Декан факультету обліку і аудиту

Валентина Миколаївна Панасюк 
 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

 
Контакти:
Адреса: Майдан Перемоги, 3
(навчальний корпус №2), м. Тернопіль 
Телефон: (0352) 47-50-76
E-mail: v.panasiuk[at]tneu.edu.ua
 
Валентина Миколаївна Панасюк народилася 14 липня 1969 р. У 1987 р. закінчила з відзнакою Самбірський технікум механізації обліку за спеціальністю «Статистика», – 1991 р. – Тернопільський інститут народного господарства за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності».
 
Валентина Миколаївна у 1998 р. захистила кандидатську дисертацію «Ефективність управління витратами виробництва» (науковий керівник – д. е. н., професор В. П. Вихрущ). У жовтні 2001 р. В. М. Панасюк присвоєно вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку у промисловості.

Педагогічна кар’єра Валентини Миколаївни пов’язана з самовідданою працею на посадах викладача-стажиста, викладача, старшого викладача, доцента, декана. З вересня 2015 р. – голова Вченої ради факультету обліку і аудиту, голова науково-методичної ради цього факультету. Стаж науково-педагогічної роботи становить – 26 років, а бухгалтерської діяльності – 22 рік.

В. М. Панасюк – автор 113 наукових та науково-методичних праць, у т. ч. 2 одноосібних монографій, 3 колективних монографій, співавтор 16 навчальних посібників з грифом МОН України та 38 методичних рекомендацій. Основні наукові та навчально-методичні праці: «Управління витратами виробництва» (монографія, 1999 р.); «Витрати виробництва: управлінський аспект» (монографія, 2005 р.); «Сучасні проблеми теорії, методології та організації обліку вітчизняних підприємств» (колективна монографія, 2010 р.); «Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку» (колективна монографія, 2013 р.); «Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні» (колективна монографія, 2014 р.); «Теорія бухгалтерського обліку» (навчальний посібник, 1999 р.); «Збірник задач з бухгалтерського обліку» (навчальний посібник, 1999 р.); «Податковий облік» (навчальний посібник, 2002 р.); «Податковий облік: організація, нормативне забезпечення, податкові розрахунки, звітність» (навчальний посібник, 2003 р.); «Методологія, методика та організація наукових досліджень» (навчальний посібник, 2005 р.); «Організація обліку за національними стандартами: коментарі та приклади» (навчальний посібник, 2007 р.); «Облік в галузях економіки» (навчальний посібник (2-ге видання), 2014 р.); «Облік і звітність за міжнародними стандартами» (навчальний посібник (2-ге видання), 2014 р.); «Облік і звітність за міжнародними стандартами» (навчальний методичний комплекс (2-ге видання), 2015 р.); «Облік в сфері послуг (в схемах і таблицях)» (навчальний посібник (2-ге видання), 2015 р.); Факультет Обліку і Аудиту: від витоків до сьогодення (монографія, 2016 р.); Orming of the national accounting system (Monograph, 2017).

Дипломна робота, написана під керівництвом Валентини Миколаївни Панасюк, відзначена Дипломом I ступеня на Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт зі спеціальності «Облік і аудит» (2011 р.).

Сфера наукових інтересів Валентини Миколаївни Панасюк – облік та фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку; облік витрат виробництва та облік витрат діяльності підприємства; облік податкових розрахунків.

За високий професіоналізм і вагомий внесок у розвиток бухгалтерської науки в Україні В. М. Панасюк нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2011 р.); за активну участь у волонтерському русі Тернопільщини – медалями «За гідність і патріотизм» (2015 р.), за активну громадянську позицію в напрямку відбудови Української держави – медаллю «За відродження України» Всеукраїнського об’єднання «Країна»; за вагомий внесок у розвиток освіти і науки краю – Почесною відзнакою (2015 р.) та Почесною грамотою (2014 р.) міського голови Сергія Надала; Подякою Міністерства освіти і науки України (2016 р.).

Заступник декана факультету обліку і аудиту

Тарас Григорович Бурденюк
 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Адреса: Майдан Перемоги,
3 (навчальний корпус №2), м. Тернопіль 
Телефон: (0352) 47-50-76
E-mail: foa[at]tneu.edu.ua

Тарас Григорович Бурденюк народився в м. Тернополі. В 1999 р. закінчив з відзнакою ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18 м. Тернополя. У 2004 р. закінчив з відзнакою Тернопільську академію народного господарства. У 2005 р. був зарахований на посаду викладача-стажиста кафедри економіки, обліку та економічного аналізу в сфері соціальної інфраструктури Тернопільської академії народного господарства. Педагогічний стаж становить 10 років. За цей період Тарас Григорович працював на посадах викладача-стажиста, викладача, старшого викладача та доцента. Сьогодні обіймає посаду доцента кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг Тернопільського національного економічного університету.
   
8 квітня 2011 року на засіданні спеціалізованої Вченої ради за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Стратегічний аналіз конкурентоспроможності підприємств».
    
Бурденюк Тарас Григорович є автором 50-ти наукових, науково-методичних праць. Сфера наукових інтересів: фінансовий та управлінський облік, фінансовий та стратегічний аналіз, аналітична діагностика.
 


