Дудар Володимир Тарасович

 
Посада: доцент кафедри
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
RESEARCHER ID: G-7079-2017

Контакти: 
E-mail: v.dudar@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 74 * 13 211
Кабінет:3211Коло наукових інтересів: формування і розвиток системи маркетингу органічної агропродовольчої продукції

 

Навчальні дисципліни:

1. Маркетингове планування.

2. Маркетингові комунікації.

3. Маркетинг.

 

Дудар Володимир Тарасович, 1983 року народження. У 2005 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю "Менеджмент організацій” спеціалізація "Менеджмент і правове забезпечення агропромислового виробництва”.

З 01.11.2005 р. по 31.09.2008 р. навчався в аспірантурі Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю 08.00.03 – “Економіка та управління національним господарством”.

16 жовтня 2008 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: "Формування і розвиток ринку конкурентоспроможної агропродовольчої продукції” на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

З 2008 р. по 2014 р. працював старшим викладачем кафедри аграрного менеджменту і права, з 2014 р. по 2015 р. на посаді доцента кафедри аграрного менеджменту і права, з 2015 р. по вересень 2018 р. на посаді доцента кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування. З 1 вересня 2018 р. по даний час працює на посаді доцента кафедри маркетингу.

 

Найбільш актуальні публікації:

1.   Дудар В.Т. Інтеграція аграрного сектора економіки України з Європейським союзом у контексті функціонування зони вільної торгівлі / В.Т. Дудар // Наук. журнал “Вісник ТНЕУ”. Випуск 2. – Тернопіль, Економічна думка. – 2015. – С. 7-18.

2.   Дудар В.Т. Формування маркетингу відносин суб’єктів агропродовольчого ринку на шляху подальшої євроінтеграції / В.Т. Дудар, Дудар Т.Г. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. Випуск 1 (47) Т. 2, 2016. – С. 134-141.

3.   Дудар В.Т. Проблеми розвитку маркетингу на ринку органічної агропродовольчої продукції / В.Т. Дудар // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи» - [у 2-х т.]. Харків: ХНТУСГ, 2017 р. – Т. 1. – С. 115-119.

4.   Дудар В.Т. Маркетинг в системі формування ринку органічної агропродовольчої продукції / В.Т. Дудар, Т.Г. Дудар, О.Т. Шумейко // Економіка АПК. – К.: ІАЕ НААН України № 7. 217 (273). – С. 46-53.

5.   Дудар В.Т. Формування цінових стратегій підприємств органічного сектора для досягнення маркетингових цілей / В.Т. Дудар // Наук. журнал “Вісник ТНЕУ”. Випуск 1. – Тернопіль, Економічна думка. – 2018. – С. 7-18.

6.   Dudar V., Dudar T. Strategiczne wektory zewnętrzne rozwoju rynku rolno-spożywczego Ukrainy // Rozdial 1 w monografie „Stan i perspektywy rozwoju przedsiębiorczości – wymiar krajowy, regionalny, lokalny ze szczególnym uwzględnieniem powiatu tarnobrzeskiego” / Redakcija: Grzegorz Wilk-Jakubowski, Agnieszka Buś-Bidas. – Wydawnictwo Spolecznej Akademii Nauk, Lódż-Warszawa, 2018. – S. 13-27.