Кафедра загальноекономічних та гуманітарних дисциплін Нововолинського інституту

Кафедра загальноекономічних та гуманітарних дисциплін Нововолинського інститутуКафедра загальноекономічних і гуманітарних дисциплін забезпечує викладання таких дисциплін: університетська освіта, політологія, історія України, філософія, історія української культури, українська мова (за професійним спрямуванням), іноземна мова, правознавство, господарське право, вища математика для економістів, історія економічної думки, економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка, міжнародна економіка, менеджмент, маркетинг та ін.


Основним завданням кафедри є підвищення рівня навчально-виховного процесу відповідно до вимог сучасної освіти та науки. Постійно ведеться робота щодо застосування нових інтерактивних технологій в організації різних видів навчальних занять. Це сприяє формуванню необхідного рівня теоретичних знань, практичних умінь і навиків, підготовленості студентів до самостійної професійної діяльності.


Викладачі кафедри беруть участь у семінарах із проблем ефективного впровадження Болонської освітньої системи у навчальний процес. Зокрема, з 12 березня по 6 квітня 2012 року в рамках науково-методичного семінару проходила презентація кафедри загальноекономічних та гуманітарних дисциплін на тему: «Використання сучасних інтерактивних технологій в навчально-виховному процесі в світлі вимог Болонського процесу». Керівник семінару – Мороз Г.Р., завідувач методичним кабінетом факультету, викладач кафедри загальноосвітніх і гуманітарних дисциплін.


Викладачі Мельник В.В. к.б.н., Нагірний М.З. к.і.н., ст . викладач Майброда М.В., викладач Савчак О.І., Загородній П.М., Бортнік Н.В. продемонстрували високий рівень професійності, творчості, неповторності у проведенні запланованих заходів.


Лекція к. і. н.  Нагірного М.З. на тему «Апокаліпсис 2012 p.: міфи і реалії» побудована з участю матеріалів самостійного дослідження студентів з використанням історичних довідок, фотографій, знайомить слухачів з актуальними питаннями есхатології, спонукає учасників заходу замислитися над актуальними проблемами найближчого майбутнього, до активної участі в обговоренні цієї теми (крізь призму споглядання, анкетування, дискусії). Викладач зумів донести до учасників заходу інформацію про «феномен 2012 року» з позицій об'єктивізму, історизму та логіки.


Виховний захід к.б.н., ст. викладача Мельника В.В. на тему «Великий піст і сьогодення» фундаментально ознайомив студентів із православними поглядами на феномен посту. Викладач дав практичні поради щодо проведення деяких священнодійств, що відбуваються під час проведення Великого посту. Студенти детально ознайомились з ключовими словами і термінами: піст, говіння, каяття, феномен, сповідь, причастя, сухоядіння і ін. Доцільно було читання сонетів студентами, які склав викладач із тлумаченням змісту кожного. Захід має велике виховне значення: духовність, культура, створення нового образу мислення, бажання стати кращим.


Цікаво пройшов круглий стіл на тему: «Ефективність проведення в Україні економічних реформ: проблеми і реалії», проведений ст. викладачем кафедри ЗЕГД Майбородою М.В. Заслуговує на увагу ретельна підготовка студентів до участі в дискусіях, бажання довести свою думку, спираючись на певні наукові праці, нормативні документи. Порушено ряд питань сьогодення: принципи бюджетної системи в контексті нового Бюджетного кодексу, локальні проблеми здійснення пенсійної реформи в Україні, функціонування і розвиток ринків праці; проблеми реформування аграрного сектору економіки (здобутки, проблеми, вирішення), податковий кодекс, шляхи вдосконалення митно-тарифного регулювання України та СОТ; проблеми банківського кредитування в умовах кризових явищ в економіці і ряд інших. Викладач зумів зацікавити студентів, викликати бажання працювати самостійно при підготовці до круглого столу, щоб вміти вести доказову дискусію. Такі заходи готують студентів до життя в ринкових умовах, формують власну позицію, вчать шукати оптимальні шляхи виходу з певних економічних проблем, об'єктивно сприймати реалії сьогодення.

