Завідувач кафедри спеціалізованих комп'ютерних систем

Николайчук Ярослав Миколайович

 
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор
 
ORCID ID: 0000-0002-2393-2332
RESEARCHER ID: H-4325-2017

 
Контакти:
Телефон: 23-60-41
E-mail: ya.nykolaichuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 6206 


Завідувач кафедри Спеціалізованих комп’ютерних систем, доктор технічних наук, професор. академік Української академії наук, директор Карпатського державного центру інформаційних засобів і технологій Технічного центру НАН України, член президії асоціації "Вчені Прикарпаття”, асоційований член Американського інституту ІЕЕЕ, член національної спілки журналістів України, член наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка.
 
 
Я.М. Николайчук народився  21 вересня 1943р. в місті Надвірна Івано-Франківської області.
З 1960 по 1962 – слюсар по лічильних машинах.
З 1962 по 1967 – студент Львівського політехнічного інституту.
З 1967 по 1974 – асистент кафедри «Електротехніки і автоматики» Івано-Франківського інституту нафти і газу (ІФІНГ).
З 1974 по 1976 – аспірант ІФІНГ.
З 1976 по 1980 – асистент кафедри «Прикладної математики» ІФІНГ.
З 1980 по 1991 – доцент кафедри «Прикладної математики» ІФІНГ.
У 1991 р – доктор технічних наук зі спеціальності «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування».
В 1993 –професор.
З 1991 по 1993 – професор кафедри автоматики і телемеханіки ІФІНГ.
З 1993 по 1994 – завідувач кафедри автоматики і телемеханіки ІФІНГ
З 1994 по 2000 – професор кафедри автоматизованого управління ІФТУНГ.
З 2000 та по сьогодні – завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем Тернопільського національного економічного університету (ТНЕУ).
Створив наукову школу, підготував 26 кандидатів наук та 2 доктора наук. Є автором більше 355 наукових праць, у тому числі 7 монографій та 56 патентів і авторських свідоцтв.
Публікації
1. Методи спектрального косинусного перетворення Фур’є для розпізнавання сигналіву Хеммінговому просторі на основі різних кореляційних функцій та теоретико-числових базисів. / Я.Николайчук,Н. Возна,В Піх, Т. Заведюк / Вісник національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи та мережі». — 2013. — №773. — С. 89-98.
2. Structuring The Movement Of Data in Computer Systems. Nykolaichuk Ya. M., Vozna N.Ya., Pitukh I.R. Structuring The Movement Of Data in Computer Systems. Monograph. Ternopil: Terno-graf, 2013.- 284 p.
3. Methods of Effective Protection of Information Flows. Methods of Effective Protection of Information Flows / edited by Valeriy Zadiraka, Yaroslav Nykolaichuk.- Ternopil: Terno-graf, 2014.- 308 p.
4. Теоретические основы, методы и процесоры преобразования информации в кодах поля Галуа на базе вертикально-информационной технологии. Кибернетика и системный анализ. - Международный научно-теоретический журнал института кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины.- Том 50 №3 05-06 2014.- с.17-26. Николайчук Я.М., Гуменный П.В.
5. Evalution of Result Information and Edukation Activities as part of Management Accounting in Instiutions of Higher Edukation./ Khorunzhak N., Nykolaichuk Ya. / Modern Problem of Radio Engineeriong, Telecommunikations and Computer Science: proceedings of the XII International Conference TSET’2014 Dedicated to 170 anniversary of Lviv Poliytechnic Nstional University, February 25-March 1, 2014.- S. 426-428.
Монографії
1. Палагин О.В., Николайчук Я.М. Опыт разработки микропроцессорных распределенных систем реального времени. – 1988.- 116с.
2. Николайчук Я.М. Теорія джерел інформації. / Монографія: Тернопіль:- ТНЕУ, 2008. – 536с.
3. Николайчук Я.М., Пітух І.Р., Возна Н.Я. Теорія моделей руху даних розподілених комп’ютерних систем. Навчальний посібник / Тернопіль: ТзОВ "Терно-граф". 2008. – 216с.
4. Николайчук Я.М., Возна Н.Я., Пітух І.Р. Проектування спеціалізованих комп’ютерних систем». Навчальний посібник / Тернопіль: ТзОВ "Терно-граф". 2010. – 392с., іл.
5. Николайчук Я.М., Возна Н.Я. Пітух І.Р., Кочан В.В. Проектування спеціалізованих комп’ютерних систем. Видання друге. Навчальний посібник / Тернопіль: ТзОВ "Терно-граф". 2011. – 396с., іл.
6. Николайчук Я.М. Коди поля Галуа: теорія та застосування.- Монографія: / Тернопіль: ТзОВ "Терно-граф". 2012. – 320с.
