Завідувач кафедри загальноекономічних та гуманітарних дисциплін Нововолинського факультету

Завідувач кафедри загальноекономічних та гуманітарних дисциплін Нововолинського факультетуЛитвин Анатолій Пантелійович
 
Посада: в.о завідувача кафедри загальноекономічних та гуманітарних наук
Науковий ступінь:  кандидат соціологічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:

Контакти:
E-mail: Kaf ZEGD@gmail.com
Внутрішній телефон: 28-215#
 
Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч.: 6 навчальних посібників у співавторстві, один з них із грифом МОН України, упорядкував словник для соціального працівника «Все про соціальне роботу» у співавторстві та експрес-довідник для студентів. Як голова Тернопільського відділення соціологічної асоціації України (1999-2003 рр.) систематично проводив соціологічні дослідження у межах Тернопільської та Волинської областей та м.Тернополя, м.Нововолинськ. Зокрема, ним проведена низка «Екзіт-полів» на виборах до обласної, Верховної  ради України, Президента України, що сприяло розвитку соціологічної думки на Тернопіллі.
 
 
Публікації:
1. Литвин А. П. Міграційні процеси в Україні як умова розвитку людського фактору / А. П. Литвин // Сторінки історії : зб. наук. праць. – К. : ІВЦ Видавництво” Політехніка”, 2005. – Вип. 21. – С. 223-236.
2. Литвин А. П. Методолого-соціологічний аналіз понять про субкультуру молоді та стиль молоді життя / А. П. Литвин // Вітакультурний млин : методологічний альманах. – 2011. – № 13. – С. 38-44. Виправ
3. Литвин А. П. Проблеми трудової міграції молоді в Україні / А. П. Литвин // Психологія і суспільство. – 2012. – Спецвип. – С. 127-128.
4. Литвин А. П. Громадська думка тернополян щодо арешту Юлії Тимошенко / А. П. Литвин // Психологія і суспільство. – 2012. – Спецвип. – С. 131-132.
5. Литвин А. П. Формування позитивного мислення соціальним працівником у клієнтів / А. П. Литвин // Психологія і суспільство. – 2012. – Спецвип. – С. 132-135. Литвин, А. П. Пивний алкоголізм у молоду віці / А. П. Литвин // Психологія і суспільство. – 2012. – Спецвип. – С. 136-138.
6. Литвин А. П. Вплив зовнішніх ознак (моторики) на темперамент особистості / А. П. Литвин // Психологія і суспільство. – 2012. – Спецвип. – С. 135-136.
7. Литвин А. П. Електоральна поведінка українських виборців на виборах у 1998 та 2002 роках [Текст] : монографія / А. П. Литвин. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 250 с.

Кафедра загальноекономічних та гуманітарних дисциплін Нововолинського інституту

Кафедра загальноекономічних та гуманітарних дисциплін Нововолинського інститутуСтворена на початку 2007 року, кафедра загальноекономічних і гуманітарних дисциплін є найдавнішою з-поміж кафедр НННІЕМ.
 
За час існування кафедри її працівниками було видано понад 150 наукових праць, з них за останній рік – 17. Зокрема, науково-педагогічні працівники кафедри ЗЕГД – автори трьох монографій, шести навчальних посібників, одного підручника.

Члени кафедри працюють над підготовкою наукових статей, навчально-методичних матеріалів, монографій, посібників і підручників з економічних і гуманітарних дисциплін. З метою підвищення якості викладання дисциплін, працівники кафедри підвищують свою кваліфікацію  в провідних ВНЗ України, беруть активну участь у роботі вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференцій.
Одним із основних завдань кафедри є підвищення рівня навчально-виховного процесу відповідно до вимог сучасної освіти та науки. Постійно ведеться робота щодо застосування нових інтерактивних технологій в організації різних видів навчальних занять. Це сприяє формуванню необхідного рівня теоретичних знань, практичних умінь і навиків, підготовленості студентів до самостійної професійної діяльності.
Зокрема, з 12 березня по 6 квітня 2012 року в рамках науково-методичного семінару проходила презентація кафедри на тему: «Використання сучасних інтерактивних технологій в навчально-виховному процесі в світлі вимог Болонського процесу». Викладачі (Мельник В.В., Нагірний М.З., Майброда М.В., Савчак О.І., Загородній П.М., Бортнік Н.В.) продемонстрували високий рівень професійності, творчості, неповторності у проведенні запланованих заходів. Серед останніх назвемо лекції П.М.Загороднього «Інформаційні технології в освіті для всіх», О.І.Савчака «Фінансові ринки в реальному часі» та М.З.Нагірного «Апокаліпсис 2012 p.: міфи і реалії», виховний захід В.В.Мельника «Великий піст і сьогодення», круглий стіл «Ефективність проведення в Україні економічних реформ: проблеми і реалії» (організатор – М.В.Майброда), турнір з дисципліни «Правознавство» (організатор – Н.В.Бортнік). Усі заходи проведено нетрадиційно, вони мають велике пізнавальне, наукове і виховне значення, сприяють формуванню особистості, здатної думати, пізнавати, робити свої висновки і пропозиції.
 
Також при кафедрі функціонують соціологічна лабораторія під керівництвом к.с.н., доц. Литвина А.П.
Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри. На даний час на кафедрі працює 10 викладачів, з яких двоє – за сумісництвом. Серед працівників кафедри є доктор наук, три кандидати наук, одна аспірантка.
 
Першим завідувачем кафедри загальноекономічних і гуманітарних дисциплін був кандидат економічних наук, доцент Чорний Роман Степанович (з 2007 по 2014 р.).
З вересня 2014 року обов’язки завідувача кафедри виконує кандидат соціологічних наук, доцент Литвин Анатолій Пантелійович.

Професорсько-викладацький колектив