Інформація для абітурієнта

Інформація для абітурієнта

Факультет державного управління спільно з Люблінським католицьким університетом Івана Павла ІІ запрошує на навчання за програмою двох дипломів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом «Менеджмент» із фаховим спрямуванням «Муніципальний менеджмент».

Випускники за даним напрямом можуть займати посади в:

- виконавчих органах управління містом

- управліннях житлово-комунального господарства

- управліннях стратегічного розвитку міста

- управліннях економіки

- управліннях освіти і науки

- управліннях у справах сім’ї, молоді та спорту

- відділах здоров’я та медичного забезпечення

- у всіх комунальних підприємствах.

Оплата за навчання на базі Люблінського католицького університету Івана Павла ІІ додатково не стягується.

Диплом люблінського вишу дозволяє випускникам з України працювати у Польщі без дозволу на роботу!!!


Напрям  «Менеджмент» професійне спрямування «Управління у сфері економічної конкуренції».

Після закінчення навчання випускники можуть займати посади в:


обласних державних інспекціях контролю за цінами;
територіальних представництвах Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва;
управліннях з питань захисту прав споживачів;
державних підприємствах, центрах стандартизації, метрології та сертифікації;
територіальних відділеннях Антимонопольного комітету України;
регіональних відділеннях Фонду державного майна України;

управліннях та відділах обласних та районних державних адміністрацій;
підприємствах та організаціях різних форм власності.

 

Підготовка за даним напрямком передбачає отримання знань та вмінь з економіки, права, управління та адміністрування і зорієнтована на виконання фахівцем таких функцій за посадами:


контрольної:

–за цінами на товарних та фінансових ринках;
–за рівнями концентрації суб’єктів діяльності;
–за додержанням законодавства у сфері захисту прав споживачів та економічної конкуренції;
–за дотриманням державних стандартів щодо якості та безпеки товарів, робіт і послуг;
–за виконанням зобов’язань за об’єктами приватизації та оренди;

регулюючої:

–підприємницької діяльності;
–конкурентного середовища;
–розвитку природних монополій;
–порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів;

координаційної:

–діяльності з забезпечення функціонування та розвитку державної метрологічної системи;
–діяльності органів державної влади та громадських організацій у питаннях захисту прав споживачів і розвитку добросовісної конкуренції;
–діяльності органів влади, пов’язаних з реалізацією державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Під час навчання студенти мають можливість навчатись у Школі кадрового резерву за програмою «Державна служба в Україні» і бути зарахованими до кадрового резерву органів державної влади.


НАШІ ПЕРВАГИ

можливість стажування закордонном;
для бажаючих отримати офіцерське звання – функціонує військова кафедра;
інтенсивне використання інформаційних технологій у навчальному процесі;
застосування заочно-дистанційної та екстернатної форм навчання;
прикладна спрямованість навчання;
індивідуалізація навчального процесу;
можливість поглиблювати та оновлювати знання, отримати в стислі терміни нову кваліфікацію та професію;
орієнтація на актуальні та перспективні сфери трудової діяльності згідно з попитом на ринку праці;
поселення іногородніх слухачів у гуртожиток готельного типу .НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ПРИ ВСТУПІ:

• документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;
• сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з:

1)Української мови та література
2) Математики
3) Іноземної мови 

•медичну довідку за формою 086-о або її копію;
•шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
•паспорт громадянина України.

Усі копії документів завіряються за оригіналами Університетом або в установленому законодавством порядку.

Абітурієнти, які не зараховані на державні місця, мають  змогу навчатися на контрактній основі.

 

Підготовка магістрів за спеціальністю “Менеджмент організацій і адміністрування” (магістерською програмою “Управління конкурентноспроможністю організації”) 


Здійснюється за державним замовленням і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” відповідного напряму підготовки.

Термін навчання на денній та заочній формах навчання – 1,5 року.

Після закінчення навчання в магістратурі за спеціальністю “Менеджмент організацій і адміністрування” (магістерською програмою “Управління конкурентноспроможністю організації”) випускники отримують кваліфікацію “Магістр з менеджменту організацій і адміністрування”, можуть працювати у суміжних сферах професійної діяльності: економічна, маркетингова, обліково-контрольна, зовнішньоекономічна, освітня, науково-дослідницька і займати адміністративні посади (керівник установи, керівники структурних підрозділів, помічники керівників) підприємств різних форм власності та сфер (виробничі підприємства, підприємства транспортної галузі, підприємства побутового обслуговування, освітні заклади). 

 

Підготовка магістрів за спеціальністю
«АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

 

Здійснюється за державним замовленням і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб на базі повної (спеціаліст, магістр) або базової (бакалавр) вищої освіти будь-якої спеціальності.

Термін навчання – 1 рік.

Після закінчення навчання в магістратурі за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» випускники отримують кваліфікацію «Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності» і можуть працювати на керівних посадах в державних органах та органах місцевого самоврядування, організаціях та підприємствах всіх форм власності та за всіма напрямами економічної діяльності.

НАШІ ПЕРЕВАГИ:

 

можливість стажування закордонном;
інтенсивне використання інформаційних технологій у навчальному процесі;
застосування заочно-дистанційної та екстернатної форм навчання;
прикладна спрямованість навчання;
індивідуалізація навчального процесу;
можливість поглиблювати та оновлювати знання, отримати в стислі терміни нову кваліфікацію та професію;
орієнтація на актуальні та перспективні сфери трудової діяльності згідно з попитом на ринку праці;
поселення іногородніх слухачів у гуртожиток готельного типу .

 

Вступники на спеціальність «АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» особисто подають:
-заяву про вступ, в якій вказують обрану спеціальність та форму навчання;
-документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;
-медичну довідку за формою 086-о або її копію;
-6 фотокарток розміром 3×4 см;
-Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податку;
-Документи що підтверджують право вступника на пільги, встановлені чинним законодавством України.

Документи приймаються  на спеціальність " Адміністративний менеджмент":
на денну форму навчання:
з 10 липня по 25 липня 2015р.
на заочно-дистанційну форму навчання:
з 10 липня по 25липня 2015р.
   
Фахові вступні випробування для осіб, які вступають на навчання за кошти юридичних і фізичних осіб на денну форму навчання на спеціальність «Адміністративний менеджмент» проводяться з 25 по 31 липня 2015р.

Завідувач кафедри державного муніципального управління

Завідувач кафедри державного муніципального управлінняМельник Алла Федорівна, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України,  завідувач кафедри державного і муніципального управління Тернопільського національного економічного університету.

Розпочала трудову діяльність у 1966 році. З 1967 року по 1972 рік навчалася на економічному факультеті Львівського державного університету ім. І.Франка, з 1972 року по 1975 рік — аспірантка цього ж ВНЗ. У 1975 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Удосконалення територіального планування побутового обслуговування населення: проблеми та шляхи вирішення» за спеціальністю «Економіка, планування, організація управління народним господарством і його галузями». Після закінчення аспірантури працювала в Львівському державному університеті ім. І.Франка.

З 1976 року працює у Тернопільському національному економічному університеті на посадах: старшого викладача, доцента кафедри планування народного господарства, з 1990 року — завідувача кафедри прогнозування і державного регулювання економіки (нині — кафедра державного і муніципального управління). В 2002-2010 роках — проректор з наукової роботи Тернопільського національного економічного університету. У 1992 році А.Ф. Мельник було присвоєно вчене звання професора. Захист докторської дисертації на тему: «Організаційно-економічний механізм розвитку територіального комплексу послуг» успішно відбувся у 1997 році, у 1998 році Аллі Федорівні присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка». А.Ф. Мельник — академік Академії економічних наук України та Української академії економічної кібернетики.

Кафедра державного муніципального управління

Кафедра державного муніципального управлінняКафедру державного і муніципального управління Тернопільського національного економічного університету було утворено в 1975 році.

Історія кафедри тісно переплелася з буремними роками становлення державності та пошуку нових ефективних механізмів макроекономічного управління економікою 80-90-х років ХХ століття.

Кафедра започаткувала свою науково-педагогічну діяльність в структурі планово-економічного факультету і носила назву планування народного господарства. Першим її завідувачем був к.е.н, доцент Григорович Михайло Степанович.

В 1980-1985 роках кафедру очолював Савельєв Євген Васильович (тепер д.е.н, професор).

В 1985 році з кафедри планування народного господарства виокремилася кафедра господарського механізму. З цього ж року завідувачем кафедри став д.е.н., професор Штефанич Дмитро Андрійович.

У 1990 роців зв’язку з необхідністю врахування кардинальних змін в механізмі управління економікою кафедру планування народного господарства перейменовано на кафедру прогнозування і державного регулювання економіки. З цього часу її очолює д.е.н., професор Мельник Алла Федорівна.

З 1990 року здійснюються ретельний підбір викладацьких кадрів та формування науково-педагогічного потенціалу, який сьогодні і складає ядро кафедри.

У 2002 році з урахуванням розширення переліку програм підготовки державних службовців, менеджерів-управителів з адміністративної діяльності та менеджерів державних установ і організацій, потреба в яких визначена розвитком державно-управлінської системи та кон’юнктурою ринку праці, кафедру прогнозування і державного регулювання економіки перейменовано на кафедру державного і муніципального управління.


Кафедра державного і муніципального управління забезпечує та здійснює підготовку фахівців за наступними напрямками та спеціальностями:
1.ОКР «Бакалавр» напрям «Менеджмент» професійне спрямування «Управління у сфері економічної конкуренції»
2.ОКР «Магістр» спеціальність «Адміністративний менеджмент»
3.ОКР «Магістр», галузь «Державна служба» спеціалізації:

-«Адміністративний менеджмент»,
-«Територіальне управління та  місцеве самоврядування»
-«Кадровий  менеджмент»

Майбутні менеджери-управителі з адміністративної діяльності презентували результати тренінгу зі спеціальності

Майбутні менеджери-управителі з адміністративної діяльності презентували результати тренінгу зі спеціальності

27 листопада 2014 року на факультеті державного управління слухачі магістерської програми в галузі знань «Специфічні категорії» спеціальності «Адміністративний менеджмент» представили результати тренінгу зі спеціальності. 

На факультеті державного управління відбувся перший тур студентської наукової конференції

На факультеті державного управління відбувся перший тур студентської наукової конференціїНа кафедрі державного і муніципального управління ТНЕУ 10 грудня 2014 року проведено перший тур студентської наукової конференції.

