Спеціалізовані вчені ради університету

 При Тернопільському національному економічному університеті функціонує три ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій а саме: Д 58.082.01, Д 58.082.03 та К 58.082.02.
Спеціалізована вчена рада К 12.01.01 затверджена при Тернопільському інституті народного господарства наказом ВАКу України від 10 червня 1993 року спеціалізованій вченій раді дозволено проводити захист кандидатських дисертацій за спеціальностями: 08.00.05 – економіка, планування, організація управління народним господарством і його галузями; 08.00.12 – бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності. Постановою Президії Головної ради ВАК України № 17/18 від 22 грудня 1994 року до 22 грудня 1996 року спеціалізована вчена рада Д 12.01.02 проводить захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук зі спеціальностей: 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит; 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. Наказом  ВАК України № 13/6 від 26 червня 1997 року до  26 червня 2000 року спеціалізована вчена рада Д 58.082.01 проводить захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук зі спеціальностей: 08.06.01 – економіка підприємства і організація виробництва; 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит; 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. Наказом ВАК України № 22-06/8  від 11 жовтня 2000 року до 11 жовтня 2002 року спеціалізованій вченій раді Д 58.082.01 надано право проводити захист докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями: 08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини; 08.06.01 – економіка підприємства і організація виробництва; 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит; 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. Наказом ВАК України № 19-06/9 спеціалізована вчена рада Д 58.082.01 була перереєстрована та розпочала свої повноваження від 9 жовтня 2002 року до 9 жовтня 2005 року з правом проведення захистів на здобуття наукового степеня доктора та кандидата економічних наук за спеціальностями: 08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини; 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами; 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит; 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. Наказом ВАК України  № 12-06/7 спеціалізована вчена рада Д 58.082.01 була перереєстрована та розпочала свої повноваження з 15 грудня 2005 року до 15 грудня 2007 року з правом проведення захистів на здобуття наукового степеня доктора та кандидата наук за цими ж спеціальностями. Наказом ВАК України  № 5-06/4 спеціалізована вчена рада Д 58.082.01 була перереєстрована та розпочала свої повноваження від 12 квітня 2007 року до 12 квітня 2010 року  з правом проводити захисти кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями: 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини, 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Від 14 квітня 2010 року до 14 квітня 2013 року наказом ВАК України № 17-06/3 спеціалізована вчена рада Д 58.082.01 була перереєстрована та продовжила свої повноваження з правом проводити захисти кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями: 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини; 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. На підставі постанови президії ВАК України № 105-06/5 від 31 травня 2011 р. (з 28.12.2012р. МОН України) було додано до спеціальностей, за якими спеціалізованій вченій раді Д 58.082.01 Тернопільського національного економічного університет Міністерства освіти і науки України надано право прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Наказом МОН України від 4 липня 2013 року № 893 новостворена спеціалізована вчена рада Д 58.082.01 почала функціонувати з правом проводити захисти кандидатських та докторських дисертацій строком на три роки. На даний час спеціалізована вчена рада Д 58.082.01 проводить захисти за трьома спеціальностями: 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини; 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.


Спеціалізована вчена рада К 58.082.03 затверджена при Тернопільській академії народного господарства наказом ВАК України № 11-06/11 від 11 грудня 2002 року до 11 грудня 2004 року p правом проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит. Наказом ВАК України № 4-06/01 від 9 лютого 2005 року вчена рада зареєстрована як Д 58.082.03 з правом проводити захисти докторських і кандидатських дисертацій за цією ж спеціальністю до 9 лютого 2008 року. Наказом ВАК України № 22-06/6 від 14 червня 2007 року до 14 червня 2010 року спеціалізованій вченій раді Д 58.082.03 надано право приймати захисти кандидатських та докторських дисертацій за спеціальностями: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит; 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності). Наказом ВАК України № 18-06/5 від 1 липня 2010 року (з 28.12.2012р. МОН України) до 1 липня 2013 року спеціалізованій вченій раді Д 58.082.03 надано право приймати захисти кандидатських та докторських дисертацій за цими ж спеціальностями. Наказом МОН України від 4 липня 2013 року № 893 новостворена спеціалізована вчена рада Д 58.082.03 почала функціонувати з правом проводити захисти кандидатських та докторських дисертацій строком на три роки. На даний час спеціалізована вчена рада Д 58.082.03 проводить захисти за трьома спеціальностями: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності).