Про факультет

 

 Облік має на меті перемогу над часом

він, повертаючи нас у минуле,
повинен давати змогу заглянути у майбутнє.
Г. Емерсон

45-річна історія Факультету обліку і аудиту - хроніка становлення лідера - розпочинається з 1971 року зі створення обліково-економічного факультету у Тернопільському фінансово-економічному інституті, який був заснований на базі філії Київського інституту народного господарства. За час функціонування факультету здійснено підготовку понад 20 тисяч кваліфікованих фахівців, багато з яких займають чи займали у минулому керівні посади.


 

Сьогодні факультет готує фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування» за такими ступенями освіти: «бакалавр», «магістр».

 
Освітні програми за ступенем «БАКАЛАВР»:
«Облік, оподаткування і правове забезпечення підприємництва»;
«Інформаційні технології обліку, оподаткування і контролю в державному секторі економіки»;
«Економічна експертиза та аудит бізнесу».
Освітні програми за ступенем «МАГІСТР»:
«Інформаційні технології обліку, оподаткування і контролю в державному секторі економіки»;
«Облік, оподаткування і правове забезпечення підприємництва»;
«Економічна експертиза та аудит бізнесу»;
«Міжнародний облік» (із викладанням дисциплін англійською мовою).
 
Програми стажування для студентів та випускників здійснюється у компаніях:
 • KPMG - міжнародна мережа фірм, що надають аудиторські та консультаційні послуги з обліку і контролю;
 • Ernst and Young Global Limited - одна з найбільших міжнародних компаній з консультування у сфері обліку, контролю, оподаткування;
 • Deloitte - консультаційна організація, яка займається податково-юридичними послугами, корпоративними фінансами, консалтингом, звітами, індустріальними оглядами;
 • Програма міжнародного співробітництва Erasmus+, організована Європейським Союзом на період 2014-2020 рр., що підтримує проекти партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти;
 • Програми стажування і міжнародного обміну студентами Work and Travel, APOLLO e.V., BIBBER INTERNATIONAL, Center for International mobility, IRWE, Central European Academy Studies and Certification (CEASC), Asociacion de Empresarios del Turismo y Comercio;
 • Cybersecurity of businnes (Маямі, США) - неприбуткова організація, що фінансує науково-дослідні розробки з метою забезпечення ІТ-проектів у сфері ведення обліку та складання звітності;
 • Програма стажування протягом 1-3 місяців на провідних підприємствах Німеччини (Adam Opel GmbH, Volkswagen AG)
За час функціонування факультету здійснено підготовку понад 20 тисяч кваліфікованих фахівців, багато з яких займають чи займали у минулому керівні посади, є провідними спеціалістами, зокрема: Р.М. Магута – голова Рахункової палати України (випускник 1983 р.); О.В. Андрєєв – начальник управління фінансів та бухгалтерського обліку Державного комітету України по водному господарству (випускник 1974 р.); П.І. Гайдуцький – керівник служби соціально-економічної політики Секретаріату Президента України (випускник 1972 р.); М.В. Гаман – перший заступник керуючого справами Апарату Верховної Ради України (випускник 1975 р.); В.О. Голик – начальник Тернопільського обласного управління земельних ресурсів (випускник 1974 р.); Р.Й. Заставний – міський голова м. Тернополя (випускник 1993 р.); Я.М. Карпик – голова правління ВАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» (випускник 1972 р.); В.М. Коваль – начальник управління економіки Ялтинської міської ради АР Крим (випускник 1981 р.); В.С. Курко – заступник голови Державного комітету України з державного матеріального резерву (випускник 1971 р.); В.В. Мостовий – голова правління будівельної фірми «Артекс» АР Крим (випускник 1974 р.); А.Я. Оленчик – член Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (випускник 1991 р.); М.Я. Романів – заступник Голови ДПА України (випускник 1978 р.); М.Р. Свінцицька – начальник відділу, головний бухгалтер Волинської облдержадміністрації (випускник 1983 р.); М.В. Смачило – голова ДПА у Івано-Франківській області (випускник 1976 р.); Л.В. Фрицька – головний бухгалтер НАК «Енергетична компанія України» (випускник 1973 р.).
 
У складі факультету функціонують 3 кафедри:
• обліку у виробничій сфері;
• обліку у державному секторі економіки та сфері послуг;
• аудиту, ревізії та аналізу.
 
Кафедри готують кваліфікованих фахівців з обліку, аудиту, аналізу, контролінгу для різних сфер діяльності та галузей економіки, у тому числі для промислових, будівельних, транспортних підприємств, сфери послуг і торгівлі, об’єктів готельного бізнесу і туризму, бюджетних та фінансових установ, ревізійно-контролюючих органів.

Факультет обліку і аудиту здійснює підготовку фахівців з професійними знаннями національного та міжнародного обліку, аудиту, фінансового аналізу та вмінням брати участь у розробці обліково-інформаційних систем управління, здійснювати управлінський, фінансовий, стратегічний, соціально-економічний облік, облік податкових розрахунків, з навиками роботи – керівника відділу, головного бухгалтера, начальника управління обліку та звітності, керівника підприємства, викладача навчального закладу.

Серед професорсько-викладацького колективу факультету 8 докторів наук і професорів та 52 кандидати наук і доценти.
Провідними вченими д.е.н., професором З.-М.В. Задорожним, д.е.н., професором Лучком М.Р., к.е.н., професором Г.П. Журавлем, д.е.н., професором Я.Д. Крупкою, д.е.н., професором М.С. Пушкарем, д.е.н., професором В.А.Дерієм сформована власна наукова школа за різними напрямками підготовки фахівців.

