Методика виконання дисертаційної роботи Омецінська Ірина Ярославівна

Дата: 27-01-2017, 11:38

Методика виконання дисертаційної роботи

(PhD Thesis Prospectus)

Омецінська Ірина Ярославівна

к.е.н., доцент


Дата

Зміст

Година

Аудиторія

15.03

лекція

14.25

2111

16.03

лекція

14.25

2111

16.03

практична

16.00

2410

 

 

 

 

22.03

лекція

14.25

2111

23.03

лекція

14.25

2111

23.03

практична

16.00

2410

 

 

 

 

29.03

лекція

14.25

2111

30.03

лекція

14.25

2111

30.03

практична

16.00

2410

 

 

 

 

05.04

лекція

14.25

2111

06.04

лекція

14.25

2111

06.04

практична

16.00

2410

 

 

 

 

12.04

лекція

14.25

2111

13.04

лекція

14.25

2111

13.04

практична

16.00

2410

 

 

 

 

19.04

лекція

14.25

2111

20.04

лекція

14.25

2111

20.04

практична

16.00

2410

 

 

 

 

26.04

лекція

14.25

2111

27.04

лекція

14.25

2111

27.04

практична

16.00

2410

 Розклад вступних іспитів у березні 2017

Дата: 12-10-2016, 11:56

Завантажити [35.5 Kb] (cкачувань: 201)Розклад занять та іспитів для аспірантів

Дата: 5-10-2016, 16:48

 

Розклад занять для аспірантів денної форми навчання

 

Розклад занять для аспірантів денної форми навчання 9.pdf [162.6 Kb] (cкачувань: 193)

Розклад занять для аспірантів денної форми навчання семестр 2016-17 2.pdf [140.67 Kb] (cкачувань: 199)

Розклад іспитів 3.pdf [133.79 Kb] (cкачувань: 256)

 

Розклад занять для аспірантів заочної форми навчання

Розклад занять для аспірантів заоної форми навчання 28.11.2016-04.12.2016 6.pdf [143.34 Kb] (cкачувань: 109)

Розклад занять для аспірантів заоної форми навчання 05.12.2016-11.12.2016 5.pdf [134.84 Kb] (cкачувань: 81)

Прийом в аспірантуру

Дата: 12-02-2016, 12:17

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний економічний університет
                                                               О Г О Л О Ш У Є
                                 прийом до аспірантури на договірних умовах
                                                               у 2017 році
                                                      денна, заочна форми навчання
                                               за такими науковими спеціальностями:
01 -      Освіта
011 -  Освітні, педагогічні науки
02  -    Культура і мистецтво
029 - Інформаційна,бібліотечна та архівна справа
03 – Гуманітарні науки
032 – Історія та археологія
05 – Соціальні та поведінкові науки
051 – Економіка
053  -  Психологія
07 – Управління та адміністрування
071 – Облік і оподаткування
072 – Фінанси,банківська справа та страхування
073 – Менеджмент
074 – Публічне управління та адміністрування
075 – Маркетинг
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
08   -  Право
081 -  Право
12 – Інформаційні технології
121 – Інженерія програмного забезпечення
122 – Комп’ютерні науки
123 – Комп’ютерна інженерія
124  - Системний аналіз
15 – Автоматизація та приладобудування
151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
23 – Соціальна робота
232 – Соціальне забезпечення
29 Міжнародні відносини
292-міжнародні економічні відносини
 
