До уваги вступників для здобуття ОС "Магістр"

Відповідно до п.10 розділу V Умов прийому на навчання до ЗВО у 2019 році та Правил прийому до Тернопільського національного економічного університету для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура i мистецтво», галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 12«Iнформацiйнi технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право») за всіма формами здобуття освіти виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб!!!:

 • прийом заяв і документів, передбачених розділом VI цих Правил, розпочинається 02 липня;
 • прийом заяв і документів закінчується:
 • за денною формою – 20 вересня, заочною формою – до 17.00 год. 25 листопада для осіб, які вступають на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб;
 • вступні іспити (БЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗНО!) проводяться з 02 липня до 28 листопада на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб;
 • зарахування вступників відбувається:
 • за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб за денною формою не пізніше 1 жовтня, за заочною формою здобуття освіти – не пізніше 30 листопада.

НОВИНИ ВСТУПУ 2019: ДРУГА ВИЩА ОСВІТА без технологій ЗНО!

           

  З 2 квітня 2019 року в Тернопільському національному економічному університеті розпочинається прийом документів за освітнім ступенем магістр за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» освітня програма «Державна служба».

Деталі за посиланням: http://www.tneu.edu.ua/magister_mds_nniiot/

 

Для осіб, які планують здобувати другу вищу освіту на основі освітнього ступеня «магістр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст») за кошти фізичних/юридичних осіб, функціонує Центр допомоги вступникам, де вони можуть БЕЗКОШТОВНО отримати консультації щодо прийому документів та складання вступних випробувань за спеціальностями:

028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

051 «Економіка»

053 «Психологія»

071 «Облік і оподаткування»

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

073 «Менеджмент»

075 «Маркетинг»

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

121 «Інженерія програмного забезпечення»

122 «Комп’ютерні науки»

123 «Комп’ютерна інженерія»

124 «Системний аналіз»

242 «Туризм»

281 «Публічне управління та адміністрування»

292 «Міжнародні економічні відносини»

 

Основні строки та терміни вступної кампанії:

 • прийом заяв і документів закінчується:
 • за денною формою – 20 вересня,
 • за заочною формою – до 17.00 год. 25 листопада;
 • вступні іспити (БЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЗНО!!!) проводяться відповідно до Правил прийому до ТНЕУ;
 • зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб відбувається:
 • за денною формою не пізніше 1 жовтня,
 • за заочною формою здобуття освіти – не пізніше 30 листопада.

НОВИНИ ВСТУПУ 2019: РЕЄСТРАЦІЯ на ЗНО 2019


 
 

Контакти

Приймальна комісія ТНЕУ,
вул. Львівська, 11 (корпус №1), м.Тернопіль
Графік роботи:
Понеділок-п'ятниця з 9-00 до 17-00 год. (перерва з 13-00 до 14-00)
+38 (0352) 47-50-60
+38 (098) 38-700-40
 
E-mail: pk@tneu.edu.ua
Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологій (заочна (дистанційна) форма навчання)
вул. Львівська, 11а (корпус №11), кім. 201, м.Тернопіль
+38 (0352) 47-58-50
Центр підготовки магістрів державної служби
вул. Львівська, 11а (корпус №11), кім. 505, 507, м.Тернопіль
+38(0352) 47-50-72
Підготовче відділення для громадян України
вул. Львівська, 11а (корпус №11),  кім. 501, м.Тернопіль
+38 (0352) 53-95-92
E-mail: vdp@tneu.edu.ua
Відділ освітніх послуг для іноземних громадян
вул. Львівська, 11а (корпус №11), м.Тернопіль
+38 (0352) 47-58-73
E-mail: stin@tneu.edu.ua
Аспірантура і докторантура
вул. Львівська, 11 (корпус №1), м.Тернопіль
+38 (0352) 47-58-62
E-mail: l.perekhrest@tneu.edu.ua
Бухгалтерія (відділ платного навчання)
вул. Львівська, 11 (корпус №1), м.Тернопіль
+38 (0352) 47-58-58