У різні роки на кафедрах факультету працювали такі відомі вчені в галузі обліку, аналізу та аудиту, як: д.е.н., професор І.О. Белебеха, д.е.н., професор Б.С. Кругляк, д.е.н., професор Ю.Я. Литвин, д.е.н., професор Б.М. Литвин, д.е.н., професор В.С. Рудницький, д.е.н., професор І.Д. Фаріон, д.е.н., професор П.Я. Хомин, д.е.н., професор С.І. Шкарабан, д.е.н., професор З.В. Гуцайлюк, професор Я.В. Мех.

Економіст за спеціальністю «Облік і оподаткування» може виконувати обліково-аналітичну та аудиторську роботу на підприємствах й організаціях різної організаційно-правової форми і форми власності. Сучасний бухгалтер-аналітик – це компетентний фахівець не лише з питань обліку, а й економічного аналізу, аудиту, ревізії та контролю, фінансів підприємства. Враховуючи сучасні вимоги до професії бухгалтера, факультет готує спеціалістів широкого профілю із знаннями міжнародних стандартів обліку та аудиту й іноземних мов. Випускники факультету працюють керівниками промислових підприємств і організацій, головними бухгалтерами, начальниками централізованих бухгалтерій, головними державними податковими інспекторами, контролерами, ревізорами, бухгалтерами-експертами, аудиторами, викладачами вищих навчальних закладів і технікумів. На факультеті створено власний інформаційно-аналітичний центр, комп’ютерні лабораторії, функціонують філії кафедр на підприємствах, організаціях, аудиторських та консалтингових фірмах.

Навчальна та наукова робота.
З метою забезпечення високого рівня організації навчального процесу при факультеті та кафедрах функціонують: методичні кабінети, спеціалізовані лабораторії та навчальні аудиторії. Викладачі та студенти факультету мають можливість користуватися електронною бібліотекою та читальними залами університету.
 
Навчання студентів факультету відбувається в корпусах університету в укомплектованих аудиторіях для лекційних і практичних занять.
З метою вдосконалення організації навчального процесу, підвищення якісного рівня підготовки фахівців з обліку і аудиту шляхом оволодіння ними сучасними прикладними бухгалтерсько-аналітичними програмами, а також сприяння у виконанні студентських наукових, курсових, дипломних робіт, кандидатських та докторських дисертацій створено дві навчальні лабораторії комп'ютерних технологій, що обладнані комп’ютерною технікою, об'єднаною у локальну мережу і підключеною до комп'ютерної мережі університету.

Поряд з вивченням студентами основ роботи з програмами автоматизації фінансового і управлінського обліку за допомогою сучасних спеціальних бухгалтерських програм (1C: Бухгалтерія, Парус-Підприємство та ін.), студенти та викладачі можуть скористатися постійно поновлюваною інформаційно-довідковою системою, що поєднує у собі: законодавчу та нормативну базу регулювання бухгалтерського обліку та аудиту, первинну облікову документацію, регістри журнальної форми обліку, електронний варіант газети «Все про бухгалтерський облік», підручники та посібники викладачів факультету обліку і аудиту, електронні навчально-методичні комплекси з кожної дисципліни.

Студенти факультету обліку і аудиту постійно залучаються до науково-дослідної роботи, активно працює Студентське наукове товариство. Студентка п’ятого курсу Коваль Ольга очолює студентське наукове товариство ТНЕУ. На кожній з випускових кафедр функціонують студентські наукові гуртки та проблемні групи, а при кафедрі обліку у виробничій сфері створено Студентський науковий центр (СНУ), членами якого є студенти 3-5 курсів усіх спеціалізацій. За результатами роботи СНЦ у 2017 н.р. видано два номера газети «Вісник СНЦ», присвячених проблемам теорії та практики обліку на вітчизняних підприємствах.

Спільно зі студентами на факультеті обліку і аудиту проводяться науково-практичні семінари і круглі столи, у яких беруть участь не лише члени професорсько-викладацького колективу, а й бухгалтери-практики, аудитори, керівники підприємств, установ та організацій, з якими факультет активно співпрацює.
 
Протягом навчального року серед студентів проводяться наукові конференції, дні науки, олімпіади, конкурси студентських наукових робіт. Кращі студенти, які займають призові місця, отримують відзнаки, грамоти, винагороди і рекомендуються до участі у наступних етапах, що проводяться в інших навчальних закладах України.

Протягом 2011-2016 років Тернопільський національний економічний університет є базовим навчальним закладом з проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і аудит» серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Щорічно у проведенні Олімпіади беруть участь представники вищих навчальних закладів всієї країни. Зокрема, у 2013 році в Олімпіаді взяли участь 121 учасник із 64 провідних вищих навчальних закладів України. Студенти ФОА неодноразово ставали переможцями Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і аудит», зокрема: А. Дубівка – друге місце у 2003 році, М. Куземко – друге місце у 2004 році, О. Потапчук – друге місце у 2005 році, О. Гой – перше місце, О.Чекрій – третє місце у 2011 році; Судин Ю. – друге місце, Линка Н. – третє місце у 2012 році; Боліновська Л. – перше місце, Судин Ю. – третє місце у 2013 році; Ковальчук В. – перше місце, Бортник О. – третє місце у 2014 році. У 2015-2016 н. р. переможцем II етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Облік і аудит» стала студентка 5 курсу Кізюк Надія, 3 місце зайняв студент 5 курсу Мусял Ярослав.