Спеціалізована вчена рада К 58.082.02 затверджена при Тернопільській академії народного господарства наказом ВАК України № 5-08/1 від 9 січня 2002 року до 9 січня 2003 року з правом проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями: 05.13.05 – елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування та 05.13.13 – обчислювальні машини, системи та мережі. Наказом ВАК України № 5-08/3 від 12 березня 2003 року до 12 березня 2004 року спеціалізованій вченій раді К 58.082.02 надано право приймати захисти кандидатських дисертацій за цими ж спеціальностями. Наказом ВАК України № 408-8/ 6 від 9 червня 2004 року до 9 червня 2006 року спеціалізованій вченій раді К 58.082.02 надано право приймати захисти кандидатських дисертацій за спеціальностями: 05.13.05 – елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування; 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології; 05.13.13 – обчислювальні машини, системи та мережі. Наказом ВАК України № 14-08/10 від 9 листопада 2006 року до 9 листопада 2009 року спеціалізованій вченій рад К 58.082.02 надано право приймати захисти кандидатських дисертацій за спеціальностями: 05.13.05 – елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування та 05.13.13 – обчислювальні машини, системи та мережі. Наказом ВАК України № 10-08/3 від 12 березня 2008 року до 12 березня 2011 року спеціалізованій вченій раді К 58.082.02 надано право приймати захисти кандидатських дисертацій за спеціальностями: 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти; 05.13.06 – інформаційні технології.  Наказом ВАК України № 4-08/3 від 30 березня 2011 року (з 28.12.2012р. МОН України) до 30 березня 2013 року спеціалізованій вченій раді К 58.082.02 надано право приймати захисти кандидатських дисертацій за цими ж спеціальностями.
Наказом МОН України від 4 липня 2013 року № 893 новостворена спеціалізована вчена рада К 58.082.02 почала функціонувати з правом проводити захисти кандидатських дисертацій строком на три роки. На даний час спеціалізована вчена рада К 58.082.02 проводить захисти за двома спеціальностями: 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти; 05.13.06 – інформаційні технології.


Структурний підрозділ спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій організовує і контролює документальний супровід функціонування спецрад Д 58.082.01, Д 58.082.03 та К 58.082.02. Структурний підрозділ відповідає за організацію засідань рад; підготовлює проекти рішень; приймає документи здобувачів наукового ступеня; веде протоколи засідань спеціалізованих вчених рад; перевіряє відповідність документів вимогам нормативних положень МОН України; координує роботу спеціалізованих вчених рад; відповідає за написання та подання звітів про роботу спеціалізованих вчених рад до МОН України; ознайомлює здобувачів наукового ступеня з умовами та усіма матеріалами ради, що стосуються захисту дисертації, надання допомоги з питань, пов’язаних із захистом; контролює за строками проведення попереднього розгляду дисертацій у спеціалізованих вчених радах; підготовлює супровідні документи, пов’язані з проходженням процедури захисту дисертації; вносить пропозиції по вдосконаленню роботи; структурний підрозділ спеціалізованих вчених рад робить запити на підтвердження участі здобувача у виконанні держбюджетних і госпдоговірних тем та їх впровадження; підготовлює документи (бюлетені, протоколи лічильної комісії, реєстраційні картки присутності членів ради на засіданні та ін.) до захисту дисертацій; зберігає архів атестаційних справ здобувачів наукового ступеня; формує бази даних про захищені дисертації; організовує технічну робота вчених рад; виконує машинописні роботи по розробці, підготовці та забезпеченні роздаткового матеріалу здобувачам наукового ступеня; розробляє зведені плани і зведені звіти спеціалізованих вчених рад; забезпечує ефективну заміну осіб структурного підрозділу; оформляє подання за підготовку відзиву офіційним опонентам та відряджень членам ради; формує комп’ютерну базу даних; приймає участь у підготовці рішень по організації роботи ради.


До складу структурного підрозділу входять: керуюча справами спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій – Косінська Ольга Аркадіївна, старший лаборант спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій – Каленюк Оксана Богданівна та т.в.о. старшого лаборанта спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій – Дрогоруб Ірина Володимирівна.

 

Адреса: 46020,

м. Тернопіль,

вул. Львівська 11а, каб. 902