 

З цікавою лекцією «Інформаційні технології в освіті для всіх» виступив викладач кафедри ЗЕГД Загородній П.М., який розкрив основні напрямки реалізації стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні, що означені Законом України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», особливу увагу звернув на метод і проектів, коли в процесі навчальної діяльності студентові пропонують творчі завдання, виконуючи які він упродовж деякого часу проводить самостійні дослідження під контролем викладача. Він поділився досвідом організації доступу до комунікативних ресурсів студентами денної форми навчання, де вони мають число можливостей для живого спілкування, участі в дискусіях та обговореннях проблем. Комунікація, обмін інформацією, посиланнями та літературою часто відбувається у форм живого спілкування. Лекція актуальна, наукова, сучасна, практична, має корисне значення як для викладачів, так і для студентів.

Кафедра загальноекономічних та гуманітарних дисциплін Нововолинського інститутуЛекція викладача кафедри ЗЕГД Савчака О.І. на тему: «Фінансові ринки в реальному часі» ознайомила студентів із практичною роботою учасника фінансового ринку в реальному часі. Зміст лекції дав можливість застерегти від передчасних і необдуманих кроків у стратегічному виборі надійного партнера-учасника фінансових ринків (брокерська організація, ділінговий центр, банківська структура. Фондова структура і т.п.). Лекція має пізнавальне і виховне значення.


Викладачем Бортнік Н.В. проведено турнір з дисципліни «Правознавство». Завдання для турніру розроблені згідно робочої програми і сприяли поглибленню знань з правової освіти студентів, формуванню законопослушного громадянина, розвитку особистості для вміння захисту своїх прав та виконання обов'язків. Піднято питання норм цивільного, трудового, кримінального, спадкового та сімейного права.


Позитивним для всіх заходів є те, що досить ефективно використовувався мультимедійний проектор, що студенти були активними дослідниками у підготовці певних матеріалів, включались у дискусії, прагнули робити самостійні висновки, пропозиції. Всі заходи проведено нетрадиційно, мають велике пізнавальне, наукове і виховне значення, сприяють формуванню особистості, здатної думати, пізнавати, робити свої висновки і пропозиції.
З метою підвищення якості викладання дисциплін, фахівці кафедри підвищують свою кваліфікацію  в провідних ВНЗ України, беруть активну участь в роботі вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференціях.


Кафедра проводить науково-методичні  дослідження, які спрямовані на розробку підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій з економічних і гуманітарних дисциплін.


За останні роки науково-педагогічними працівниками кафедри було розроблено понад 150 наукових праць.

Завідувач кафедри загальноекономічних та гуманітарних дисциплін Нововолинського факультету

Завідувач кафедри загальноекономічних та гуманітарних дисциплін Нововолинського факультету             

Посада: завідувач кафедри загальноекономічних та гуманітарних дисциплін

 

Наукова ступінь: кандидат соціологічних наук

 

Вчене звання: доцент

 

Електронна адреса: lytvyn_07@ukr.net

Тел. кафедри: 28-215#

Коло наукових інтересів: емпірична соціологія, соціологія політики, сучасний розвиток кооперації в Україні, теорія розвитку суспільств.

 

Закінчив Київський Національний університет ім. Тарас Шевченка, історичний факультет. Захистив кандидатську дисертацію по соціології у 2002 році у Київському Національному університеті ім. Тараса Шевченка на тему: «Соціоструктурні чинники електоральної поведінки українських виборців».

Опубліковано понад 50 наукових та науково-методичних праць. У тому числі: 6 навчальних посібників у співавторстві один із них із грифом МОН України, упорядкував словник для соціального працівника, «Все про соціальну роботу» у співавторстві та експрес-довідник для студентів.

У квітні 2011 році брав участь у Всеукраїнської науково-практичної конференції організованої Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Інститутом соціології HAH України та Соціологічною асоціацією України м. Київ: "Проблеми розвитку соціологічної теорії: сучасна соціологічна теорія і пострадянські трансформації".

У лютому 2012 року брав участь у Міжнародній науковій конференції, яка відбулась в Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України м. Київ: "Проблеми підготовки фахівців з соціології у вищих навчальних закладах".

