Булавинець Вікторія Михайлівна

Посада: доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
Наукова ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання: доцент

RESEARCHER ID: H-6358-2017

Контакти: 
E-mailv.bulavynets@tneu.edu.ua
Кабінет: 1416
Телефон: 11-280
 
 
Коло наукових інтересів: місцеві бюджети.
 
1990 р. – закінчила Тернопільський інститут народного господарства, здобувши вищу економічну освіту за спеціальністю «Фінанси та кредит».
Вересень 1996 р. – серпень 2013 р. –  на посаді викладача кафедри фінансів Тернопільського національного економічного університету. З вересня 2013 р. – на посаді доцента кафедри фінансів ТНЕУ.  
4 квітня 2013 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему: «Видатки місцевих бюджетів соціального призначення» за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. 4 липня 2013 р. згідно рішення Атестаційної колегії МОН України   присуджено науковий ступінь кандидата економічних  наук.
Автор 61 наукової та навчально-методичної праці, з яких 19 статей у наукових фахових виданнях, 2 підрозділи у колективних монографіях, 15 навчально-методичних розробок, 25 публікацій за матеріалами науково-практичних конференцій. 
 
Публікації:
1. Булавинець В.М.  Оцінювання ефективності видатків місцевих бюджетів соціального призначення: теоретичні аспекти / В.М. Булавинець // Фінанси. Банки. Інвестиції. – 2012.– Вип. 2.– С. 33-–39.
2. Булавинець В.М. Напрями підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів соціального призначення в умовах економічних перетворень / В.М. Булавинець //  Світ фінансів. – 2012. –  Вип. 3. – С. 46–55.
3. Булавинець В.М. Оцінка сучасного стану видатків місцевих бюджетів на інтелектуальний розвиток / В.М. Булавинець // Світ фінансів. – 2013. – Вип..к 4. – С. 89–97.
4. Булавинець В.М. Удосконалення методики планування й прогнозування видатків місцевих бюджетів соціального призначення / В.М. Булавинець //  Вісник ТНЕУ. ? 2014. ? № 2. ? С. 64–80.
5. Булавинець В.М. Видатки місцевих бюджетів соціального призначення у контексті концепції соціальної держави  / В.М. Булавинець //  Ефективна економіка. ? 2015. ? № 5. ? Режим доступу до журналу: http://www.ekonomy.nayka.com.ua.