Перехрест Лідія Костянтинівна

Посада: завідуюча аспірантурою і докторантурою

Контакти:
Адреса: 46020, м. Тернопіль,
вул. Львівська, 11
Телефон: +38 0352 47 58 62
E-mail l.perekhrest@tneu.edu.ua
Кабінет:


Дерех Ірина Богданівна

Посада: провідний спеціаліст

Контакти:
Адреса: 46020, м. Тернопіль,
вул. Львівська, 11
Телефон: +38 0352 47 58 62
E-mail: i.derekh@tneu.edu.ua
Кабінет:


Процик Наталія Василівна

Посада: провідний спеціаліст

Контакти:
Адреса: 46020, м. Тернопіль,
вул. Львівська, 11
Телефон: +38 0352 47 58 62
E-mail: n.protsyk@tneu.edu.ua
Кабінет:


Оголошення про прийом в докторантуру в 2019 році

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний економічний університет

О Г О Л О Ш У Є
про прийом в докторантуру на договірних умовах у 2019 році

за такими науковими спеціальностями:


05 – Соціальні та поведінкові науки

       051 – Економіка

       053 – Психологія

07 – Управління та адміністрування

       071 – Облік і оподаткування

       072 – Фінанси,банківська справа та страхування

       073 – Менеджмент

       075 – Маркетинг

       076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

08 – Право

       081 - Право

28 – Публічне управління та адміністрування

       281 – Публічне управління та адміністрування

29 - Міжнародні відносини

       292 – Міжнародні економічні відносини

 

Вступники в докторантуру подають заяву на ім’я ректора університету і такі документи:

1. Особовий листок, 1 фотокартка.

2. Автобіографію.

3. Список опублікованих наукових праць (відповідно до затвердженої форми).

4. Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.

5.Розширений витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію в докторантуру.

6. Наукову доповідь з теми докторської дисертації.

7. Копію диплома кандидата наук /доктора філософії.

8. Копію атестата доцента.

9. Копію трудової книжки, завірену за останнім місцем роботи.

10.Характеристику вступника написану доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ТНЕУ, зі згодою надати абітурієнтові наукове консультування у разі його вступу в докторантуру.

11. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство(копія паспорта).

12. Копію картки платника податків.


 

Паспорт та оригінали диплому та атестату вступник подає особисто.

Термін навчання 2 роки.

Підготовку в докторантурі університет здійснює за кошти юридичних та фізичних осіб – на умовах договору.

Всі вступники до докторантури проходять співбесіду з майбутнім науковим консультантом. Є можливість поселення в гуртожиток.

Прийом документів: з 02 січня по 28 лютого 2019 року

Зарахування: до 31 березня  2019 року;

 

Адреса університету:  46000, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, корпус № 1,

відділ аспірантури і докторантури, тел. +38 (0352) 47-58-62,

приймальна комісія тел. 47-50-60

e-mail: I.perekhrest@tneu.edu.ua

 Оголошення про прийом в аспірантуру в 2019 році

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний економічний університет
О Г О Л О Ш У Є
прийом до аспірантури на договірних умовах у 2019 році
денна,  заочна форми навчання  

за такими науковими спеціальностями:


01 – Освіта

       011 – Освітні, педагогічні науки

02 – Культура і мистецтво

       029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

03 – Гуманітарні науки

       032 – Історія та археологія

05 – Соціальні та поведінкові науки

       051 – Економіка

       052 – Політологія

       053 – Психологія 

07 – Управління та адміністрування 

       071 – Облік і оподаткування

       072 – Фінанси,банківська справа та страхування

       073 – Менеджмент

       075 – Маркетинг

       076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

08 – Право

       081 – Право

12 – Інформаційні технології

       121 – Інженерія програмного забезпечення

       122 – Комп’ютерні науки 

       123 – Комп’ютерна інженерія

       124 – Системний аналіз

15 – Автоматизація та приладобудування

       151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

23 – Соціальна робота

       232 – Соціальне забезпечення 

28 – Публічне управління та адміністрування 

       281 – Публічне управління та адміністрування 

29 – Міжнародні відносини

       292 – Міжнародні економічні відносини

 

Вступники до аспірантури складають конкурсні вступні іспити зі спеціальності, філософії та однієї з іноземних мов  (англійської, німецької, французької) в обсязі програм вищих навчальних закладів.