ПРОГРАМА ДВОХ ДИПЛОМІВ З МУНІЦИПАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: ПРАКТИЧНИЙ ВИМІР ПІДГОТОВКИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ

ПРОГРАМА ДВОХ ДИПЛОМІВ З МУНІЦИПАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: ПРАКТИЧНИЙ ВИМІР ПІДГОТОВКИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ7-8 грудня 2014 року в Люблінському Католицькому університеті Івана Павла ІІ було створено Східноєвропейську мережу університетів. У складі делегації ТНЕУ під керівництвом проректора з науково-педагогічної роботи (міжнародна та інформаційна діяльність) к.е.н., доцента Олега Адаміва взяли участь декан факультету державного управління, к.е.н., доцент Олег Іващук та професор кафедри державного і муніципального управління, д.е.н., професор Григорій Монастирський.

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Мельник Алла Федорівна

Посада: завідувач кафедри

Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Публікації: 280, з них 15 монографій (3 одноосібних), 5 підручників, 18 навчальних посібників, в т. ч. 17 з грифом МОН України, 23 праці опубліковано в зарубіжних виданнях
Електронна пошта: kafedradimy[at]ukr.net

Зовнішній телефон: (0352) 47-58-69

Монографії
1.  Мельник А.Ф. Організаційно-економічний механізм розвитку регіону: трансформаційні процеси та їх інституційне забезпечення [текст]: монографія / А. Ю. Васіна, О.В. Длугопольський, Г.Л. Монастирський, О. В. Панухник; за ред. проф. А. Ф. Мельник. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – 608 с.
2.  Мельник А.Ф. Управління розвитком муніципальних утворень: теорія, методологія, практика  [текст]: монографія / А.Ф. Мельник., Г.Л. Монастирський. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 475 с.
3.  Мельник А.Ф. Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри Монографія / Кол. авт.; за ред. проф. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. – К. : Знання, 2007. – 595 с.
4.  Мельник А.Ф. Публічний сектор і державна політика в демократичному суспільстві [текст]: монографія / А.Ф. Мельник., О.В. Длугопольський. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – 240 с.
5.  Мельник А.Ф. Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін [текст]: монография / За ред. д-ра екон. н. А.Ф. Мельник. – Тернопіль, Вид-во ТНЕУ: «Економічна думка». – 2009. – 528 с.
6.  Мельник А.Ф. Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України [текст]: монографія / О.І. Амоша, С.С. Аптекар, М.Г. Білопольський, С.І. Юрій, А.Ф. Мельник та ін. – ІЕП НАН України, ТНЕУ МОНСМ України. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с.
7.  Мельник А.Ф. Структурні трансформації в національній економіці: проблеми діагностики та інституційного забезпечення [текст]: монографія / А.Ф. Мельник., А.Ю. Васіна, Т.Л. Желюк, О.П. Дудкіна, Г.Л. Монастирський, І.В. Чикало, Н.В. Котис.– Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2012. - 532 с.
 
Енциклопедії, словники
1.  Мельник А.Ф. Енциклопедичний словник з державного управління / Укл.: Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко та ін.; за ред.. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна.–К.: НАДУ, 2010.–820с., –С.25, 49,138, 143, 163, 281, 283, 284, 285, 316, 446, 407, 555, 631, 682, 683, 721, 733.
2.   Мельник А.Ф. Енциклопедія державного управління.–К.: НАДУ, 2011. Том 2. – С. 202; 247; 336; 381; 483.,  Том 6. –С. 40; 111.
 
Підручники
1.  Мельник А.Ф. Державне регулювання економіки [текст]: підручник / А.Ф. Мельник, І. Р. Михасюк, М. М. Крупка, З. М. Залога; за ред. І. Р. Михасюка. – Львів: Видавництво «Українські технології», 1999. – 640 с.
2.  Мельник А.Ф. Державне регулювання економіки [текст]: підручник / А.Ф. Мельник І. Р. Михасюк, М. М. Крупка, З. М. Залога; за ред. І. Р. Михасюка. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2000. – 592 с.
3.  Мельник А.Ф. Державне регулювання економіки [текст]: підручник / А.Ф. Мельник І. Р. Михасюк, М. М. Крупка, З. М. Залога; за ред. І. Р. Михасюка. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2002. – 592 с.
4.  Мельник А.Ф. Державне управління [текст]: підручник / О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна; За ред. А. Ф. Мельник. – К.: Знання, 2009. – 582 с.
5.  Мельник А.Ф. Муніципальний менеджмент [текст]: підручник / А.Ф. Мельник, Г.Л. Монастирський, О.П. Дудкіна; За ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль: Матвєй, 2013. – 363 с.
 
Навчальні посібники
1.  Мельник А.Ф. Національна економіка [текст]: навч. посібник / А.Ф. Мельник, А.Ю. Васіна, Т.Л. Желюк, Т.М. Попович. – К.:Знання, 2011р. – 460с.
2.  Мельник А.Ф. Техніка адміністративної діяльності [текст]: навч. посібник / А.Ф. Мельник, С.С. Велещук. – Тернопіль: Економічна думка, 2011р. – 320 с.
3.  Мельник А.Ф. Курс тренінгів для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування [текст]: навч. посібник / А.Ф. Мельник, Г.Л.Монастирський, О.П.Дудкіна, А.Ю.Васіна, Л.Б.Круп’як, Т.М.Попович, Л.А.Лаврів. – Тернопіль, ПП Скоропад, 2011. – 264 с.
4.  Мельник А.Ф. Державне управління [текст] / А.Ф. Мельник, Д.І. Дзвінчук, В. Бакуменко, О. Поважний, Т. Пахомова, А.Ю. Васіна, та ін.; За заг. ред. Д.І. Дзвінчука. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2012. – 616 с.
5.  Мельник А.Ф. Соціальна і гуманітарна політика [текст]: навч. посібник / А.Ф. Мельник, А.Ю. Жуковська.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 250с.
6.  Мельник А.Ф. Методологія системного підходу та наукових досліджень Навчально-методичний посібник. [текст] / А.Ф. Мельник, Л.А.Лаврів.– Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 244с.
7.  Мельник А.Ф. Муніципальний менеджмент Навчально-методичний посібник [текст] / А.Ф. Мельник, Г.Л.Монастирський. – Тернопіль: Матвєй, 2013. – 160с.
8.  Мельник А.Ф. Екологічний менеджмент [текст]: навч. посібник / А.Ф. Мельник, Н.М.Кривокульська. – Тернопіль: Економічна думка, 2013. – 212с.
9.  Мельник А.Ф. Державна служба [текст]: навч. посібник / А.Ф. Мельник, Т. Л.Желюк. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 357с.
10.    Мельник А.Ф. Європейський союз: інституційні та економічні основи інтеграції [текст]: навч. посібник / А.Ф. Мельник, І.О.Іващук, Т.Л.Желюк, А.Ю.Васіна, І.Д.Бенько, О.С. Башняк та ін. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 410с.
11.    Мельник А.Ф. Державне та регіональне управління [текст]: навч. посібник / А.Ф. Мельник, А.Ю.Васіна, О.П. Дудкіна. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 452с.
 
Наукові статті
1.  Мельник А.Ф. Удосконалення функціональної діяльності державної служби як складової інституційного забезпечення структурних трансформацій у суспільстві / А.Ф. Мельник, А.Ю.Васіна // Вісник державної служби України. – 2011. – №2. – С.20-29.
2.  Мельник А.Ф. Структурна корекція національної економіки на засадах полікритеріальності,як необхідність і складова її системного реформування / А.Ф. Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – №5-2. – С.192-204.
3.  Мельник А.Ф. Інституціоналізація структурної політики на регіональному та муніципальному рівнях. / А.Ф. Мельник, А.Ю.Васіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – №4.- С.112-120.
4.  Мельник А.Ф. Система інституційного забезпечення структурної трансформації національної економіки: сутнісні характеристики та проблеми формування / А.Ф. Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – № 2. – С. 7-17.
5.  Мельник А.Ф. Структурні дисбаланси розвитку економіки регіонів України / А.Ф. Мельник // Журнал Європейської економіки. – Т. 11 (№1). – 2012. – С. 115-137.
6.  Мельник А.Ф. Формування інституційного забезпечення структурної політики на регіональному та муніципальному рівнях: теорія і практика / А.Ф. Мельник, А.Ю. Васіна // Вісник державної служби України. – 2012. –№1.–С.15-21.
7.  Мельник А.Ф. Зарубіжний досвід підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців: проблеми імплементації в Україні / А.Ф. Мельник, Т. О. Кононенко // Державне управління та місцеве самоврядування. Зб. наук. праць ДРІДУ НАДУ. – 2012. – №1 (12) – 236 с. – С. 146-156.
8.  Мельник А.Ф. Другі регіональні та муніципальні читання в ТНЕУ / А.Ф. Мельник, Г.Л. Монастирський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – № 3. – С. 142-150.
9.  Мельник А.Ф. Публічне управління та регіональна політика в країнах Центральної і Східної Європи / А.Ф. Мельник,  Г.Л. Монастирський, Т.Л. Желюк, О.П. Дудкіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – № 4.
10.    Мельник А.Ф. Узгодження пріоритетів розвитку адміністративно-територіальних утворень у рамках державної регіональної політики: концептуальні засади та проблеми практики / А.Ф. Мельник,  Л.А. Лаврів// Вісник Тернопільського національного економічного університету – 2012, №4.
11.    Мельник А.Ф. Технології муніципального менеджменту в діяльності органів місцевого самоврядування: теоретичні засади та проблеми імплементації / А.Ф. Мельник,  Г.Л.Монастирський // Вісник Державної служби України. – 2012.
Мельник А.Ф. Глобальні дисбаланси: світова та українська економіка / А.Ф. Мельник, С.І. Юрій, Є.В. Савельєв, О.П. Кириленко та ін.// Вісник Тернопільського національного економічного університету – 2012, №4. 
Мельник А.Ф. Zur anstehenden Strukturänderung der Nationalwirtschaft als Notwendigkeit und Bestandteil ihrer Systemreformierung Globale und länderspezifische sozio-ökonomische Effekte, Berlin, 2012, 325 Seiten. Reihe: “Europäische Integration. Grundfragen der Theorie und Politik”, Nr. 28/2012. – (S. 73-86)
Мельник А.Ф., Адамик В.В.Möglichkeit und Verpflichtung des Staates zur Lösung der Probleme bei der Überwindung von Armut Berichte, Januar, 2013. Zum Wert der Wissenschaft in der Politik. Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigund Weltwirtschft und Weltpolitik. (S. 44-52)
15.    Мельник А.Ф. Регіональна політика ЄС та України в умовах поглиблення суперечностей глобалізації / А.Ф. Мельник, В.В. Адамик// Журнал Європейської економіки. – №1. – 2013.
16.    Мельник А.Ф. Кластеризація як фактор підвищення ефективності публічно-приватного партнерства / А.Ф. Мельник, В.Г. Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету – 2013, №5. (с. 250-258)
Мельник А.Ф. Проблема бідності крізь призму «соціального вакууму» / А.Ф. Мельник, В.В. Адамик // Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. Випуск 1 (33), 2014. с. 208-217