7. NykolaychukYa. M., Vozna N.Ya, Pitukh I.R.Structuring the movement of data in computer systems. - Ternopil: Terno-graf, 2013.- 284 p.
8. ValeriyZadiraka, YaroslavNykolaychuk Methodsof Effective Protectionof Information Flows. - MethodsofEffectiveProtectionofInformationFlows/ editedbyValeriyZadiraka, YaroslavNykolaichuk.- Ternopil: Terno-graf, 2014.- 308 p.
9. ValeriyZadiraka, YaroslavNykolaychuk Computer technologies in information security. - Computer technologies in information security / editedbyValeriyZadiraka, YaroslavNykolaichuk.- Ternopil: "Kart-blansh”, 2015.- 387p.
Я.М. Николайчук – керівник та головний конструктор наукових проектів по розробці:
- інформаційних систем контролю та управління об’єктів нафто-газового комплексу України, які серійно випускалися Івано-Франківським приладобудівним заводом («СКУБ», «СКУБ-М», термінал комп’ютерної системи «АТОС-Б», «СВР-2», «АСУ товарно-сировинних парків НПЗ» та ін.);
- розподіленої комп’ютерної системи контролю та обліку витрати енергоносіїв (АLFIYA), які впроваджені на цементно-шиферних комбінатах та нафтопереробних заводах України;
- систем контролю та підтримки горизонтальності реакторів АЕС та діагностики кранових шляхів реакторних відділень (Хмельницька та Рівненська АЕС);
- «Альтра» - мікропроцесорні засоби захисту та контролю стану високовольтного обладнання;
- ЦРАС – цифровий реєстратор аварійних ситуацій в енергосистемах, який немає аналогів в Україні;
- інформаційно-діагностичний комплекс «Альтра-С» моніторингу й аналізу аварійних процесів та нормальних режимів електроенергетичних систем;
- «Альтра-Мініальтра» керувально-діагностувальна система;
- програмно-технічний комплекс АСТ101 для тестування і налагодження пристроїв релейного захисту;
Названі системи впроваджені, тиражувалися в Україні та поставлялися в зарубіжні країни (Куба, Бангладеш, Індія, Польща, Росія).
Я.М. Николайчук член редакційних колегій в науково-технічних журналах: «Комп’ютінг», «Оптико-електронний інформаційно-енергетичні технології» та інші.
Організатор наукової роботи серед студентів, магістрів та аспірантів. Багато років організовує міжнародні конференції за участю вчених багатьох країн світу : США, Мексики, Болгарії, Польщі, ФРН, Росії та інші.
В ТНЕУ запровадив підготовку спеціалістів та магістрів зі спеціальності «Спеціалізовані комп’ютерні системи» та підготовку аспірантів і докторантів зі спеціальності 05.13.05  - «Комп’ютерні системи та компоненти».
До 2014року науковою школою професора Николайчука Я.М. підготовлено:
- керівників кафедр «Комп’ютерних та телекомунікаційних систем» - Іщеряков С.М. (м. Ів.-Франківськ), «Програмного забезпечення та штучного інтелекту» - Мельничук С.І. (м. Ів.-Франківськ) , «Програмне забезпечення комп’ютеризованих систем» - Заставний О.М. (м. Тернопіль), Петришин Л.Б. (м. Ів.-Франківськ);
- деканів факультетів комп’ютерних інформаційних технологій – Лазарович І.М. (м. Ів.-Франківськ);
- проректорів з наукової роботи навчальних закладів – Пітух І.Р. (м. Бучач), Круцкевич Н.Д. (м. Тернопіль).
Я.М. Николайчук володіє українською, російською, польською та французькими мовами.
Я.М. Николайчук - Академік української академії наук національного прогресу за спеціальністю інформаційні технології. Член президії асоціації «Вчені Прикарпаття», директор Карпатського центру інформаційних засобів та технологій Технічного центру НАН України, виконує наукове керівництво інститутами названого центру:
- Інститут мікропроцесорних систем керування об’єктами електроенергетики  (ІМСКОЕ,  м. Львів);
- Інститут проблемно-орієнтованих комп’ютерних систем (ІПОКС м. Тернопіль).
Неодноразово нагороджувався почесними грамотами ректоратів Івано-Франківського Національного університету Нафти і газу та Тернопільського національного економічного університету, а також за активну участь в роботі секцій «Спеціалізовані комп’ютерні системи» та «Контроль і діагностування мікропроцесорних пристроїв та систем» п’ятої міжнародної науково-практичної конференції «Комп’ютерні системи в автоматизації виробничих процесів» (м. Хмельницький -  2007). За багаторічну сумлінну працю, значний особистий вклад у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для народного господарства та з нагоди 100-річчя започаткування нафтогазової освіти в Україні нагороджений почесною грамотою голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
 