Брав участь у науково-практичних семінарах: "Програмний Комплекс SPSS в соціології та маркетингу", "Якісні методи в соціологічних дослідженнях" та майстер-класах В.Королька "ПР-технології: планування та прийоми", О.Симончук "Глибинне інтерв'ю: теорія і технологія".

Як голова Тернопільського відділення соціологічної асоціації України (1999-2013 р.р.) систематично проводив соціологічні дослідження у межах Тернопільської області та міста. Зокрема, ним проведена низка "Екзіт-полів" на виборах до обласної, Верховної Ради України, Президента України, що сприяло розвитку соціологічної думки на Тернопіллі.

Співзасновник Чернігівського земляцтва на Тернопільщині.

Основні публікації:

Литвин А.П. Словник довідник для соціального працівника. –Тернопіль, 2008.- 224 с.

Литвин А.П. Електоральна поведінка українських виборців 1998 та 2002 роках. Монографія. – Тернопіль, 2004.- 221 с.

Литвин А.П., Яковенко А.К. Соціологія: Навчальний посібник.- Львів: Новий світ. - 2000.-2013.- 363 с.

Литвин А. П/ Громадська думка та її взаємодія із владою: критерії і режими функціонування /// Психологія і суспільство. - 2011. - № 4. - С.91-97.

Литвин, А. П. Соціологічна рефлексія еволюції та функцій грошей [Текст] / А. П. Литвин // Психологія і суспільство. - 2011. - № 4. - С. 82-87. -

Все про соціальну роботу. Словник.(У співавторстві)- Львів: Новий світ- 2000.-2013.- 791 с.

Литвин А.П. ХХІ століття – світ віртуальної епохи (філософський аспект). - Збірник матеріалів ІХ науково-практичної конференції «Тенденції розвитку та перспективи антикризового розвитку України: соціально-економічна, гуманітарна, екологічна та правова сфери». Вип.9. Нововолинськ, НФ ТНЕУ , 2014.- С.110-118.

 

 


 

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

 

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Нагірний Микола Зіновійович


 кандидат історичних наук, доцент кафедри загальноекономічних і гуманітарних дисциплін.
У 1999 році закінчив Львівський національний університет ім.. Івана Франка за спеціальністю «Історія». У 2004 році Нагірний М.З. захистив кандидатську дисертацію на тему «Хорватія: державно-політичний розвиток у 1990 роках» та отримав науковий ступінь кандидата історичних наук. У 2008 році було присвоєне вчене звання доцента. Є автором 22 наукових і навчально-методичних праць. На даний момент працює над написанням монографій.
 
Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Мельник Віктор Вікторович

 

кандидат богослов'я, старший викладач кафедри загальноекономічних і гуманітарних дисциплін.
У 1972 році закінчив Рівненське медичне училище. У 1978 році закінчив Ленінградську духовну академію. У 1990 році захистив дисертацію на тему «Відношення до Західної культури слов’янофілів-богословів» і здобув науковий ступінь кандидата богослов’я. З 1993 року працював у школах міста Нововолинськ на посаді вчителя з предмету «Основи релігієзнавства». З 2004 року – викладач Нововолинського факультету ТНЕУ дисциплін: філософія, релігієзнавство, культурологія, етика і естетика, логіка. Є автором 15 наукових і навчально-методичних праць.

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Ілько Андрій Андрійович

 

кандидат медичних наук, старший викладач кафедри загальноекономічних і гуманітарних дисциплін.
У 1980 році закінчив Тернопільський державний медичний інститут.
У 1990 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Диференційована гемосорбція у хворих гострим розлитим перитонітом з врахуванням імунологічних показників».
З 1994 по 2007 рік працював лікарем-анестезіологом Іваничівської центральної районної лікарні. У 1997-1998 роках – викладач Луцького біотехнічного інституту Міжнародного науково-технічного університету. З 2004 року – викладач Нововолинського факультету ТНЕУ дисциплін: БЖД, основи охорони праці. Є автором 15 наукових праць та 24 робіт в галузі детоксикації організму.

 


Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Савчак Олег Івановичвикладач кафедри ЗЕГД

 

 

 

Професорсько-викладацький колектив