Персонал

Дата: 26-01-2018, 18:26

Персонал

Прізвище: Перехрест

Ім'я: Лідія

По-батькові: Костянтинівна

 

Посада: завідувач

Кабінет:

Телефон: 47-58-62, 11-120

Електронна скринька: l.perekhrest@tneu.edu.ua

Персонал

 

Прізвище: Дерех

Ім'я: Ірина

По-батькові: Богданівна

 

Посада: провідний спеціаліст

Кабінет:

Телефон: 47-58-62, 11-120

Електронна скринька: i.derekh@tneu.edu.ua

 

 Персонал

 

 

Прізвище: Процик

Ім'я: Наталія

По-батькові: Василівна 


Посада: провідний спеціаліст

Кабінет:

Телефон:47-58-62, 11-120

Електронна скринька: n.protsyk@tneu.edu.ua

 

 

   

 РОЗКЛАД КАНДИДАТСЬКИХ ІСПИТІВ

Дата: 27-04-2018, 11:50

Оголошення
 
Кандидатські іспити у весняну сесію 2018 року відбудуться у залі засідань 
аудит 1303 
 
Англійська мова          -    04 травня  на 10.00 год
 
Філософія                  -    07 травня на 10.00 год
 
Спеціальність            -     10 травня на 10.00 год


Розклад занять для аспірантів

Дата: 12-04-2018, 14:38

 
             Розклад  занять для аспірантів денна форма навчання 2 семестр 2017-2018 н.р.
«Методика виконання дисертаційної роботи»  (PhD Thesis Prospectus)
                            Омецінська Ірина Ярославівна к.е.н., доцент
 
Дата  Зміст  Година Аудиторія
14.04 Лекція 14.25 2220
Лекція 16.00
практична  17.20
17.04 Лекція 14.25 2220
Лекція 16.00
практична 17.25
21.04 Лекція 9.35 2220
Лекція 11.10
практична 12.50
24.04 лекція  14.25 2220
лекція 16.00
практична 17.00
05.05 Лекція 9.35 2220
Лекція 11.10
практична 12.50
8.05 Лекція 12.50 2220
Лекція 14.25
практична 16.00
12.05 Лекція 9.35 2220
Лекція 11.10
практична 12.50
15.05 Лекція 12.50 2220
Лекція 14.25
практична   16.00
19.05 Лекція 9.35 2220
Лекція  11.10
практична  12.50
   
29.05 Екзмен 14.00 2220
 
Розклад  занять для аспірантів заочна форма навчання 2 семестр 2017-2018 н.р.
         «Методика виконання дисертаційної роботи»  (PhD Thesis Prospectus)
                               Омецінська Ірина Ярославівна  к.е.н., доцент
 
Дата  Зміст  Година аудиторія
22.05 Лекція 14.25 2220
Лекція 16.00
Лекція 17.20
   
26.05 Лекція 9.35 2220
Лекція 11.10
Лекція 12.50
   
    


29.05                            Екзамен 16.00 2220
Оголошення про прийом в аспірантуру та докторантуру 2017 - 2018 році

Дата: 1-02-2018, 11:56

                
                    Міністерство освіти і науки України
             Тернопільський національний економічний університет
                                               О Г О Л О Ш У Є
                  прийом до аспірантури на договірних умовах у 2017 - 2018 році
                                    денна, заочна форми навчання  
                   за такими науковими спеціальностями:

01 -   Освіта
011 -  Освітні, педагогічні науки
02  -  Культура і мистецтво
029 - Інформаційна,бібліотечна та архівна справа
03 – Гуманітарні науки
032 – Історія та археологія
05 – Соціальні та поведінкові науки
051 - Економіка
052-  Політологія
053 - Психологія 
07 – Управління та адміністрування 
071 – Облік і оподаткування
072 – Фінанси,банківська справа та страхування
073 – Менеджмент
075 – Маркетинг
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
08   - Право
081 -  Право
12 – Інформаційні технології
121 – Інженерія програмного забезпечення
122 – Комп’ютерні науки 
123 – Комп’ютерна інженерія
124  - Системний аналіз
15 – Автоматизація та приладобудування
151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
23 – Соціальна робота
232 – Соціальне забезпечення 
28 – Публічне управління та адміністрування 
281 – Публічне управління та адміністрування 
29 - Міжнародні відносини
292 – Міжнародні економічні відносини
 
Вступники до аспірантури складають конкурсні вступні іспити зі спеціальності, філософії та однієї з іноземних мов  (англійської, німецької, французької) в обсязі програм вищих навчальних закладів.
Навчання в аспірантурі –  4 роки.
 