Вступники до аспірантури складають конкурсні вступні іспити зі спеціальності, філософії та однієї з іноземних мов  (англійської, німецької, французької) в обсязі програм вищих навчальних закладів.
Навчання в аспірантурі –  4 роки.
Особи, які склали частково кандидатські іспити, звільняються від відповідних вступних іспитів в аспірантуру.
Всі вступники до аспірантури проходять співбесіду з майбутнім науковим керівником.
Є можливість поселення в гуртожиток.
Заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора університету. В заяві необхідно вказати вид аспірантської підготовки (денна форма, вечірня форма, заочна форма), спеціальність та іноземну мову, з якої вступник буде складати іспити.
До заяви подаються такі документи:
1. Особовий листок, 2 фотокартки;
2. Автобіографія;
3. Копія  трудової книжки, завірена за останнім місцем роботи;
4. Список опублікованих наукових праць, винаходів і звітів про науково-дослідні роботи (особи, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної спеціальності);
5. Витяг з протоколу засідання вченої ради університету(для осіб, рекомендованих до аспірантури безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу);
6. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (спеціаліста), освітній ступінь (магістра), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію дипломпро визнання);
7. Посвідчення про складені кандидатські іспити;
8. Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (копія паспорта);
9. Копія картки платника податків;
Паспорт і диплом про закінчення вищого навчального закладу вступник подає особисто.
Прийом документів:з 01  по 20 березня 2017 року;
Вступні іспити:            21 по 27 березня 2017 року
Зарахування:                       до 01 квітня 2017 року.

Адреса університету:      46000, м.Тернопіль, вул.Львівська, 11, корпус № 1,
відділ аспірантури і докторантури, тел. +38 (0352) 47-58-62,
приймальна комісія тел. 47-50-60
e-mail: I.perekhrest@tneu.edu.ua
Оплата 19000 грн. в рік


Прийом в докторантуру

Дата: 12-02-2016, 12:02


Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний економічний університет

О Г О Л О Ш У Є

про прийом в докторантуру в 2016 році

 

з таких наукових спеціальностей:

05 – Соціальні та поведінкові науки

051 – Економіка

056 – Міжнародні економічні відносини

07 – Управління та адміністрування

071 – Облік і оподаткування

072 – Фінанси,банківська справа та страхування

073 – Менеджмент

074 – Публічне управління та адміністрування

075 – Маркетинг

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Вступники в докторантуру подають заяву на ім’я ректора університету і такі документи:

1. Особовий листок, 2 фотокартки.

2. Автобіографію.

3. Список опублікованих наукових праць (відповідно до затвердженої форми).

4. Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.

5.Розширений витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію в докторан­туру.

6. Наукову доповідь з теми докторської дисертації.

7. Копію диплома кандидата наук /доктора філософії.

8. Копію атестата доцента.

9. Копію трудової книжки, завірена за останнім місцем роботи.

10.Характеристику вступника написану доктором наук, який є штатним науково-педа­гогічним або науковим працівником ТНЕУ, зі згодою надати абітурієнтові наукове консультування у разі його вступу в докторантуру.

11. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (копія паспорта).

12. Копію індивідуального податкового номеру.

 

Паспорт та оригінали диплому та атестату вступник подає особисто.

Термін навчання 2 роки.

Підготовку в докторантурі університет здійснює за рахунок бюджетних коштів – за державним замовленням; за коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах договору, понад державне замовлення.

Всі вступники до докторантури проходять співбесіду з майбутнім науковим консультантом. Є можливість поселення в гуртожиток.

Прийом документів:

з 15 по 31 серпня 2016 року;

Зарахування:   до  01 жовтня 2016 року;

 

Адреса університету: 46000, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, корпус № 1,

відділ аспірантури і докторантури, тел. +38 (0352) 47-58-62,

e-mail: I.perekhrest@tneu.edu.uaАспірантура здійснюють наукове керівництво

Дата: 17-06-2015, 15:11

 
011 – Освітні, педагогічні науки
Вихрущ А. В. д.пед.наук, професор, завідувач кафедри психологічних та педагогічних дисциплін;
Щербяк Ю.А. д.пед.н., професор, професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства,  науковий керівник по кафедрі  психологічних та педагогічних дисциплін;
 
029 – Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Дацків д.і.н., професор, в.о. завідувача кафедри загальної та гуманітарної підготовки Свалявської філії ТНЕУ, науковий керівник по кафедрі документознавства, інформаційної діяльності та  українознавства;
Гомотюк О.Є. д.і.н., професор, завідувач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та   українознавства; 
 
032-Історія та археологія
Гомотюк О.Є. д.і.н., професор, завідувач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та   українознавства;
Лазарович М.В. д.політ.н., професор, професор кафедри документознавства, інформаційної діяльності та   українознавства; 
Дацків д.і.н., професор, в.о. завідувача кафедри загальної та гуманітарної підготовки Свалявської філії ТНЕУ, науковий керівник по кафедрі документознавства, інформаційної діяльності та  українознавства;
                                 
