Шкварок Лідія Володимирівна

  Посада: викладач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
Науковий ступінь :
Вчене звання:

ORCID ID:
RESEARCHER ID:


Контакти:
Е-mail: l.shkvarok@tneu.edu.ua
Телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208
Кабінет: 314


Коло наукових інтересів : господарське право, господарський процес, туристична діяльність

 
Наукові праці:

1.      Шкварок Л.В. Договірне право як засіб творення громадянського суспільства в посттоталітарній Україні // Науковий вісник КНУВС. – 2010. – № 3. – С. 77-85.

2.  Шкварок Л.В. Вираження волі та волевиявлення при укладенні правового договору // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 11. – С. 10-14.

3. Шкварок Л.В. Функції приватного договору // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Збірник наукових статей. – Івано-Франківськ, 2011 р. – С.

4.   Шкварок Л.В. Історичні аспекти формування правової думки стосовно власності // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2011 р. – № 3. – С. 44-47.

5.   Шкварок Л.В. Функції договору в приватному в праві // Філософські та методичні проблеми права. Науковий журнал. – К.: КНАВС, 2011. – № 1. – С. 124-134.  

6.  Шкварок Л.В. Доктринальні підходи до з’ясування сутності волі // Актуальні проблеми правознавства: Науковий збірник ЮФ ТНЕУ. / редкол.: М.О.Баймуратов та ін. – Тернопіль: Астон, 2012. – С. 65-72.