Вірковська Анастасія Андріївна

Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 
 
ORCID ID: 0000-0002-0723-5772
RESEARCHER ID: G-7787-2017

 
Контакти:

Е-mail:  a.virkovska@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50, внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101

Дисципліни:Мікроекономіка, Історія економіки та економічної думки, Глобальна економіка, Економічна теорія
Коло наукових інтересів: проблеми розвитку зовнішньої торгівлі, міжнародне співробітництво України з країнами Європи

Публікації:
1.     Вірковська А. А. Поняття та типологія національних інтересів в сучасній міжнародній економіці / Вірковська А. А. // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. IV (44). Економічні науки. – С. 80-86.
2.     Вірковська А. А. Міжнародне співробітництво  як основа зовнішньоторговельної діяльності країни / Вірковська А. А. // Галицький економічний  вісник. – Тернопіль, 2011. – №3 (32). – С. 41-45.
3.     Вірковська А. А. Економічні загрози та переваги створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС / Вірковська А. А. // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2012. – Вип. 10. – Частина 1. – С. 91-94.
4.     Вірковська А. А. Trade relationship between Ukraine and European Union / Вірковська А. А. // Інноваційна економіка. – Тернопіль, 2012. – №7 (33). – С. 196-198.
5.     Вірковська А. А. Зовнішньоторгові пріоритети України у співробітництві з країнами Європи / Вірковська А. А. // Наука молода : зб. наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 18. Економічні науки. – С. 31-34.
6.     Вірковська А. А. Partnership between Ukraine and EFTA / Вірковська А. А. // European Applied Sciences. – Stuttgart : ORT Publishing, 2013. – №7. – Volume 2. – P. 104-106.
7.     Вірковська А. А. Оцінка асиметрії зовнішньоторговельних інтересів країн Європи / Вірковська А. А. // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». – Маріуполь, 2015. – №1(133) січень. – С. 11-16.
8.     Вірковська А. А. Ідентифікація асиметрій зовнішньоторговельних інтересів країн Європи / Вірковська А. А., Івашук І. О. // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». – Маріуполь, 2015. – №5 (137) липень-серпень. – С. 37-45.
9.     Вірковська А. А. Митні аспекти захисту національних економічних інтересів країн. / Вірковська А. А., Войцещук А. Д. // Економічний аналіз : зб. наукових праць / редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : ТНЕУ: «Економічна думка», 2016. – № 1.(24). –  С.106-113.