Возьний Казимир Зіновійович

Посада: доцент, директор бібліотеки ім. П. Каніщенка
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0003-0539-6836
RESEARCHER ID: G-4211-2017
 
Контакти:
Е-mail: kasio@ukr.net
Телефон: 47-50-50,внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101
 
Публікації:
1.     Возьний К. З. Підприємливість як фактор економічного розвитку країни [Текст] / К. З. Возьний, О. К. Возьна // Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації : у 5-ти т. : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учен. та студ. [17-18 лют. 2012 р.]. –Дніпропетровськ : Біла К. О., 2012. – Т. 5 : Управління конкурентоспроможністю та стратегіями країн (галузей, компаній). - С. 30-34.

2.     Возьний, К. З. Сакральні впливи на економічні процеси: гіпотези, припущення, факти / К. З. Возьний // Економіка та держава. – 2012. – № 4. – С. 29-32.
3.     Возьний, К. Макроекономічний вимір проблеми хабарництва: аналітика і взаємозв'язки / Казимир Возьний, Тетяна Возьна // Економіст. – 2012. – № 4. – С. 23-26.
4.     Возьний, К. З. Конфуціанство і сучасна економіка: зв'язки, паралелі, суперечності / К. З. Возьний // Економіка і прогнозування. – 2012. – № 1. – С. 7-19.
5.     Возьний, К. З. Сакральні впливи на економічні процеси: гіпотези, припущення, факти / К. З. Возьний // Економіка та держава. - 2012. – № 5. – С. 24-27. – (Закінчення, поч. № 4, 2012).
6.     Возьний, К. З. Юдаїзм і сучасні економічні доктрини / К. З. Возьний // Економічна теорія. – 2012. –№ 2.– С. 29-42.
7.     Возьний К.З., Возьна Т.К. Keynesian investment multiplier: from theory to practice. Экономические перспективы развития страны: примеры и возможности: Материалы IV Международной научно-практической конференции для студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Санкт-Петербург, 26 января 2013 г. Центр экономических исследований. – 2013.–С.28–30.