 

 

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Монастирський Григорій Леонардович


Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Публікації: 2
50 наукових праць, з них 8 монографій , 110 наукових праць у фахових виданнях, 15 праць в зарубіжних виданнях
Електронна пошта: grymon[at]ukr.net
Робочий телефон: (0352) 47-58-69

Публікації:
1. Мельник, А. Модернізація суспільного сектора економіки в умовах глобальних змін : [аналітична записка за матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 22-23 жовт. 2009 р.] /Алла Мельник, Григорій Монастирський, Алла Васіна, Тетяна Желюк //Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2009.– Вип. 4.– С. 121-129.
2. Мельник, А. Модернізація технологій управління в системі державної служби та служби в органах місцевого самоврядування : [аналітична записка за матер. Всеукр. наук.-практ. семінару] /Алла Мельник, Алла Васіна, Тетяна Желюк, Григорій Монастирський //Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2009.– Вип. 3.– С. 139-148.
3. Монастирський, Г. Гіпотеза дослідження територіальної спільноти базового рівня як економічної системи / Г. Монастирський // Вісник економічної науки України. – 2008. – № 1. – С. 141-147.
4. Монастирський, Г. Економічний механізм управління розвитком соціальної інфраструктури на селі /Г. Монастирський //Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2007.– № 8.– С. 37-45.
5. Монастирський, Г. Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня /Григорій Монастирський //Вісник Національної академії державного управління при Президентові України.– 2010.– № 4.– С. 166-174.
6. Монастирський, Г. Теоретико-методологічні засади модернізації технологій управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня /Григорій Монастирський //Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2008.– Вип. 4.– С. 36-48.
7. Монастирський, Г. До питання дослідження територіальної спільноти базового рівня як економічної системи [Електронний ресурс] / Г. Монастирський // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2008. – Вип. 13. – С. 78-85.
8. Монастирський, Г. Л. Економічні та управлінські аспекти інтеграції територіальних громад як технології забезпечення їх розвитку /Г. Л. Монастирський //Актуальні проблеми економіки.– 2007.– № 8.– С. 166-174.
9. Монастирський, Г. Л. Модернізаційна парадигма розвитку муніципальної економіки /Г. Л. Монастирський //Вісник Донецького національного університету. Сер. В. : Економіка і право.– 2009.– № 2.– С. 44-52.
10. Монастирський, Г. Л. Модернізація технологій управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня /Г. Л. Монастирський //Актуальні проблеми економіки.– 2008.– № 12.– С. 119-125.
11. Монастирський, Г. Л. Муніципальний сектор економіки: методологія дослідження /Г. Л. Монастирський //Формування ринкових відносин в Україні.– 2009.– № 5.– С. 9-12.
12. Монастирський, Г. Л. Муніципальний сектор економіки: ресурсний потенціал та функціональне навантаження /Г. Л. Монастирський //Інноваційна економіка.– 2009.– № 2.– С. 220-230.
13. Монастирський, Г. Л. Програмування розвитку муніципальних утворень як складова реалізації регіональної стратегії: теоретико-методологічний аспект /Г. Л. Монастирський //Формування ринкових відносин в Україні.– 2007.– № 12.– С. 92-96.
14. Монастирський, Г. Л. Розвиток та підтримка підприємництва в системі муніципального управління /Г. Л. Монастирський // Формування ринкових відносин в Україні.– 2007.– № 2.– С. 121-126.
15. Монастирський, Г. Л. Теорії місцевого економічного розвитку: генезис та необхідність модернізації /Г. Л. Монастирський // Формування ринкових відносин в Україні.– 2009.– № 2.– С. 32-35.
16. Монастирський, Г. Л. Економічна безпека муніципальної економіки: методологія оцінки та забезпечення [Електронний ресурс] / Г. Л. Монастирський // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 1. – С. 94-103.
17. Монастирський, Г. Л. Модернізація територіальної основи економічного розвитку як пріоритет державної регіональної політики [Електронний ресурс] / Г. Л. Монастирський // Інноваційна економіка. – 2010. – № 3. – С. 276-279.
18. Монастирський, Г. Л. Проблема інерційності адміністративно-правового підходу та інституційні бар’єри модернізації управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня [Електронний ресурс] / Г. Л. Монастирський // Економічні науки. Сер. Регіональна економіка. – 2008. – Вип. 5, ч. ІІ.
19. Монастирський, Г. Л. Фінансове забезпечення модернізації управління розвитком територіальних спільнот базового рівня [Електронний ресурс] / Г. Л. Монастирський // Інноваційна економіка. – 2010. – № 2. – С. 222-227.
20. Монастирський, Г. Стратегічний аналіз економічного розвитку муніципальних утворень: методичний підхід /Григорій Монастирський //Економічний аналіз : зб. наук. праць. каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010.– Вип. 5.– С. 137-140.
21. Монастирський, Г. Л.Інноваційна концепція модернізації технологій управління муніципальним сектором економіки /Г. Л. Монастирський //Інноваційна економіка.– 2009.– № 4.– С. 182-192.
22. Монастирський, Г. Л.Особливості формування та розвитку муніципального сектору в країнах з розвинутою економікою / Г. Л. Монастирський // Інноваційна економіка. – 2012. – № 7. – С. 7-10.
23. Монастирський, Г. Л.Територіальні та адміністративні чинники місцевого економічного розвитку /Г. Л. Монастирський //Формування ринкових відносин в Україні.– 2012.– № 9.– С. 163-168.
24. Мельник, Алла Проблеми формування нової моделі управління розвитком регіону та базових територіальних спільнот в умовах адміністративно-територіальної реформи: [Засідання круглого столу 22.11.2007 р. на базі ТНЕУ] / Алла Мельник, Григорій Монастирський, Лілія Лаврів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2008. – січень-березень (№1). – С. 128-139.
25. Мельник, А. Технології муніципального менеджменту в діяльності органів місцевого самоврядування: теоретичні засади та проблеми імплементації / Алла Мельник, Григорій Монастирський // Вісник державної служби України. – 2012. – № 4. – С. 65-72.
26. Мельник, Алла Другі регіональні та муніципальні читання в ТНЕУ /Алла Мельник, Григорій Монастирський //Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2012.– Вип. 3: лип.-верес.– С. 142-150.
27. Монастирський, Г. Л. Оцінка ефективності управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня: методика та практичне застосування [Електронний ресурс] / Г. Л. Монастирський // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 2. – С. 99-106.
28. Монастирський, Г. Муніципальна економічна політика в системі місцевого самоврядування: методологічні засади формування  та проблеми реалізації [Електронний ресурс] / Григорій Монастирський // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14–15. – С. 166-172.
29. Проблеми удосконалення функціональної діяльності державної служби в контексті структурних трансформацій в суспільстві : [аналітична записка та рекомендації за матеріалами науково-практичного семінару м. Тернопіль, 18-19 листопада 2010 р.] / Алла Мельник, Алла Васіна, Олена Дудкіна [та ін.] // Вісник Тернопільського національного екномічного унверситету. – 2010. – жовтень-грудень (№4). – С. 180-189.
30. Монастирський, Григорій Храм книги : [бібліотека університету] / Григорій Монастирський // Університетська думка. – 2011. – березень (№5) : Спецвипуск. – С. 5.
31. Про трансформацію функцій управління регіоном в контексті адміністративної реформи та визначення напрямів структурної економічної політики : [наукова записка колективу вчених ТНЕУ Регіональному комітету економічних реформ в Тернопільській обл. ] / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – Вип. 3. – С. 112 – 123.
32. Список здобувачів наукового ступеня доктора наук (Монастирський Г. Л., ТНЕУ) : додаток до наказу М-ва освіти і науки, молоді та спорту України від 17.02.2012 р. № 187 [Текст] // Атестаційний вісник. – 2012. – № 4. – С. 9. – (Економічні науки).
33. Монастирський, Г. Л. Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня [Текст] : монографія / Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 464 с.
34. Мельник, А. Ф. Управління розвитком муніципальних утворень : теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 476 с.
35. Мельник, А. Ф. Муніципальний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, О. П. Дудкіна ; за ред. д.е.н. проф. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 416 с.
36. Монастирський, Г. Л. Теорія організації [Текст] : навч. посіб. / Г. Л. Монастирський. – К. : Знання, 2008. – 319 с.
37. Мельник, А. Ф. Управління розвитком муніципальних утворень : теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 476 с.
38. Гудзь, Петро Нереалізований потенціал місцевого самоврядування / Петро Гудзь, Григорій Монастирський // Вісник Терноп. нац. економ. у-ту. – 2008. – жовтень-грудень (№ 4). – С. 185 – 187. – Рец. на кн.: Бобровська О. Ю. Корпоративне управління в місцевому самоврядуванні: монографія / О. Ю. Бобровська. - Д.: ДРІДУ НАДУ, 2008. - 284 с. 
Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Желюк Тетяна Леонтіївна


Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Публікації: 145 публікацій, т.ч. 6 навчальних посібників із грифом МОН, 2 монографії
Електронна пошта: zheluk_tan[at]mail.ru
Зовнішній телефон: (0352) 47-58-69

