Завідувач кафедри психологічних та педагогічних дисциплін

Вихрущ Анатолій Володимирович

 

Посада: завідувач кафедри психологічних та педагогічних дисциплін

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Коло наукових інтересів: педагогічна персонологія; закономірності розвитку освітніх систем

Зовнішній телефон: 23-54-11

Кабінет: 208

Електронна пошта: a.vykhrushch@tneu.edu.ua

Сайт кафедри: http://ppd.tneu.edu.ua

 

 У 1977 р. закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут. Спеціальність «Загальнотехнічні дисципліни і праця з додатковою спеціальністю фізика».

Кандидатська дисертація захищена в 1984 р. Докторська дисертація      "Трудова підготовка учнів у загальноосвітніх школах України (історико - педагогічний аналіз та перспективи)" за спеціальністю 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки захищена в 1994 р.
 Вчене звання професора присвоєно 14 квітня 2011 року.
У 2015 році присвоєно звання "Заслужений працівник освіти України ". У 2015 р. Національна Академія Педагогічних Наук України нагородила  А.В. Вихруща почесним знаком "К.Д. Ушинський ".
Член спеціалізованої вченої ради Д 36.053.01 у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка.
У науковій школі А.В. Вихруща успішно захищено 39 кандидатських і 3 докторських дисертації. У даний час затверджено ще три теми докторських дисертацій.
 Працював зав. кафедри педагогіки Тернопільського педагогічного університету, проректором з наукової роботи, ректором Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти, проректором з виховної роботи ТНЕУ. У 2005 - 2007 рр. - заступник голови Тернопільської ОДА з гуманітарних питань.
Під час президентських виборів  був довіреною особою В. А. Ющенка і П.О. Порошенка.
Запрошувався для читання лекційних курсів у вищі навчальні заклади Польщі (Жешув, Люблін, Ярослав). Наукова співпраця з польськими колегами продовжується і в даний час.
Автор двох нових напрямів у педагогіці: педагогічна персонологія і філософія дидактики.
Під керівництвом А.В. Вихруща колектив кафедри психологічних та педагогічних дисциплін ТНЕУ працює над колективною темою "Закономірності розвитку особистості".                
Автор поетичних збірок: «Розмова з батьком», «Квіти для мами», «Медитація».
 


 