Напрямки фундаментальних досліджень професора Николайчука Я. М.
1. Теорія джерел інформації.
2. Теорія кореляційного та спектрального аналізу у різних теоретико-числових базисах.
3. Теорія ентропійних моделей джерел інформації.
4. Теорія та методи опрацювання інформаційних потоків на основі рандомізації .
5. Теорія та методологія проектування спеціалізованих комп’ютерних систем на основі матричних моделей руху даних.
6. Теорія та методи передавання повідомлень з інтенсивним рівнем завад на основі ШПС та сигнальних коректуючи кодів.
7. Фундаментальні дослідження по розробці інформаційної теорії нуклеотидних послідовностей молекули ДНК.

 

Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем

Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем веде цикл фундаментальних і прикладних дисциплін з теорії цифрової обробки сигналів, теорії джерел інформації, проектування та експлуатації мікропроцесорної техніки, мікроконтроллерів, спеціалізованих комп’ютерних систем, систем передавання даних, що базуються на використанні теоретико-числових базисів, а також дисципліни з системного прогумування та програмування мікропроцесорної техніки.

Основні сфери наукових досліджень кафедри СКС є розвиток теорії вертикальної інформаційної технології на основі теоретико-числового базису Галуа, створення розподілених комп'ютерних систем та мереж автоматизованих систем з використанням безпровідного оптичного каналу зв’язку. Наукові здобутки кафедри за останні 5 років опубліковані більше як в 100 статтях у фахових виданнях України та доповідалися на науково-практичних міжнародних конференціях.
При кафедрі функціонують наукові студентські гуртки за різними напрямками досліджень в галузі інформаційних технологій. Студенти з цих гуртків активно приймають участь у наукових конференціях, є номінантами всеукраїнських конкурсів винахідників серед учнівської молоді та чемпіонатів в галузі інформаційних технологій.
Навчальний процес на кафедрi забезпечують 10 осіб, з них:
- докторів наук – 1 особа, в т.ч., професорів – 1 особа;
- кандидатів наук – 9 осіб, в т.ч., доцентів – 7 осіб;
- викладачів – 2 особи;
- аспірантів та здобувачів - 2 осіб.
 