Публікації: 
1. Желюк, Т. Адміністративний аудит як інструмент оцінки ефективності використання бюджетних коштів для виконання загальнодержавних програм / Тетяна Желюк //Світ фінансів.– 2005.– № 2.– С. 50-60.
2. Желюк, Т. Глобалізаційні та регіоналізаційні імперативні формування конкурентоспроможної моделі управління /Т. Желюк //Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2007.– Вип. 12.– С. 39-44.
3. Желюк, Т. Державний борг і економічна активність країни /Т. Желюк //Наукові записки.– 2002.– №12.– С.40-43.
4. Желюк, Т. Інноваційна модель соціально-економічного розвитку регіону /Т. Желюк //Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2005.– Вип.10.– С. 47-51.
5. Желюк, Т. Модель інтеграції України до Європейського Союзу в системі державної служби /Т. Желюк //Журнал європейської економіки.– 2007.– № 1.– С.62-77.
6. Желюк, Т. Оптимізація процесу управління бюджетними рерурсами муніципальних утворень через програмні механізми /Т. Желюк //Організаційні та економічні проблеми розвитку муніципальних утворень: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф.– Тернопіль: Економічна думка, 2006.– С. 102-106
7. Желюк, Т. Організаційні та економічні проблеми розвитку муніципальних утворень /Т. Желюк, А. Васіна //Університетська думка.– 2006.– 30 листоп. (№ 14).– С. 1, 4-6.
8. Желюк, Т. Регіональні аспекти побудови конкурентоспроможної моделі національної економіки /Т. Желюк //Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2006.– Вип.11.– С. 17-20.
9. Желюк, Т. Регулятивний вплив органів влади на фінансово-господарську діяльність закладів культури /Т. Желюк //Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2005.– Вип. 1.– С. 123-134.
10. Желюк, Т. Функціональне обстеження органів державної влади, як інструмент підвищення ефективності їхнього функціонування /Т. Желюк //Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених Терноп. нац. екон. ун-ту.– 2007.– № 8.– С. 27-32.
11. Желюк, Т. Л. Модернівзація системи управління довгостроковим розвитком національної економіки /Т. Л. Желюк //Актуальні проблеми економіки.– 2010.– № 3.– С. 55-61.
12. Желюк, Т. Аналіз механізмів запровадження міжнародних стандартів якості управління для контролю реалізації регуляторної діяльності /Тетяна Желюк //Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. Екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль: Економічна думка, 2008.– Вип. 2.– С. 95-99.
13. Желюк, Т. Економічний механізм забезпечення інноваційної моделі розвитку /Тетяна Желюк //Світ фінансів.– 2009.– № 1.– С. 56-67.
14. Желюк, Т. Елементи планології в управлінні національною економікою в умовах нестабільності /Тетяна Желюк //Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2009.– Вип. 3.– С. 50-61.
15. Желюк, Т. Конкурентоспроможність як ефективна форма функціонування національної економіки: підходи до оцінювання в системі глобальних координат /Тетяна Желюк //Світ фінансів.– 2008.– № 1.– С. 81-94.
16. Желюк, Т. Концептуальні засади управління довгостроковим розвитком України: національна модель та глобальні виклики /Тетяна Желюк //Журнал європейської економіки.– 2009.– № 4.– С. 371-382.
17. Желюк, Т. Механізм забезпечення економічної безпеки в системі управління довгостроковим розвитком національної економіки /Тетяна Желюк //Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2009.– № 11.– С. 154-160.
18. Желюк, Т. Моделювання динаміки соціально-економічного розвитку: макро-та мезоекономічні аспекти /Тетяна Желюк //Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2007.– Вип. 1.– С. 22-39.
19. Желюк, Т. Огранізаційні та методичні підходи до реалізації та оцінки ефективності регуляторної політики як конкурентноспроможного інструмента державного регулювання економіки /Тетяна Желюк //Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2007.– Вип. 3.– С. 26-37.
20. Желюк, Т. Стратегічні вектори управління довгостроковим розвитком національної економіки /Тетяна Желюк //Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2008.–Вип. 3.– С. 44-59.
21. Желюк, Т. Фінансове забезпечення соціального вектора розвитку національної економіки /Тетяна Желюк //Світ фінансів.– 2009.– № 3.– С. 88-96.
22. Мельник, А. Модернізація суспільного сектора економіки в умовах глобальних змін : [аналітична записка за матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 22-23 жовт. 2009 р.] /Алла Мельник, Григорій Монастирський, Алла Васіна, Тетяна Желюк //Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2009.– Вип. 4.– С. 121-129.
23. Мельник, А. Модернізація технологій управління в системі державної служби та служби в органах місцевого самоврядування : [аналітична записка за матер. Всеукр. наук.-практ. семінару] /Алла Мельник, Алла Васіна, Тетяна Желюк, Григорій Монастирський //Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2009.– Вип. 3.– С. 139-148.
24. Желюк, Т. Л. Макроекономічна оцінка передумов для виходу України з кризи і забезпечення успішного довгострокового розвитку [Електронний ресурс] / Т. Л. Желюк // Бюллетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2010. – № 1, т. ІІ. – С. 98-106.
25. Желюк, Т. Механізми стимулювання розвитку та використання інноваційних технологій суб’єктами економічної діяльності [Електронний ресурс] / Тетяна Желюк, Олександр Бречко // Схід. – 2011. –Спец. вип. № 1. – С. 64-67.
26. Желюк, Т. Діагностика результативності державного регулювання структурних зрушень у контексті забезпечення економічної безпеки / Тетяна Желюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. –– Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Вип. 1. – С. 20-34.
27. Желюк, Т. Інноваційні технології модернізації національної моделі державної служби / Тетяна Желюк //Управлінські інновації : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту /В. Я. Брич, Р. Б. Гевко, А. П. Гречан, І. С. Гуцал [та ін.] ; голов. ред. С. І. Юрій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Вип. 1. – С. 97-107.
28. Желюк, Т. Антиномічність монетарної політики і сучасного розвитку національної економіки / Тетяна Желюк // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 14-18.
29. Желюк, Т. Л.Прагматика використання прогнозування в системі структурного збалансування національної економіки / Т. Л. Желюк // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 3-9.
30. Желюк, Т. Структурні трансформації як джерело формування нової якості економічного зростання [Електронний ресурс] / Тетяна Желюк // Світ фінансів. – 2010. – № 2. – С. 7-17.
31. Желюк, Т. Л. Державна служба [Текст] / Т. Л. Желюк. – К. : Професіонал, 2005. – 576 с.
32. Желюк, Т. Л. Управління довгостроковим розвитком національної економіки: методологічні та прикладні аспекти [Текст]: монографія /Т. Л. Желюк. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – 512 с.
33. Желюк, Т. Л. Бухгалтерський облік виконання бюджетів [Текст] : навч. посіб. / Т. Л. Желюк. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 306 с.
34. Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Т. Л. Желюк, Т. М. Попович ; за ред. А. Ф. Мельник. – К.: Знання, 2011. – 463 с.
 Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

 Васіна Алла Юріївна


Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Публікації:
95 наукових праць, з них 5 монографій (у співавторстві), 1 підручник, 7 навчальних посібників з грифом МОН України, 7 статей у енциклопедії з державного управління
Електронна пошта: vasina70[at]mail.ru
Зовнішній телефон: (0352) 47-58-69

Публікації:

1. Васіна А.Ю. Державне управління: Підручник/За ред. А.Ф. Мельник.- К.: Знання, 2009.– 582с.
2. Васіна А.Ю. Структурна трансформація національної економіки  України як чинник модернізації інституційного базису її розвитку/ А.Ф. Мельник, А.Ю.Васіна // Журнал європейської економіки.–2010. –№1.–С.37-58.
3. Васіна А.Ю. Енциклопедичний словник з державного управління/Укл.: Ю.П. Сурмін, В.Д.Бакуменко, А.М. Михненко та ін.; за ред.. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна.–К.: НАДУ, 2010.–820с., –С.25, 49,138, 143, 163, 281, 283, 284, 285, 316, 446, 407, 555, 631, 682, 683, 721, 733.
4. Васіна А.Ю. Удосконалення функціональної діяльності державної служби як складової інституційного забезпечення структурних трансформацій у суспільстві / А.Ф. Мельник, А.Ю. Васіна// Вісник державної служби України.­ – 2011.– №2.– С.20-29.
5. Васіна А.Ю. Про трансформацію функцій управління регіоном в контексті адміністративної реформи та визначення напрямів структурної економічної політики/ А.Ф. Мельник, А.Ю. Васіна, О.П. Дудкіна// Вісник Тернопільського національного економічного університету.–2011.– №3.–С.112- 123.
6. Васіна А.Ю. Інституціоналізація структурної політики на регіональному та муніципальному рівнях/ А.Ф. Мельник, А.Ю. Васіна// Вісник Тернопільського національного економічного університету.–2011.– №4.– С.112- 120.
7. Національна економіка: навчальний посібник/ А.Ф. Мельник, А.Ю. Васіна, Т.Л. Желюк, Т.М. Попович  –К.: Знання, 2011, 464с.
8. Васіна А.Ю. Енциклопедія  державного управління. .–К.: НАДУ, 2011. Том 2.- С. 202; 247; 336; 381; 483.,  Том 6. –С. 40; 111.
9. Васіна А.Ю. Формування інституційного забезпечення структурної політики на регіональному та муніципальному рівнях: теорія і практика/А.Ф. Мельник, А.Ю. Васіна//Вісник державної служби України.–2012. –№1.–С.17-25.
10. Васіна А.Ю. Ринкові інститути як чинники впливу на структуру національної економіки/А.Ю. Васіна //Вісник ТНЕУ.–2012.-№2.–С.18-29.
11. Васіна А.Ю. Структурні трансформації в національній економіці: проблеми діагностики та інституційного забезпечення: монограф. за ред. д-ра екон. н., проф.. А.Ф. Мельник.– Тернопіль: ТНЕУ. 2012.–532с.
12. Васіна А.Ю. Формування інституційного забезпечення структурної трансформації національної економіки  з орієнтацією на задоволення потреб соціального розвитку  /А.Ю. Васіна //Вісник ТНЕУ.–2013.–№1.–С.33-44.
Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри
Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Дудкіна Олена Павлівна


Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Публікації: 104 наукові праці, з них 1 підручник (у співавторстві), 4 навчальні посібники з грифом МОН України, 2 колективні монографії,36 публікацій у фахових виданнях
Електронна пошта:
dudkina.olena[at]mail.ru
Зовнішній телефон: (0352) 47-58-69

Публікації:

1. Системні засади дослідження функціонування рекреаційних зон та механізмів їх регулювання // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. - вип. 13. – С.28-35.

2. Туризм України: економічні та організаційні механізми розвитку / Кол. монографія за ред. С. Костіна. – Тернопіль:Терно-граф.-2008.–976с. – С.106-119.

3. Структурні трансформації розвитку регіональної економіки та їх інституційне забезпечення // Галицький економічний вісник. – 2010. - №4 (29). – С.92-97.

4. Трансформація територіальної структури національної економіки як виклик для інституційних рішень // Економічний простір України: регіоналізації та інтеграція в умовах суспільних трансформацій. Збірник наук.праць.– ІРД НАН України, Львів, 2011 р. - вип.1 (87). -  С. 121 - 132. (у співавторстві)

5. Система вищої освіти як чинник соціально-економічного розвитку міст та регіонів // Схід. - № 1 (108), 2011 . – С. 54-58

6. Структурна трансформація економіки регіонів в контексті забезпечення їх сталого розвитку // Українська наука: минуле. сучасне, майбутнє: щорічник. .- Вип.16. Тернопіль, ТНЕУ: Економічна думка. – 2011. – С.82-90.

7. Регіональна соціально-економічна асиметрія: діагностика та шляхи подолання // Галицький економічний вісник. - Тернопіль: ТНТУ ім. Івана Пулюя. - 2012. - № 5 (38) - С. 21-27

8. Муніципальний менеджмент: підручник (Гриф МОН України №1/11-6757 від 08.05. 2012 р.) / Мельник А.Ф., Монастирський Г.Л., Дудкіна О.П. – Тернопіль,  2013. - 363 с.