Кафедра психологічних та педагогічних дисциплін


У 1989 р. у Тернопільському фінансово-економічному інституті була створена кафедра педагогіки вищої школи і виробничої педагогіки. Першим керівником кафедри став відомий український вчений Борис Іванович Коротяєв (обраний по конкурсу 04.04.1989 р., наказ № 103-К). Б.І. Коротяєв у 1979 р. захистив докторську дисертацію, з 1981 р. професор.
З 10.10.1993 р. обовязки зав. кафедрою виконував доцент Леонід Пилипович Мокряк.
26.09.1994 р. кафедру очолив доцент Василь Миколайович Ященко (наказ № 256-К). Кафедра педагогіки вищої школи і виробничої педагогіки була перейменована в кафедру прикладної та соціальної педагогіки, а згідно з наказом від 05.12.2002 р. № 672 одержала назву кафедри психологічних та педагогічних дисциплін. При кафедрі було створено дві секції. Секцію психології очолювала доцент Комінко Світлана Богданівна, до складу секції входили також Курант Лідія Семенівна, Юркевич Галина Йосафатівна, Ященко Елеонора Михайлівна. Завідувачем секції педагогіки було призначено Сівака Станіслава Станіславовича. До складу секції входили Василь Миколайович Ященко, Іван Іванович Русинка, Олена Василівна Добенько.   
Для розвитку та діяльності кафедри була розроблена освітньо-виховна та навчальна концепція, яка полягала в тому, що навчальний процес не завершується із закінченням лекційних і практичних занять, а переходить у специфічні форми самоосвіти, самовиховання, індивідуальної самоорганізації особистісної життєдіяльності студента. Для цього були адаптовані зарубіжні психологічні тести, створений консультаційний центр для психологічної допомоги студентам, налагоджена співпраця із соціальним центром, який діяв у структурі виховного управління академії. Викладачі кафедри розробили навчальні праграми з дисциплін кафедри, працівники консультаційного центру (Кучер Г., Корман М., Ященко Е.) організували індивідуальну діагностику студентів, тренінги, мікрогрупові заняття у вихідні дні з найбільш поширених проблем серед студентської молоді: індивідуальна самотність, підвищена тривожність, конфліктні взаємовідносини з рідними та близькими людьми. Пізніше викладачі кафедри організували на базі навчальних дисциплін поглиблене навчання у формі практикумів з усіма студентами академії центр психологічних студій «Перлина».
Для діяльності кафедри та її структурних підрозділів була створена потужна матеріально-технічна база: навчально-виробничі та інтелектуально-освітні площі, комп’ютерна і відеознімальна техніка, забезпечено світлове та звукове підсилення освітньо виховних програм, а також ресурси для проведення кафедральних заходів: вечорів, зутрічей з творчими людьми міста, талановитою студентською молоддю вищих закладів Тернополя.
Все це давало змогу налагодити експерементально-наукові дослідження судентів першого курсу які брали участь у наукових студентських конференціях академії (за вказаний час 114 студентів виступило з науковими повідомленнями та більше двохсот на наукових семінарах кафедри). Наукові гуртки вели творчі викладачі Коваль Оксана Євгенівна, доценти Комінко Світлана Богданівна  та Курант Лідія Семенівна.
Ященко В.М дисертаційне дослідження з етнопедагогіки на тему: «Соціалізація старшокласників України в період соціалістичної доби» виконав в УВУ (м. Мюнхен, ФРН).
Багато років своєрідною берегинею кафедри була старший лаборант Н.О. Розумкевич. Інженер кафедри В.М. Болейчук забезпечував якісний інформаційний супровід навчального процесу.
З 01.09.2007 року обов’язки  зав. кафедри психологічних та педагогічних дисциплін виконувала доцент Лілія Зіновіївна Ребуха.
З 01.09.2008 р. (наказ № 328-К від 29.08.2008р) по даний час кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Вихрущ Анатолій Володимирович.
У 2015 році А.В. Вихрущу присвоєно звання "Заслужений працівник освіти України ", у 2015 р. Національна Академія Педагогічних Наук України нагородила  його почесним знаком "К.Д. Ушинський ".
У науковій школі А.В. Вихруща успішно захищено 39 кандидатських і 3 докторських дисертації. У даний час затверджено ще три теми докторських дисертацій.