051-Економіка
Козюк В.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії;
Длугопольський О.В. д.е.н.,  професор, професор кафедри економічної теорії;
Шкільняк М.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного управління;
Мельник А.Ф. д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління;
Монастирський Г.Л. д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління;
Желюк Т.Л. д.е.н.,  професор, професор  кафедри менеджменту та публічного управління;
Качан Є.П. к.е.н., професор, завідувач кафедри управління персоналом і регіональна економіка;
Брич В.Я. д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри міжнародного бізнесу і туризму, науковий керівник по кафедрі управління персоналом  і регіональна економіка
Язлюк Б.О. д.е.н., доцент, декан факультету аграрної економіки і менеджменту, професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;
Пархомець М.К. д.е.н.,  професор  кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;
Чорна Н.П. д.е.н.,  доцент, професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;
Горлачук М.А. к.е.н., доцент, докторант кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування;
Гевко Р.Б. д.т.н., професор, в.о. завідувача кафедри менеджменту біоресурсів та природокористування;
Пуцентейло П.Р. д.е.н., професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, науковий керівник  по кафедрі менеджменту біоресурсів та природокористування;
Чорний Р.С. д.е.н., доцент, директор Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, науковий керівник по кафедрі менеджменту біоресурсів та природокористування;
Ляшенко О.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації;
Буяк Л.М. к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики та інформатики;
Адамів О.П. к.т.н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та інформатики;
Боднар Д.І. д.ф.-м.н., професор, професор  кафедри економічної кібернетики та інформатики;
Іващук О.Т. к.е.н., доцент, доцент  кафедри економіко-математичних методів;
Гладій Г.М. к.е.н.,  доцент, доцент кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;
                            
053 – Психологія
Фурман А.В. д.психол.н., професор, завідувач кафедри психології та соціальної роботи;
Фурман О.Є. д.психол.н., доцент, професор кафедри психології та соціальної роботи;
Шандрук С.К. д.психол.н.,  доцент,  професор кафедри психології та соціальної роботи;
                            
071-Облік і оподаткування
 Задорожний З.-М.В. д.е.н., професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри обліку  у виробничій сфері;
Крупка Я.Д. д.е.н.,  професор, професор кафедри обліку у виробничій сфері;
Журавель Г.П. к.е.н.,  професор, професор кафедри обліку у виробничій сфері;
Омецінська І.Я. к.е.н.,  доцент, доцент кафедри обліку у виробничій сфері;
Дерій В.А. д.е.н., професор,  завідувач  кафедри аудиту, ревізії та аналізу;
Пушкар М.С. д.е.н.,  професор, професор кафедри аудиту, ревізії та аналізу;
Лучко М.Р. д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг;
Хорунжак Н.М. д.е.н., доцент, в.о завідувача кафедри обліку і аудиту Луцької філії ТНЕУ, науковий керівник покафедрі обліку в державному секторі економіки та сфері послуг;
Рожелюк В.М. д.е.н., доцент, в.о завідувача кафедри економіки та обліку Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту науковий керівник покафедрі обліку в державному секторі економіки та сфері послуг;
Микитюк П.П. д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління;
Бруханський  Р.Ф. д.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;
Ярощук О.В. к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;
Палюх М.С. к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;
                                               
072-Фінанси, банківська справа та страхування
 Крисоватий А.І. д.е.н. професор, ректор, професор кафедри податків та фіскальної політики;
Десятнюк О.М. д.е.н., професор, директор навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій, професор кафедри податків та фіскальної політики;
Кириленко О.П. д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів ім. С.І. Юрія;
Кізима Т.О.  д.е.н., професор, професор кафедри фінансів ім. С.І. Юрія;
Дем’янишин В.Г. д.е.н.,  професор, професор кафедри фінансів Свалявської філії ТНЕУ, науковий керівник по  кафедріфінансів  ім. С.І. Юрія;
Кнейслер О.В. д.е.н.,  професор, завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування;
Алексеєнко Л.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та фінансів Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту, науковий керівник по  кафедрі фінансів суб’єктів господарювання та страхування;
Гуцал І.С. д.е.н, професор, професор кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування;
Луців Б.Л. д.е.н., професор, завідувач кафедри банківського менеджменту і обліку;
Довгань Ж.М. д.е.н., професор,  професор кафедри банківського менеджменту і обліку;
Дзюблюк О.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи;
Адамик Б.П. к.е.н., доцент, декан факультету банківського бізнесу, доцент кафедри банківської справи;
Мартинюк В.П. д.е.н., професор, професор кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності;
 