Щорічно студенти ФОА стають переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Зокрема, у 2011-2012 навчальному році Кухар Ольга отримала диплом першого ступеня (науковий керівник д.е.н., проф. Задорожний З.-М. В.), Юзва Олеся - диплом другого ступеня (науковий керівник д.е.н., проф. Крупка Я.Д.). У 2012-2013 навчальному році Судин Юлія нагороджена дипломом першого ступеня (науковий керівник д.е.н., проф. Задорожний З.-М. В.), Джугла Наталія – дипломом другого ступеня (науковий керівник к.е.н., доцент Адамик О.В.). У 2013-2014 навчальному році Коваль Ольга нагороджена дипломом першого ступеня (науковий керівник д.е.н., проф. Задорожний З.-М. В.), Джугла Наталія – дипломом третього ступеня (науковий керівник д.е.н., проф. Лучко М.Р.). За підсумками щорічного обласного конкурсу «Студент року» у номінації «Прометей науки» у 2013 році нагороджено Коваль Ольгу студентку 5 курсу факультету обліку і аудиту.

Диплом ІІ ступеня за наукову роботу на тему: «Хмарні технології в обліку: значення, перспективи, методика» у другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (березень 2016 р., Київський національний торгово-економічний університет (м. Київ) отримала студентка кафедри обліку у виробничій сфері факультету обліку і аудиту ТНЕУ – Кізюк Надія Юріївна (група ОІСм-11).
 
На факультеті обліку і аудиту відповідно до Закону України «Про вищу освіту» активно функціонує студентське самоврядування, що здійснюється на рівні студентської групи, факультету, гуртожитку, університету. Студент третього курсу факультету обліку і аудиту, Бич Павло, президент студентського парламенту та очолює університетську раду студентів. Створені та функціонують органи студентського самоврядування: студентський деканат, профільні комісії (навчально-наукова, культурно-масова, громадсько-патріотична, дисциплінарно-поведінкова та ін.), студентський комітет та студентська рада. Працюють профільні творчі об’єднання, ініціативні групи і студентський профком. Деканат підтримує студентське самоврядування, надає допомогу теоретичного, методичного та організаційного характеру.

Поряд із теоретичним вивченням спеціальних дисциплін студенти відповідно до навчального плану здобувають практичні навики шляхом проходження виробничої, переддипломної практики та стажування, тренінгів зі спеціальних дисциплін. Студенти мають можливість проходити практику та стажування на підприємствах Тернопільської та інших областей України: ПАТ ТРЗ «Оріон», ПАР «Тера», агрохолдинг «Мрія», аудиторська фірма «Тер Аудит», консалтинговий центр «Бізон» та на багатьох інших.

Факультет обліку і аудиту бере активну участь у міжнародній діяльності університету, спрямованої на здійснення заходів щодо забезпечення інтеграції університету у світовий освітянський простір. Так, укладено договори та організовано співпрацю щодо навчальних та наукових заходів із Саратовським соціально-економічним університетом (Російська Федерація), Малопольською вищою економічною школою (м. Тарнув, Польща), Молдавською економічною академією (м. Кишинів, Молдова).

Культурно-масова та спортивна робота. Факультет забезпечує всі умови для гармонійного розвитку молодої людини: можливість займатися улюбленим видом спорту у чисельних секціях університету, стати майстром спорту, членом Олімпійської збірної; співати, грати, танцювати у відомих в Україні художніх колективах, брати участь у різноманітних конкурсах: краси, сили, професії, КВК.

Широко використовуються різні форми культурно-масової роботи з урахуванням фахових, вікових та інших особливостей студентського контингенту, спрямовані на відродження українських національних традицій, популяризацію здобутків вітчизняної та світової культури. З цією метою проводяться вечори, диспути, зустрічі з відомими людьми, науковцями, представниками мистецтва, політичними діячами, організовується відвідування музеїв, художніх виставок тощо.

Значна увага приділяється розвитку самодіяльності та творчої ініціативи. Студенти факультету беруть активну учать у роботі хорових, музичних, танцювальних колективів та інших організацій.

Студенти гідно представляють факультет на оглядах художньої самодіяльності, різноманітних конкурсах, здобуваючи високі призові місця.

На факультеті багато уваги приділяється розвитку спорту. Залежно від уподобань, студенти можуть займатись різними видами спорту. Для цього створено відповідну матеріально-технічну та спортивну базу.


Серед випускників та студентів факультету є визначні спортсмени, які захищають честь університету на всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях, серед них:


Андрій Пушкар – випускник, заслужений майстер спорту, багаторазовий чемпіон світу та Європи, володар кубка світу з армреслінгу.
Андрій Возняк – випускник, майстер спорту з біатлону, неодноразовий чемпіон України з біатлону, член збірної України, триразовий чемпіон Європи з літнього біатлону, чемпіон зимового чемпіонату Європи з біатлону 2010 у гонці переслідування.
Надія Фірман – випускниця, майстер спорту з гандболу, призер Універсіад України, чемпіонату України серед команд суперліги, учасник єврокубкових змагань.
Ірина Беган – випускниця, майстер спорту, призер Чемпіонату України з біатлону.
Юрій Сеньківський – випускник, майстер спорту, призер чемпіонату України з важкої атлетики.
Ірина Доровська – випускниця, кандидат в майстри спорту, призерка чемпіонату України з баскетболу.
 Контакти
Адреса: навчально-лабораторний корпус № 2, 
майдан Перемоги, 3, м. Тернопіль, 46004.
Телефон: (0352) 47-50-76
E-mail: foa@tneu.edu.ua


Сайт факультету: foa.tneu.edu.ua

 

Програми навчання і стажування студентів за кордоном

Факультет обліку і аудиту бере активну участь у міжнародній діяльності університету, спрямованій на здійснення заходів щодо забезпечення інтеграції університету у світовий освітянський простір.