9. Технології підтримки проблемних (депресивних) територій: досвід ЄС та України // Збірник матеріалів доповідей за Науково-практичною конференцією з міжнародною участю  «Публічне управління в країнах Центральної та Східної Європи» в рамках  Третіх регіональних та муніципальних читань, 22.10.2012,АР Крим, смт.Форос. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 304с. – С.101- 109.

10. Публічне управління та регіональна політика в країнах Центральної і Східної Європи // Вісник Тернопільського національного економічного університету. — 2012. — № 4. С. 118-136. (у співавторстві)

11.  Регіональне управління: навч. посібник (Гриф МОН України № 1/11-314 від 16.01.2013 р.). -  Тернопіль: Астон, 2013. -  209 с.

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

 Круп’як Лідія Богданівна

 

Посада: доцент

Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Публікації: 51, з них 1 навчальний посібник з грифом МОН України, 2 навчальних посібники колективно, 20 у фахових виданнях
Електронна пошта: lidusya_[at]ukr.net
Зовнішній телефон: (0352) 47-58-69

Публікації:

1. Круп'як, Л. Факторна оцінка депресивності територій в контексті соціально-економічного розвитку держави / Л. Круп'як, І. Круп'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад нар. госп-ва.– 2006.– № 11.– С. 11-15.
2. Круп'як, Л. Удосконалення методологічних засад професійної компетентності персоналу в системі державного адміністрування / Л. Круп'як // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2011.– № 16.– С. 70-73.
3. Круп’як, І. Проблеми залучення джерел інвестування в економіку України в умовах трансформації сучасних економічних процесів / І. Круп'як , Л. Круп’як // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – № 4. – С. 83-86.
4. Круп'як, Л Професіоналізм персоналу як чинник ефективного розвитку муніципальних утворень / Л. Круп'як // Організаційні та економічні проблеми розвитку муніципальних утворень : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – С. 180-185.
5. Яремчук, І. Макропідхід до аналізу цінних паперів / Іван Яремчук, Лідія Круп'як // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 126-127.
6. Круп'як, Л. Б. Проблеми та стратегічні напрями інноваційного розвитку економіки / Л. Б. Круп'як, І. Й. Круп'як // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 31-35.
7. Круп'як, Л. Аналіз рівня забезпечення зайнятості населення в контексті трансформаційних перетворень у соціальній сфері / Лідія Круп'як // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 11, ч. 3. – С. 287-290
Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Попович Тамара Миколаївна


Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Публікації: 33 наукових праць, з них 2 навчальних посібники, 1 колективна монографія,8 у фахових виданнях
Електронна пошта: popovich_tm[at]mail.ru
Зовнішній телефон: (0352) 47-58-69

Публікації:

1. Практикум з державного регулювання економіки : навч. посібник ( з грифом МОНУ) / [Мельник А.Ф., Попович Т.М, Полякова Т.Л. та інш. ]за ред. А.Ф. Мельник – Тернопіль: Економічна думка, 2003. –  334с.
2. Попович Т.М Стратегія державного регулювання ринку  споживчих товарів в регіоні // Управління розвитком. – Х.: Харківський НЕУ. – 2005. – №2. – С. 119–122.
3. Попович Т.М Методичні та практичні підходи до забезпечення системності аналізу ринку споживчих товарів в регіоні // Наукові записки. Зб. наукових праць кафедри економічного аналізу ТНЕУ. - 2006р. - Випуск 16 - С.118-124
4. Попович Т.М Формування та практична реалізація системи економіч-ного регулювання ринку споживчих товарів в регіоні // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. – 2006р. -  №11. - С.27-30
5. Попович Т.М Відтворювальні аспекти функціонування ринку споживчих товарів в регіоні. // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007р. - №1.  – С.7-22.
6. Попович Т.М Прогнозування перспектив розвитку ринку споживчих товарів в контексті вступу України до СОТ //  Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки. – Сімферополь: видавничий центр Кримського інституту бізнесу, 2008. – 254с.
7. Попович Т.М Соціально-економічна сутність та особливості функціонування ринку споживчих товарів // Галицький економічний вісник. – 2008. – № 4(19). – С.67–75
8. Національна економіка: нач. посібник (гриф МОН України) Лист №1/11-9997 від 14.10.2010 / Мельник А.Ф., Васіна А.Ю., Желюк Т.Л.,Попович Т.
9. Курс тренінгів для підвищення квалі-фікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: нвч. псібник / [Мельник А.Ф., Монастирський Г.Л., Попович Т. М. та інш]. - Тернопіль:  ПП Скоропад, 2011. – 264с.
10. Попович Т.М Розвиток  сучасних концепцій управління якістю // Українська наука, минуле, сучасне, майбутнє. –2011.– №16 – С.191–200.
11. Попович Т.М Про трансформацію функцій управління регіоном в контексті адміністративної реформи  та визна-чення напрямків, структурної еконо-мічної політики  // Вісник ТНЕУ.– 2011. – № 3. – С.112–123
12. Попович Т.М Діагностична оцінка діяльності  в системі управління якістю організації // Економічний аналіз : зб. наук. праць – 2012. – Вип. 11. Ч.2 –  С. 387–391
13. Попович Т.М Концептуальні засади побудови ефективної системи управління витратами на якість: мікроекономічний аспект. // Вісник ТНЕУ. – 2012. – № 4. – С. 84-92
14. Попович Т.М Удосконалення процедур розроблення та реалізації управлінських рішень в системі ризик-менеджменту // Інноваційна економіка. – 2013. – №2 [40]. – С.362-367.
Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Велещук Світлана Сергіївна


Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Публікації:
35, з них 14 у фахових виданнях, 1 навчальний посібник
Електронна пошта: vele2008[at]ukr.net
Зовнішній телефон: (0352) 47-58-69

Публікації:

1. Велещук С.  Бренд у стратегічному управлінні підприємством / Світлана Велещук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 4. – С. 71-76.
2. Велещук С. С. Методи оцінки ринкової вартості бренда / С. С. Велещук // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2006. – Т. 3, вип. 219. – С. 649 – 659.
3. Велещук С. С. Вдосконалення системи захисту торгових марок в Україні / С. С. Велещук // Економіка та Держава. – 2007. – № 1. – С. 64 – 66.
4. Велещук С. Сучасний концептуальний підхід до системи бренд-менеджменту // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. трудов / Світлана Велещук. – Донецк, 2007. – С. 1326 – 1330.
5. Велещук С. С. Впровадження бренд-менеджменту в управлінську діяльність підприємств / С. С. Велещук // Науковий вісник Ужгородського університету. – Ужгород, 2007. – Вип. 22, ч. 3. – С. 266 – 270.
6. Велещук С.С. Визначення основних дефініцій «торговий знак», «торгова марка», «бренд» / С.С. Велещук // Науковий вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В’ячеслава  Чорновола. – Львів, 2009. – № 5. – С.34 - 43.
7. Велещук С.С. Техніка адміністративної діяльності: Навч.посібник / За заг.ред.А.Ф. Мельник -  ТНЕУ «Економічна думка», 2011.- 320с .
8. Велещук С.С. Адміністративний менеджмент у контексті концепції сталого розвитку організації / С.С. Велещук // Економіка і управління. – Київ, 2012. – №4. – С.80 – 87.
9. Велещук С. С. Адміністративний менеджмент: сутнісні характеристики та основні завдання // Наука молода: сб. наук. Праць молодих вчених Тернопільського національного університету / С.С. Велещук. – Тернопіль, 2012. –  № 18 – С. 14 – 19.
10. Велещук С.С. Адміністративні передумови організації діяльності бренд-менеджера / С.С. Велещук // Інноваційна економіка : Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С.203-209.
11.Велещук С.С. Концептуальні підходи до визначення функцій та класифікації методів адміністративного менеджменту [Електронний ресурс] / С.С. Велещук // Ефективна економіка. – 2013. – № 4. – Режим доступу до журналу: http: www.economy.nayka.com.ua
Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Августин Руслан Ростиславович


Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Публікації: 75, із них 36 у фахових виданнях
Електронна пошта: avgustyn[at]ukr.net
Зовнішній телефон: (0352) 47-58-69

Публікації:

1. Августин, Р.Теоретичні основи управління комунальною власністю міста / Р. Августин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 85-90.
2. Августин, Р. Інформаційне забезпечення контролю за використанням комунального майна / Р. Августин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2005. – № 19. – С. 192-194.
3. Августин, Р. Поняття і зміст права комунальної власності: проблемні моменти / Р. Августин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка, 2006. – № 20. – С. 40-42.
4. Августин P.P. Конкурентоспроможність та основні поняття, що її характеризують / Р.Р.Августин // Наукові записки. Збірник наукових праць ТНПУ ім. Володимира Гнатюка. – 2007. – Випуск 21. – С.39-44. [Серія: Економіка.].
5. Августин P.P. Використання інструментарію територіального маркетингу в діяльності органів місцевого самоврядування / Р.Р.Августин// Наука молода.

Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – Випуск 7. – С. 11-13.

6. Августин P.P. Тенденції формування регіонального комплексу соціально-комунальних послуг / Р.Р.Августин // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами ТНЕУ. – 2007. – Випуск 12. – С. 52-57.
7. Августин P.P. Удосконалення системи управління комунальною власністю на регіональному рівні / Р.Р.Августин // Галицький економічний вісник. –2008. – Випуск 2(17). – С. 44-49.
8. Августин, Р. Р. Державне регулювання природних монополій: суть, завдання та метод [Електронний ресурс] / Р. Р. Августин, О. Б. Саприка, Н. М. Галазюк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.3. – С. 109-114.
9. Августин P.P. До питання організації національної безпеки в сфері захисту інформації / Р.Р.Августин // Галицький економічний вісник. –2009. – Випуск 3(24). – С. 139-145/
10. Августин P.P. Адміністрування інформаційно-комунікативних технологій  в  умовах динамічного зовнішнього середовища/ Ю.А.Богач, Р.Р.Августин // Наука молода.

Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – Випуск 18.– С. 9-13.