А.В. Вихрущ запрошувався для читання лекційних курсів у вищі навчальні заклади Польщі (Жешув, Люблін, Ярослав). Наукова співпраця з польськими колегами продовжується і в даний час.
Він автор двох нових напрямів у педагогіці: педагогічна персонологія і філософія дидактики.
Під керівництвом А.В. Вихруща колектив кафедри психологічних та педагогічних дисциплін ТНЕУ працює над колективною темою   "Закономірності розвитку особистості ".
А.В. Вихрущ автор поетичних збірок: «Розмова з батьком», «Квіти для мами», «Медитація».
З 30 серпня 2010 року до кафедри психологічних та педагогічних дисциплін приєднано секцію безпеки життєдіяльності людини. Очолював секцію доктор медичних наук, професор Олег Йосипович Бакалюк. Варто відзначити, що дана секція має свою славну історію. Її основою була кафедра "Цивільної оборони і медичної підготовки”, створена на базі Тернопільського фінансово-економічного інституту в 1969 р. Наказом № 96 від 25.04.1990 р.  кафедру "ЦО і медичної підготовки” було перейменовано у кафедру "Медико-екологічних і соціальних проблем здоров'я”.
У подальшому на підставі рішення Вченої Ради від 29 вересня 2004 р.  (протокол № 2)  та згідно наказу ректора тоді ще Академії народного господарства (ТАНГ), професора Юрія С. І. (наказ № 639 від 29.10.2004 р.) кафедра "Медико-екологічних і соціальних проблем здоров'я”  була  перейменована на  кафедру "Безпеки життєдіяльності людини”.
Першим завідувачем кафедри  був доцент, кандидат медичних наук Закржевський В.В. (1969-1986 pp.).
З 1986 р. по 2001 р. кафедру очолював доцент, кандидат медичних наук Заячковський А.Г.
З 2001 р. по 2002 р.  обов'язки завідувача кафедри виконував старший викладач Якобчук М.В.
З 2002 р. по 2008 р.  кафедру очолювала кандидат медичних наук, доцент, академік МАБЖ Лукащук-Федик С.В.
З 02.01. 2008 р.  кафедру очолював доктор медичних наук, професор, член Європейської Асоціації Безпеки  Бакалюк О.Й.
На кафедрі працювали:
Свідерський В.В., Ковалик П.В., Бадюк О.Я., Безкоровайна Н.М., Бігуняк Д.А., Колюхов Ю.Г., Оконська Л.Д., Сабала П.Г., Марченко С.П., Дроговоз С.М., Порохняк-Гановська Л.А., Локай С.А., Гордєєва Р.Г., Курко Г.Б., Дембіцька М.П. Для організації роботи велике значення мала професійна робота лаборантів Р.Г. Гордєєвої, Г.І. Савчук, Л.В. Спільніченко.
Крім цього, за вищевказаний період на погодинній основі на кафедрі працювали кандидат економічних наук Надвиничний С.А., Стручок B.C., Кушнір Р.Я., Поляруш Т.О.
Станом на 1 січня 2010 року на кафедрі БЖДЛ працювало 12 співробітників: Бакалюк О.Й., Кузів П.П., Бадюк Р.А., Заячковський А.Г., Лукащук-Федик С.В., Олійник Н.М., Бойко О.В., Русенко Я.Г., Гнатюк О.С.,   Луй З.І., Якобчук M.B., Цетнар Л.Й., старший лаборант Савчук Г.І., лаборант Спільніченко Л.В.
 30 серпня 2010 року кафедру БЖДЛ  - реорганізовано в секцію при кафедрі психологічних і педагогічних дисциплін.
Станом на 1 січня 2011 року у секції  БЖДЛ при кафедрі психологічних та педагогічних дисциплін працювало 6 викладачів: Бакалюк О.Й., Лукащук-Федик С.В., Русенко Я.Г., Олійник Н.М., Луй З.І., Цетнар Л.Й.
Доцентом С.В. Лукащук-Федик виконується докторська дисертація (науковий керівник -  зав. лабораторії превентивного виховання Інституту проблем виховання АПН,  доктор педагогічних наук, проф. В.М. Оржеховська).
Основні навчальні посібники, підготовлені працівниками кафедри: "Безпека життєдіяльності людини" (2005р., упорядники - Лукащук-Федик С.В., Заячковський А.Г., Кашуба П.В.) "Репродуктивна культура особистості"     (2004 р. - автор Лукащук-Федик С.В.); "Медико-соціальні основи здоров'я" (2005 р. - автор Луй З.І.); "Цивільна оборона - як основа цивільного захисту і безпеки життєдіяльності людини (2005 р.,  упорядники - Лукащук-Федик С.В,. Заячковський А.Г.,  РусенкоЯ.Г., Стручок B.C. та ін.); "Валеологія" (2006 р., упорядники - Лукащук-Федик С.В., Бадюк Р.А., Циквас Р.С.); "Проблеми сексуальної та репродуктивної поведінки молоді" (2007 р.,  упорядники - Лукащук-Федик С. В., Поляруш Т.О., Волотовська Н.В.);   Курс лекцій з дисципліни "Безпека життєдіяльності”   (2008 р.,  відповідальний за випуск –д.м.н. професор О.Й. Бакалюк);   "Тести для оцінювання поточного рівня знань для студентів усіх спеціальностей   та форм навчання"   (2008, 2009 рр.,     відповідальний за випуск – д.м.н., професор О.Й. Бакалюк); "Методичні поради для організації самостійної роботи та комп'ютерної оцінки рівня знань студентів з дисципліни "Безпека життєдіяльності”  (2009 р., укладачі - д.м.н., професор О.Й. Бакалюк, ст. викладач М.В. Якобчук).
