Розум Руслан Іванович


Посада: доцент кафедри
Вчене звання: доцент
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
 
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0001-7812-8248
RESEARCHER ID: G-6760-2017

Контакти: 
E-mail: r.rozum@tneu.edu.ua
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*12425.
Кабінет: 2402

 
Закінчив Тернопільський державний технічний університет (2000). В 2001 році закінчив магістратуру ТДТУ, і в цьому ж році вступив до аспірантури. В 2005 році захистив кандидатську дисертацію на тему:  „Розробка конструкцій і обґрунтування параметрів гвинтових самозавантажувальних пристроїв” і отримав науковий ступінь кандидата технічних наук. У 2005 році присвоєно звання „Кращий винахідник Тернопільської області”. 2004 рік – інженер-програміст кафедри машини і обладнання в АПК. З 2005 р. – викладач кафедри менеджменту біоресурсів і природокористуванняТНЕУ. Автор понад 80 наукових праць в тому числі 33 авторських свідоцтва та патенти на винаходи.
 Викладає дисципліни: управління інтелектуальним капіталом, управління персоналом, моніторинг еколого-економічних систем.
 Коло наукових інтересів: дослідження техніко-економічних показників завантаження та транспортування сипких матеріалів, енергозбереження та енергозберігаючі технології. 
 
Публікації:
1. Розум Р.І. Економічна ефективність використання відходів деревини / Р.І. Розум, Ю.В. Дзядикевич, М.В. Буряк, О.В. Чихира// Сталий розвиток економіки. – № 4. – 2012. – С. 149-152.
2. Розум Р.І. Проблеми розвитку деревообробної галузі в сучасних умовах. Збірник тез доповідей наукової конференції проф.-викл.складу «Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах проведення системних реформ». 10 квітня 2013р. Тернопіль. Секція №6. удосконалення економічного механізму в агропромисловому комплексі при різних умовах власності». Тернопіль, ФАЕМ ТНЕУ, 2013. – С.94-96.
3. Розум Р.І. Буряк М.В. Спосіб сушіння матеріалів. Патент на корисну модель № 76948. Бюл. № 2, 2013 р.
4. Розум Р.І., Вітровий А.О., Буряк М.В. Бетонна композиція для гідротехнічних споруд. Патент на корисну модель № 82585. бюл. № 15, 2013 р.
5. Дзядикевич Ю.В., Гевко Р.Б., Буряк М.В., Розум Р.І. Енергетичний менеджмент. Підручник / Р.І. Розум, Дзядикевич, Р.Б. Гевко, М.В. Буряк. Тернопіль: Підручники і посібники. – 2014. – 336с.
6. Буряк М.В., Розум Р.І., Любезна І.В. Еколого-економічні системи: основні аспекти. Науковий огляд. / Р.І. Розум, М.В. Розум, І.В. Любезна // Науковий журнал. – Київ. 2015. – № 6 (16). – С. 33-49.
7. Розум В.М., Розум І.В., Розум Р.І., Буряк М.В. Теплі грядки Володимира Розума. Патент на корисну модель № 100792. Бюл. № 15, 2015р.