Галай Андрій Олександрович

 Посада: професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор


ORCID: 0000-0002-8184-6336

ResearcherID: H-7921-2017


Контакти: 

Е-mail: andrii.galai@gmail.com 

Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208

Кабінет: 314

 


Коло наукових інтересів: адміністративно-правове забезпечення діяльності громадських організацій, наукове супроводження юридичної освіти, пенітенціарні науки


 

У Тернопільському національному економічному університеті працює з вересня 2016 р. Обіймає посаду професора кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.

Освіта вища - юридична, у 1998 році закінчив з відзнакою юридичний факультет Київського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України за спеціальністю «правознавство», кваліфікація – юрист.

Громадський діяч, активний учасник правничого неурядового руху України.

У 2015 році за консультуванням д.ю.н., доцента, С.К.Гречанюка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук «Адміністративно-правові засади діяльності громадських об’єднань юридичного спрямування в Україні» за спеціальністю 12.00.07 (адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право).

Автор понад 250 наукових праць та публікацій.

 

Наукові праці:

1.  Галай А.О. Недержавні організації юридичного спрямування як учасники  публічного управління  / Андрій Олександрович Галай: [Монографія].‒ К.: КНТ, 2015.‒ 408 с.

2.  Моніторинг місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги: результати моніторингу / О.Позняк, А.Галай, О. Матвійчук, та ін.– К.: УГСПЛ, 2017.– 54с.

3.  Галай А. Концепція рівноправності недержавних організацій з державними інститутами у публічному управлінні: питання теорії // Актуальні проблеми правознавства.– Випуск 2.– 2016.– С. 41-46.

4.  Галай Андрій, Галай Вікторія. Індикатори правозахисної паспортизації областей як інструмент громадської експертизи реалізації прав людини місцевою владою // Актуальні проблеми правознавства.– Випуск 3 (7).– 2016.– С. 21-26.

5.  A.Halai, S. Hrechaniuk (2017) Legal clinics in Ukraine: background and prospectives. URL: https://legalclinics.in.ua/wp-content/uploads/Report-LCs-in-Ukraine-11.2017.pdf.