 


Програми стажування для студентів та випускників здійснюється у компаніях:

 • KPMG - міжнародна мережа фірм, що надають аудиторські та консультаційні послуги з обліку і контролю;
 • Ernst and Young Global Limited - одна з найбільших міжнародних компаній з консультування у сфері обліку, контролю, оподаткування;
 • Deloitte - консультаційна організація, яка займається податково-юридичними послугами, корпоративними фінансами, консалтингом, звітами, індустріальними оглядами;
 • Програма міжнародного співробітництва Erasmus+, організована Європейським Союзом на період 2014-2020 рр., що підтримує проекти партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти;
 • Програми стажування і міжнародного обміну студентами Work and Travel, APOLLO e.V., BIBBER INTERNATIONAL, Center for International mobility, IRWE, Central European Academy Studies and Certification (CEASC), Asociacion de Empresarios del Turismo y Comercio;
 • Cybersecurity of businnes (Маямі, США) - неприбуткова організація, що фінансує науково-дослідні розробки з метою забезпечення ІТ-проектів у сфері ведення обліку та складання звітності;
 • Програма стажування протягом 1-3 місяців на провідних підприємствах Німеччини (Adam Opel GmbH, Volkswagen AG)

 

 


Навчальна та наукова робота

 

Наука не являється і ніколи не буде являтися закінченою книгою.

Альберт Ейнштейн.

 

З метою забезпечення високого рівня організації навчального процесу при факультеті та кафедрах функціонують: методичні кабінети, спеціалізовані лабораторії та навчальні аудиторії. Викладачі та студенти факультету мають можливість користуватися електронною бібліотекою та читальними залами університету.

Навчання студентів факультету відбувається в корпусах університету в укомплектованих аудиторіях для лекційних і практичних занять.

З метою вдосконалення організації навчального процесу, підвищення якісного рівня підготовки фахівців з обліку і аудиту шляхом оволодіння ними сучасними прикладними бухгалтерсько-аналітичними програмами, а також сприяння у виконанні студентських наукових, курсових, дипломних робіт, кандидатських та докторських дисертацій створено дві навчальні лабораторії комп'ютерних технологій, що обладнані комп’ютерною технікою, об'єднаною у локальну мережу і підключеною до комп'ютерної мережі університету.

Поряд з вивченням студентами основ роботи з програмами автоматизації фінансового і управлінського обліку за допомогою сучасних спеціальних бухгалтерських програм (1C: Бухгалтерія, Парус-Підприємство та ін.), студенти та викладачі можуть скористатися постійно поновлюваною інформаційно-довідковою системою, що поєднує у собі: законодавчу та нормативну базу регулювання бухгалтерського обліку та аудиту, первинну облікову документацію, регістри журнальної форми обліку, електронний варіант газети «Все про бухгалтерський облік», підручники та посібники викладачів факультету обліку і аудиту, електронні навчально-методичні комплекси з кожної дисципліни.

 Студенти факультету обліку і аудиту постійно залучаються до науково-дослідної роботи, активно працює Студентське наукове товариство. На кожній з випускових кафедр функціонують студентські наукові гуртки та проблемні групи, а при кафедрі обліку у виробничій сфері створено Студентський науковий центр (СНУ), членами якого є студенти 3-5 курсів усіх спеціалізацій. За результатами роботи СНЦ у 2017 н.р. видано два номера газети «Вісник СНЦ», присвячених проблемам теорії та практики обліку на вітчизняних підприємствах.

Спільно зі студентами на факультеті обліку і аудиту проводяться науково-практичні семінари і круглі столи, у яких беруть участь не лише члени професорсько-викладацького колективу, а й бухгалтери-практики, аудитори, керівники підприємств, установ та організацій, з якими факультет активно співпрацює.

Протягом навчального року серед студентів проводяться наукові конференції, дні науки, олімпіади, конкурси студентських наукових робіт. Кращі студенти, які займають призові місця, отримують відзнаки, грамоти, винагороди і рекомендуються до участі у наступних етапах, що проводяться в інших навчальних закладах України.

Протягом 2011-2016 років Тернопільський національний економічний університет є базовим навчальним закладом з проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і аудит» серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Щорічно у проведенні Олімпіади беруть участь представники вищих навчальних закладів всієї країни. Зокрема, у 2013 році в Олімпіаді взяли участь 121 учасник із 64 провідних вищих навчальних закладів України. Студенти ФОА неодноразово ставали переможцями Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і аудит», зокрема: А. Дубівка – друге місце у 2003 році, М. Куземко – друге місце у 2004 році, О. Потапчук – друге місце у 2005 році, О. Гой – перше місце, О.Чекрій – третє місце у 2011 році; Судин Ю. – друге місце, Линка Н. – третє місце у 2012 році; Боліновська Л. – перше місце, Судин Ю. – третє місце у 2013 році; Ковальчук В. – перше місце, Бортник О. – третє місце у 2014 році. У 2015-2016 н. р. переможцем II етапу Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Облік і аудит» стала студентка 5 курсу Кізюк Надія, 3 місце зайняв студент 5 курсу Мусял Ярослав.

