Запорожан Лариса Петрівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання: доцент
RESEARCHER ID: H-7485-2017
 
Контакти:  
Кабінет: 3202
Телефон: 47-50-50*13-149
 
 
Доцент Запорожан Л.  П. веде плідну навчальну і наукову діяльність: опублікувала понад 80 наукових праць, зокрема: 8 науково-практичних рекомендацій.
 
Дисципліни: 
1. Просторова  економіка
2. Управління  продуктивністю
3. Економіка праці і соціально трудові відносини
 
Коло наукових інтересів: просторова  економіка, географія туризму. 

Публікації:
  1. Запорожан Л. П. Деякі особливості сучасних форм та механізмів кооперованих зв’язків вітчизняних та зарубіжних підприємств аграрних сектору економіки / Соціально економічний розвиток держави регіону, підприємства в нестабільних умовах. Львів: Українська академія друкарства, 2015р.
  2. Запорожан Л. П. Транспортний комплекс регіону в умовах затяжної економічної кризи / Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону: передумови, загрози і перспективи досягнення : колективна монографія / За ред. Крисоватого А. І. та Десятнюк О. М. – Тернопіль, 2015.
  3. Запорожан Л. П. Сучасний рівень розвитку та територіальна організація соціальної сфери Тернопілля / Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону: передумови, загрози і перспективи досягнення: колективна монографія / За ред. Крисоватого А. І. та Десятнюк О. М. – Тернопіль, 2015.
  4. Запорожан Л. П. Деякі проблемні аспекти та напрями розвитку цукрової галузі України / Збірник тез доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів». (24-25 вересня, 2015). –Тернопіль.
  5. Запорожан Л.П. Проблеми розвитку транспортної системи Тернопільської області / Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. Науковий журнал. – Тернопіль:. Економічна думка. 2014 - Випуск 19.
  6. Запорожан Л., Феш М., Шляхи формування та розвитку кооперативних зв’язків у спиртпродуктовому під комплексі АПК України / Науковий вісник НЛТУ України – Львів, 2013р.
  7. Запорожан Л., Феш М., Особливості та перспективи розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Тернопільській області /Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України: Науковий журнал. – Тернопіль: Економічна думка, 2013.- Випуск 18. – С. 54 – 58.
  8. Запорожан Л., Феш М., Стукалова Я. Соціальні індикатори якості життя населення Тернопільської області /Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України: Науковий журнал. – Тернопіль: Економічна думка, 2012.- Випуск 17. – С. 100 –103.
  9. Запорожан Л. П. Агропромисловий комплекс /Регіональна економіка: Підручник /За ред. проф. Є. П. Качана – К.: Знання, 2011. – С. 201-226