ВІДДІЛ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН


   ВІДДІЛ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН Тернопільського національного економічного університету є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин ім. Б.Д. Гаврилишина. У своїй діяльності відділ керується Конституцією і законами України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, наказами ректора, рішеннями Вченої ради, Положенням про відділ та іншими чинними нормативно-правовими актами.
  Відділ створений з метою  ефективної організації залучення іноземних громадян на навчання, підвищення якості організації та підготовки фахівців для зарубіжних країн, вдосконалення освітнього процесу, ведення нормативної та навчальної документації.
ВІДДІЛ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН       
Головними напрямками діяльності відділу
-Вивчення закордонного ринку освітніх послуг з метою розвитку системи підготовки фахівців для зарубіжних країн.
-Сприяння в укладанні угод щодо набору іноземних громадян на навчання в ТНЕУ між рекрутинговими компаніями та університетом.
-Проведення профорієнтаційної роботи з іноземними абітурієнтами за допомогою електронних ресурсів, а також організація роз’яснювальних семінарів для потенційних абітурієнтів у країнах їхнього проживання.
-Оформлення, реєстрація та видача запрошень на навчання та співробітництво з Українським державним центром міжнародної освіти МОН України щодо надання іноземним громадянам підтримки для в’їзду в Україну з метою навчання в ТНЕУ, а також їх перебування в Україні впродовж терміну навчання.
-Здійснення консультаційно-інформативної роботи щодо оформлення в’їзної документації, співпраця з Державною прикордонною службою України у питаннях проходження державного кордону іноземними абітурієнтами. 
-Організація зустрічей в аеропорту, поселення в гуртожитки ТНЕУ та оформлення документів до вступу в університет.
-Здійснення попереднього аналізу документів для подальшого розгляду відбірковою комісією для іноземних громадян.
ВІДДІЛ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН
-Координація діяльності з органами УДМС України в Тернопільській області в питаннях оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні, продовження терміну перебування на території України та реєстрації місця проживання,  з органами УМВС України в Тернопільській області щодо розв’язання конфліктних ситуацій, пов’язаних з навчанням та проживанням іноземних громадян на території України. 
-Здійснення контактів з посольствами та консульствами України за кордоном.
-Співпраця із структурними підрозділами університету, які задіяні в процесі надання освітніх послуг іноземним громадянам.
-Формування контингенту іноземних студентів за основними освітніми галузями та здійснення  контролю за дотриманням студентами-іноземцями фінансової та академічної дисципліни.     
-Організація легалізації та апостилювання випускних документів державного зразка в Міністерстві освіти і науки України та легалізації в Міністерстві закордонних справ України, оформлення особових справ іноземних студентів.
-Формування єдиного демократичного інтернаціонального студентського середовища.
-Ознайомлення з культурою та звичаями українців, сприяння в організації і проведенні виховних, культурно-спортивних заходів за участю іноземних студентів.
-Підтримання зв’язків із випускниками-іноземцями різних років.
-Участь у розробці рекламної продукції з метою залучення іноземних громадян на навчання в ТНЕУ.

Персонал


 Персонал ВЕРЕТЕЛЬНИК
ЛАРИСА ВІТАЛІЇВНА

 
Начальник відділу освітніх
послуг для іноземних громадян
тел./факс +38(0352) 47 58 73
внутрішній телефон: 10-055
e-mail: stin@tneu.edu.ua
skype: study.intneu
адреса: вул. Львівська, 11а
кабінет: 11506 б