Напрям підготовки студентів: «Комп’ютерна інженерія»
Фахове спрямування: "Спеціалізовані комп’ютерні системи"
Кафедра cпеціалізованих комп’ютерних систем є випусковою.
Завідувач кафедри: д. т. н., професор Я. М. Николайчук.
Це елітна спеціальність висококваліфікованих фахівців з комп'ютерної техніки та системного програмування. Крім професійних знань з програмування, експлуатації та обслуговування офісних комп'ютерних мереж, фахівці СКС отримують знання з проектування, адаптації та вдосконалення відкритих проблемно-орієнтованих розподілених промислових комп'ютерних мереж.
Очолює підготовку фахівців спеціальності СКС в ТНЕУ відомий вчений, професійний спеціаліст в галузі мікроелектроніки та розподілених комп’ютерних систем Ярослав Миколайович Николайчук, доктор технічних наук, професор, академік Української академії наук національного прогресу.
Спеціалізовані комп’ютерні мережі це комп'ютерні мережі:
- банківських та адміністративних державних установ;
- автоматизованого управління технологічними процесами виробництв (хлібокомбінати, харчосмакові та консервні фабрики, пивзаводи, спиртзаводи, тощо);
- системи комп'ютерного обліку витрати енергоносіїв (газу, води, пари, електроенергії) в державних та приватних підприємствах;
- мікропроцесорні контролери та комп'ютерні мережі захисту телекомунікаційних телефонних та електричних підстанцій;
- спеціалізовані сенсори та дистанційні телеметричні системи гірничих і нафтогазових підприємств (нафтопереробні та газобензинові заводи, нафтогазовидобувні підприємства;
- кар'єри, шахти та автозаправні станції);
- системи екологічного моніторингу, охоронні комп'ютерні системи для лісових та сільськогосподарських угідь, теплиць та водоканалів;
- Web технології (розробка Інтернет сайтів).
 
Ви станете високопрофесійними спеціалістами з Інтернет технологій та комп'ютерних мереж. Будете досконало володіти способами кодування, передавання та цифрового опрацювання сигналів, а також сучасною технологією системного програмування мовами: Assembler, Turbo Pascal, Borland C, С++, Html, Java, PHP та користування стандартними пакетами програм Microsoft Offiсe (Word, Excel, Access), PageMaker, Corel, PhotoShop, Mathcad, P-CAD, Circuit Maker.
Програма підготовки спеціальності СКС включає наступні фахові дисципліни:
- проектування комп'ютерних систем та мереж;
- системи передавання даних та алгебри-логіки;
- теорії інформації та цифрового опрацювання даних;
- технологія системного програмування.
 
Спеціалісти напряму підготовки «Системна інженерія» фахового спрямування "Комп’ютеризовані системи управління та автоматики" займаються розробкою та експлуатацією комп’ютерних систем управління у різних галузях промисловості.
Випускники даного напряму підготовки володіють інструментами для створення ефективних систем управління в технічних та адміністративних організаціях і установах (державні установи, податкові інспекції, банки, відділення зв’язку, провайдери надання телекомунікаційних послуг, тощо) оскільки вивчають загальні принципи управління та створення найбільш ефективних комп’ютеризованих систем.
Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) "бакалавр" триває 4 роки на денній та заочній формі. Випускники отримують кваліфікацію "Молодший інженер з комп’ютерних систем".
Навчання можна продовжити і отримати ОКР спеціаліста або магістра. Перевагою напряму "Системна інженерія" є те, що практично всі бакалаври можуть бути прийняті на навчання для отримання ОКР "магістр", що забезпечується достатньою кількістю ліцензованих місць.
Молодші спеціалісти - випускники освітніх закладів, споріднених з галуззю знань автоматика та управління, в різних галузях промисловості, приймаються на третій курс за співбесідою.
Випускники можуть працювати на посадах інженера з комп’ютерних систем, інженера системотехніка.
Також програмою передбачені дисципліни по вивченню сучасних мов програмування апаратних засобів та мобільних платформ (мобільні телефони, смартфони, планшетні комп’ютери), що дозволяє фахівцям з системної інженерії успішно працювати на посадах програмістів.
Випускники спеціальності орієнтовані на розробку, впровадження та підтримку комп'ютеризованих систем управління, призначених для вирішення широкого кола завдань керування різними об’єктами, розробку комп’ютеризованих керуючих комплексів, що включають комп’ютерні та вимірювальні системи, контролери, системи обробки і передавання даних.
Практичних навиків володіння комп'ютерною технікою Вас навчать професіонали в галузі комп'ютерних технологій та мереж аспіранти та викладачі кафедри.
Зарахування вступників проводиться згідно з правилами прийому до ТНЕУ за сертифікатами незалежного оцінювання.
Веб-сайт кафедри спеціалізованих комп'ютерних систем: scs.tneu.edu.ua
 