073-Менеджмент
Брич В.Я. д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри міжнародного бізнесу і туризму;
Тибінь А. М. к.е.н.,  доцент,  доцент кафедри міжнародного бізнесу і туризму;
Мазур В. С. к.е.н.,  доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу і туризму;
Шкільняк М.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного управління;
Микитюк П.П. д.е.н., професор,  професор кафедри менеджменту та публічного управління;
                            
074-Публічне управління та адміністрування
Шкільняк М.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного управління;
Мельник А.Ф. д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління;
Монастирський Г.Л. д.е.н., професор, професор  кафедри менеджменту та публічного управління;
Желюк Т.Л. д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління;
Толуб’як В.С. доктор наук з державного управління, доцент, доценткафедри менеджменту та публічного управління;
Язлюк Б.О. д.е.н.,  доцент, декан факультету аграрної економіки і менеджменту, професор  кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;
Чорний Р.С. д.е.н., доцент, директор Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, науковий керівник по кафедрі менеджменту біоресурсів і природокористування;
Мачуга Н.З. д.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій;
                           
                               075-Маркетинг
Сохацька О. М. д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу;
Борисова Т.М.д.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу;
                                                                                       
076-Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Дудар Т.Г. д.е.н., професор, професор  кафедри  менеджменту біоресурсів і природокористування;
Гринчуцький В.І. д.е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій;
Мачуга Н. З. д.е.н.,  доцент, доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій;
Собко О.М. к.е.н.,  доцент, докторант кафедри економіки підприємств і корпорацій;
Сохацька О.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу;
 
081-Право
Кравчук М.В. к.ю.н., доцент,завідувач кафедри теорії та історії держави і права;
Кравчук В.М. к.ю.н., доцент,  доценткафедри теорії та історії   держави і права;
Калаур І. Р. д.ю.н., доцент, завідувач кафедри цивільного права і процесу;
Кіндюк Б. В. д.ю.н., професор, професор кафедрицивільного права і процесу;
Слома В.М. к.ю.н., доцент, доценткафедри цивільного права і процесу;
Гречанюк С.К. д.ю.н., доцент, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права;
 
 121-Інженерія програмного забезпечення
Дивак М.П. д.т.н., професор, декан факультету комп’ютерних інформаційних технологій, професор кафедри комп’ютерних наук;
Пукас А.В. к.т.н., доцент, завідувач кафедри комп’ютерних наук;
Стахів П.Г. д.т.н., професор, професор кафедри комп’ютерних наук;
Манжула В.І. к.т.н.,  доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук;
Пасічник Р.М. к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та інформатики, науковий керівник по кафедрі комп’ютерних наук;
                                                                                                                                                                  
122-Комп’ютерні науки
Саченко А.О. д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;
Крилов В.М. д.т.н., професор, професор кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;
Кочан В.В. к.т.н., доцент, професор кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;
Коваль В.С. к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;
             
 123-Комп’ютерна інженерія
Березький О.М. д.т.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії, науковий керівник;
Теслюк В.М. д.т.н., професор, професор кафедри комп’ютерної інженерії;
Касянчук М.М. к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри комп’ютерної інженерії;
 
124-Системний аналіз
Саченко А.О. д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;
Крилов В.М. д.т.н., професор, професор кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;
Кочан В.В. к.т.н., доцент, професор кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;
Гладій Г.М. к.е.н., доцент, доцент кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;
Добротвор І.Г. д.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;
Бушуєв С.Д. д.т.н., професор, професор кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;
 
151-Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Николайчук Я.М. д.т.н., професор, завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем;
Якців В. В. д.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційних обчислювальних систем і управління;
 
232-Соціальне забезпечення
 
Брич В.Я. д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри міжнародного бізнесу і туризму;
Фурман А.В. д. психол.н., професор, завідувач кафедри психології та соціальної роботи;
Шандрук С.К. д.психол.н.,  доцент,  професор кафедрипсихології та соціальної роботи;
Язлюк Б.О. д.е.н.,  доцент, декан факультету аграрної економіки і менеджменту, професор  кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу.
 