Навчання в аспірантурі – 4 роки.

Підготовку в аспірантурі університет здійснює за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах договору в межах ліцензійного набору.

Особи, які склали частково кандидатські іспити, звільняються від відповідних вступних іспитів в аспірантуру.

Всі вступники до аспірантури проходять співбесіду з майбутнім науковим керівником.

Є можливість поселення в гуртожиток.

Заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора університету. В заяві необхідно вказати вид аспірантської підготовки (денна, заочна), спеціальність та іноземну мову, з якої вступник буде складати іспити.

 

До заяви подаються такі документи:

1. Особовий листок, 1 фотокартка;

2. Автобіографія;

3. Копія трудової книжки, завірену за останнім місцем роботи;

4. Список опублікованих наукових праць (відповідно до затвердженої форми);

5. Витяг з протоколу засідання вченої ради університету(для осіб, рекомендованих до аспірантури безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу);

6. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (спеціаліста), освітній ступінь (магістра), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію диплома про визнання); 

7. Посвідчення про складені кандидатські іспити;

8. Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (копія паспорта);

9. Копія картки платника податків; 


Паспорт і диплом про закінчення вищого навчального закладу вступник подає особисто.

Прийом документів:  з 02 січня  по 28 лютого  2019 року;

Вступні іспити: з 01  по 15 березня  2019 року

Зарахування:  до  31 березня  2019 року.

Адреса університету:   46000, м.Тернопіль, вул. Львівська, 11, корпус № 1,

відділ аспірантури і докторантури, тел. +38 (0352) 47-58-62,

приймальна комісія тел. 47-50-60

e-mail: I.perekhrest@tneu.edu.uaРозклад занять та іспитів для аспірантів

Перший семестр 2018-2019 н.р.

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ

для аспірантів спеціальностей 121,122,123

10.12.

Пасічник Р.М.

д.т.н. професор кафедри комп'ютерних наук 

9.35

11.10

12.50

На кафедрі економічної кібернетики та інформатики
11.12

Пасічник Р.М.

д.т.н. професор кафедри комп'ютерних наук

9.35

11.10

12.50

На кафедрі економічної кібернетики та інформатики
12.12

Пасічник Р.М.

д.т.н. професор кафедри комп'ютерних наук

9.35

11.10

12.50

На кафедрі економічної кібернетики та інформатики
13.12

Пасічник Р.М.

д.т.н. професор кафедри комп'ютерних наук

9.35

11.10

12.50

На кафедрі економічної кібернетики та інформатики
14.12

Пасічник Р.М.

д.т.н. професор кафедри комп'ютерних наук

9.35

11.10

12.50

На кафедрі економічної кібернетики та інформатики
17.12

Пасічник Р.М.

д.т.н. професор кафедри комп'ютерних наук

9.35

11.10

12.50

На кафедрі економічної кібернетики та інформатики
18.12

Пасічник Р.М.

д.т.н. професор кафедри комп'ютерних наук

9.35

11.10

12.50

На кафедрі економічної кібернетики та інформатики
19.12

Пасічник Р.М.

д.т.н. професор кафедри комп'ютерних наук

9.35

11.10


На кафедрі економічної кібернетики та інформатики

20.12

залік

Пасічник Р.М.

д.т.н. професор кафедри комп'ютерних наук

11.10

12.50

На кафедрі економічної кібернетики та інформатикиРозклад занять та іспитів для аспірантів

Перший семестр 2018-2019 н.р.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

для аспірантів спеціальностей 121, 122, 123

27.10

Комар М.П.

к.т.н. доцент кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління

11.10

12.50

14.25

На кафедрі інформаційних обчислювальних систем і управління 
03.11

Комар М.П. 

