Новак Юлія Романівна

 Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент


ORCID ID: 0000-0001-6114-9122
RESEARCHER ID: H-4874-2017

 
Контакти:
Е-mail: yul.novak@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50,внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101

Дисципліни:Мікроекономіка, Економічне прогнозування, Аналіз бізнес-моделей та ринкової поведінки
Коло наукових інтересів: економічний розвиток бізнес-систем в мікроекономічному середовищі
 
Публікації:
1.     Новак Ю.Р. Аналіз діяльності бізнес-систем у конкурентному середовищі. Наукові записки // Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. – Тернопіль: Видавництво „Економічна думка”, 2011. – Вип.19. – С. 163- 166.
2.     Новак Ю.Р. Роль витрат в процесі оновлення та оптимізації бізнес-систем // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції  „Економіка сьогодні: проблеми та шляхи вирішення” (м. Одеса, 2011р.) – Одеса: Центр економічних досліджень, 2011. – С. 94-95.
3.     Новак Ю.Р. Забезпечення економічного розвитку бізнес-систем в мікроекономічному середовищі // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Перспективи розвитку фінансової системи України” (м. Тернопіль, 2012 р.) – Тернопіль: ТНЕУ. – 2012. – С. 58-61.
4.     Новак Ю.Р. Проблеми інтеграції бізнес-системи в новий бізнес-простір. Економічний аналіз // Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. – Тернопіль: Економічна думка, 2013.
5.     Новак Ю.Р. Концептуальні основи фінансової безпеки суб’єктів господарювання // Фінансова система України: становлення та розвиток. – Острог: Національний університет Острозька академія. – 2013. – С. 178-192.
6.     Новак Ю.Р., Карп І.М. Ціноутворення на ринку пасажирсько-залізничного транспорту // Економічний аналіз. Збірник наукових праць  кафедри економічного аналізу. – 2013. – №12(3). – С. 172-176.
7.     Новак Ю., Кулик Р. Концептуальні підходи до оцінювання фінансової безпеки бізнес-систем // Світ фінансів. – 2014. – №2. – С. 67-77.
8.     Новак Ю.Р., Гайда Ю.І. Аналіз ринку готельно-туристичних послуг з  позиції сезонних коливань попиту // Науковий журнал «Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України». – 2015. – № 20. – С. 35-48.

9.     Новак Ю.Р., Кулик Р.Р. Оцінювання та прогнозування фінансової безпеки бізнес-системи – необхідна послуга аудиторських фірм // Галицький економічний вісник. – №1(48). – 2015. – С. 25-36.
10.   Новак Ю.Р., Гайда Ю.І. Особливості прогнозування попиту на готельно-туристичні послуги // Економічний аналіз : зб. наук. праць / ТНЕУ, редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2016. – Том 24. – № 1. – С. 22–29.