Вербіцька Мар'яна Василівна

Посада: доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
ResearcherID: H-7001-2017
Контакти:

Е-mail: m.verbitska@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208
Кабінет: 314

 
Коло наукових інтересів: господарське процесуальне право, цивільне процесуальне право, правове регулювання банкрутства
 
Наукові праці:

1. Вербіцька М. Наказне провадження у цивільному процесі України : [Моногафія] / М.Вербіцька. – Тернопіль : Астон, 2012. – 192 с.

2. Вербіцька М. Деякі практичні аспекти розгляду судом справ про визнання фізичної особи недієздатною / М.Вербіцька / Юридичний вісник. – Одеса. – 2015. - №1/2015. – С.48-53.

3.Вербіцька М. Деякі аспекти правової природи та укладення мирової угоди в господарському процесі / М.Вербіцька / Актуальні проблеми правознавства. – Збірник наукових праць. – Вип.1. – 2017.

4. Вербіцька М. Деякі аспекти судових витрат у господарському процесі / М.Вербіцька, О.Росоляк / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки», 2017. – Випуск №3. Том 1 – С. 60-64.

5. Вербіцька М. Адміністративні процедури у сфері господарської діяльності / М.Вербіцька, О.Росоляк / «Порівняльно-аналітичне право». – 2017. – №. 3 - [Електронний ресурс]. Режим доступу до журналу:www.pap.in.ua.