Ментух Наталія Фелікіссімівна

 Посада: доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент


ORCID: 0000-0003-1078-9191

ResearcherID: H-7796-2017Контакти:

Е-mail: n.mentukh@tneu.edu.ua

Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208

Кабінет: 314

 


 

Коло наукових інтересів: господарське право, підприємницьке право


 

Наукові праці:

1. Ментух Н.Ф. Особливості форм господарсько-правової відповідальності за договором лізингу/ Н.Ф. Ментух // Актуальні проблеми правознавства. Збірник наукових праць.  – Випуск №4(8). – 2016. – С.62-67.

2. Ментух Н.Ф. Корпоративний секретар: поняття та функції/ Н.Ф. Ментух, О.Р. Шевчук // Право як ефективний суспільний регулятор: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 17-18 лютого 2017 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2017.– с.55-58.

3. Ментух Н.Ф. Корпоративний секретар у системі управління акціонерним товариством: зарубіжний досвід правового регулювання/ Н.Ф. Ментух, О.Р. Шевчук // Підприємництво, господарство і право.  – №1. – 2017. – С.83-87.

4. Ментух Н.Ф. Теоретичні аспекти класифікації лізингу/ Н.Ф. Ментух, О.Р. Шевчук //  Актуальні проблеми правознавства. Збірник наукових праць.  – Випуск №1(9). – 2017. – С.75-80.

5. Ментух Н.Ф. Правові аспекти професійної орієнтації учасників АТО/ Н.Ф. Ментух, О.Р. Шевчук // Актуальні проблеми правознавства. Збірник наукових праць.  – Випуск №3(11). – 2017. – С.96-99.

6. Ментух Н.Ф. Принципи фінансово-правового регулювання страхування в Україні/ Н.Ф. Ментух, О.Р. Шевчук // Наукові записки. Серія: Право / Ред. кол.: Є.Ю. Соболь, В. Г. Гриценко, О.В. Батанов та ін. – Випуск 4. – Кропивницький : ТОВ «Полімед-Сервіс», 2018. – С.102-106.

7. Ментух Н.Ф. Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання діяльності органів юстиції / Н.Ф. Ментух, О.Р. Шевчук // Актуальні проблеми правознавства. Збірник наукових праць.  – Випуск №3(15). – 2018. – С.23-27.