Шевчук Оксана Романівна

Посада: доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
ResearcherID: P-3798-2017

Контакти:
E-mail: o.shevchuk@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208
Кабінет: 314Коло наукових інтересів: господарське право, фінансове право
 
Наукові праці:

1.     Шевчук О.Р. Поняття та правова природа фінансових послуг// Підприємництво, господарство і право. –2012. – № 5 (197). – С.29 – 32.

2.     Шевчук О.Р. Ринок фінансових послуг як об’єкт державного регулювання та категорія фінансового права // Часопис Київського університету права. – К.: Київський університет права НАН України, 2012. – Випуск 1. – С. 148 – 153.

3.     Шевчук О.Р.  Проблемні аспекти класифікації фінансових послуг у законодавстві України// Національна правова система в умовах формування європейського правового простору: [Збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної Інтернет-конференції] (м. Київ, 10 жовтня 2012 року). – К. – 2012. С. 143 – 145.

4.     Шевчук О.Р.  Ринок фінансових послуг як об’єкт наукового дослідження фінансово – правової науки// Адвокат. –  2012. – №10(121). – С. 29 –32.

5.     Шевчук О.Р.  Доктринальні підходи до визначення правового змісту та класифікації фінансових послуг// Журнал «Адвокат». – 2012. – №11(121). – С. 27 –30.

6.     Шевчук О.Р.  Ринок фінансових послуг як об’єкт наукового дослідження фінансово – правової науки // Журнал «Адвокат». – 2012. – №10(121). – С. 29 –32.

7.     Фінансове право: Навчально – методичні матеріали / Шевчук О.Р., Якубовський Р.В. – Тернопіль, 2013. – 106с.

8.     Шевчук О.Р. Методологічні основи систематизації законодавства України про фінансові послуги // Журнал «Адвокат». – 2013. – №12(159) – С. 27 –31.

Правове регулювання підприємницької діяльності в Україні: монографія./А.В. Баран та ін. – Тернопіль: Вектор. – 2013. – 346 ст.