Струбицький Павло Романович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-1743-840X
RESEARCHER ID: H-4271-2017

 
Контакти:
Телефон: 12-270
E-mail: p.strubytskyi@tneu.edu.ua
Кабінет: 2210 

Публікації:
1. Струбицький П.Р. Ранговий розподіл в аналізі даних - Поступ в науку. Збірник наукових праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. –Бучач 2009 №5, –С. 113-116.
2. Струбицький П.Р., Струбицька І.П. Побудова дискретних моделей як процесс машинного навчання --Матеріали міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів "Актуальні задачі сучасних технологій", 19-20 грудня 2012 р. - Тернопіль: ТНТУ, 2012. - С. 229-230.
3. Струбицький П.Р. Особливості вибору параметрів динамічної кластеризації при аналізі екологічного стану --Матеріали ІІІ Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів "Сучасні комп’ютерні інформаційні технології”, 17-18 травня 2013 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. –С.213-214
4. Струбицький П.Р., Струбицький Р.П., Шаховська Н.Б. Аналіз загроз хмарковим сховищам даних та методів їх захисту .Наукові праці Чорноморського державного університету ім. П.Могили. Серія комп’ютерні технології. грудень 2013 (6стор)
5. Струбицький П.Р., Маслияк Б.О. Моделювання дерева рішень для класифікації критеріїв оцінки країн щодо можливості міжнародної інтеграції. Збірник наукових праць 2 Всеукраїнської наукової конференції Україна в системі глобального інформаційного обміну: теоретико-методологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців. Львів, 2013. с.31-34
6. Струбицький П.Р., Струбицький Р.П. Практична реалізація відмовостійкого захищеного сховиша даних навчального закладу засобами відкритого програмного забезпечення. //Стан та удосконалення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем, 2014, С.32-35