Хопчан Володимир Михайлович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0003-0399-9377
RESEARCHER ID: G-6322-2017
 
Контакти:
Е-mail:  v.khopchan@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50, внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101
 

Дисципліни: Мікроекономіка, Аналіз ринків
Коло наукових інтересів: ефективність інвестицій природоохоронного комплексу
 
Публікації:
1.     Хопчан В.М. Місцеві бюджети України: законодавчі колізії та правове поле функціонування // Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Тернопіль. – СМП «ТАЙП». 2012. – №6 (32).– С. 233-240.
2.     Хопчан В.М. Оцінка методів обліку витрат в управлінні діяльністю підприємства // Інвестиції: практика та досвід. Науково-практичний журнал. – Київ. – 2012. – №15. – С. 50-53.
3.     Хопчан В.М. Теоретичний зміст витрат і собівартості та їх відображення в управлінні підприємством // АгроСвіт. – Науково-практичний журнал. – 2012. – № 15. – С. 51-55.
4.     Хопчан В.М. Організація вибору ефективних інвестиційних рішень в харчовій промисловості // Інноваційна економіка. – 2013. – № 8 (46). – С. 271-275.
5.     Хопчан В.М. Теоретичні аспекти зовнішніх екологічних ефектів інвестування // Матеріали V Міжнародної науково-практичної  конференції «Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки» (м. Тернопіль). – 2013. – С. 274-275.
6.     Хопчан В.М. Застосування багатокритеріального підходу до вибору інвестиційного проекту // Збірник  матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації» (м. Тернопіль). – 2013.– С. 282-283.
7.     Хопчан В.М. Підходи до здійснення економічної оцінки екологічних ефектів інвестиційних проектів з врахуванням фактору часу // Наукові студії. Науковий журнал. – 2013. –  №15.– С. 120-127.
8.     Хопчан В.М. Теоретичні засади оцінювання інвестиційної привабливості регіону // Ефективна економіка. –№ 6. – 2014. – [електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.economy.nayka.com.ua
9.     Хопчан В.М. Теоретичні підходи до формування економічної ефективності сільськогосподарських підприємств //  Агросвіт. – 2015. –  №12. – С. 33-37.
10.   Хопчан В.М. Сучасний стан та перспективи державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – №11. – С. 20-23.
11.   Хопчан В.М. Теоретичні засади аналізу інвестицій при оцінці вартості акцій підприємства. Ефективна економіка. – 2016. – №11. – [електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
12.   Хопчан В.М. Ефективність використання вторинних ресурсів на ринку молочної промисловості  в Тернопільській області // Агро світ. Науково-практичний журнал. Листопад 2016 – № 22. – С. 25-30.