к.т.н. доцент кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління

14.25

16.00

17.35

На кафедрі інформаційних обчислювальних систем і управління 
12.11

Комар М.П. 

к.т.н. доцент кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління

14.25

16.00

17.35

На кафедрі інформаційних обчислювальних систем і управління 
19.11

Комар М.П. 

к.т.н. доцент кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління

11.10

12.50

14.25

На кафедрі інформаційних обчислювальних систем і управління 
26.11

Комар М.П. 

к.т.н. доцент кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління

9.35

11.10

12.50

На кафедрі інформаційних обчислювальних систем і управління 
03.12

Комар М.П. 

к.т.н. доцент кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління

14.25

16.00

17.35

На кафедрі інформаційних обчислювальних систем і управління 
10.12

Комар М.П. 

к.т.н. доцент кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління

12.50

14.25

16.00

На кафедрі інформаційних обчислювальних систем і управління 
17.12

Комар М.П. 

к.т.н. доцент кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління

14.25

16.00

На кафедрі інформаційних обчислювальних систем і управління 

20.12

залік

Комар М.П. 

к.т.н. доцент кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління

13.00

14.00

На кафедрі інформаційних обчислювальних систем і управління 
Розклад занять та іспитів для аспірантів

Перший семестр 2018-2019 н.р.

ЕМПІРИЧНІ МЕТОДИ В ЕКОНОМІЦІ

24.10

Буяк Л.М.

д.е.н., професор, зав кафедри економічної кібернетики та інформатики

9.35

11.10

14.25

2208

2204

2409

26.10

Буяк Л.М.

д.е.н., професор, зав кафедри економічної кібернетики та інформатики

 

9.35

14.25

16.00

2208

2209

102

31.10

Буяк Л.М.

д.е.н., професор, зав кафедри економічної кібернетики та інформатики

9.35

11.10

12.50

2208

2209

2410А

28.11

Буяк Л.М.

д.е.н., професор, зав кафедри економічної кібернетики та інформатики

9.35

11.10

12.50

2419

2419

2419

05.12

Буяк Л.М.

д.е.н., професор, зав кафедри економічної кібернетики та інформатики

9.35

11.10

12.50

2409

2409

2409


06.12

Буяк Л.М.

д.е.н., професор, зав кафедри економічної кібернетики та інформатики

9.35

11.10

12.50

2409

2409

2409

08.12

Буяк Л.М.

д.е.н., професор, зав кафедри економічної кібернетики та інформатики

9.35

11.10

12.50

2407

2407

2407

12.12

Буяк Л.М.

д.е.н., професор, зав кафедри економічної кібернетики та інформатики


14.25

16.00


2409

2409

15.12

залік

Буяк Л.М.

д.е.н., професор, зав кафедри економічної кібернетики та інформатики

9.35

11.10


2409

2409
Розклад занять та іспитів для аспірантів

Перший семестр 2018-2019 н.р.

Економічні теорії

13.11

Козюк В.В.

д.е.н., проф., зав.кафедри економічної теорії

9.35

11.10

3201

3306

16.11

Козюк В.В.

д.е.н., проф., зав.кафедри економічної теорії

9.35

11.10

2419

2419

19.11

Козюк В.В.

д.е.н., проф., зав.кафедри економічної теорії

16.00

17.35

3200

3200

20.11

Козюк В.В.

д.е.н., проф., зав.кафедри економічної теорії

9.35

11.10

12.50

3201

3306

3502

21.11

Козюк В.В.

д.е.н., проф., зав.кафедри економічної теорії

9.35

11.10

12.50

3305

2419

2419

22.11

Козюк В.В.

д.е.н., проф., зав.кафедри економічної теорії

9.35

11.10

12.50

2211

3502

3109

23.11

Козюк В.В.

д.е.н., проф., зав.кафедри економічної теорії

9.35

11.10

12.50

2211

3502

3109

26.11

Козюк В.В.