 

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Жуковська Аліна Юріївна


Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Публікації: 68, з них 1 колективна монографія, 23 у фахових виданнях
Електронна пошта: alina_zhuk_81[at]mail.ru
Зовнішній телефон: (0352) 47-58-69

Публікації:

1. Жуковська, А. Удосконалення інформаційно-комунікативного забезпечення державної установи / А. Жуковська // Організаційні та економічні проблеми розвитку муніципальних утворень : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 2006. – С. 232-236
2. Жуковська, А. Інституційне забезпечення національних систем державного регулювання економіки: чинники впливу та шляхи удосконалення / А. Жуковська // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – № 9. – С. 15-22.
3. Жуковська, А. Ю. Інституційні форми громадянського суспільства: тенденції становлення та розвитку / А. Ю. Жуковська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 7-8. – С. 64-69.
4. Жуковська, А. Ю. Соціальні стандарти у сфері доходів населення та проблематика їх запровадження в України / А. Ю. Жуковська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 11. – С. 181-189.
5. Жуковська, А. Кадровий аудит як інструмент комплексної оцінки ефективності кадрового менеджменту / А. Жуковська // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – № 12. – С. 21-27.
6. Длугопольський, О. В. Корупція і соціальні реформи: аспекти взаємовпливу / О. В. Длугопольський, А. Ю. Жуковська // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 8. – С. 229-240.
7. Жуковська, А. Ю. Шляхи підвищення якості адміністративних послуг органів виконавчої влади [Електронний ресурс] / А. Ю. Жуковська // Економічний простір. – 2008. – № 19. – С. 82-91.
8. Жуковська, А. Концептуальна парадигма функціонування суспільно-добровільного сектора економіки в Україні [Електронний ресурс] / Аліна Жуковська // Світ фінансів. – 2009. – № 2. – С. 71-85.
9. Жуковська, А. Аналіз вітчизняної системи соціальних стандартів і гарантій як базових елементів соціальної політики держави / Аліна Жуковська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 180-183.
10. Длугопольський, О. В. Державно-приватні партнерства: зарубіжний досвід і уроки для України / О. В. Длугопольський, А. Ю. Жуковська // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 3. – С. 43-49.

Жуковська, А. Перспективи розвитку ринку кадрового консультування в Україні [Електронний ресурс] / А. Ю. Жуковська // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 1. –С. 51-56. 

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Кривокульська Наталія Михайлівна


Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Публікації: 3
5 з них 13 у фахових виданнях
Електронна пошта: businnes_lady[at]mail.ru
Зовнішній телефон: (0352) 47-58-69

Публікації:

1. Мельник А.Ф., Васіна А.Ю., Кривокульська Н.М. Менеджмент державних установ і організацій. Навч. посібник. / За ред. д-ра екон. наук, проф. А.Ф.Мельник. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 320с.
2. Адміністрування діяльності організацій в умовах динамічного зовнішнього середовища: проблемні аспекти та напрями удосконалення // Вісник Університету „Україна”. – Київ. – 2010. – № 4. – С. 36-42
3. Екологічний менеджмент: Навч. Посібник. ТНЕУ, 2011 – 214с.
4. Адаптація регіональної екологічної політики до особливостей територіальних спільнот базового рівня  // Галицький економічний вісник. – 2012. - № 6. – С. 53-57. 
5.  Кривокульська Н.М., Богач Ю.А. Функції адміністративного менеджменту в системі органів державної влади / Н.М.Кривокульська, Ю.А. Богач // Інноваційна економіка. – 2013. – №4 [42]. – С.23-27 
Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Петриків Анна Володимирівна


Посада: доцент
Вчене звання: –
Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління
Публікації: 30, з них 9у фахових виданнях
Електронна пошта: mpania[at]ukr.net

Зовнішній телефон: (0352) 47-58-69

Публікації:

1. Петриків А.В. Становлення теоретичних підходів в управлінні муніципальними запозиченнями          // Економіка та держава. – 2010. – №11. – С.101-104.
2. Петриків А.В. Законодавче забезпечення контролю муніципальних запозичень// Економіка та держава. – 2010. – №2. – С.124-127.
3. Петриків А.В. Глобальні чинники модернізації муніципальних запозичень //Особливості функціонування національних фінансових систем в умовах поглиблення глобалізаційних процесів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Ірпінь, 17-21 лютого 2010 р.) : [в 2 ч.] / Національний університет ДПС України.  – Ірпінь : 2010. – Ч.1. – С. 465–468.
4. Петриків А.В. Управління ризиками муніципальних запозичень//Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених (Тернопіль, 25-26 лютого 2010 р.) – Тернопіль; ТНЕУ «Економічна думка», 2010. – С. 213–215.
5. Петриків А.В. Муніципальні запозичення як антикризовий фінансовий інструмент підтримки місцевої інфраструктури//Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 9 квітня 2010 р.) : [у 2 ч.]. – К. : ВПЦ АМУ, 2010. – Ч. 1. – С. 285–287.
6. Петриків А.В. Муніципальні запозичення в Україні : потенційні можливості та правові перешкоди // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах економічної нестабільності : матеріали наук. конф. (Тернопіль, 14 квітня 2010 р.) – Тернопіль : ТНЕУ. - 2010. – С. 109–113.
7. Петриків А.В. Населення як учасник на ринку місцевих запозичень//Актуальні проблеми соціально-економічних трансформацій у міжнародному середовищі : матеріали наук.-практ. конф. (Тернопіль, 23 квітня 2010 р.) – Тернопіль : ТКІ, 2010. – С. 81–83.
8. Петриків А.В. Муніципальні запозичення як джерело фінансової автономії органів місцевого самоврядування// Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №4. – С.106-107.
9. Петриків А.В. Характеристика ризиків місцевих запозичень// Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №3. – С.108-111.
10. Петриків А.В. Ризик-менеджмент в системі управління банком//Економічний аналіз. - 2011. - Випуск 9. - Частина 2. – С. 148-150.
11. Петриків А.В. Управління інформаційним забезпеченням місцевих запозичень// Наука молода. - 2011. - №15-16. – С.183-187.
12. Петриків А.В. Вплив глобалізації на розвиток банківської системи України// Економічний аналіз. - 2012. - Випуск 11. - Частина 1. – С. 329-333.
13. Петриків А.В. Управлінські засади кредитного забезпечення вітчизняного малого та середнього бізнесу // Наука молода. - 2012. - №18. – С.80-87.
14. Петриків А.В. Управління туристичною індустрією//Організація діяльності підприємств туристичної індустрії в умовах інтеграційних процесів: матеріали міжнарод. наук.- практ. конф. (Тернопіль-Форос, 16-18 квітня 2013 р.) – Тернопіль, 2013. – С. 222–224.
15. Петриків А.В. Управління конфліктами на підприємстві: зарубіжний досвід//Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки: матеріали міжнарод. наук.- практ. конф. (Тернопіль, 23-24 квітня 2013 р.) – Тернопіль, 2013. – С. 258–259.
16. Петриків А.В. Шляхи вдосконалення інструментарію та підвищення ефективності муніципальних запозичень//Влада і бізнес: актуальні проблеми партнерства: матеріали міжнарод. наук.- практ. конф. (Форос, 17-18 жовтня 2013 р.) – Тернопіль, 2013. – С. 209-212.
17. Петриків А.В. Антикризове управління економічним розвитком територій//Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації: матеріали міжнарод. наук.- практ. конф. (Київ, 26-27 листопада 2013 р.) – Київ, 2013. – С.174-176.
Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Лаврів Лілія Андріївна


Посада: доцент
Вчене звання: –
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Публікації: 2
7, з них 1 колективна монографія, 13 у фахових виданнях
Електронна пошта: lavriv_lilya[at]ukr.net
Зовнішній телефон: (0352) 47-58-69

Публікації:

1. Лаврів Л. Стратегічне планування в Україні на макро- та мезорівнях: організаційний аспект / Л.Лаврів // Вісник ТНЕУ. – 2007. - № 4. – С. 7-18.
2. Лаврів Л. Маркетингові  дослідження як інформаційно-аналітична основа прийняття та реалізації рішень зі стратегічного планування на макро-, мезо- та макрорівнях / Л.Лаврів // Економічний простір : зб. наук. праць. –  № 11. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2008. – С. 57-68.
3. Лаврів Л. Оцінювання методичного забезпечення стратегічного планування в Україні / Л.Лаврів // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. –  2008. – № 9. – С. 39-42.
4. Лаврів Л. Перспективи забезпечення дієвості стратегічного плану у рамках концепції “життєвого циклу стратегічного планування” / Лаврів Л. // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2009. - № 4 (25). С. 29-34.
5. Лаврів Л. Узгодження інтересів держави, регіонів, базових адміністративно-територіальних одиниць та підприємств у рамках системи стратегічного планування / Лаврів Л.  // Город, регион, государство : экономико-правовые проблемы хозяйствования : сб. научн. тр. /НАН Украины. Институт экономических исследований. – Донецк : Ноулидж, 2009. – С. 29-34.
6. Лаврів Л. Система планування у діяльності організації / Л.Лаврів // Економічний аналіз : зб. наук. праць. –  Тернопіль, 2011. – Вип.. 9. – Ч.3. − С. 160-163.
7. Узгодження пріоритетів розвитку адміністративно-територіальних утворень у рамках державної регіональної політики: концептуальні засади та проблеми практики / А.Мельник, Л.Лаврів // Вісник ТНЕУ, 2012. - № 4. – С.7. 
Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Богач Юрій Аркадійович


Посада: доцент
Вчене звання: –
Науковий ступінь: - кандидат економічних наук
Публікації:
26, з них 9 у фахових виданнях
Електронна пошта: ioabo-2[at]mail.ru
Зовнішній телефон: (0352) 47-58-69

Публікації:

1. Богач Ю.А., Овсянюк О.Ф.Інституційні проблеми державних закупівель в системі функціонування державного сектору / Ю.А. Богач, О.Ф. Овсянюк // Науковий вісник ВНУ імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – Вип. 2. – С. 89-98
2. Богач Ю.А. Концептуалізація функціонального розподілу регулювання державного сектору економіки між макро- та мезорівнями / Ю.А. Богач // Збірник наукових праць „Формування ринкових відносин в Україні”. – Вип. 12 (115), Київ, 2010. – С. 53-61
3. Богач Ю.А., Августин Р.Р. Адміністрування інформаційно-комунікативних технологій в умовах динамічного зовнішнього середовища / Ю.А. Богач, Р.Р. Августин // Наука молода. – Тернопіль, 2012. – №18 – С. 9-13.
4. Кривокульська Н.М., Богач Ю.А. Функції адміністративного менеджменту в системі органів державної влади / Н.М.Кривокульська, Ю.А. Богач // Інноваційна економіка. – 2013. – №4 [42]. – С.23-27 

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Постніков Володимир Станіславович


Посада: старший викладач
Вчене звання: –
Науковий ступінь: –
кандидат економічних наук
Публікації: 2
8, з них 10 у фахових виданнях
Електронна пошта: postnikov.vs[at]gmail.com
Зовнішній телефон: (0352) 47-58-69
 

Публікації:

1. Постніков В. С. Проблема узгодження регіональних особливостей та національних пріоритетів в питаннях регулювання якості життя населення / В. С. Постніков // Збірник тез доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інституціоналізація структурної політики на регіональному та муніципальному рівнях». – Тернопіль: СМП «Тайп». – 2011. – С. 237-240.
2. Постніков В. С. Перспективні напрями взаємодії органів державної влади з бізнесом у питаннях регулювання якості життя // В. С. Постніков // Економічний аналіз. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 9 (частина 3). – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – С. 547-250.
3. Постніков В. С. Удосконалення організації управління в державних організаціях // В. С. Постніков // Інноваційна економіка. 5’2012 (31). – Тернопіль : «Тайп», 2012. – С. 325-329.
4. Постніков В. С. Перспективні напрями удосконалення економічного механізму державного регулювання якості життя // В. С. Постніков // Сталий розвиток економіки. 1’2013 (18). – Тернопіль : СМП «Тайп», 2013. – С. 153-157.
5. Постніков В. С. Механізм делегування повноважень в діяльності державних організацій як чинник підвищення ефективності їх функціонування // В. С. Постніков // Інноваційна економіка. 4’2013 (42). – Тернопіль : «Тайп», 2013. – С. 43-46. 