В науковому активі співробітників кафедри БЖДЛ понад 500 опублікованих наукових та методичних праць. Захищено 31 патент (корисна модель).
Викладачами кафедри отримано вагомі результати в організації наукової роботи та підгоготовці студентів-переможців у Всеукраїнсьій студентській олімпіаді з дисципліни «Безпека життєдіяльності», які тричі з 2008 року ставали переможцями другого туру Всеукраїнської студентської олімпіади серед вузів України які проводилися в м. Харків та м. Суми.                             
    22-23 лютого 2008 року колектив кафедри спільно з МОН України,  Інститутом проблем виховання АПН України, Тернопільською обласною державною адміністрацією, Європейською Асоціацією з безпеки провели І міжгалузеву міжнародну науково-практичну конференцію "Реалізація концепції освіти з БЖД: сучасні проблеми та ефективність інноваційних освітніх технологій”.
Викладачі підтримували постійні наукові зв'язки зі спорідненими кафедрами Київського національного авіаційного університету, Львівського національного університету ім. І. Франка, Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, Тернопільського педагогічного університету ім. В. Гнатюка, Тернопільського інституту економіки підприємництва, Тернопільського технічного університету ім. І. Пулюя, "Центром планування сім'ї" м. Тернополя, Тернопільським обласним центром здоров'я, Одеським національним університетом ім. І. Мечникова, співпрацює із НПЖ "Безпека життєдіяльності" (м. Київ), редакцією часопису "Сімейний лікар" (м. Київ), "Репродуктивне здоров'я в Україні" (м. Київ), Європейською Асоціацією з Безпеки (Польща), Міжнародною Академією Безпеки життєдіяльності (м. Київ), Міжнародною Академією культури безпеки, екології та здоров'я (м. Київ), Міжнародною Асоціацією Безпеки та основ здоров'я (м. Київ), редакціями республіканських медичних журналів.
В останні роки кафедра психологічних та педагогічних дисциплін, використавши досвід минулих років, поступово переходить на якісно новий рівень. Про це переконливо свідчить перелік найважливіших публікацій:
Русинка І.І. Конфліктологія: навч. посіб. / І.І. Русинка. – Т., 2003. – 293 с.
Русинка І.І. Психологія: навч. посіб. / І.І. Русинка. – К.: Знання, 2007. – 367 с.
Психологічна культура особистості: управлінська діяльність / За ред. Анатолія Вихруща, Лідії Орбан-Лембрик, Йоланти Шемпрух. - Тернопіль: Крок, 2011. - 276 с.
Психологія:  навч. посіб. / І.І. Русинка . 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2011. – 407 с.
Коваль, О. Є. Основи психології та педагогіки вищої школи (пам’ятка для аспірантів) : навч.-метод. посіб. / О. Є. Коваль. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – 90 с.
Брич В.Я., Корман М.М. Психологія управління: навч. посіб. / Київ: Кондор-Видавництво, 2013 – 384 с.
Брич В.Я., Корман М.М. Креативний менеджмент: навч. посіб. / Тернопіль: Економічна думка, 2014 – 297 с.
Педагогіка і психологія вищої школи : навч.-метод. посіб. / О. Є. Коваль. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 124 с.
Кафедра психологічних та педагогічних дисциплін є структурним підрозділом юридичного факультету.
З 2014 року на кафедрі працювала відомий фахівець з питань управління навчальними закладами, доктор педагогічних наук    О.С. Боднар.
Важливу роль відіграють договори про співпрацю. Колектив кафедри підписав відповідні документи з Національною Академією Педагогічних Наук України, вищою школою економіки та інновацій (м. Люблін), Суспільною академією наук (м. Лодзь). 
Важливою подією стало ліцензування та акредитація нової спеціальності «Педагогіка вищої школи». Перші магістри які одержали дипломи в 2015 році є запорукою того що кафедра має перспективи розвитку і право на існування в нових умовах.
Головним завданням на найближчі роки є захист викладачами докторських дисертацій, участь у міжнародних проектах, відкриття нової спеціальності психолого-педагогічного спрямування.