Щорічно студенти ФОА стають переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Зокрема, у 2011-2012 навчальному році Кухар Ольга отримала диплом першого ступеня (науковий керівник д.е.н., проф. Задорожний З.-М. В.), Юзва Олеся - диплом другого ступеня (науковий керівник д.е.н., проф. Крупка Я.Д.). У 2012-2013 навчальному році Судин Юлія нагороджена дипломом першого ступеня (науковий керівник д.е.н., проф. Задорожний З.-М. В.), Джугла Наталія – дипломом другого ступеня (науковий керівник к.е.н., доцент Адамик О.В.). У 2013-2014 навчальному році Коваль Ольга нагороджена дипломом першого ступеня (науковий керівник д.е.н., проф. Задорожний З.-М. В.), Джугла Наталія – дипломом третього ступеня (науковий керівник д.е.н., проф. Лучко М.Р.). За підсумками щорічного обласного конкурсу «Студент року» у номінації «Прометей науки» у 2013 році нагороджено Коваль Ольгу студентку 5 курсу факультету обліку і аудиту.

Диплом ІІ ступеня за наукову роботу на тему: «Хмарні технології в обліку: значення, перспективи, методика» у другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (березень 2016 р., Київський національний торгово-економічний університет (м. Київ) отримала студентка кафедри обліку у виробничій сфері факультету обліку і аудиту ТНЕУ – Кізюк Надія Юріївна (група ОІСм-11).

На факультеті обліку і аудиту відповідно до Закону України «Про вищу освіту» активно функціонує студентське самоврядування, що здійснюється на рівні студентської групи, факультету, гуртожитку, університету. Студент третього курсу факультету обліку і аудиту, Бич Павло, президент студентського парламенту та очолює університетську раду студентів. Створені та функціонують органи студентського самоврядування: студентський деканат, профільні комісії (навчально-наукова, культурно-масова, громадсько-патріотична, дисциплінарно-поведінкова та ін.), студентський комітет та студентська рада. Працюють профільні творчі об’єднання, ініціативні групи і студентський профком. Деканат підтримує студентське самоврядування, надає допомогу теоретичного, методичного та організаційного характеру.

Поряд із теоретичним вивченням спеціальних дисциплін студенти відповідно до навчального плану здобувають практичні навики шляхом проходження виробничої, переддипломної практики та стажування, тренінгів зі спеціальних дисциплін. Студенти мають можливість проходити практику та стажування на підприємствах Тернопільської та інших областей України: ПАТ ТРЗ «Оріон», ПАР «Тера», агрохолдинг «Мрія», аудиторська фірма «Тер Аудит», консалтинговий центр «Бізон» та на багатьох інших.

Перспективи працевлаштування

Економіст за спеціальністю «Облік і аудит» може виконувати обліково-аналітичну та аудиторську роботу на підприємствах й організаціях різної організаційно-правової форми і форми власності. Сучасний бухгалтер-аналітик – це компетентний фахівець не лише з питань обліку, а й економічного аналізу, аудиту, ревізії та контролю, фінансів підприємства. Враховуючи сучасні вимоги до професії бухгалтера, факультет готує спеціалістів широкого профілю із знаннями міжнародних стандартів обліку та аудиту, володінням іноземними мовами. Випускники факультету працюють керівниками промислових підприємств і організацій, головними бухгалтерами, начальниками централізованих бухгалтерій, головними державними податковими інспекторами, контролерами, ревізорами, бухгалтерами-експертами, аудиторами, викладачами вищих навчальних закладів і технікумів.

На факультеті створено власний інформаційно-аналітичний центр, комп’ютерні лабораторії, функціонують філії кафедр на підприємствах, організаціях, аудиторських та консалтингових фірмах.

Випускники за спеціальністю «Економічна експертиза та аудит бізнесу» навчаються практично опрацьовувати й підбирати чинну нормативно-правову базу для проведення аудиту та судово-економічної експертизи конкретної ділянки обліку, оцінювати відповідність діяльності підприємства, управлінських рішень або окремих господарських операцій вимогам законодавства; представляти інтереси підприємства (замовника) з питань обліку, аудиту, оподаткування в державних органах, організаціях або в суді, брати участь у кримінальному, цивільному, господарському, адміністративному судовому процесі, у справах про адміністративні правопорушення, а також у виконавчому провадженні; використовувати інноваційні методи економічної експертизи та аудиторської перевірки, володіти функціональними можливостями сучасних програмних продуктів, ІТ-технологій і способів їхнього використання у процесі виконання професійної діяльності.

Поряд із теоретичним вивченням спеціальних дисциплін студенти, відповідно до навчального плану, здобувають практичні навики шляхом проходження виробничої, переддипломної практики та стажування, тренінгів зі спеціальних дисциплін. Студенти мають можливість проходити практику та стажування на підприємствах Тернопільської та інших областей України, а саме: ПАТ ТРЗ «Оріон», ПАР «Тера», агрохолдинг «Мрія», аудиторська фірма «Тер Аудит», консалтинговий центр «Бізон» та на багатьох інших.
 