Підготовку в аспірантурі університет здійснює за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах договору в межах ліцензійного набору.
Особи, які склали частково кандидатські іспити, звільняються від відповідних вступних іспитів в аспірантуру.
Всі вступники до аспірантури проходять співбесіду з майбутнім науковим керівником.
Є можливість поселення в гуртожиток.
Заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора університету. В заяві необхідно вказати вид аспірантської підготовки (денна, заочна), спеціальність та іноземну мову, з якої вступник буде складати іспити.

До заяви подаються такі документи:
1. Особовий листок, 1 фотокартка;
2. Автобіографія;
3. Копія  трудової книжки, завірену за останнім місцем роботи;
4. Список опублікованих наукових праць (відповідно до затвердженої форми);
5. Витяг з протоколу засідання вченої ради університету (для осіб, рекомендованих до аспірантури безпосередньо після закінчення       вищого навчального закладу);
6. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (спеціаліста), освітній ступінь (магістра),    на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію диплома про     визнання); 
7. Посвідчення про складені кандидатські іспити;
8. Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (копія паспорта);
9. Копія картки платника податків; 
Паспорт і диплом про закінчення вищого навчального закладу вступник подає особисто.
Прийом документів    з 01  по 16 березня 2018 року;
Вступні іспити         з 19  по  28 березня 2018 року
Зарахування            до  02 квітня 2018 року. 

Адреса університету: 46000, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, корпус № 1,
відділ аспірантури і докторантури, тел. +38 (0352) 47-58-62,
приймальна комісія тел. 47-50-60
e-mail: I.perekhrest@tneu.edu.ua
 
Здійснюють наукове керівництво аспірантами :
 

  зі спеціальності
011 – Освітні, педагогічні науки
Вихрущ А. В. д.пед.наук, професор, професор  кафедри психології та соціальної роботи; 
Щербяк Ю.А. д.пед.н., професор, професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства,  науковий керівник по кафедрі психології та соціальної роботи;  

зі спеціальності
029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Дацків І.Б. д.і.н., професор, професор кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та диипломатії, науковий керівник по кафедрі документознавства, інформаційної діяльності та  українознавства;
Гомотюк О. Є. д.і.н., професор, завідувач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та   українознавства;  
 
   зі спеціальності
032 - Історія та археологія
Гомотюк О.Є. д.і.н., професор, завідувач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та   українознавства; 
Лазарович М.В. д.політ.н., професор, професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та   українознавства;  
Дацків І.Б. д.і.н., професор, професор кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та диипломатії, науковий керівник по кафедрі документознавства, інформаційної діяльності та  українознавства;

  зі спеціальності
051-Економіка
Козюк В.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії;
Длугопольський О.В. д.е.н.,  професор, професор кафедри економічної теорії; 
Шкільняк М.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного управління;
Мельник А.Ф. д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління;
Монастирський Г.Л. д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри менеджменту та публічного управління;
Желюк Т.Л. д.е.н.,  професор, професор  кафедри менеджменту та публічного управління;
Качан Є.П. к.е.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом і регіональна економіка;
Брич В.Я. д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу, науковий керівник по кафедрі управління персоналом  і регіональна економіка
Язлюк Б.О. д.е.н., професор, декан факультету аграрної економіки і менеджменту, професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;
Пархомець М.К. д.е.н.,  професор  кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;
Чорна Н.П. д.е.н.,  доцент, професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;
Горлачук М.А. к.е.н., доцент, докторант кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування;
Гевко Р.Б. д.т.н., професор,  завідувач кафедри менеджменту біоресурсів та природокористування;
Пуцентейло П.Р. д.е.н., професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, науковий керівник  по кафедрі менеджменту біоресурсів та природокористування;
Чорний Р.С. д.е.н., доцент, науковий керівник по кафедрі менеджменту біоресурсів та природокористування;
Буяк Л.М. д.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики та інформатики;
Адамів О.П. к.т.н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та інформатики;
Боднар Д.І. д.ф.-м.н., професор, професор  кафедри економічної кібернетики та інформатики;
Іващук О.Т. к.е.н., доцент, доцент  кафедри економіко-математичних методів;
Гладій Г.М. к.е.н.,  доцент, доцент кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;
Савельєв Є.В. . д.е.н., професор, професор кафедри міжнародної економіки;

