Полікарпова Ольга Сергіївна

Полікарпова Ольга СергіївнаПосада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:
 
Контакти:

Е-mail: o.polikarpova@tneu.edu.ua 
Телефон: 47-50-50, внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101
 

Дисципліни:Економічна теорія, Економікс, Інституціональна економіка
Коло наукових інтересів: трансформація власності в Україні, регіональна політика ЄС, макропруденційна політика.
 
Публікації:

1.     Поликарпова О.С. Особенности накопления в системе рыночной экономики Украины / О.С. Поликарпова  // Вісник Донецького університету. – Серія В: Економіка і право. – 2010. – №1. – С.278-281.
2.     Поликарпова О.С. Трансформация отношений собственности в Украине: институциональный аспект / О.С. Поликарпова // Проблемы и перспективы сотрудничества между странами юго-восточной Европы в рамках черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ. – Аббена-Донецк. – 2012. – С. 272-274.
3.     Полікарпова О.С. Особливості впровадження управлінського обліку но основі центрів відповідальності / О.С. Полікарпова // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія Економічні науки. – Житомир. – 2013. – №4(66). – С.97-100.
4.     Поликарпова О.С. Экстраполяция теории институтов на склонность к публичным финансам в Украине / О.С. Поликарпова // Технологический аудит и резервы производства. – Харьков. – 2015. - №6/5 (26). – С. 4-10.
5.     Полікарпова О.С. Регіональна політика ЄС: практичний досвід для України // Вісник ТНЕУ. – 2015. – Вип. 3. – С. 91-100.
6. Полікарпова О.С. Фінансові дисбаланси та макропруденційна політика у валютному союзі  / О.С. Полікарпова // Проблеми Економіки. – 2015. - №4. – С. 46-52.