Малиняк Богдан Степанович

Посада: доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент  

RESEARCHER ID: H-9542-2017
 
Контакти:
E-mail: b.malyniak@tneu.edu.ua
Кабінет: 1416
Телефон: 11-280

 

В 1998 р. з відзнакою закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Фінанси і кредит» і здобув кваліфікацію економіста. 
З 1999 р. по 2003 р. працював у Відділенні Державного казначейства України в Бучацькому районі Тернопільської області, зокрема на посаді начальника відділу бухгалтерського обліку і звітності.
У 2001 р. поступив на заочну форму навчання у магістратуру ТАНГ, яку в 2003 р. успішно закінчив і отримав кваліфікацію магістра з державного управління (спеціалізація – економіка).
В 2003 р. перейшов на роботу в ТАНГ на посаду старшого викладача кафедри казначейської справи (в даний час – кафедра фінансів), де працюю і до сьогодні (заклад змінив назву на Тернопільський національний економічний університет).
У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Інвестиційна складова державного та місцевих бюджетів України». У 2010 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів.
У 2009–2011 рр. приймав участь у робочій групі щодо підготовки Статуту міста Тернополя та був призначений відповідальним за підготовку розділу VI Статуту «Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування».
У 2009 р. виконував роботу національного експерта проекту «Громадянський моніторинг використання державних субвенцій на місцевому рівні». Даний моніторинг проводився коаліцією громадських організацій у шести регіонах і охоплював 10 видів субвенцій. Діяльність коаліції була підтримана проектом «Гідна Україна», який здійснювала компанія Менеджмент Cістемс Інтернешнл за підтримки США з міжнародного розвитку (USAID).
У 2010 р. виконував роботу експерта проектів «Залучення громадян до формування та контролю за виконанням обласного бюджету Тернопільської області» та «Громадський моніторинг відкритості органів місцевої влади Тернопільської області в сфері місцевих бюджетів», які реалізовувалися за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». В тому ж р. провів тренінг присвячений гендерному бюджетуванню, який проводився для представників громадських організацій у м. Києві за підтримки Фонду ім. Фрідріха Еберта. Співавтор посібника «Гендерне бюджетування в Україні». 
В 2013 р. приймав участь у проведенні наукової експертизи Методики проведення оцінки результатів діяльності виконавчих комітетів міських рад та районних адміністрацій в Автономній Республіці Крим.
Спільно з науковцями Інституту економіки та прогнозування НАН України приймав участь в науково-дослідних роботах: в 2008 р. на тему «Вплив системи формування місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин на соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальних одиниць», а в 2010 р. – «Розробка методичних засад розподілу капітальних субвенцій між місцевими бюджетами».
Упродовж 2004–2014 рр. опублікував 70 наукових праць, з яких 7 монографій (співавтор), 3 підручники (співавтор), 2 навчальних посібники (співавтор), 2 статті у зарубіжних виданнях, 20 статей у наукових фахових виданнях. Приймав участь в міжнародних, всеукраїнських і внутрівузівських науково-практичних конференціях та науково-методичних семінарах кафедри фінансів.
 
Публікації:
1. Малиняк Б.С. Пріоритети удосконалення соціальних видатків держави / Б.С. Малиняк // Світ фінансів. – 2013. – № 4. – С. 58–69.
2. Малиняк Б.С. Напрямки модернізації казначейського обслуговування бюджетів в Україні / Б.С. Малиняк // Світ фінансів. – 2014. – № 2. – С. 48–55.
3. Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи / За ред. О.П. Кириленко, Б.С. Малиняка монограф. – Тернопіль: Економічна думка, 2014. – 349 с.
4. Малиняк Б.С. Трансформація місцевих бюджетів в ефективне джерело зростання суспільного добробуту / Б.С. Малиняк // Вісник ТНЕУ. – 2015. – № 2. – С. 73–85.
5. Малиняк Б.С. Детінізація місцевих фінансів як передумова бюджетної децентралізації в Україні / Б.С. Малиняк // Фінанси України. – 2015. – № 9. – С. 69–80.