Шиманська Оксана Петрівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

 
ORCID ID: 0000-0003-0084-3799
RESEARCHER ID: H-4450-2017

 
Контакти:

Е-mail: o.shymanska@tneu.edu.ua 
Телефон: 47-50-50,внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101
 

Дисципліни:Економічна теорія, Державне регулювання економіки, Економічна компаративістика, Економічний розвиток
Коло наукових інтересів: сучасні моделі ринків праці, трудова міграція, міграційна політика, порівняльний аналіз економічних систем, проблеми та перспективи розвитку глобальної економіки

Публікації:
1.     Шиманська О. П. Н. Г. Менк’ю: парадигма наукових поглядів теоретика сучасного неокейнсіанства / О. П. Шиманська // Вісник ТНЕУ. – 2012. – № 1. – С. 182-187.
2.     Шиманська О. П. Ефективність ринків: макро-, мікро- та інституціональні виміри / В. В. Козюк, О. П. Шиманська // Вісник ТНЕУ. – 2012. – № 2. – С. 202-208.
3.     Шиманська О. П. Позитивні та негативні економічні ефекти сучасної трудової міграції / О. П. Шиманська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 36-43.
4.     Шиманська О. П. Політекономія олігархічної економіки / В. В. Козюк, О. І. Заклекта, О. П. Шиманська // Світ фінансів. – 2013. – № 2. – С. 204-208.
5.     Шиманська О. П. Теорія економічної політики в працях Нобелівських лауреатів у світлі викликів сьогодення / О. І. Заклекта, О. П. Шиманська // Вісник ТНЕУ. – 2014. – № 1. – С. 194-201.
6.     Шиманська О. П. Специфіка регулювання Європейських ринків праці: досвід для України / О. П. Шиманська // Вісник ТНЕУ. – 2014. – № 1. – С. 91-99.
7.     Шиманська О. П. Зайнятість у контексті проблеми формування держави добробуту в Україні / В. В. Козюк, О. П. Шиманська // Матеріали XІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки» (м. Луцьк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 29-30 травня 2014 р.). – Луцьк : Вежа, 2014. – С. 36-38.
8.     Шиманська О. П. Економічна теорія цінностей та інституціональна фрагментація глобальної економіки / В. В. Козюк, О. П. Шиманська // Світ фінансів. – 2014. – № 2. – С. 138-142.
9.     Шиманська О. П. «Теорія пошуку» П. Даймонда, Д. Мортенсена, К. Піссарідеса та її практичне значення / О. П. Шиманська // Вісник ТНЕУ. – 2015. – № 2. – С. 127-136.
10.  Козюк В. В., Шиманська О. П. Сучасні вимірники рівня розвитку структурних та інституціональних характеристик національної та глобальної економік: навч.-метод. посіб. / В. В. Козюк [та ін.]; за ред. В. В. Козюка. – 2-ге вид., випр. і доп. – Тернопіль: Вектор, 2015. – С. 22-66.
11. Шиманская О. Глобальные города в современной архитектуре мирового экономического пространства: вопросы эмпирических сравнений / В. Козюк, О. Шиманская // Европейски практики и настонални рефлексии в планирането. Сборник доклади. Международна юбилейна научно-практическа конференция. Свищов, 24-25 апреля 2015 г. Том ІІ. – Свищов: Ценов, 2015. – С. 34-42.
12. Шиманська О. П. Проблеми економічної політики: теоретичні засади та український контекст / О. І. Заклекта, О. П. Шиманська // Ефективна економіка [Електронне наукове фахове видання]. – 2016. – № 5.
13. Шиманська О. П. Структурні та макрофінансові ризики падіння світових сировинних цін / В. В. Козюк, О. П. Шиманська // Світ фінансів. – 2016. – № 1. – С. 241-245.
14. Шиманська О. П. Глобальна економіка в умовах спадного тренду сировинних цін: виклики та можливості для України / В. В. Козюк, О. П. Шиманська // Вісник ТНЕУ. – 2016. – № 1. – С. 128-135.