д.е.н., проф., зав.кафедри економічної теорії

16.00

17.35

3200

3200

27.11

Козюк В.В.

д.е.н., проф., зав.кафедри економічної теорії

9.35

11.10


3201

3306

06.12

залік

Козюк В.В.

д.е.н., проф., зав.кафедри економічної теорії

14.00

15.00

на кафедрі економічної теорії


Розклад занять та іспитів для аспірантів

Перший семестр 2018 - 2019 н.р.

Основи педагогіки та психології вищої школи

07.10

Вихрущ А.В.

д.пед.н., професор кафедри психології та соціальної роботи

11.10

12.50

14.25

2419

2419

2419

10.11

Вихрущ А.В.

д.пед.н., професор кафедри психології та соціальної роботи

11.10

12.50

14.25

2201

2201

2201

11.11

Вихрущ А.В.

д.пед.н., професор кафедри психології та соціальної роботи

11.10

12.50

14.25

2201

2201

2201

14.11

Вихрущ А.В.

д.пед.н., професор кафедри психології та соціальної роботи

11.10

12.50

14.25

2409

2409

2409

17.11

Вихрущ А.В.

д.пед.н., професор кафедри психології та соціальної роботи

11.10

12.50

14.25

2201

2201

2201

18.11

Вихрущ А.В.

д.пед.н., професор кафедри психології та соціальної роботи

11.10

12.50

14.25

2201

2201

2201

24.11

Вихрущ А.В.

д.пед.н., професор кафедри психології та соціальної роботи

11.10

12.50

14.25

2201

2201

2201

25.11

Вихрущ А.В.

д.пед.н., професор кафедри психології та соціальної роботи

11.10

12.50


2201

2201


07.12

залік

Вихрущ А.В.

д.пед.н., професор кафедри психології та соціальної роботи

13.00

14.00

На кафедрі психології та соціальної роботи


Розклад занять та іспитів для аспірантів

Перший семестр 2018-2019 н.р. 

Інформаційно-аналітичні технології в наукових дослідженнях

для спеціальностей 011, 029, 032, 051, 053, 071, 072, 075, 081, 232, 281, 292

09.10 Пасічник Р.М д.т.н., професор кафедри економічної кібернетики та інформатики

12.50

14.25

2409

2409

19.10 Пасічник Р.М д.т.н., професор кафедри економічної кібернетики та інформатики

12.50

14.25

2419

2419

24.10 Пасічник Р.М д.т.н., професор кафедри економічної кібернетики та інформатики

11.10

12.50

2419

2419

26.10 Пасічник Р.М д.т.н., професор кафедри економічної кібернетики та інформатики

11.10

12.50

2423

2419

31.10 Пасічник Р.М д.т.н., професор кафедри економічної кібернетики та інформатики

14.25

16.00

17.35

2419

2419

2419

02.11 Пасічник Р.М д.т.н., професор кафедри економічної кібернетики та інформатики

9.35

11.10

12.50

2419

2407

2409

09.11 Пасічник Р.М д.т.н., професор кафедри економічної кібернетики та інформатики

12.50

14.25

16.00

2419

2419

2419

12.11 Пасічник Р.М д.т.н., професор кафедри економічної кібернетики та інформатики

9.35

11.10

12.50

2419

2419

2419

30.11 Пасічник Р.М д.т.н., професор кафедри економічної кібернетики та інформатики

9.35

11.10

12.50

2419

2419

2419

03.12

залік

Пасічник Р.М д.т.н., професор кафедри економічної кібернетики та інформатики 11.10 На кафедрі економічної кібернетики та інформатики


Розклад занять та іспитів для аспірантів

1 семестр 2018-2019 н.р.