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Дракохруст Тетяна Вікторівна


Посада: викладач
Вчене звання: –
Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління
Публікації: 10, з них 5 у фахових виданнях
Електронна пошта: miss.tetyana[at]inbox.ru

Зовнішній телефон: (0352) 47-58-69

Публікації:

1. Сидорчук Т. В. До окремих питань теорії науки державного управління / Т. В. Сидорчук // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2011. – № 4. – С. 194–198.
2. Сидорчук Т. В. До питань методу та методології державного управління / Т. В. Сидорчук // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2011. – № 6. – С. 190–195.
3. Сидорчук Т. В. Особливості розвитку методології у сфері управління в період встановлення української держави / Т. В. Сидорчук // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2012. – № 3. – С. 172–174.
4. Сидорчук Т. В. Концептуальні підходи щодо становлення методології державного управління / Т. В. Сидорчук // Електронне наукове фахове видання «Державне управління: удосконалення та розвиток». – 2012. – № 3.
5. Сидорчук Т. В. Методологія науки про державне управління в контексті розвитку сучасної науки / Т. В. Сидорчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 11. – С. 130–132.

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Апостолюк Оксана Зіновіївна


Посада: викладач
Вчене звання: –
Науковий ступінь: - кандидат економічних наук
Публікації:
35 з них 1 колективна монографія, 10 у фахових виданнях
Електронна пошта: aksenja[at]gmail.com
Зовнішній телефон: (0352) 47-58-69

Публікації:

1. Економіко-правові аспекти туристичної діяльності в Україні. // Наука молода. – Тернопіль, 2004. – C.37-41.
2. Туризм і його місце в соціально-економічному розвитку України. // Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі. – випуск 3. Тернопіль, 2004. –  C.34 - 38.
3. Формування конкурентної політики в Україні. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. серія: Економіка. – Тернопіль, 2005. – C.70-73.
4. Конкуренція в загальній стратегії реформування економіки України. // Збірник наукових праць «Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі». Випуск 4. – Тернопіль, 2006. –  С.84-89.
5. Суть механізму захисту та підтримки конкуренції на ринку житлово-комунальних послуг і його інституційна база. // Збірник наукових праць «Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє». Випуск 12. – Тернопіль, 2007. – С.10-19.
6. Суть та об’єктивна необхідність формування конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг. // Збірник наукових праць «Галицький економічний вісник». Випуск №3(18) –  Тернопіль, 2008. –  С.82 -92.
7. Оцінка потенціалу та стану розвитку ринку житлово-комунальних послуг. // Збірник наукових праць «Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє». Випуск 13. – Тернопіль, 2008. – С.3-13.
8. Механізм удосконалення контролю за рівнем конкуренції на ринку житлово-комунальних послуг. // Галицький економічний вісник. – Випуск 3 (№28) – Тернопіль, 2010. – С.81– 86.
9. Реформування в системі житлово-комунального господарства. // Модернізація суспільного сектору в умовах глобальних змін: [монографія]. – Тернопіль: ТНЕУ, «Економічна думка». – 2009  – 528 с. (у співавторстві)

10. Особливості розвитку конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки.– №19 – Луцьк, 2010. – С.18–22.

11. Основні тенденції розвитку конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг. // Українська наука, минуле, сучасне, майбутнє.  – Випуск.16. –Тернопіль, 2011. – С.10–19.

12. Удосконалення механізму підтримки підприємництва в сфері житлово-комунальних послуг. // Українська наука, минуле, сучасне, майбутнє.  – Випуск.17. –Тернопіль, 2012. – С.23–31.
Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Котис Наталя Володимирівна


Посада: викладач
Вчене звання: –
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Публікації: 21 з них 4 у фахових виданнях
Електронна пошта: nata.tsish[at]gmail.com
Зовнішній телефон: (0352) 47-58-69

 Публікації:

1. Ціщик, Р. Проблеми організаційного забезпечення статистичного обслуговування досліджень, які стосуються стану та тенденцій розвитку сектору домашніх господарств України /Роман Ціщик, Наталія Котис //Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012.– Вип. 10, ч. 2.– С. 110-113.
2. Котис, Н. Теоретико-методологічні основи досліджень сектора домогосподарств у системі національної економіки [Електронний ресурс] / Н. Котис // Галицький економічний вісник. – 2011. – №1(30). – С. 63-67.
Котис, Н. В. Сектор домогосподарств як головний суб'єкт національної економіки [Електронний ресурс] / Наталія Володимирівна Котис.

Професорсько-викладацький колектив та персонал кафедри

Чикало Інна Василівна


Посада: викладач
Вчене звання: –
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Публікації:3
0 з них 10 у фахових виданнях
Електронна пошта: chykalо[at]mail.ru
Зовнішній телефон: (0352) 47-58-69

Публікації:

1. Моніторинг ринку енергозбереження в Україні // Всеукраїнський науково-виробничий журнал „Інноваційна економіка”. – 2013. – №2 (40). – С.226-230.
2. Інституційне забезпечення функціонування ринку землі в Україні // Економіст. – 2013. - №3 (317). – С.29-31. – ISSN 1810-3944
3. Концептуальні основи дослідження ресурсоємності національної економіки // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – №10. – С.172-177. – ISSN 1818-2682
4. Управління ресурсоємністю національної економіки в контексті підвищення її конкурентоспроможності : теоретико-методологічний аспект // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – № 2. – С.7-22. – ISSN 1993-0240
5. Оцінка впливу матеріальної складової ресурсоємності національної економіки та її впливу на конкурентоспроможність // Галицький економічний вісник. – Тернопіль : Вид-во ТДТУ ім. І.Пулюя, 2009р. – № 4 (25). – С.16-24
6. До питання методики оцінки ресурсоємності національної економіки з позицій забезпечення її конкурентоспроможності //  Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – № 1. – С.53-66. – ISSN 1993-0240
7. Планування ресурсоємності національної економіки в контексті підвищення її конкурентоспроможності: проблемні аспекти та напрямки удосконалення // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – № 1. – С.20-32. – ISSN 1993-0240
8. Пріоритети структурної корекції національної економіки з позицій забезпечення ефективності ресурсоспоживання // Економічний простір : Збірник наукових праць. - №50. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2011. – С.147-160.
9. Формування сучасної парадигми управління ресурсоємністю національної економіки : концептуальні та аналітичні аспекти // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : С.І. Шкарабан (голов. редкол.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету „Економічна думка”, 2012. – Вип.10. – Частина 2. – 426с. - ISSN 1993-0259

 

Співпраця з Вроцлавським економічним університетом

Кафедра державного і муніципального управління ТНЕУ реалізує міжнародну співпрацю з Вроцлавським економічним університетом (Республіка Польща).

У грудні 2010 року було підписано Угоду про міжнародне співробітництво щодо підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері державного управління та місцевого самоврядування між ТНЕУ та Вроцлавським економічним університетом (Республіка Польща).

У травні 2012 року підписано Угоду про міжнародне співробітництво у сфері адмінстравного менеджменту між ТНЕУ та Вроцлавським економічним університетом (Республіка Польща).

Реалізація угоди передбачає:
- проведення зарубіжного стажування слухачів магістерських програм «Державна служба» і «Адміністративний менеджмент» ТНЕУ у Польщі та студентів Вроцлавського економічного університету в Україні;
- реалізацію спільних науково-дослідних проектів та програм;
- забезпечення проведення спільних наукових та науково-практичних заходів;
- публікування результатів спільних наукових досліджень у сфері державного управління, місцевого самоврядування та адміністративного менеджменту.

У рамках підписаних угод:

В грудні 2010 року відбувся візит делегації ТНЕУ до Вроцлавського економічного університету (Республіка Польща) у складі: Олега Іващука, к.е.н., доцента, декана факультету довузівської, післядипломної і магістерської підготовки, Алли Мельник, д.е.н., професора, завідувача кафедри державного і муніципального управління, Григорія Монастирського, к.е.н., доцента, докторанта кафедри державного і муніципального управління. У рамках візиту узгоджено проекти програм підвищення кваліфікації вітчизняних державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування, стажування слухачів магістерської програми «Державна служба» спеціалізації «Територіальне управління та місцеве самоврядування» ТНЕУ у Вроцлавському економічному університеті, стажування студентів польського ВНЗ в сфері державного управління і місцевого самоврядування в Тернополі. Велике зацікавлення викликала відкрита лекція професора Алли Мельник «Проблеми впровадження технологій муніципального менеджменту: світовий досвід і Україна» для студентів та професорсько-викладацького колективу Вроцлавського економічного університету. Одержано запрошення до публікації наукових праць викладачів ТНЕУ в фахових збірниках Вроцлавського економічного університету. Налагоджено контакти з кафедрами регіональної економки, управління якістю й зовнішнім середовищем, просторової економіки факультету регіональної економіки та туризму в Єленій Гурі Вроцлавського економічного університету. Обговорено можливості участі ТНЕУ як співучасника проектів за Конкурсом Міністерства закордонних справ Польщі «Польська допомога» в 2011 році. Узгоджено терміни, зміст та форми організації спільних наукових заходів. Науковці ТНЕУ зустрілися з проректором з міжнародного співробітництва Вроцлавського економічного університету професором Ярославом Вітковським, з деканом факультету регіональної економіки та туризму в Єленій Гурі професорм Мареком Валесяком, з колективом кафедри регіональної економіки (завідувач професор Данута Штраль), з завідувачем кафедри управління якістю та навколишнім середовищем професором Тадеушем Борисом, з завідувачем кафедри просторової економіки професором Збігневом Пшибилою. Результати візиту дозволять посилити та практично реалізувати міжнародне співробітництво університету у сфері

У травні 2011 року відбулося тижневе стажування слухачів магістратури факультету довузівської, післядипломної та магістерської підготовки ТНЕУ за спеціальністю «Державна служба» спеціалізації «Територіальне управління та місцеве самоврядування» у місті Єленя Гура на базі факультету регіональної економіки та туризму Вроцлавського економічного університету. Мета стажування — вивчення досвіду та механізму функціонування системи місцевого самоврядування, муніципального менеджменту та місцевого господарювання в Польщі та інших країнах Європейського Союзу. Слухачі магістратури отримали неоціненний досвід спілкування з професорами Вроцлавського економічного університету, посадовими особами органів місцевого самоврядування та польськими студентами. Лекційна компонента стажування гармонійно поєднувалася з можливістю вивчення практики муніципального управління на базі повітової та міської рад. Завершилося стажування круглим столом «Система територіального управління в Україні та Польщі: відмінності, спільні проблеми, трансфер технологій. Всім учасникам стажування вручено міжнародні сертифікати.