  зі спеціальності 
052 – Політологія
Лазарович М.В. д.політ.н., професор, професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та   українознавства , науковий керівник по кафедрі філософії та політології;  
Рудакевич  О.М. д.політ.н., професор, професор кафедри філософії та політології

  зі спеціальності
053 – Психологія
Фурман А.В. д.психол.н., професор, завідувач кафедри психології та соціальної роботи;
Фурман О.Є. д.психол.н., доцент, професор кафедри психології та соціальної роботи;
Шандрук С.К. д.психол.н.,  доцент,  професор кафедри психології та соціальної роботи;

 зі спеціальності
071-Облік і оподаткування
Задорожний З.-М.В. д.е.н., професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри обліку у виробничій сфері;
Крупка Я.Д. д.е.н.,  професор, професор кафедри обліку у виробничій сфері;
Журавель Г.П. к.е.н.,  професор, професор кафедри обліку у виробничій сфері;
Омецінська І.Я. к.е.н.,  доцент, доцент кафедри обліку у виробничій сфері;
Дерій В.А. д.е.н., професор, професор  кафедри;обліку у виробничій сфері
Пушкар М.С. д.е.н.,  професор, професор кафедри аудиту, ревізії та аналізу;
Лучко М.Р. д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг;
Адамик О.В. к.е.н., доцент, завідувач кафедри аудиту, ревізії і аналізу;
Хорунжак Н.М. д.е.н., доцент, кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг;
Рожелюк В.М. д.е.н., доцент, доцент кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг;
Микитюк П.П. д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління;
Бруханський  Р.Ф. д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;
Ярощук О.В. к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;
Палюх М.С. к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;
 
зі спеціальності
072-Фінанси, банківська справа та страхування:
Крисоватий А.І. д.е.н. професор, ректор, професор кафедри податків та фіскальної політики;
Десятнюк О.М. д.е.н., професор, директор навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій, професор кафедри податків та фіскальної політики;
Кириленко О.П. д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів ім. С.І. Юрія;
Кізима Т.О.  д.е.н., професор, професор кафедри фінансів ім. С.І. Юрія;
Дем’янишин В.Г. д.е.н.,  професор, професор кафедри фінансів  ім. С.І. Юрія;
ТулайО. І.  д.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів  ім. С.І. Юрія;
КнейслерО.В. д.е.н.,  професор, завідувачка федрифінансів суб’єктів господарювання та страхування;
Алексеєнко Л.М. д.е.н., професор, професор кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування;
Гуцал І.С. д.е.н, професор, професор кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування;
Луців Б.Л. д.е.н., професор, завідувач кафедри банківського менеджменту і обліку;
Довгань Ж.М. д.е.н., професор,  професор кафедри банківського менеджменту і обліку;
Ткачук М.В.к.е.н., доцент, доцент кафедри банківського менеджменту і обліку;
Сенів Б.Г.к.е.н., доцент, доцент кафедри банківського менеджменту і обліку;
Дзюблюк О.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи;
Адамик Б.П. к.е.н., доцент, декан факультету банківського бізнесу, доцент кафедри банківської справи;
Карапетян О.М. к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань;
Вівчар О.І. . к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань;
  
  зі спеціальності
073-Менеджмент
Брич В.Я. д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу;
Тибінь А. М. к.е.н.,  доцент,  доцент кафедри міжнародноготуризму і готельного бізнесу;
Мазур В. С. к.е.н.,  доцент, доцент кафедри міжнародноготуризму і готельного бізнесу;
Шкільняк М.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного управління;
Микитюк П.П. д.е.н., професор,  професор кафедри менеджменту та публічного управління;
Толуб’як В.С. д.н.держ.управіння, професор кафедри менеджменту та публічного управління;
Желюк Т.Л.д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління;
зі спеціальності
075-Маркетинг
Сохацька О. М. д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин; 
Борисова Т.М.д.е.н., доцент,  завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та маркетингу; 
 
