Пиріг Галина Ігорівна

Пиріг Галина Ігорівна
Посада: доцент кафедри
Вчене звання: доцент
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
 
RESEARCHER ID:G-6742-2017

Контакти: 
E-mail: h.pyrih@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 425
Кабінет: 2402


 
У 1998 р. закінчила інститут фінансів Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю „Фінанси і кредит” спеціалізації фінанси.
На науково-педагогічній роботі працює з 1998 р. стажистом-дослідником кафедри бухгалтерського обліку і аудиту в сільському господарстві Тернопільської академії народного господарства. З 1 листопада 2000 р. до 1 листопада 2003 р. навчалася в аспірантурі ТАНГ (нині Тернопільський національний економічний університет).
З 2003 р. працювала на посаді викладача кафедри аграрного бізнесу ТНЕУ, з квітня 2005 р. – старшим викладачем, а з 2006 р. – доцентом кафедри аграрного бізнесу.
У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Удосконалення кредитних відносин в сільському господарстві”. У 2004 р. присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК.
Стаж науково-педагогічної роботи складає 8 років.
Дисципліни: реклама, економіка і організація діяльності об’єднань підприємств, стратегічне управління підприємством.
Опубліковано 37 наукових праць, загальним обсягом 41,64 д.а., з яких автору особисто належать 38,51 д.а. У фахових виданнях надруковано 18 статей загальним обсягом 28,5 д.а., з них 9 (12,8 д.а.) – після захисту кандидатської дисертації
Коло наукових інтересів: кредитування сільського господарства.

Публікації: 
 
 1. Пирг Г.І., Лещик І.Б. Сучасний стан розвитку зернового господарства Тернопільської області. Інноваційна економіка. – 2012. – №6(32). – С.194-200.
2. Пирг Г.І., Лещик І.Б. Забезпечення ефективного розвитку та функціонування кооперативних формувань в сільському господарстві. Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. – №2(60). – 2012. – С. 255-259.
3. Пирг Г.І., Лещик І.Б. Організаційно-економічні трансформації в аграрному секторі економіки. Сталий розвиток економіки. – 2013. – №3(20). – С.327-331.
4. Пиріг Г.І. Принципи формування еколого-спрямованої стратегії еколого-орієнтованого підприємства. - Матеріали Круглого столу "Особливості розвитку ринку послуг технічного сервісу в сучасних умовах” – м. Тернопіль, 3 червня 2014. – С. 34 -36.
5. Пиріг Г.І. До теорії формування кластерних систем в АПК як напряму підвищення ефективності регіональної економіки на прикладі зернової галузі Науковий вісник НЛТУ України. - Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.10. – 202-207 с.