 
292-Міжнародні економічні відносини
Савельєв Є.В. д.е.н., професор, в.о завідувача кафедри міжнародної економіки;
Козюк В.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, науковий керівник по кафедрі міжнародної економіки;
Куриляк В.Є. д.е.н., професор в.о завідувачаміжнародного бізнесу і туризму;
Іващук І.О.  д.е.н., професор, професор кафедри міжнародної економіки;
Гуменюк Ю.П. д.е.н., доцент, професор кафедри міжнародної економіки;
Сохацька О.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу;
Кравчук Н.Я.д.е.н., доцент, в.о завідувача кафедри міжнародного права та європейської інтеграції;
 
 


Докторантура здійснюють наукове консультування

Дата: 17-06-2015, 15:05

Здійснюють наукове консультуванняза спеціальностями:

051-Економіка

Козюк В.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії;

Длугопольський О.В. д.е.н., професор кафедри економічної теорії;

Шкільняк М.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного управління;

Тарнавська Н.П. д.е.н., професор кафедри менеджменту та публічного управління;

Мельник А.Ф. д.е.н., професор кафедри менеджменту та публічного управління;

Монастирський Г. Л. д.е.н., професор кафедри менеджменту та публічного управління;

Желюк Т.Л. д.е.н., професор кафедри менеджменту та публічного управління;

Брич В.Я. д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри міжнародного бізнесу і туризму;

Пархомець М.К. д.е.н., професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;

Пуцентейло П.Р. д.е.н., професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу;

 

 056-Міжнародні економічні відносини

Савельєв Є.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки;

Козюк В.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії;

Куриляк В.Є. д.е.н., професор міжнародної економіки;

Іващук І.О. д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки;

Сохацька О.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу;

071-Облік і оподаткування

Задорожний З.-М.В. д.е.н., професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри облікуу виробничій сфері, науковий консультант;

Крупка Я.Д. д.е.н., професор кафедри обліку у виробничій сфері;

Гуцайлюк З.В. д.е.н., професор кафедри обліку у виробничій сфері;

Лучко М.Р. д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг;

Дерій В.А.. д.е.н., професор, завідувач кафедриаудиту, ревізії та аналізу;

Пушкар М.С. д.е.н., професор кафедри аудиту, ревізії та аналізу;

 

072-Фінанси, банківська справа та страхування:

Крисоватий А.І. д.е.н. професор, ректор, професор кафедри податків та фіскальної політики;

Десятнюк О.М. д.е.н., професор, директор навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій, професор кафедри податків та фіскальної політики;

Кириленко О.П. д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів ім. С.І.Юрія;

Кізима Т.О. д.е.н., професор кафедри фінансів ім..С.І.Юрія;

Дем’янишин В.Г. д.е.н., професор кафедри фінансів ім.. С.І.Юрія;

Кнейслер О.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування;

Алексеєнко Л.М. д.е.н., професор кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування;

Гуцал І.С. д.е.н,, професор кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування;

Луців Б.Л. д.е.н., професор, завідувач кафедри банківського менеджменту і обліку;

Довгань Ж.М. д.е.н., професор кафедри банківського менеджменту і обліку;

Дзюблюк О.В. д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи;

Мартинюк В.П. д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності;

 

073-Менеджмент

Брич В.Я. д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри міжнародного бізнесу і туризму;

Мізюк Б. М. д. е. н., професор кафедри міжнародного бізнесу і туризму;

Шкільняк М.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного управління;

Микитюк П. П. д.е.н., професор кафедри менеджменту та публічного управління;

