Декан факультету фінансів

Кізима Андрій Ярославович 
 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент кафедри податків і фіскальної політики.

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11, к. 1402
м. Тернопіль, 46020
Тел. (зовн.) +38 (0352) 47-50-77, тел. (внутр.) 11-195
Е-mаіl:  kizyma@tneu.edu.ua

Андрій Ярославович народився 1 серпня 1966 року. Закінчив середню школу №1 м. Тернополя. У 1983 році поступив у  Тернопільський фінансово – економічний інститут на факультет фінансів, який у 1989 році з відзнакою закінчив за спеціальністю "Ревізія і контроль” та здобув кваліфікацію економіста. З 1985 по 1987 рік проходив військову службу. До вступу в аспірантуру працював економістом науково –дослідного сектору Тернопільського фінансово – економічного інституту.
У 1989 році  зарахований на навчання в аспірантуру з відривом від виробництва за спеціальністю " Облік і аудит ” у Тернопільському фінансово –економічному інституті, яку закінчив у 1992 році і захистив у грудні цього ж року у Київському національному економічному університеті кандидатську дисертацію.
З 1992 перебував на посадах викладача, старшого викладача, доцента. З 2000 року і по даний час працює доцентом кафедри податків та фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету.
Кізима А.Я. є співавтором підручника «Податковий менеджмент» (2008 рік) з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», навчального посібника «Податковий менеджмент» (2004 рік) з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», навчального посібника «Планування та прогнозування податкових надходжень» (2005 рік), навчально-методичного посібника «Податковий менеджмент» (2002 рік); навчального посібника «Планування та прогнозування податкових надходжень» (2011 рік) з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», підручника «Налоговый менеджмент» (2014 рік).
Загальна кількість наукових та навчально-методичних праць – 102.
Навчальні курси, які викладає: податковий менеджмент.
Сфера наукових інтересів: податковий менеджмент в Україні: методологія і практика.

Заступник декана фінансів

Фаріон Ярослав Миронович 
 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент кафедри фінансів суб'єктів господарювання на страхування

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11, к. 1409
м. Тернопіль, 46020
Тел. (зовн.) +38 (0352) 47-50-77, тел. (внутр.) 11-147

Народився 22 січня 1958 року в селі Бенева Теребовлянського району, Тернопільської області.
Після закінчення у 1975 році Бенівської середньої школи поступив до Тернопільського фінансово-економічного інституту на фінансово-економічний факультет, а у 1979 році завершив повний курс стаціонарного навчання, здобув вищу освіту за спеціальністю «Фінанси і кредит» з присвоєнням кваліфікації економіста. З тих пір працює на різних посадах у рідному навчальному закладі:
Серпень 1979 р. - вересень 1982 р. – економіст науково-дослідного сектора Тернопільського фінансово-економічного інституту (служба у війську);
Жовтень 1982 р. - серпень 1983 р. - виборна робота в молодіжній організації ТФЕІ;
Вересень 1983 р. - грудень 1986 р. - ассистент кафедри державного страхування і фінансів галузей народного господарства ТФЕІ;
Грудень 1986 р. - грудень 1989 р. - цільова аспірантурі Московського фінансового інституту, успішний захист кандидатської дисертації;
Січень 1990 р. – серпень 1991 р. – викладач, старший викладач, доцент кафедри державного страхування і фінансів галузей народного господарства Тернопільського інституту народного господарства;
Вересень 1991 р. – серпень 1994 р. – доцент кафедри міжнародних фінансово-кредитних відносин і податків, заступник декана факультету економіки і управління ТІНГ;
Вересень 1994 р. – лютий 1998 р. – доцент кафедри менеджменту, заступник директора інституту економіки, управління та права Тернопільської академії народного господарства;
Березень 1998 р. – липень 2009 р. – начальник навчального управління (за багаторічну сумлінну працю на цій посаді, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність нагороджений Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України), а за сумісництвом - доцент кафедри менеджменту, доцент кафедри фінансового інжинірингу ) Тернопільського державного економічного університету;
З серпня 2009 р. до цього часу – доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування Тернопільського національного економічного університету (коло наукових інтересів – інституційні інвестори на фінансових ринках, антикризовий фінансовий менеджмент; успішно керує написанням випускних робіт за магістерською программою «Управління фінансими суб’єктів госпрдарювання»).


