Дзядикевич Юрій Володимирович


Посада: професор кафедри
Вчене звання: професор
Наукова ступінь: доктор технічних наук
 
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-3737-9347
RESEARCHER ID: C-4476-2016

Контакти: 
E-mail: yu.dziadykevych@tneu.edu.ua
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*12425.
Кабінет: 2402

 
У 1965 році закінчив Львівський політехнічний інститут, кваліфікація „інженер-механік”. З 1968 року по 1970 рік працював викладачем Тернопільського філіалу Київського інституту народного господарства. З 1970 року до 1974 аспірант Інституту проблем матеріалознавства АН УРСР.
У 1974 році захистив кандидатську дисертацію на тему: „Дослідження процесу твердофазної взаємодії в деяких композиційних матеріалах”. З 1974 по 2002 рр. старший викладач, доцент, завідувач кафедри, професор кафедри професійного навчання Тернопільського педагогічного інституту.
Рішенням ВАК СРСР в 1974 році присвоєно вчене звання „доцент”, а в 1992 році ВАК України видав диплом доктора технічних наук за спеціальністю „Матеріалознавство” і в цьому ж році Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України видало диплом професора. В1996 році одержав диплом дійсного члена Нью-Йоркської академії наук (США), а в 2015 р. одержав диплом академіка Інженерної Академії України. На кафедрі інженерного менеджменту працює з 2002 р. Педагогічний стаж роботи у вищій школі І-IV рівня акредитації – 46 років.
Викладає такі дисципліни: економічні основи ресурсозбереження, енергетичний менеджмент, охорона праці в галузі.
Коло наукових інтересів: розробка нових композитних матеріалів і енергетичних технологій.
 
Публікації:
1. Дзядикевич Ю.В. Управління процесами ефективного використання природних ресурсів / Ю.В. Дзядикевич // Інноваційна економіка. – 2014. - №2. – С.99-104.
2.Yu.Dziadykevych. The directions in Increasing Energy Security of Ukraine//The Advanced Science Journal. Vol. 2014. ISSUE 9. – p. 123 – 127.
3. Енергетичний менеджмент [Текст] : підручник / Ю. В. Дзядикевич [та ін.]. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2014. – 334 с.
4. Yu.Dziadykevych. The Cooperation of Ukraine with the European Union – the Key to Energy Security// The Advances /Science Journal. Vol.2015. ISSUE 1. – p. 106-110.
5. Дзядикевич Ю.В. Перспективи покращення енергетичної безпеки України / / Ю.В. Дзядикевич // Інноваційна економіка. – 2015. – № 1. – С. 5-11.