12-13 вересня 2011 року науковці кафедри державного і муніципального управління взяли участь в роботі ХІХ науковій конференції «Місцева економка в теорії та практиці», яка відбулася на базі кафедри регіональної економіки факультету регіональної економіки та туризму Вроцлавського економічного університету. В рамках конференції обговорено перспективи наукової співпраці кафедри державного і муніципального управління ТНЕУ та відповідних кафедр польського вузу-партнера у сфері державного управління й місцевого самоврядування .

У жовтні 2011 року на базі ТНЕУ відбулося стажування студентів Вроцлавського економічного університету з вивчення сучасних технологій муніципального менеджменту. В рамках стажування польські студенти прослухали низку проблемних лекцій з інноваційних технологій територіального управління, взяли участь в тренінгах з муніципального менеджменту. Окрім того, вони мали можливість безпосередньо ознайомитися з організацією діяльності Тернопільської міської ради та Тернопільської обласної державної адміністрації. Підсумком стажування став круглий стіл «Система територіального управління в Україні та Польщі: відмінності, спільні проблеми, трансфер технологій», де польські та українські слухачі магістратури, які навчаються в сфері державного управління та місцевого самоврядування, мали можливість поділитися особливостями організації управління розвитком регіонів та муніципальних утворень в країнах-партнерах. За результатами стажування вручено сертифікати його учасникам.

Реалізуючи угоду ТНЕУ спільно з Вроцлавським економічним університетом започатковані регіональні та муніципальні читання, які в перспективі мають стати щорічними. Зокрема, 27-28 жовтня 2011 року в Тернополі у рамках І регіональних та муніципальних читань відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інституціоналізація структурної політики на регіональному та муніципальному рівнях». 20-21 квітня 2012 року на базі Кримського НКЦ ТНЕУ (селище Форос) відбувся науково-практичний семінар з міжнародною участю «Технології муніципального менеджменту в діяльності органів місцевого самоврядування»

У травні-червні 2012 року відбулося стажування слухачів магістратури факультету довузівської, післядипломної та магістерської підготовки ТНЕУ за спеціальністю «Державна служба» спеціалізації «Територіальне управління та місцеве самоврядування» у місті Єленя Гура на базі факультету регіональної економіки та туризму Вроцлавського економічного університету. Мета стажування — вивчення досвіду та механізму функціонування системи місцевого самоврядування, муніципального менеджменту та місцевого господарювання в Польщі та інших країнах Європейського Союзу. В рамках стажування здійснено практичне ознайомлення з діяльністю Єленє-Гурської міської ради та Празької міської ради. Д.е.н., професор Алла Мельник та д.е.н., доцент Григорій Монастирський прочитали польським та українським студентам лекції «Стратегічне управління в муніципальному менеджменті», «Адміністративно-територіальна реформа в Україні як чинник зміцнення потенціалу регіональної економіки», «Управління місцевими ресурсами на засадах муніципального менеджменту», «Регіональна економіка і регіональна політика в процесі інтеграції України до ЄС». Всім учасникам стажування вручено міжнародні сертифікати.

 

У квітні 2013 року відбулося стажування слухачів магістерської програми «Державна служба» спеціалізації «Територіальне управління та місцеве самоврядування» ТНЕУ в Республіці Польща. В ході стажування здійснено практичне ознайомлення з діяльністю Єленє-Гурської міської ради та Єленє-Гурської повітової ради;  прослухано відкриту лекцію колишнього Міністра фінансів Польщі Гжегожа Колодки «Майбутнє світу», проведено робочу зустріч з доктором, ад’юнктом кафедри наук про підприємство Майєю Пруденіцею щодо погодження напрямків співробітництва в сфері адміністративного менеджменту. Всі учасники стажування отримали міжнародні сертифікати про проходження стажування. 

 

Співпраця з Вроцлавським економічним університетом     Співпраця з Вроцлавським економічним університетом

Делегація ТНЕУ з колективом кафедри

регіональної економіки Вроцлавського

економічного університету

   

Зустріч з проректором з питань міжнародного

співробітництва Вроцлавського економічного

університету професором Ярославом Вітковським

Співпраця з Вроцлавським економічним університетом    

Співпраця з Вроцлавським економічним університетом

Слухачі магістерської програми

«Державна служба » ТНЕУ вивчають

досвід складання генерального

плану міста

   

Біля Єленє-Гурської повітової ради

Співпраця з Вроцлавським економічним університетом    

Співпраця з Вроцлавським економічним університетом

Круглий стіл у рамках стажування слухачів

магістратури Вроцлавського

економічного університету

   

Стажування у Тернопільській обласній

державній адміністрації

 

В рамках реалізації Угоди про міжнародне співробітництво між ТНЕУ та Вроцлавським економічним університетом (Республіка Польща) 1-8 червня 2014 року відбулося стажування викладачів кафедри державного і муніципального управління та слухачів магістерської програми «Адміністративний менеджмент» факультету державного управління у місті Єленя Гура (Польща) на базі факультету економіки, управління та туризму Вроцлавського економічного університету. 

Викладачі кафедри державного і муніципального управління та слухачі магістратури отримали неоціненний досвід спілкування з професорсько-викладацьким складом Вроцлавського економічного університету, керівниками підприємств, посадовими особами органів місцевого самоврядування та польськими студентами. Тренінгово-лекційна компонента стажування гармонійно поєднувалася з можливістю вивчення практики ефективного управління організаціями різних типів.

 

Зокрема, в рамках програми стажування відбулися:

– тренінг з логістики з використанням елементів інтерактивної гри (доктор, ад’юнкт Майя Кіба-Яняк);

– зустріч з заступником декана факультету економіки, управління та туризму з питань промоції та розвитку д.габ., професором Мечиславом Моравським з питань реалізації спільних міжнародних науково-навчальних проектів;

– лекція-тренінг з реалізації стратегії розвитку організації (доктор, ад’юнкт Майя Пруденіца);

– зустріч з президентом міста Єленя-Гура Марціном Завілою з вивчення досвіду муніципального управління та реалізації інноваційних технологій муніципального менеджменту;

– презентація віртуальної студентської консалтингової фірми;

– зустріч з заступником декана факультету економіки, управління та туризму з наукової роботи д.габ., професором Еліжбетою Собчак з питань реалізації спільних наукових заходів у сфері двостороннього співробітництва;

– ознайомлення з практикою адміністративного менеджменту на одному з найбільших європейських підприємств з продукування машин для виробництва паперу «PMPoland S.A»;

– відкрита лекція відомого польського економіста та фінансового аналітика Марека Зубера з питань модернізації управління розвитком національної економіки Польщі.

 

Всім учасник стажування проректор з питань промоції та розвитку Вроцлавського економічного університету д.габ., професор Ришард Броль урочисто вручив міжнародні сертифікати.

 

Навчально-наукова частина стажування доповнювалася культурно-пізнавальною, що не випадково, оскільки Єленя Гура — центр польського туризму в Судетах. Незабутнім стало сходження на вершину гори Снєжка, що лежить на кордоні Польщі та Чехії. Також вдало вмотувалося в реалізацію мети стажування відвідання столиці Чехії — Праги, в якій стажисти змогли ознайомитися з практикою муніципального управління в сучасному мегаполісі.

 

Співпраця з Вроцлавським економічним університетомСпівпраця з Вроцлавським економічним університетомСпівпраця з Вроцлавським економічним університетом

Співпраця з Вроцлавським економічним університетомСпівпраця з Вроцлавським економічним університетомСпівпраця з Вроцлавським економічним університетом

Співпраця з Вроцлавським економічним університетомСпівпраця з Вроцлавським економічним університетомСпівпраця з Вроцлавським економічним університетом

Співпраця з Вроцлавським економічним університетомСпівпраця з Вроцлавським економічним університетомСпівпраця з Вроцлавським економічним університетом

Співпраця з Вроцлавським економічним університетомСпівпраця з Вроцлавським економічним університетомСпівпраця з Вроцлавським економічним університетом

Співпраця з Вроцлавським економічним університетомСпівпраця з Вроцлавським економічним університетомСпівпраця з Вроцлавським економічним університетом

Співпраця з Вроцлавським економічним університетом

СПІВПРАЦЯ З ЛЮБЛІНСЬКИМ КАТОЛИЦЬКИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ІВАНА ПАВЛА ІІ

В червні 2013 року відбулося підписання меморандуму порозуміння між Тернопільським національним економічним університетом та Люблінським католицьким університетом Івана Павла ІІ

В 2014 році започатковано програму двох дипломів між ТНЕУ та Люблінським католицьким університетом за напрямком “Муніципальний менеджмент”

Програма двох дипломів передбачає:

- отримання українського та польського  дипломів (за умови навчання протягом 1 семестру в Польщі)

- стажування в органах місцевого самоврядування Польщі та України

- проходження безкоштовних мовних курсів в Польщі

- відсутність додаткової оплати за навчання в польському університеті.

 

 

СПІВПРАЦЯ З ЛЮБЛІНСЬКИМ КАТОЛИЦЬКИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ІВАНА ПАВЛА ІІСПІВПРАЦЯ З ЛЮБЛІНСЬКИМ КАТОЛИЦЬКИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ІВАНА ПАВЛА ІІ

 

Тренінг з фаху як невід'ємна складова підготовки висококваліфікованих бакалаврів менеджменту

Тренінг з фаху як невід'ємна складова підготовки висококваліфікованих бакалаврів менеджменту14.12.2014 р. студенти групи МЕК 41 презентували результати тренінгу з фаху, який є важливою складовою програми підготовки бакалаврів за напрямом "Менеджмент" фахового спрямування "Управління в сфері економічної конкуренції". Мета тренінгу полягала в адаптації студента до умов майбутньої професійної діяльності, закріпленні практичних умінь та навичок роботи на первинній управлінській посаді, розвитку його базових компетентностей.