Начальник відділу післядипломної освіти та підвищення кваліфікації ННІІОТ

Квасовський Олександр Романович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0352) 47-58-51
Внутрішній телефон: 10-047
Кабінет: 11204
E-mail: o.kvasovskyi@tneu.edu.ua
Адреса: м. Тернопіль, вул. Львівська 11а

Відділ післядипломної освіти та підвищення кваліфікації ННІІОТ

Відділ післядипломної освіти та підвищення кваліфікації ННІІОТ спрямовує свою діяльність на надання освітніх послуг у сфері неперервної освіти, перепідготовки та підвищення рівня професійної компетентності і кваліфікації фахівців для вітчизняної економіки.

Перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців супроводжується постійною актуалізацією навчальних планів із урахуванням потреб життя і розвитку науки, а також вимог Болонського процесу, підготовкою підручників нового покоління, запровадженням інтерактивних технологій у навчальному процесі, а також інтеграцією освіти із практичною діяльністю.

Програми навчального процесу відповідають рівню європейських стандартів освіти і забезпечують високу конкурентну спроможність випускників на ринку праці.

Метою діяльності відділу є організація та створення необхідних умов для здійснення безперервного післядипломного навчання з метою поглиблення, розширення, оновлення знань, умінь, навичок та компетентностей керівних працівників і спеціалістів економіки України, а також для одержання другої спеціальності через перепідготовку кадрів відповідно до досягнень науково-технічного прогресу та вимог ринку праці.

Завданнями відділу є:

– постійна модернізація матеріально-технічної бази, підвищення кадрового потенціалу, удосконалення методичного та організаційного забезпечення навчального процесу у сфері післядипломної освіти та підвищення кваліфікації відповідно до європейських та національних стандартів системи післядипломної економічної освіти;

– впровадження та реалізація сучасних технологій професійного вдосконалення та підвищення кваліфікації кадрів для вітчизняної економіки відповідно до вимог інноваційного розвитку освіти, ринкового господарства та демократизації українського суспільства;

– практична реалізація принципу випереджувального характеру підвищення кваліфікації кадрів для економічної системи України;

– сприяння інноваційному розвитку особистості, її здатності адаптуватись до умов динамічних трансформацій суспільства та економічної кон’юнктури;

– задоволення потреби особистості в інтелектуальному, культурному і духовному розвитку, орієнтації особи на збереження та примноження гуманістичних суспільних цінностей;

– сприяння формуванню громадянської позиції особи, здатності до життя в умовах сучасної цивілізації та розвиненої ринкової економіки, демократичного розвитку суспільства.

ВИДИ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ВІДДІЛОМ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ


Підготовчі курси

У структурі відділу післядипломної освіти та підвищення кваліфікації функціонують підготовчі курси, які здійснюють підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання та вступу до Університету та його коледжів.


Мета діяльності підготовчих курсів: цілеспрямоване формування якісного контингенту абітурієнтів, які можуть успішно пройти зовнішнє незалежне оцінювання та вступні випробування із дисциплін, що зазначені в переліку вступних предметів до ТНЕУ, затвердженому Міністерством освіти і науки України.

ВИДИ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ПІДГОТОВЧИХ КУРСІВПерсонал відділу післядипломної освіти та підвищення кваліфікації ННІІОТ

Нікулішина Галина Михайлівна

Посада: спеціаліст I категорії ННІІОТ

Контакти:
Телефон: (0352) 53-99-96
Внутрішні телефони: 10-010
Кабінет:№11508а
E-mail: vdp_tneu[at] ukr.net


Вовк Світлана Володимирівна

Посада: спеціаліст I категорії ННІІОТ

Контакти:
Телефон: (0352) 53-95-92
Внутрішні телефони: 10-088
Кабінет: №11508б
E-mail: vdp_tneu[at] ukr.net


Цаволик Галина Петрівна

Посада: спеціаліст I категорії ННІІОТ

Контакти:
Телефон: (0352) 53-95-92
Внутрішні телефони: 10-088
Кабінет: №11508б
E-mail: vdp_tneu[at] ukr.net


-->