   зі спеціальності
076-Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Дудар Т.Г. д.е.н., професор, професор  кафедри  менеджменту біоресурсів і природокористування;
Гринчуцький В.І. д.е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій;
Собко О.М. д.е.н.,  доцент, доцент кафедрипідприємництва, торгівлі та маркетингу; 
Сохацька О.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин;

зі спеціальності
081-Право
Банах С.В. к.ю.н., декан юридичного факультету,  доцент кафедри кримінального права та процесу ,  науковий керівник  по кафедріконституційного, адміністративного та фінансового права;
Кравчук М.В. к.ю.н., доцент,завідувач кафедри теорії та історії держави і права;
Кравчук В.М. к.ю.н., доцент,  доцент кафедри теорії та історії   держави і права;
Кіндюк Б.О. д.ю.н., професор,професор кафедри теорії та історії   держави і права;
Калаур І. Р. д.ю.н.,доцент, завідувач кафедри цивільного права і процесу;
Слома В.М. к.ю.н., доцент, доценткафедри цивільного права і процесу;
Лукасевич-Крутник І.С.к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного права і процесу;
Гречанюк С.К. д.ю.н., доцент, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права;
Галай А.О. д.ю.н., доцент, професор  кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права;
Христинченко Н.П. д.ю.н., доцент, професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань;
 
зі спеціальності
121-Інженерія програмного забезпечення
Дивак М.П. д.т.н., професор, декан факультету комп’ютерних інформаційних технологій, професор кафедри комп’ютерних наук;
Пукас А.В. к.т.н., доцент, завідувач кафедри комп’ютерних наук;
Стахів П.Г. д.т.н., професор, професор кафедри комп’ютерних наук;
Манжула В.І. к.т.н.,  доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук;
Пасічник Р.М. д.т.н., доцент, професор кафедри економічної кібернетики та інформатики, науковий керівник по кафедрі комп’ютерних наук; 
Шпінтель М.Я. к.т.н., доцент, доцент кафедрикомп’ютерних наук;
Шевчук Р.П.к.т.н., доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук.
 
  зі спеціальності
122-Комп’ютерні науки
Саченко А.О. д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;
Крилов В.М. д.т.н., професор, професор кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління; 
Кочан В.В. к.т.н., доцент, професор кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;
Коваль В.С. к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;
Дивак М.П. д.т.н., професор, декан факультету комп’ютерних інформаційних технологій, професор кафедри комп’ютерних наук;
Шпінтель М.Я. к.т.н., доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук
Манжула В.І. к.т.н.,  доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук;
Яцків В. В. д.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри   кібербезпеки;
 
 зі спеціальності
123-Комп’ютерна інженерія
Березький О.М. д.т.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії, науковий керівник;
Теслюк В.М. д.т.н., професор, професор кафедри комп’ютерної інженерії; 
Касянчук М.М. к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри комп’ютерної інженерії;
Яцків В. В. д.т.н., доцент, в.о. завідувача кафедри   кібербезпеки;

зі спеціальності
124-Системний аналіз
Саченко А.О. д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;
Крилов В.М. д.т.н., професор, професор кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління; 
Кочан В.В. к.т.н., доцент, професор кафедри  інформаційних обчислювальних систем і управління;
Гладій Г.М. к.е.н., доцент, доцент кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;
Добротвор І.Г. д.т.н., доцент, професор кафедриекономічної кібернетики та інформатики, науковий керівник по кафедрі інформаційних обчислювальних систем і управління;
 
зі спеціальності
151-Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Николайчук Я.М. д.т.н., професор, завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем;
Яцків В. В. д.т.н., доцент, в.о.завідувача  кафедри кібербезпеки;
 
   зі спеціальності
232-Соціальне забезпечення
Брич В.Я. д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу;
Фурман А.В. д. психол.н., професор, завідувач кафедри психології та соціальної роботи;
Шандрук С.К. д.психол.н.,  доцент,  професор кафедри психології та соціальної роботи;
Язлюк Б.О. д.е.н.,  доцент, декан факультету аграрної економіки і менеджменту, професор  кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу
 281-Публічне управління та адміністрування
Шкільняк М.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного управління;
Мельник А.Ф. д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління;
Монастирський Г.Л. д.е.н., професор, професор  кафедри менеджменту та публічного управління;
Желюк Т.Л. д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління;
Толуб’як В.С. доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного управління;
 