У даний час викладачі кафедри працюють над колективною темою «Закономірності розвитку особистості». Важливою подією у житті кафедри стало відкриття, за сприянням ректорату, аспірантури. Перші аспіранти розпочали навчання 1 жовтня 2016р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 
 
 
 

 

Професорсько-викладацький колектив

Ященко Елеонора Михайлівна

 
 
 
Посада: доцент кафедри психологічних та педагогічних дисциплін
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: розвиток та становлення особистості, комунікативна культура
Електронна пошта: e.yaschenko@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 23-54-11
Кабінет: 206

Корман Марія Михайлівна

 
Посада: доцент кафедри психологічних та педагогічних дисциплін
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: психологія управління, емоційний інтелект та становлення лідера, креативний менеджмент, бізнес-тренінг як ефективний метод навчання
Електронна пошта: m.korman@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 23-54-11
Кабінет: 206


Мудрак Марія Афанасіївна

 
Посада:доцент кафедри психологічних та педагогічних дисциплін
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: формування розвитку творчих здібностей студентів вищих педагогічних закладів України
Телефон: 47-50-50,  15-206
Електронна пошта: m.mudrak@tneu.edu.ua 
Кабінет: 206Лукащук-Федик Світлана Володимирівна

 
Посада: доцент кафедри психологічних та педагогічних дисциплін
Науковий ступінь: кандидат медичних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: формування та збереження репродуктивного здоров’я студентської молоді
Телефон: 47-50-50,  15-206
Електронна пошта: s.lukashchuk-fedyk@tneu.edu.ua 
Кабінет: 206Русинка Іван Іванович

 
Посада: доцент кафедри психологічних та педагогічних дисциплін
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент
Коло наукових інтересів: педагогіка формування критичного мислення у студентів; психотехнології управління конфліктами
Телефон: 47-50-50,  15-206
Електронна пошта: i.rusynka@tneu.edu.ua
Кабінет: 206


Щербай Мар'яна Василівна


 
Посада: старший лаборант кафедри психологічних та педагогічних дисциплін
 
Електронна пошта: m.shcherbai@tneu.edu.ua
 
Зовнішній телефон: 23-54-11; 15-206

Кабінет: 206

 