074-Публічне управління та адміністрування

Шкільняк М.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та публічного управління;

Мельник А.Ф. д.е.н., професор кафедри менеджменту та публічного управління;

Монастирський Г.Л. д.е.н., професор кафедри менеджменту та публічного управління;

Желюк Т.Л. д.е.н., професор, кафедри менеджменту та публічного управління;

 

075-Маркетинг

Сохацька О. М. д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу;

Штефанич Д.А. д.е.н., професор кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу;

076-Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Дудар Т. Г. д. е. н., професор кафедри менеджменту біоресурсів та природокористування;

Сохацька О.М. д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу;

Гринчуцький В. І. д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій;

Пархомець М.К. д.е.н., професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу.Порядок проведення кандидатських іспитів у ТНЕУ

Дата: 17-06-2014, 16:45

 Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково-педагогічних і наукових кадрів. Складання кандидатських іспитів здобувачами з філософії, іноземної мови і спеціальності є обов’язковим для присудження їм наукового ступеня кандидата наук.

  Аспірантура і докторантура ТНЕУ

Дата: 6-06-2014, 15:15

Аспірантура і докторантура ТНЕУВажливою формою підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації є докторантура та аспірантура.

 

Аспірантура в Тернопільському національному економічному університеті функціонує з 1989 року з 19  наукових спеціальностей:

                                    прийом до аспірантури у 2016 році

                     з відривом від виробництва та без відриву від виробництва

                     за такими науковими спеціальностями:

 

 

 

01 -      Освіта

              011 -  Науки про освіту

02  -   Культура і мистецтво

               029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

03 –  Гуманітарні науки

              032 – Історія та археологія

05 – Соціальні та поведінкові науки

051 – Економіка

053  -  Психологія

056 – Міжнародні економічні відносини

07 – Управління та адміністрування

071 – Облік і оподаткування

072 – Фінанси,банківська справа та страхування

073 – Менеджмент

074 – Публічне управління та адміністрування

075 – Маркетинг

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

08   - Право

              081 - Право

12 – Інформаційні технології

121 – Інженерія програмного забезпечення

122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології

123 – Комп’ютерна інженерія

124  - Системний аналіз

15 – Автоматизація та приладобудування

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

23 – Соціальна робота

 

232 – Соціальне забезпечення 


 

У 2004 році відкрита докторантура  з 4 економічних спеціальностей.

 

Відповідно до рішення атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України з травня 2013 року розширено перелік наукових спеціальностей в докторантурі.

 

На сьогодні в університеті функціонує докторантура з 8 економічних спеціальностей:

                05 – Соціальні та поведінкові науки

       051 – Економіка

       056 – Міжнародні економічні відносини

        07 – Управління та адміністрування

071 – Облік і оподаткування

072 – Фінанси,банківська справа та страхування

073 – Менеджмент

074 – Публічне управління та адміністрування

075 – Маркетинг

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

 
Персонал

Дата: 30-08-2011, 10:06

Персонал

Прізвище: Перехрест

Ім'я: Лідія

По-батькові: Костянтинівна

 

Посада: завідувач

Кабінет:

Телефон: 47-58-62, 11-120

Електронна скринька: l.perekhrest@tneu.edu.ua

Персонал

 

Прізвище: Дерех

Ім'я: Ірина

По-батькові: Богданівна

 

Посада: провідний спеціаліст

Кабінет:

Телефон: 47-58-62, 11-120

Електронна скринька: i.derekh@tneu.edu.ua

 

 Персонал

 

 

Прізвище: Процик

Ім'я: Наталія

По-батькові: Василівна 


Посада: провідний спеціаліст

Кабінет:

Телефон:47-58-62, 11-120

Електронна скринька: n.protsyk@tneu.edu.ua

 

 

   Контакти

Дата: 25-08-2011, 09:22

Завідуюча аспірантурою і докторантурою

 

Перехрест Лідія Костянтинівна.

 

 

46020, м. Тернопіль,
вул. Львівська, 11.
Контактний телефон: +38 0352 47 58 62,
E-mail l.perekhrest@tneu.edu.ua