Фаріон Михайлина Михайлівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0001-7456-2864
RESEARCHER ID: H-4872-2017

 
Контакти:

Е-mail: m.farion@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50,внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101
 
Дисципліни: Економічна теорія, Макроекономіка, Історія економіки та економічної думки
Коло наукових інтересів: диференціація доходів населення; специфіка інвестиційної активності в Україні

Публікації:
1.     Фаріон М.М., Ковальчук В.М. Фундатор неоінституційної економікс: до 100-річчя від дня народження Рональда Коуза // Вісник ТНЕУ. – Випуск 1 (січень-березень, 2011рік). – Тернопіль: Економічна думка, 2011. – С. 157-160.
2.     Фаріон М.М. СОТ і Україна: що зроблено і що ще необхідно зробити для самореалізації взаємо інтересів // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної  конференції „Модернізація обліку, аналізу, контролю в галузях економіки України”. –  Тернопіль, 2011. –  С. 297-301.
3.     Фаріон М.М.Історичний метод економічних досліджень та «стара» історична школа / В.М. Ковальчук, М.М. Фаріон // Вісник ТНЕУ. – Вип. 3. – Тернопіль: Економічна думка. – 2013. – С. 69-76.
4.     Фаріон М.М. Можливості та роль держави в задоволенні потреб суспільства за умов формування інноваційної економіки // Галицький економічний вісник. – № 3 (42).– 2013.– С. 53-60.
5.     Фаріон М.М. Бюджетна політика у стратегії забезпечення макрофінансової стабільності економіки України // Збірник тез доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України у ХХІ ст.: національна візія та виклики глобалізації». – Тернопіль, 2014. – С. 147-149.
6.     Фаріон М.М. Платіжний баланс та потоки капіталу // Ефективна економіка. – № 8. – 2014 р. – [електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
7.     Фаріон М.М. Диференціація доходів населення України: сучасні реалії // Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – Вип. 3(35). – 2014. – С. 255-261.
8.     Фаріон М.М. Іноземні інвестиції та особливості інвестиційної активності в Україні // Ефективна економіка. –  № 7. – 2015 р. – [електронний ресурс] – Режим доступу: http: //www.economy.nayka.com.ua
9.     Фаріон М.М. Посилення диференціації доходів населення за умов всебічної сучасної кризи вітчизняного суспільства // Глобальні та національні проблеми економіки. – № 6. – 2015 р. –   [електронний ресурс] – Режим доступу: http: //www.global-national.in.ua
10.   Фаріон М.М. Інноваційний розвиток України та країн ЄС: порівняльний аналіз // Ефективна економіка. – № 6. – 2016. – [електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
11.   Фаріон М.М. Порівняльний аналіз джерел формування доходної частини бюджет країн ЄС та України // Ефективна економіка. – № 8. – 2016. –[електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.