    зі спеціальності
292-Міжнародні економічні відносини
Кравчук  Н. Я. д.е.н., доцент,  завідувач  кафедри міжнародного права, міжнародних відносин  та дипломатії.
Сохацька О.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин;
Куриляк В.Є. д.е.н., професор,  завідувач кафедри міжнародної  економіки;
Іващук І.О.  д.е.н., професор, професор кафедри міжнародної економіки;
Савельєв Є.В. д.е.н., професор, професор  кафедри міжнародної економіки;
Козюк В.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, науковий керівник по кафедрі міжнародної економіки;
Гуменюк Ю.П. д.е.н., доцент,  завідувач  кафедри міжнародно туризму і готельного бізнесу.

 
 

                 Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний економічний університет
 
                    О Г О Л О Ш У Є
про прийом в докторантуру на договірних умовах у 2017 -2018 році
 

за такими науковими спеціальностями:
05 – Соціальні та поведінкові науки
051 – Економіка
053 – Психологія 
07 – Управління та адміністрування 
071 – Облік і оподаткування
072 – Фінанси,банківська справа та страхування
073 – Менеджмент
075 – Маркетинг
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
28 – Публічне управління та адміністрування 
281 – Публічне управління та адміністрування 
29 - Міжнародні відносини
292 – Міжнародні економічні відносини
 
Вступники в докторантуру подають заяву на ім’я ректора університету і такі документи:
1. Особовий листок, 1 фотокартка.
2. Автобіографію.
3. Список опублікованих наукових праць (відповідно до затвердженої форми).
4. Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук. 
5.Розширений витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію в докторантуру.
6. Наукову доповідь з теми докторської дисертації.
7. Копію диплома кандидата наук /доктора філософії.
8.Копіюатестата доцента.
9. Копію трудової книжки, завірену за останнім місцем роботи.
10.Характеристику вступника написану доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ТНЕУ, зі згодою надати абітурієнтові наукове консультування у разі його вступу в докторантуру.
11. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство(копія паспорта).
12. Копію картки платника податків.
Паспорт та оригінали диплому та атестату вступник подає особисто.
Термін навчання 2 роки.
Підготовку в докторантурі університет здійснює за кошти юридичних та фізичних осіб –на умовах договору.
Всі вступники до докторантури проходять співбесіду з майбутнім науковим консультантом. Є можливість поселення в гуртожиток.

Прийом документів:
з 01 березня  по 16 березня 2018  року
Зарахування: до  02 квітня 2018 року;
 
Адреса університету: 46000, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, корпус № 1,
відділ аспірантури і докторантури, тел. +38 (0352) 47-58-62,
приймальна комісія тел. 47-50-60
e-mail: I.perekhrest@tneu.edu.ua
 
Здійснюють наукове консультування докторантами:
 

  зі спеціальності
051-Економіка
Козюк В.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії;
Длугопольський О.В. д.е.н.,  професор, професор кафедри економічної теорії; 
Шкільняк М.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного управління;
Мельник А.Ф. д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління;
Монастирський Г.Л. д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри менеджменту та публічного управління;
Желюк Т.Л. д.е.н.,  професор, професор  кафедри менеджменту та публічного управління;
Брич В.Я. д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу, науковий керівник по кафедрі управління персоналом  і регіональна економіка
Язлюк Б.О. д.е.н., професор, декан факультету аграрної економіки і менеджменту, професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;
Пархомець М.К. д.е.н.,  професор  кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;
Гевко Р.Б. д.т.н., професор,  завідувач кафедри менеджменту біоресурсів та природокористування;
Пуцентейло П.Р. д.е.н., професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, науковий керівник  по кафедрі менеджменту біоресурсів та природокористування;
Чорний Р.С. д.е.н., доцент, науковий керівник по кафедрі менеджменту біоресурсів та природокористування;
Буяк Л.М. д.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики та інформатики;
Боднар Д.І. д.ф.-м.н., професор, професор  кафедри економічної кібернетики та інформатики;
Савельєв Є.В. . д.е.н., професор, професор кафедри міжнародної економіки;
 