Заступник декана факультету фінансів

Маршалок Тарас Ярославович
 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент кафедри податків і фіскальної політики

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11, к. 1409
м. Тернопіль, 46020
Тел. (зовн.) +38 (0352) 47-50-77, тел. (внутр.) 11-147
Е-mаіl: t.marshalok@tneu.edu.ua

Народився 22.09.1983 р. у с. Тейсарів, Жидачівського району, Львівської області. У 2000 р. закінчив Лисятицьку середню загальноосвітню школу і вступив до Тернопільської академії народного господарства. У 2005 р. отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю оподаткування. 
Стипендіат академічної стипендії Кабінету Міністрів України (2009 р.) 
У 2011 р. році захистив кандидатську дисертацію на тему:«Фіскально-регулююча парадигма податкового навантаження». 
Двічі переможець Всеукраїнського конкурсу наукових робіт молодих вчених ім. М.І. Туган-Барановського.
У 2013 році нагороджений грамотою Управління освіти і науки України Тернопільської обласної державної адміністрації за вагомий особистий внесок у розвиток молодіжної науки на Тернопіллі.
У 2014 році нагороджений грамотою Тернопільської обласної державної адміністрації та Тернопільської обласної ради за сумлінну творчу працю, високий професіоналізм та вагомий внесок у підготовку та виховання висококфваліфікованих кадрів.
Маршалок Тарас Ярославович є автором 45 наукових праць з податкової та фінансової проблематики, а також співавтором посібника з дисципліни "Управління податковим боргом" з грифом "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України".

Про факультет

Факультет фінансів: достойне минуле, впевнене сьогодення, успішне майбутнє!

Факультет фінансів є невід’ємною та найбільшою складовою ТНЕУ, що забезпечує навчально-виховний процес. Сьогодні на факультеті здобувають освіту 1024 студенти не лише з найрізноманітніших куточків України, а також із зарубіжжя. І це закономірно, оскільки всі спеціальності факультету зорієнтовані на підготовку кваліфікованих фахівців у сферах організації і функціонування фінансової системи, страхування, фіскального адміністрування та митної справи, управління фінансами домогосподарств, тощо.
  

До складу факультету входять:
-   кафедра фінансів ім.С.І.Юрія;
-   кафедра податків та фіскальної політики;
-   кафедра фінансів суб’єктів господарювання і страхування, у складі яких працюють 11 докторів наук, професорів та 60 кандидатів наук, доцентів.


На факультеті створені усі необхідні умови для поєднання навчання з науковою діяльністю. Наукова робота розглядається як невід’ємна частина навчального процесу. Активно функціонують студентські наукові гуртки: «Фінансовий простір» (координує кафедра фінансів ім. С.І. Юрія), «Податковий аналітик» «Митний експерт», «English speaking club» (координує кафедра податків та фіскальної політики),   а також гурток «Корпоративних фінансів і страхування», роботу якого координує кафедра фінансів суб’єктів господарювання і страхування. Під егідою цієї кафедри студенти факультету фінансів створили «Першу Студентську Страхову Компанію», яка є спільним проектом з ПАТ «Страхова компанія «СКАЙД». Фінансисти, які досягли високих результатів в науковій роботі, отримують рекомендації для вступу до аспірантури, працюють на посадах викладачів-стажистів і стажистів-дослідників випускових кафедр.


Крім того,   випускники факультету фінансів успішно працюють на престижних посадах у державних органах управління (в системі Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України, Національного банку України, у державних установах, що регулюють функціонування фінансового ринку), а також на провідних посадах в недержавних фінансових установах (у тому числі: у національних та міжнародних компаніях; фінансових установах і підприємствах, страхових та аудиторських компаніях, митно-брокерських конторах, тощо).

 
Важливою умовою якісного функціонування факультету є студентське самоврядування, яке діє з метою створення сприятливих умов для виконання студентами своїх обов’язків та забезпечення захисту їх прав. Воно сприяє гармонійному розвитку особистостей студентів, формує у них навики майбутнього організатора, керівника. Діяльність органів студентського самоврядування на факультеті скерована на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності.
 
Студентські будні фінансистів  це не лише відмінне навчання і наукова діяльність, а й цікаве дозвілля та незабутній відпочинок. Тому студенти факультету  завжди  беруть активну  участь в різноманітних фестивалях, конкурсах, квестах, що проводяться як в університеті, так і за його межами.
 
 

Адреса факультету фінансів:

вул. Львівська, 11

46020, м. Тернопіль
Тел. (зовн.): +38 (0352) 47-50-77, тел. (внутр.): 11-754
Е-mаіlf_finance@tneu.edu.ua

Сайт: finance.tneu.edu.ua