Директор

 Тетяна Тарасівна Жовковська – директор коледжу, кандидат економічних наук, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. У 1989 закінчила Тернопільський фінансово-економічний інститут, спеціальність: «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності».


З 1996 року працювала у Чортківському інституті підприємництва і бізнесу ТНЕУ, на сьогодні Чортківського навчально-наукового інституту. З 2010 року – в.о. директора, з 2012 – директор коледжу. В 2007 році навчалася у Центрі довузівської післядипломної та магістерської підготовки Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю «Правознавство». Автор 28 наукових публікацій, співавтор навчальних посібників, автор 5 методичних видань.


Нагороджена нагрудним знаком «Подяка Президії асоціації навчальних закладів України приватної форми власності», грамотою Департаменту освіти та науки Тернопільської ОДА, грамотою Тернопільської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України, Подякою ректора ТНЕУ.

Чортківський коледж економіки та підприємництва ТНЕУ

 У 2010 році в місті Чорткові за клопотанням керівництва  Тернопільського національного економічного університету та з метою   підвищення якості  фахівців  наказом  Міністерства освіти і науки України  від  18.10.2010р. №960 створено  Коледж  Чортківського  інституту  підприємництва і бізнесу ТНЕУ  як його структурного підрозділу. У 2015 - наказом ТНЕУ від 19.03.2015р. №163 Коледж перейменований у Чортківський коледж економіки та підприємництва ТНЕУ.
 Коледж розміщений  в адміністративних приміщеннях   за адресою:
Тернопільська область  м. Чортків вул. С.Бандери, 46.
  На даний час Коледж здійснює підготовку освітнього ступеня молодший спеціаліст галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю:
-     «Облік і оподаткування»,
-     «Фінанси, банківська справа та страхування»,
-     «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
              На базі неповної загальної середньої освіти (9 класів).

Сьогодні  в  коледжі здобувають освіту 445 студентів денної форми навчання із  багатьох областей України: Івано-Франківської, Львівської, Хмельницької, Чернівецької, Донецької, Вінницької  та Тернопільської.
У навчальному закладі для підвищення педагогічної  майстерності викладачів діє педагогічна та навчально-методична рада, для  підвищення кваліфікаційного рівня  педагогічного колективу функціонує атестаційна комісія. Головним завданням цих органів є надання методичної  допомоги педагогам у професійному вдосконаленні, впровадженні у навчальний процес  нових інноваційних форм і методів навчання та широкому використанні традиційної та педагогічної думки.
Циклові комісії коледжу (як діючий орган навчального процесу на підставі Положення про циклові комісії ЧКЕП ТНЕУ): загально освітньої підготовки, гуманітарного та природничо-наукового напрямку, цикли практичної підготовки («Бухгалтерський облік», «Фінанси і кредит», «Оціночна діяльність», «Інформаційна діяльність підприємства»),  проводять традиційні тижні   циклових комісій, які  є яскравим свідченням належного рівня навчальної, методичної та організаційної роботи  педагогічного колективу в плані підготовки  якісних спеціалістів. Викладачі  опубліковують наукові статті у провідних фахових виданнях, друкують власні розробки занять у Всеукраїнському Інтернет порталі «Основа», що підтверджуються сертифікатом, беруть активну участь у всеукраїнських і міжнародних науково-методичних конференціях, проходять курси підвищення кваліфікаційного рівня, стажування при профільних кафедрах ВНЗ 3-4 рівня акредитації.
  Циклова комісія загальноосвітньої підготовки забезпечує формування базових компетентностей студентів коледжу на рівні Державного стандарту загальної середньої освіти, що підтверджується результатами державної підсумкової атестації та атестатом про загальну середню освіту, ліцензію на видачу якого має коледж. Висока якість загальноосвітньої підготовки студентів підтверджується у ході проведення інтелектуальних предметних змагань, конкурсів та результатів участі студентів у різних етапах Всеукраїнських студентських олімпіад. Викладацький колектив плідно співпрацює із районним та міським відділом освіти Чорткова та департаментом освіти і науки Тернопільської ОДА, радою директорів ВНЗ   І-ІІ р.а. у Тернопільській області, кафедрами ТНЕУ:  уроки педагогічної майстерності, методичні семінари, студентські конференції, тренінгові програми тощо. Важливим акцентом у роботі педагогічного колективу є впровадження інноваційних форм та методів теоретичного та практичного навчання а саме:  сформовано фонд наукової, навчальної та методичної літератури що становить більше 16 тисяч примірників, працює читальний зал та  мультимедійна бібліотека.
Коледж має кабінетну систему: історії України, мовознавства і культурології,  правознавства та державотворення, охорони праці, іноземних мов, фізики і астрономії, хімії, біології та професійної економічної підготовки. Функціонують дві навчальних лабораторії інформаційних технологій.
 У коледжі діють підготовчі курси для вступних випробувань з навчальних дисциплін: математика, українська мова, географія, історія України. Слухачі курсів користуються пільговими умовами при вступі у навчальний заклад.
Успішно працює рада кураторів, адміністративна рада та рада профілактики, що дозволяє уникати випадків правопорушень серед студентської молоді.
  У даний період до навчально-виховного процесу залучено  72 викладачі. Більше 30 % викладачів мають вищу освітню - кваліфікаційну категорію, 10% - є викладачами-методистами.
У  спортивно- оздоровчому комплексі  «Економіст»  студенти мають змогу займатись як на заняттях  з фізичної культури так і в спеціалізованих гуртках та в поза аудиторний час.
Після закінчення коледжу  студенти  отримують атестати про повну загальну середню освіту та дипломи молодшого спеціаліста і мають змогу працювати в сфері  бухгалтерського обліку підприємств, установ та організацій різних форм власності, комерційних структурах,  сфері  малого та середнього бізнесу, сфері фінансів та страхування, виконувати операції  в банках та фінансово – кредитних установах тощо.
Нашим завданням є підготовка здібних фахівців із високим рівнем професійних та організаторських функцій.