для аспірантів першого року навчання 

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

04.10 Фурман А.В. д.психол.н., проф., зав.кафедри психології та соціальної роботи 

9.35

11.10

12.50

1405

1401

1407

05.10 Фурман А.В. д.психол.н., проф.,з ав.кафедри психології та соціальної роботи

9.35

11.10

Юридичний факультет

каб. 507

08.10 Фурман А.В. д.психол.н., проф., зав.кафедри психології та соціальної роботи

9.35

11.10

12.50

1401

2114

2114

11.10 Фурман А.В. д.психол.н., проф., зав.кафедри психології та соціальної роботи

9.35

11.10

12.50

1405

1407

2409

22.10 Фурман А.В. д.психол.н., проф., зав.кафедри психології та соціальної роботи

9.35

11.10

12.50

1401

2114

2114

29.10 Фурман А.В. д.психол.н., проф., зав.кафедри психології та соціальної роботи

9.35

11.10

12.50

2409

2409

2409

05.11 Фурман А.В. д.психол.н., проф., зав.кафедри психології та соціальної роботи

9.35

11.10

12.50

1401

2114

2114

15.11 Фурман А.В. д.психол.н., проф., зав.кафедри психології та соціальної роботи

9.35

11.10


1405

1406

30.11

залік

Фурман А.В. д.психол.н., проф., зав.кафедри психології та соціальної роботи

14.25

16.00

5 гуртожиток 

кім. 2Розклад занять та іспитів для аспірантів

Перший семестр 2018-2019 н.р.

ІНОЗЕМНА  МОВА У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

16.10 Крайняк Л.К. к.філол.н., доц., зав.кафедри іноземних мов та професійної комунікації 11.10;12.50; 14.25 3106
18.10 Крайняк Л.К. к.філол.н., доц., зав.кафедри іноземних мов та професійної комунікації 11.10;12.50; 14.25 3106
23.10 Крайняк Л.К. к.філол.н., доц. зав.кафедри іноземних мов та професійної комунікації 11.10;12.50; 14.25 3106
25.10 Крайняк Л.К. к.філол.н., доц.,зав.кафедри іноземних мов та професійної комунікації 11.10;12.50; 14.25 3106
30.10 Крайняк Л.К. к.філол.н., доц., зав.кафедри іноземних мов та професійної комунікації 11.10;12.50; 14.25 3106
01.11 Крайняк Л.К. к.філол.н., доц., зав.кафедри іноземних мов та професійної комунікації 11.10;12.50; 14.25 3106
06.11 Крайняк Л.К. к.філол.н., доц.,зав.кафедри іноземних мов та професійної комунікації 11.10;12.50; 14.25 3106
08.11 Крайняк Л.К. к.філол.н., доц.,зав.кафедри іноземних мов та професійної комунікації 11.10;12.50 3106

05.12 

екзамен

Крайняк Л.К. к.філол.н., доц., зав.кафедри іноземних мов та професійної комунікації 12.50; 13.50 3106


Розклад занять та іспитів для аспірантів

Перший семестр 2018-2019 н.р.

ФІЛОСОФІЯ

03.10 Шумка М.Л. к.філос.н., доцент кафедри філософії та політології 9.35; 11.10; 12.50 ауд 11504б
06.10 Шумка М.Л. к.філос.н., доцент кафедри філософії та політології 9.35; 11.10; 12.50 ауд 11504б
07.10 Шумка М.Л. к.філос.н., доцент кафедри філософії та політології 9.35; 11.10; 12.50 ауд 11504б
10.10 Шумка М.Л. к.філос.н., доцент кафедри філософії та політології 9.35; 11.10; 12.50 ауд 11504б
12.10 Шумка М.Л. к.філос.н., доцент кафедри філософії та політології 9.35; 11.10; 12.50 ауд 11504б
13.10 Шумка М.Л. к.філос.н., доцент кафедри філософії та політології 9.35; 11.10; 12.50 ауд 11504б
14.10 Шумка М.Л. к.філос.н., доцент кафедри філософії та політології 9.35; 11.10; 12.50 ауд 11504б
17.10 Шумка М.Л. к.філос.н., доцент кафедри філософії та політології 9.35;11.10 ауд 11504б

03.12

екзамен

Шумка М.Л. к.філос.н., доцент кафедри філософії та політології 10.00;11.00 на кафедрі філософії і політології