Професорсько-викладацький колектив

Возна Наталія Ярославівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-8856-1720
RESEARCHER ID: H-4297-2017

 
Контакти: 
Аудиторія: 6206
Е-mail: n.vozna@tneu.edu.ua
Телефон: 23-60-41



Притуляк Ярополк Григорович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:
 
Контакти:
Аудиторія: 6206
E-mail: ya.prytuliak@tneu.edu.ua
Телефон: 23-60-41



Якименко Ігор Зіновійович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0003-3446-1596
RESEARCHER ID:

 
Контакти:
Аудиторія: 6206
E-mail: iyakymenko@mail.ru
Телефон: 23-60-41



Сегін Андрій Ігорович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-3556-248X
RESEARCHER ID: G-6122-2017

 
Контакти:
Аудиторія: 6206
E-mail: a.sehin@tneu.edu.ua
Телефон: 23-60-41

Заставний Олег Михайлович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0001-8630-8791
RESEARCHER ID: H-4257-2017

 
Контакти:
Аудиторія: 6206
E-mail: o.zastavnyi@tneu.edu.ua
Телефон: 23-60-41



Пітух Ігор Романович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-3329-4901
RESEARCHER ID: H-5367-2017

 
Контакти:
Аудиторія: 6206
E-mail: i.pitukh@tneu.edu.ua
Телефон: 23-60-41



Гуменний Петро Володимирович

Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання:
 
ORCID ID: 0000-0003-0982-3305
RESEARCHER ID: G-6617-2017

 
Контакти:
Аудиторія: 6206
E-mail: p.humennyi@tneu.edu.ua
Телефон: 23-60-41



Албанський Іван Богданович

 Посада: старший викладач

Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання:
 
ORCID ID: 0000-0002-3892-1601
RESEARCHER ID: G-7216-2017
 
Контакти:
 
Аудиторія: 6206
E-mail: i.albanskyi@tneu.edu.ua
Телефон: 23-60-41



Возняк Тетяна Миколаївна

Посада: старший лаборант
 
Контакти:
Аудиторія: 6206
E-mail: t.vozniak@tneu.edu.ua
Телефон: 23-60-41








Завідувач кафедри спеціалізованих комп'ютерних систем

Николайчук Ярослав Миколайович

 
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор
 
ORCID ID: 0000-0002-2393-2332
RESEARCHER ID: H-4325-2017

 
Контакти:
Телефон: 23-60-41
E-mail: ya.nykolaichuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 6206 


Завідувач кафедри Спеціалізованих комп’ютерних систем, доктор технічних наук, професор. академік Української академії наук, директор Карпатського державного центру інформаційних засобів і технологій Технічного центру НАН України, член президії асоціації "Вчені Прикарпаття”, асоційований член Американського інституту ІЕЕЕ, член національної спілки журналістів України, член наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка.
 