Студентське самоврядування, дозвілля та спорт

 

У Тернопільському національному економічному університеті приділяється належна увага розвитку студентського самоврядування на університетському рівні й на рівні факультетів. Вищим виконавчим органом студентського самоврядування є Студентський парламент, що об’єднав усі напрямки роботи зі студентами, наукову діяльність, самоврядування та соціальний захист. Студентський парламент створений у березні 2014 р. з метою координації діяльності органів студентського самоврядування. Першим президентом Студентського парламенту став студент факультету обліку і аудиту Павло Бич, а до його складу увійшли по 12 представників від Університетської ради студентів, Студентського наукового товариства та Профспілкового комітету студентів. Головами Університетської ради студентів ТНЕУ були такі випускники факультету: Олексій Когут – 2010–2012 н. р.; Родіон Сиско – 2012–2013 н. р.; Павло Бич – 2013–2014 н. р. 

     

На світлині: перший президент Студентського парламенту ТНЕУ Павло Бич.

 

На факультеті обліку і аудиту відповідно до Закону України «Про вищу освіту» активно функціонує студентське самоврядування, яке здійснюється на рівні студентської групи, факультету, гуртожитку та університету. Створені та функціонують такі органи студентського самоврядування: студентський деканат, профільні комісії (навчально-наукова, культурно-масова, громадсько-патріотична, дисциплінарно-поведінкова та ін.), студентський комітет і студентська рада. Працюють творчі об’єднання, ініціативні групи і студентський профком. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні Тернопільським національним економічним університетом. Участь у студентському самоврядуванні є правом всіх студентів, які навчаються і Університеті та об’єднує студентів, які виявили бажання брати у ньому участь. Сьогодні студентським деканом факультету обліку і аудиту є Семенова Олена.

 

Метою діяльності студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів факультету і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї діяльності тощо. Діяльність студентського самоврядування спрямована на забезпечення виховання духовності та культури студентів факультету, зростання у студентської молоді соціальної активності.

Завдання та функції студентського самоврядування:
1. сприяння забезпеченню рівних умов доступу громадян до вищої освіти;
2. забезпечення і захист прав та інтересів членів академічної громади, зокрема стосовно організації навчального процесу;
3. сприяння навчальній, науковій, громадській і творчій діяльності членів академічної громади, їхнім заняттям фізкультурою та аматорським спортом;
4. сприяння покращенню умов проживання і відпочинку членів академічної громади;
5. сприяння діяльності гуртків, товариств, клубів за інтересами, громадських організацій та інших добровільних об'єднань членів академічної громади Тернопільського національного економічного університету;
6. організація співпраці з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;
7. сприяння міжнародній мобільності студентського самоврядування Тернопільського національного економічного університету;
8. сприяння працевлаштуванню випускників.


Важливе значення у повсякденному житті студентів факультету обліку і аудиту завжди мало дозвілля. Завдяки тісній співпраці адміністрації та студентського активу воно було насиченим і різноманітним. Так, у 1995 р. у ТАНГу проведено конкурс краси «Міс Академія - 95». Це було велике свято, участь у якому брали й студентки факультету обліку і аудиту Людмила Живан (ОП-42) та Наталія Бучинська (РК-21). Наталія Бучинська здобула перемогу у конкурсі й отримала звання «Міс Академія - 95». Зараз вона відома співачка, народна артистка України. У 1997 р. проведено конкурс першокурсниць «Нумо, дівчата!» з метою пропаганди здорового способу життя. Звання «Міс «Нумо, дівчата!» отримала студентка інституту обліку і аудиту Ірині Мазуренко (ОП-11). У 1998 р. студентки-другокурсниці здобули титул: Ірина Гаврищук – «Міс Академія - 98», а Інна Соляр – «Міс глядацьких симпатій». У червні 1999 р. на святі «Грації, краси і молодості» студентка Ірина Мазуренко завоювала титул «Міс чарівність». У травні 2013 р. студентка 2-го курсу факультету обліку і аудиту Віта Качунь здобула титул «Міс фото» у конкурсі «СтудМіс Тернопіль 2013». 15 вересня 2014 р. вперше на факультеті організовано неформальну посвяту в першокурсники, яка відбулася на Тернопільському ставі. Веселу шоу-програму забезпечили студентські активісти Ірина Ковбасюк та голова УРС Павло Бич. Слова клятви першокурсників звучали гордо і цілеспрямовано, наче вони обіцяли все життя залишитись студентами. У квітні 2015 р. студентка факультету Вікторія Козлюк здобула титул «Міс Гармонія» у конкурсі «СтудМіс 2015». У квітні 2015 р. у коледжах ТНЕУ було проведено II - й щорічний конкурс «Молодий бухгалтер». У червні 2015 р. відбулась зустріч студентів та викладачів ФОА з бухгалтером канадської фірми «Talisman» (корпорація Repsol), українцем за походженням Ніколасом Знаком. Команда факультету з брейн-рингу «Крок до європейської спільноти» перемогла в університетських змаганнях та представляла Тернопілля на фінальних іграх, що відбулися в м. Трускавець, і виборола почесне третє місце та була нагороджена пам’ятними подарунками.

 

 

На світлині: команда факультету обліку і аудиту з брейн-рингу «Крок до європейської спільноти» на фінальних іграх у м. Трускавець.

    

 

У листопаді 2015 р. відбувся науковий квест «Лабіринтами економічної теорії», в якому команда факультету обліку і аудиту посіла друге місце серед факультетів ТНЕУ.

Студенти факультету обліку і аудиту є постійними й активними учасниками конкурсу презентацій студентських груп першого року навчання «Ми – нова генерація». У 2014 р. участь у конкурсі взяли всі групи факультету (РК-11, ОП-11 і ОБС-11), а студенти групи ОБС-11 зайняли перше місце. У 2015 р. наші студенти (ОА - 11) вибороли друге місце.

