання конфліктних ситуацій, пов’язаних з навчанням та проживанням іноземних громадян на території України. 
- Здійснення контактів з посольствами та консульствами України за кордоном.
- Співпраця із структурними підрозділами університету, які задіяні в процесі надання освітніх послуг іноземним громадянам.
- Формування контингенту іноземних студентів за основними освітніми галузями та здійснення  контролю за дотриманням студентами-іноземцями фінансової та академічної дисципліни.     
- Організація легалізації та апостилювання випускних документів державного зразка в Міністерстві освіти і науки України та легалізації в Міністерстві закордонних справ України, оформлення особових справ іноземних студентів.
- Формування єдиного демократичного інтернаціонального студентського середовища.
- Ознайомлення з культурою та звичаями українців, сприяння в організації і проведенні виховних, культурно-спортивних заходів за участю іноземних студентів.
- Підтримання зв’язків із випускниками-іноземцями різних років.
- Участь у розробці рекламної продукції з метою залучення іноземних громадян на навчання в ТНЕУ.