Цимбалістий Тарас Олегович

  Посада: доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент


ResearcherID: H-7047-2017


Контакти:
Е-mail: t.tsymbalistyi@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208
Кабінет: 314


Коло наукових інтересів: конституційне право, проблеми конституційної юстиції
Наукові праці:

1. Цимбалістий Т.О., Росоляк О.Б. Органи конституційної юрисдикції в механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні і Польщі // Актуальні проблеми правознавства. Збірник наукових праць Юридичного факультету ТНЕУ. – Тернопіль, 2016. – Випуск 1. – С. 73-78.

2.  Цимбалістий Т.О., Пришляк Н. Референдум як форма безпосереднього народовладдя // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2016. – № 2(14) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles /2016 /n 2 /1 6 ttofbn . pdf .

3.   Цимбалістий Т.О. Правова природа актів органу конституційної юстиції // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». – 2016. - № 4. (http://pap.in.ua/index.php/arhiv-vidannja/74)

4.   Цимбалістий Т.О., Росоляк О. Б. Інститут конституційної юстиції в правовій системі України // Актуальні проблеми правознавства. Збірник наукових праць Юридичного факультету ТНЕУ. – Тернопіль, 2016. – Випуск 4 (8). – С. 43-47.

5.  Конституційно-правова відповідальність Президента України у формі імпічменту // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право». – 2017. - № 1. (http://www.pap.in.ua/1_2017/12.pdf)

6. Цимбалістий Т.О. Інститут імпічменту в системі конституційно-правової відповідальності // Актуальні проблеми правознавства. Збірник наукових праць Юридичного факультету ТНЕУ. – Тернопіль, 2017. – Випуск 2 (10). – С. 51-55.

7.  Акти Конституційного Суду України як дієвий механізм захисту прав і свобод людини в адміністративному судочинстві // Актуальні проблеми правознавства. Збірник наукових праць Юридичного факультету ТНЕУ. – Тернопіль, 2018. – Випуск 3. – С. 28-34.

Акти Конституційного Суду України як дієвий механізм захисту прав і свобод людини в адміністративному судочинстві // Актуальні проблеми правознавства. Збірник наукових праць Юридичного факультету ТНЕУ. – Тернопіль, 2018. – Випуск 3. – С. 28-34.