    зі спеціальності
053 – Психологія
Фурман А.В. д.психол.н., професор, завідувач кафедри психології та соціальної роботи;
Фурман О.Є. д.психол.н., доцент, професор кафедри психології та соціальної роботи;
Шандрук С.К. д.психол.н.,  доцент,  професор кафедри психології та соціальної роботи;
 
    зі спеціальності
071-Облік і оподаткування
Задорожний З.-М.В. д.е.н., професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри обліку у виробничій сфері;
Крупка Я.Д. д.е.н.,  професор, професор кафедри обліку у виробничій сфері;
Дерій В.А. д.е.н., професор, професор  кафедри;обліку у виробничій сфері
Пушкар М.С. д.е.н.,  професор, професор кафедри аудиту, ревізії та аналізу;
Лучко М.Р. д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг;
Хорунжак Н.М. д.е.н., доцент, кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг;
Рожелюк В.М. д.е.н., доцент, доцент кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг;
Микитюк П.П. д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління;
Бруханський  Р.Ф. д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;
 
зі спеціальності
072-Фінанси, банківська справа та страхування:
Крисоватий А.І. д.е.н. професор, ректор, професор кафедри податків та фіскальної політики;
Десятнюк О.М. д.е.н., професор, директор навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій, професор кафедри податків та фіскальної політики;
Кириленко О.П. д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів ім. С.І. Юрія;
Кізима Т.О.  д.е.н., професор, професор кафедри фінансів ім. С.І. Юрія;
Дем’янишин В.Г. д.е.н.,  професор, професор кафедри фінансів  ім. С.І. Юрія;
Кнейслер О.В. д.е.н.,  професор, завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування;
Алексеєнко Л.М. д.е.н., професор, професор кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування;
Гуцал І.С. д.е.н, професор, професор кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування;
Луців Б.Л. д.е.н., професор, завідувач кафедри банківського менеджменту і обліку;
Довгань Ж.М. д.е.н., професор,  професор кафедри банківського менеджменту і обліку;
Дзюблюк О.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи;
 
     зі спеціальності
073-Менеджмент
Брич В.Я. д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу;
Шкільняк М.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного управління;
Микитюк П.П. д.е.н., професор,  професор кафедри менеджменту та публічного управління;
Толуб’як В.С. д.н.держ.управіння, професор кафедри менеджменту та публічного управління;
Желюк Т.Л.д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління;
 зі спеціальності
075-Маркетинг
Сохацька О. М. д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин; 
Борисова Т.М.д.е.н., доцент,  завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та маркетингу; 
 
  зі спеціальності                                                                   
076-Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Дудар Т.Г. д.е.н., професор, професор  кафедри  менеджменту біоресурсів і природокористування;
Гринчуцький В.І. д.е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій;
Собко О.М. д.е.н.,  доцент, доцент кафедрипідприємництва, торгівлі та маркетингу; 
Сохацька О.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин;

  зі спеціальності
 281-Публічне управління та адміністрування
Шкільняк М.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного управління;
Мельник А.Ф. д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління;
Монастирський Г.Л. д.е.н., професор, професор  кафедри менеджменту та публічного управління;
Желюк Т.Л. д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління;
Толуб’як В.С. доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного управління;
 
   зі спеціальності
292-Міжнародні економічні відносини
Кравчук  Н. Я. д.е.н., доцент,  завідувач  кафедри міжнародного права, міжнародних відносин  та дипломатії.
Сохацька О.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин;
Куриляк В.Є. д.е.н., професор,  завідувач кафедри міжнародної  економіки;
Іващук І.О.  д.е.н., професор, професор кафедри міжнародної економіки;
Савельєв Є.В. д.е.н., професор, професор  кафедри міжнародної економіки;
Козюк В.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, науковий керівник по кафедрі міжнародної економіки;
Гуменюк Ю.П. д.е.н., доцент,  завідувач  кафедри міжнародно туризму і готельного бізнесу.
 


Контакти

Дата: 25-08-2011, 09:22

Завідуюча аспірантурою і докторантурою

 

Перехрест Лідія Костянтинівна.

 

 

46020, м. Тернопіль,
вул. Львівська, 11.
Контактний телефон: +38 0352 47 58 62,
E-mail l.perekhrest@tneu.edu.ua