Буряк Микола Васильович


Посада: доцент кафедри
Вчене звання: доцент
Наукова ступінь: кандидат технічних наук
 
RESEARCHER ID: G-6520-2017

Контакти: 
E-mail: m.buriak@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 * 12 425
Кабінет: 2402У 1998 році закінчив Тернопільський державний технічний університет, а у 1999 році магістратуру. В цьому ж році вступив до аспірантури за спеціальністю „Сільськогосподарські машини”. У 2004 році в Хмельницькому національному університеті захистив кандидатську дисертацію на тему: „Обґрунтування параметрів низькодинамічних кулькових запобіжних муфт” за спеціальністю 05.02.02 – машинознавство. З 2002 р. по 2004 р. працював викладачем, а потім за сумісництвом старшим викладачем кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя. З 2003 р. – старший викладач кафедри, а з 2011 року доцент кафедри економіки та менеджменту природокористування. Має 24 патентів на винаходи, та понад сімдесят  наукових праць.
Викладає дисципліни: ситуаційний менеджмент, менеджмент підприємств з обслуговування та ремонту устаткування, сучасні технології в машинобудуванні, екологічний менеджмент, управління змінами та екологічна безпека.
Коло наукових інтересів: дослідження параметрів пружинних і низькодинамічних запобіжних муфт, енергозбереження та енергозберігаючі технології.

 

Публікації:

1. Буряк М.В., Дзядикевич Ю.В., Розум Р.І. Підвищення жаропродуктивності деревних приливних гранул. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – Харків. – 2012. № 3. – С.34 – 38.
2. Буряк М.В., Розум Р.І., та інш. Економічна ефективність використання відходів деревини. Сталий розвиток економіки. - 2012, № 4, С.149-152.
3. Буряк М.В., Клендій О.М. Запобіжна муфта. Патент України на корисну модель № 75977, бюл. № 9, 2013р.
4. Дзядикевич Ю.В., Гевко Р.Б., Буряк М.В., Розум Р.І. Енергетичний менеджмент. Підручники і посібники. – Тернопіль, 2014. 336 ст.
5. Буряк М.В., Розум Р.І., Любезна І.В. Еколого-економічні системи: основні аспекти. Науковий огляд. Науковий журнал. – Київ. 2015. - № 6 (16). – С. 33-49.