Івашук Юрій Петрович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 
 
ORCID ID: 0000-0002-8459-4744
RESEARCHER ID: H-6639-2017

 
Контакти:

Е-mail: yu.ivashuk@tneu.edu.ua 

Телефон: 47-50-50, внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101


Дисципліни: Економічна теорія, Поведінкова та експериментальна економіка, Мережева економіка, Стратегічний аналіз галузі
Коло наукових інтересів: економіка корупції, методологічні засади поведінкової та експериментальної економіки, формування інституційних порядків в неусталених господарських системах.
 
Публікації:
1.     Івашук Ю.П. Сучасні погляди на корупцію та мінімізацію її негативного впливу на економіку України / О.В. Длугопольський, Ю.П. Івашук // Економіка України. – 2012. – №9. – С. 13-24.
2.     Ivashuk Y.P. Transparency efforts and measures directed on control of corruption within public management system / Y.P. Ivashuk // Science progress in European countries : new concepts and modern solutions : Conference papers of the 1st International Scientific Conference (March 28, 2013). – Stuttgart, Germany. – P. 36-37.
3.     Івашук Ю.П. Концептуальні засади державної антикорупційної політики / Ю.П. Івашук // Економічний вісник Донбасу. – 2013. – №3. – C. 85-99.
4.     Івашук Ю.П. Експериментальна та поведінкова економіка: від Вернона Сміта до Даніеля Канемана / О.В. Длугопольський, Ю.П. Івашук // Вісник ТНЕУ. –2014. –№1. – С. 180-193.
5.     Івашук Ю. П. Чинники виникнення та шляхи мінімізації корупції в секторі державних закупівель (на прикладі України) / Ю.П. Івашук // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. –2014. –Вип.1. –Т.1. – С. 55-65.
6.     Ivashuk Y.P. Influence of corruption practices on political and institutional development indicators of modern economic systems // Technology audit and production reserves. – Vol. 5.– 2014. – № 3(19). – P. 63–67.
7.     Івашук Ю.П. Anticorruption strategy as a global trend (case of Ukraine) / О.В. Длугопольський, Ю.П. Івашук // Стратегії економічного розвитку країн в умовах глобалізації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (26-27.03.2015). Т.1. – Дніпропетровськ: ДНУ ім. О. Гончара. – С. 6-7.

8.     Івашук Ю.П. Вплив культури на рівень корупції (пошук емпіричних даних) // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації» (8–9 жовтня 2015 року) – Хмельницький: ХVII. – С. 68-72.
9.     Івашук Ю.П. Емерджентний інституційний порядок в економіці та його поведінкові підстави / Ю.П. Івашук // Економічна теорія. – 2017.– № 3. – C. 69-81.