ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ


Вступнику > Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ДОКУМЕНТІВ

 

ОКР «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ» на основі БЗСО

Подача документів

з 01 по 14 липня

 

ОКР «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ» на основі ПЗСО

Подача документів (на основі сертифікатів ЗНО)

з 12 липня по 08 серпня

втому числі вступникищо маютьспеціальні права

з 12 липня по 01 серпня

 

ОКР «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ» на основі ОКР «КВАЛІФІКОВАНИЙ РОБІТНИК»

Подача документів (за державним замовленням)

з 01 липня по 01 серпня

Подача документів (на контрактних умовах)

з 01 липня по 22 вересня

 

ОС «БАКАЛАВР» на основі ПЗСО

Подача документів (денна та заочна форма, за державним замовленням)

з 12 по 26 липня

в тому числі вступники що мають спеціальні права

з 12 по 20 липня

Подача документів (заочна форма, на контрактних умовах)

з 12 липня по 12 серпня

 

ОС «БАКАЛАВР» на основі ОКР «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»

Подача документів (денна та заочна форма, за державним замовленням)

до 24 липня

Подача документів (денна форма, на контрактних умовах)

з 01 по 24 липня

Подача документів (заочна форма, на контрактних умовах)

з 03 квітня по 22 вересня

 

ОС «МАГІСТР»

Подача документів (денна та заочна форма, за державним замовленням)

з 01 по 24 липня

Подача документів (денна та заочна форма, на контрактних умовах)

з 01 липня по 22 вересня

Для спеціальності "Публічне управління та адміністрування” (державна служба)

з 12 червня по 23 липня

 

ОС «НАУКОВИЙ СТУПІНЬ ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ, ДОКТОР НАУК МАГІСТР»

Подача документів

з 1 березня по 31 серпня

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ

При вступі в ТНЕУ необхідно подати наступний перелік документів

1. Заява - заповнюється в приймальній комісії (окрім осіб, які подають заяву в електронній формі).
2. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
3. Чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см;
4. Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти виданий у 2016 році (для вступників на перший курс на основі ЗНО);
5. Чотири конверти з марками;
6. Копія картки платника податків (за наявності);
7. Копія паспорта (свідоцтва про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці).
8. Копія закордонного паспорта, проїзного документа (за наявності).
9. Папка на кнопку.