У жовтні кожного року відбувається мегафестиваль «Студентська ліра». Це свято творчості, молодості, краси та таланту. Факультет обліку і аудиту в 2015 р. зайняв почесне ІІІ місце за конкурсами фестивалю. Саме під час таких конкурсів студенти здружуються і стають великою сім’єю на чолі з деканом.

Студенти факультету обліку і аудиту завжди були найбільш активними та творчими. У далекі 1980-ті рр. було створено команду КВН факультету «Львівська, 9», яка й зараз діє. У травні 2015 р. команда КВН факультету обліку і аудиту «Львівська, 9» (капітан Влад Цахнев) зайняла І місце на фестивалі гумору «Студентські витребеньки – 2015» і отримала кубок ТНЕУ.

   
 

На світлині: команда КВН факультету обліку і аудиту «Львівська, 9».

    

Одним із найулюбленіших і шанованих свят серед молоді факультету обліку і аудиту з давніх часів є Міжнародний день студента. З цього приводу в м. Києві у 1999 р. упродовж кількох днів відбувались святкування, зокрема був проведений святковий концерт у Палаці культури. На свято прибули делегати від багатьох державних ВНЗ нашої країни. Брали участь у цій акції ректори та найкращі студенти. Однією з представників ТНЕУ була відмінниця навчання інституту обліку та аудиту Ірина Соляр. У 2015 р. з нагоди Міжнародного дня студента у ТНЕУ також організовано цикл заходів: розважальних, пізнавальних, інтелектуальних. Одним із них стало свято на факультеті обліку і аудиту, яке відбулося в актовій залі університету. Завжди енергійних, інтелектуальних, креативних, сміливих, впевнених у собі студентів ФОА привітали ректор університету, професор Андрій Ігорович Крисоватий та декан факультету Валентина Миколаївна Панасюк. На святі було чимало сюрпризів. Один із них – студентам-першокурсникам вручали незвичайне «Посвідчення «зеленого студента»,  дійсне лише до першої сесії.

 

На світлині: завідувачі випускових кафедр ФОА вітають молодь з Міжнародним днем студента.

   

 

Одним із сюрпризів свята були солодкі смаколики від кураторів груп та цікаві номінації для кращих студентів факультету: «Принцеса наук» – Надія Кізюк, «Золотий голос» – Іванна Чорна, «Безмежний простір» – Тетяна Пірга, «Міс Чарівність» – Вероніка Рогожкіна, «Натхненна Кліо» – Діана Мачулянська, «Містер Зразковість» – Павло Лукасевич, «Хостел-леді» – Тетяна Казьмирович, «Хакер століття» – Владислав Цахнев, «Народний голос» – Юлія Раб, «Талант року» – Ірина Кошмак, «Велике серце» – Олена Семенова, «Закордонна зірка» – Шишко Ольга та інші. Мега сюрпризом святкового дійства стала презентація «Гімну ФОА» на слова Алли Бінцаровської у виконанні Ірини Новомлинської.

Студенти факультету обліку і аудиту завжди беруть активну участь у заходах, що проводяться в університеті: студентських та культурно-масових заходах ТНЕУ, флеш-мобах, квест-вікторинах, творчих конкурсах, святкуванні релігійних свят.

 

Факультет забезпечує всі умови для гармонійного розвитку молодої людини: можливість займатися улюбленим видом спорту у чисельних секціях університету, стати майстром спорту, членом Олімпійської збірної; співати, грати, танцювати у відомих в Україні художніх колективах, брати участь у різноманітних конкурсах: краси, сили, професії, КВК.

Широко використовуються різні форми культурно-масової роботи з урахуванням фахових, вікових та інших особливостей студентського контингенту, спрямовані на відродження українських національних традицій, популяризацію здобутків вітчизняної та світової культури. З цією метою проводяться вечори, диспути, зустрічі з відомими людьми, науковцями, представниками мистецтва, політичними діячами, організовується відвідування музеїв, художніх виставок тощо.

Значна увага приділяється розвитку самодіяльності та творчої ініціативи. Студенти факультету беруть активну учать у роботі хорових, музичних, танцювальних колективів та інших організацій.

Студенти гідно представляють факультет на оглядах художньої самодіяльності, різноманітних конкурсах, здобуваючи високі призові місця.

На факультеті багато уваги приділяється розвитку спорту. Залежно від уподобань, студенти можуть займатись різними видами спорту. Для цього створено відповідну матеріально-технічну та спортивну базу.

Серед випускників та студентів факультету є визначні спортсмени, які захищають честь університету на всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях, серед них:

Андрій Пушкар – випускник, заслужений майстер спорту, багаторазовий чемпіон світу та Європи, володар кубка світу з армреслінгу.

Андрій Возняк – випускник, майстер спорту з біатлону, неодноразовий чемпіон України з біатлону, член збірної України, триразовий чемпіон Європи з літнього біатлону, чемпіон зимового чемпіонату Європи з біатлону 2010 у гонці переслідування.

Надія Фірман – випускниця, майстер спорту з гандболу, призер Універсіад України, чемпіонату України серед команд суперліги, учасник єврокубкових змагань.

Ірина Беган – випускниця, майстер спорту, призер Чемпіонату України з біатлону.

Юрій Сеньківський – випускник, майстер спорту, призер чемпіонату України з важкої атлетики.

Ірина Доровська – випускниця, кандидат в майстри спорту, призерка чемпіонату України з баскетболу.