Росоляк Оксана Богданівна

 Посада: доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент


ResearcherID: H-7916-2017


Контакти:
Електронна пошта: o.rosoliak@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208
Кабінет: 314Коло наукових інтересів: конституційне право, адміністративне право
 
Наукові праці:

1. Росоляк О.Б., Цимбалістий Т.О. Фінансова децентралізація як складова конституційної реформи та ефективний чинник розвитку України як демократичної держави // Електронне наукове фахове видання "Порівняльно-аналітичне право. – 2015.- № 5.

2. Росоляк О.Б. Органи конституційної юрисдикції в механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні й Польщі //Збірник наукових праць Юридичного факультету ТНЕУ «Актуальні проблеми правознавства» Випуск 1 – 2016. – С. 73-78.

3. Росоляк О.Б. Правові основи можливості застосування засобів захисту прав, свобод та інтересів дитини в школі // Юридичний науковий електронний журнал. – №4. – 2016. [Електронний ресурс]. Режим доступу до журналу: http://lsej.org.ua/4_2016/8. pdf

4. Росоляк О.Б. Правознавство: опорний конспект / Навчально-методичний посібник / За заг. ред. О.Б. Росоляк, В.М. Кравчук //Тернопіль: Вектор, 2016. – 236 с. С. 30-43, 52-69.

5. Росоляк О.Б. Інститут конституційної юстиції в правовій системі України // Збірник наукових праць Юридичного факультету ТНЕУ «Актуальні проблеми правознавства» Випуск 4 – 2016. – С. 43-48.

6. Росоляк О.Б. Принцип верховенства права в адміністративно-правових відносинах // Питання адміністративного права. Кн.1 [Відпов. за випуск Н. Б. Писаренко]. –  Харків: Право, 2017. – 282с. – С. 200-211.

7. Росоляк О.Б., Братасюк М.Г. Співвідношення принципу верховенства права та принципу законності // Збірник наукових праць Юридичного факультету ТНЕУ «Актуальні проблеми правознавства» Випуск 1 – 2018. – С. 11-18.