 
Я.М. Николайчук народився  21 вересня 1943р. в місті Надвірна Івано-Франківської області.
З 1960 по 1962 – слюсар по лічильних машинах.
З 1962 по 1967 – студент Львівського політехнічного інституту.
З 1967 по 1974 – асистент кафедри «Електротехніки і автоматики» Івано-Франківського інституту нафти і газу (ІФІНГ).
З 1974 по 1976 – аспірант ІФІНГ.
З 1976 по 1980 – асистент кафедри «Прикладної математики» ІФІНГ.
З 1980 по 1991 – доцент кафедри «Прикладної математики» ІФІНГ.
У 1991 р – доктор технічних наук зі спеціальності «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування».
В 1993 –професор.
З 1991 по 1993 – професор кафедри автоматики і телемеханіки ІФІНГ.
З 1993 по 1994 – завідувач кафедри автоматики і телемеханіки ІФІНГ
З 1994 по 2000 – професор кафедри автоматизованого управління ІФТУНГ.
З 2000 та по сьогодні – завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем Тернопільського національного економічного університету (ТНЕУ).
Створив наукову школу, підготував 26 кандидатів наук та 2 доктора наук. Є автором більше 355 наукових праць, у тому числі 7 монографій та 56 патентів і авторських свідоцтв.
Публікації
1. Методи спектрального косинусного перетворення Фур’є для розпізнавання сигналіву Хеммінговому просторі на основі різних кореляційних функцій та теоретико-числових базисів. / Я.Николайчук,Н. Возна,В Піх, Т. Заведюк / Вісник національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи та мережі». — 2013. — №773. — С. 89-98.
2. Structuring The Movement Of Data in Computer Systems. Nykolaichuk Ya. M., Vozna N.Ya., Pitukh I.R. Structuring The Movement Of Data in Computer Systems. Monograph. Ternopil: Terno-graf, 2013.- 284 p.
3. Methods of Effective Protection of Information Flows. Methods of Effective Protection of Information Flows / edited by Valeriy Zadiraka, Yaroslav Nykolaichuk.- Ternopil: Terno-graf, 2014.- 308 p.
4. Теоретические основы, методы и процесоры преобразования информации в кодах поля Галуа на базе вертикально-информационной технологии. Кибернетика и системный анализ. - Международный научно-теоретический журнал института кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины.- Том 50 №3 05-06 2014.- с.17-26. Николайчук Я.М., Гуменный П.В.
5. Evalution of Result Information and Edukation Activities as part of Management Accounting in Instiutions of Higher Edukation./ Khorunzhak N., Nykolaichuk Ya. / Modern Problem of Radio Engineeriong, Telecommunikations and Computer Science: proceedings of the XII International Conference TSET’2014 Dedicated to 170 anniversary of Lviv Poliytechnic Nstional University, February 25-March 1, 2014.- S. 426-428.
Монографії
1. Палагин О.В., Николайчук Я.М. Опыт разработки микропроцессорных распределенных систем реального времени. – 1988.- 116с.
2. Николайчук Я.М. Теорія джерел інформації. / Монографія: Тернопіль:- ТНЕУ, 2008. – 536с.
3. Николайчук Я.М., Пітух І.Р., Возна Н.Я. Теорія моделей руху даних розподілених комп’ютерних систем. Навчальний посібник / Тернопіль: ТзОВ "Терно-граф". 2008. – 216с.
4. Николайчук Я.М., Возна Н.Я., Пітух І.Р. Проектування спеціалізованих комп’ютерних систем». Навчальний посібник / Тернопіль: ТзОВ "Терно-граф". 2010. – 392с., іл.
5. Николайчук Я.М., Возна Н.Я. Пітух І.Р., Кочан В.В. Проектування спеціалізованих комп’ютерних систем. Видання друге. Навчальний посібник / Тернопіль: ТзОВ "Терно-граф". 2011. – 396с., іл.
6. Николайчук Я.М. Коди поля Галуа: теорія та застосування.- Монографія: / Тернопіль: ТзОВ "Терно-граф". 2012. – 320с.
7. NykolaychukYa. M., Vozna N.Ya, Pitukh I.R.Structuring the movement of data in computer systems. - Ternopil: Terno-graf, 2013.- 284 p.
8. ValeriyZadiraka, YaroslavNykolaychuk Methodsof Effective Protectionof Information Flows. - MethodsofEffectiveProtectionofInformationFlows/ editedbyValeriyZadiraka, YaroslavNykolaichuk.- Ternopil: Terno-graf, 2014.- 308 p.
9. ValeriyZadiraka, YaroslavNykolaychuk Computer technologies in information security. - Computer technologies in information security / editedbyValeriyZadiraka, YaroslavNykolaichuk.- Ternopil: "Kart-blansh”, 2015.- 387p.
Я.М. Николайчук – керівник та головний конструктор наукових проектів по розробці:
- інформаційних систем контролю та управління об’єктів нафто-газового комплексу України, які серійно випускалися Івано-Франківським приладобудівним заводом («СКУБ», «СКУБ-М», термінал комп’ютерної системи «АТОС-Б», «СВР-2», «АСУ товарно-сировинних парків НПЗ» та ін.);
- розподіленої комп’ютерної системи контролю та обліку витрати енергоносіїв (АLFIYA), які впроваджені на цементно-шиферних комбінатах та нафтопереробних заводах України;
- систем контролю та підтримки горизонтальності реакторів АЕС та діагностики кранових шляхів реакторних відділень (Хмельницька та Рівненська АЕС);
- «Альтра» - мікропроцесорні засоби захисту та контролю стану високовольтного обладнання;
- ЦРАС – цифровий реєстратор аварійних ситуацій в енергосистемах, який немає аналогів в Україні;
- інформаційно-діагностичний комплекс «Альтра-С» моніторингу й аналізу аварійних процесів та нормальних режимів електроенергетичних систем;
- «Альтра-Мініальтра» керувально-діагностувальна система;
- програмно-технічний комплекс АСТ101 для тестування і налагодження пристроїв релейного захисту;
Названі системи впроваджені, тиражувалися в Україні та поставлялися в зарубіжні країни (Куба, Бангладеш, Індія, Польща, Росія).
Я.М. Николайчук член редакційних колегій в науково-технічних журналах: «Комп’ютінг», «Оптико-електронний інформаційно-енергетичні технології» та інші.
Організатор наукової роботи серед студентів, магістрів та аспірантів. Багато років організовує міжнародні конференції за участю вчених багатьох країн світу : США, Мексики, Болгарії, Польщі, ФРН, Росії та інші.
В ТНЕУ запровадив підготовку спеціалістів та магістрів зі спеціальності «Спеціалізовані комп’ютерні системи» та підготовку аспірантів і докторантів зі спеціальності 05.13.05  - «Комп’ютерні системи та компоненти».
До 2014року науковою школою професора Николайчука Я.М. підготовлено:
- керівників кафедр «Комп’ютерних та телекомунікаційних систем» - Іщеряков С.М. (м. Ів.-Франківськ), «Програмного забезпечення та штучного інтелекту» - Мельничук С.І. (м. Ів.-Франківськ) , «Програмне забезпечення комп’ютеризованих систем» - Заставний О.М. (м. Тернопіль), Петришин Л.Б. (м. Ів.-Франківськ);
- деканів факультетів комп’ютерних інформаційних технологій – Лазарович І.М. (м. Ів.-Франківськ);
- проректорів з наукової роботи навчальних закладів – Пітух І.Р. (м. Бучач), Круцкевич Н.Д. (м. Тернопіль).
Я.М. Николайчук володіє українською, російською, польською та французькими мовами.
Я.М. Николайчук - Академік української академії наук національного прогресу за спеціальністю інформаційні технології. Член президії асоціації «Вчені Прикарпаття», директор Карпатського центру інформаційних засобів та технологій Технічного центру НАН України, виконує наукове керівництво інститутами названого центру:
- Інститут мікропроцесорних систем керування об’єктами електроенергетики  (ІМСКОЕ,  м. Львів);
- Інститут проблемно-орієнтованих комп’ютерних систем (ІПОКС м. Тернопіль).
Неодноразово нагороджувався почесними грамотами ректоратів Івано-Франківського Національного університету Нафти і газу та Тернопільського національного економічного університету, а також за активну участь в роботі секцій «Спеціалізовані комп’ютерні системи» та «Контроль і діагностування мікропроцесорних пристроїв та систем» п’ятої міжнародної науково-практичної конференції «Комп’ютерні системи в автоматизації виробничих процесів» (м. Хмельницький -  2007). За багаторічну сумлінну працю, значний особистий вклад у підготовку висококваліфікованих спеціалістів для народного господарства та з нагоди 100-річчя започаткування нафтогазової освіти в Україні нагороджений почесною грамотою голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
 
Напрямки фундаментальних досліджень професора Николайчука Я. М.
1. Теорія джерел інформації.
2. Теорія кореляційного та спектрального аналізу у різних теоретико-числових базисах.
3. Теорія ентропійних моделей джерел інформації.
4. Теорія та методи опрацювання інформаційних потоків на основі рандомізації .
5. Теорія та методологія проектування спеціалізованих комп’ютерних систем на основі матричних моделей руху даних.
6. Теорія та методи передавання повідомлень з інтенсивним рівнем завад на основі ШПС та сигнальних коректуючи кодів.
7. Фундаментальні дослідження по розробці інформаційної теорії нуклеотидних послідовностей молекули ДНК.