Волошин Роман Володимирович


Посада: доцент кафедри
Вчене звання: доцент
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
 
RESEARCHER ID: G-7076-2017

Контакти: 
E-mail: r.voloshyn@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 226
Кабінет: 2206У 2001 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю "Аграрний менеджмент”. З 2001 року працює викладачем-стажистом, а з 2003 року – викладачем кафедри аграрного менеджменту і права. В 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – "Економіка та управління національним господарством" на тему: "Формування ринку конкурентоспроможного зерна". Є автором 53 наукових та навчально-методичних праць.
Викладає дисципліни: "Менеджмент”, "Логістика”, "Стратегічне управління”, "Еколого-правові відносини в довкіллі”, "Соціальна відповідальність бізнесу”.
 Коло наукових інтересів: організаційно-економічний механізм формування та розвитку зернового ринку України; проблеми формування ефективної системи управління в АПК України.

Публікації:
1. Волошин Р.В. Розвиток аграрного підприємництва у контексті земельних трансформацій / Р.В. Волошин, Л.І. Заставнюк // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С.І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавництво Тернопільського національного економічного університету "Економічна думка”, 2010. – Вип. 7. – С. 39-41.
2. Волошин Р.В. Сутність та способи усунення олігопсонічних характеристик зернового ринку / Р.В. Волошин // Агросвіт. – Київ – 2010. – № 21. – С.14-17.
3. Волошин Р.В. Оцінка конкурентних переваг українського зерна на світовому ринку / Р.В. Волошин, Л.І. Заставнюк // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. №.09 (22). – C.151-158.
4. Волошин Р.В. Земельна реформа в Україні з точки зору малого та середнього бізнесу / Р.В. Волошин // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. №. 23.12. – C.172-178.
5. Менеджмент. Навчальний посібник / Дудар Т.Г., Волошин Р.В., Дудар В.Т. – Київ: Центр учбової літератури, 2013. – 336 с.