Чирак Микола Володимирович

 
Посада: доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0001-8856-6081
RESEARCHER ID: H-8062-2017

 

Контакти:
Е-mail: m.chyrak@tneu.edu.ua 
Телефон: 47-50-50, внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101

Дисципліни: Економічна теорія, Макроекономіка, Історія економіки та економічної думки
Коло наукових інтересів: інноваційна орієнтація розвитку країни
 
Публікації:
1.     Чирак М.В. Проблемні питання інтеграції економіки України у міжнародний поділ праці // Матеріали Інтернет-конференції „Формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання” (23-24 листопада). – 2011. – С. 1-5.
2.     Чирак М.В. Податкова пільга як інструмент фінансового регулювання //  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Перспективи розвитку фінансової системи України” (м. Тернопіль, 19-20 квітня 2012 р.). – Тернопіль, ТНЕУ. – 2012. – С. 89-91.
3.     Чирак М.В. Дієвість митного тарифу як інструмента торговельної політики України // Матеріали Десятої Ювілейної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансова система України: становлення та розвиток» (м. Острог, 18-19 травня 2012 р.). – Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія”. – 2012. – С. 36-40.
4.     Чирак М.В. Гіпотеза ефективних ринків: прибічники і критики / М.В. Чирак, І. М. Чирак  //  Вісник ТНЕУ. – 2015. – Вип. 3. – С. 116-125.
5.     Чирак М.В. Еволюція фіскального регулювання зовнішньоторговельної діяльності України / Чирак М.В., Клімчик В.В. // Світ фінансів. – 2016. – № 74-88.