Кафедра психологічних та педагогічних дисциплін


У 1989 р. у Тернопільському фінансово-економічному інституті була створена кафедра педагогіки вищої школи і виробничої педагогіки. Першим керівником кафедри став відомий український вчений Борис Іванович Коротяєв (обраний по конкурсу 04.04.1989 р., наказ № 103-К). Б.І. Коротяєв у 1979 р. захистив докторську дисертацію, з 1981 р. професор.
З 10.10.1993 р. обовязки зав. кафедрою виконував доцент Леонід Пилипович Мокряк.
26.09.1994 р. кафедру очолив доцент Василь Миколайович Ященко (наказ № 256-К). Кафедра педагогіки вищої школи і виробничої педагогіки була перейменована в кафедру прикладної та соціальної педагогіки, а згідно з наказом від 05.12.2002 р. № 672 одержала назву кафедри психологічних та педагогічних дисциплін. При кафедрі було створено дві секції. Секцію психології очолювала доцент Комінко Світлана Богданівна, до складу секції входили також Курант Лідія Семенівна, Юркевич Галина Йосафатівна, Ященко Елеонора Михайлівна. Завідувачем секції педагогіки було призначено Сівака Станіслава Станіславовича. До складу секції входили Василь Миколайович Ященко, Іван Іванович Русинка, Олена Василівна Добенько.   
Для розвитку та діяльності кафедри була розроблена освітньо-виховна та навчальна концепція, яка полягала в тому, що навчальний процес не завершується із закінченням лекційних і практичних занять, а переходить у специфічні форми самоосвіти, самовиховання, індивідуальної самоорганізації особистісної життєдіяльності студента. Для цього були адаптовані зарубіжні психологічні тести, створений консультаційний центр для психологічної допомоги студентам, налагоджена співпраця із соціальним центром, який діяв у структурі виховного управління академії. Викладачі кафедри розробили навчальні праграми з дисциплін кафедри, працівники консультаційного центру (Кучер Г., Корман М., Ященко Е.) організували індивідуальну діагностику студентів, тренінги, мікрогрупові заняття у вихідні дні з найбільш поширених проблем серед студентської молоді: індивідуальна самотність, підвищена тривожність, конфліктні взаємовідносини з рідними та близькими людьми. Пізніше викладачі кафедри організували на базі навчальних дисциплін поглиблене навчання у формі практикумів з усіма студентами академії центр психологічних студій «Перлина».
Для діяльності кафедри та її структурних підрозділів була створена потужна матеріально-технічна база: навчально-виробничі та інтелектуально-освітні площі, комп’ютерна і відеознімальна техніка, забезпечено світлове та звукове підсилення освітньо виховних програм, а також ресурси для проведення кафедральних заходів: вечорів, зутрічей з творчими людьми міста, талановитою студентською молоддю вищих закладів Тернополя.
Все це давало змогу налагодити експерементально-наукові дослідження судентів першого курсу які брали участь у наукових студентських конференціях академії (за вказаний час 114 студентів виступило з науковими повідомленнями та більше двохсот на наукових семінарах кафедри). Наукові гуртки вели творчі викладачі Коваль Оксана Євгенівна, доценти Комінко Світлана Богданівна  та Курант Лідія Семенівна.
Ященко В.М дисертаційне дослідження з етнопедагогіки на тему: «Соціалізація старшокласників України в період соціалістичної доби» виконав в УВУ (м. Мюнхен, ФРН).
Багато років своєрідною берегинею кафедри була старший лаборант Н.О. Розумкевич. Інженер кафедри В.М. Болейчук забезпечував якісний інформаційний супровід навчального процесу.
З 01.09.2007 року обов’язки  зав. кафедри психологічних та педагогічних дисциплін виконувала доцент Лілія Зіновіївна Ребуха.
З 01.09.2008 р. (наказ № 328-К від 29.08.2008р) по даний час кафедру очолює доктор педагогічних наук, професор Вихрущ Анатолій Володимирович.
У 2015 році А.В. Вихрущу присвоєно звання "Заслужений працівник освіти України ", у 2015 р. Національна Академія Педагогічних Наук України нагородила  його почесним знаком "К.Д. Ушинський ".
У науковій школі А.В. Вихруща успішно захищено 39 кандидатських і 3 докторських дисертації. У даний час затверджено ще три теми докторських дисертацій.
А.В. Вихрущ запрошувався для читання лекційних курсів у вищі навчальні заклади Польщі (Жешув, Люблін, Ярослав). Наукова співпраця з польськими колегами продовжується і в даний час.
Він автор двох нових напрямів у педагогіці: педагогічна персонологія і філософія дидактики.
Під керівництвом А.В. Вихруща колектив кафедри психологічних та педагогічних дисциплін ТНЕУ працює над колективною темою   "Закономірності розвитку особистості ".
А.В. Вихрущ автор поетичних збірок: «Розмова з батьком», «Квіти для мами», «Медитація».
З 30 серпня 2010 року до кафедри психологічних та педагогічних дисциплін приєднано секцію безпеки життєдіяльності людини. Очолював секцію доктор медичних наук, професор Олег Йосипович Бакалюк. Варто відзначити, що дана секція має свою славну історію. Її основою була кафедра "Цивільної оборони і медичної підготовки”, створена на базі Тернопільського фінансово-економічного інституту в 1969 р. Наказом № 96 від 25.04.1990 р.  кафедру "ЦО і медичної підготовки” було перейменовано у кафедру "Медико-екологічних і соціальних проблем здоров'я”.
У подальшому на підставі рішення Вченої Ради від 29 вересня 2004 р.  (протокол № 2)  та згідно наказу ректора тоді ще Академії народного господарства (ТАНГ), професора Юрія С. І. (наказ № 639 від 29.10.2004 р.) кафедра "Медико-екологічних і соціальних проблем здоров'я”  була  перейменована на  кафедру "Безпеки життєдіяльності людини”.
Першим завідувачем кафедри  був доцент, кандидат медичних наук Закржевський В.В. (1969-1986 pp.).
З 1986 р. по 2001 р. кафедру очолював доцент, кандидат медичних наук Заячковський А.Г.
З 2001 р. по 2002 р.  обов'язки завідувача кафедри виконував старший викладач Якобчук М.В.
З 2002 р. по 2008 р.  кафедру очолювала кандидат медичних наук, доцент, академік МАБЖ Лукащук-Федик С.В.
З 02.01. 2008 р.  кафедру очолював доктор медичних наук, професор, член Європейської Асоціації Безпеки  Бакалюк О.Й.
На кафедрі працювали:
Свідерський В.В., Ковалик П.В., Бадюк О.Я., Безкоровайна Н.М., Бігуняк Д.А., Колюхов Ю.Г., Оконська Л.Д., Сабала П.Г., Марченко С.П., Дроговоз С.М., Порохняк-Гановська Л.А., Локай С.А., Гордєєва Р.Г., Курко Г.Б., Дембіцька М.П. Для організації роботи велике значення мала професійна робота лаборантів Р.Г. Гордєєвої, Г.І. Савчук, Л.В. Спільніченко.
Крім цього, за вищевказаний період на погодинній основі на кафедрі працювали кандидат економічних наук Надвиничний С.А., Стручок B.C., Кушнір Р.Я., Поляруш Т.О.
Станом на 1 січня 2010 року на кафедрі БЖДЛ працювало 12 співробітників: Бакалюк О.Й., Кузів П.П., Бадюк Р.А., Заячковський А.Г., Лукащук-Федик С.В., Олійник Н.М., Бойко О.В., Русенко Я.Г., Гнатюк О.С.,   Луй З.І., Якобчук M.B., Цетнар Л.Й., старший лаборант Савчук Г.І., лаборант Спільніченко Л.В.
 30 серпня 2010 року кафедру БЖДЛ  - реорганізовано в секцію при кафедрі психологічних і педагогічних дисциплін.
Станом на 1 січня 2011 року у секції  БЖДЛ при кафедрі психологічних та педагогічних дисциплін працювало 6 викладачів: Бакалюк О.Й., Лукащук-Федик С.В., Русенко Я.Г., Олійник Н.М., Луй З.І., Цетнар Л.Й.
Доцентом С.В. Лукащук-Федик виконується докторська дисертація (науковий керівник -  зав. лабораторії превентивного виховання Інституту проблем виховання АПН,  доктор педагогічних наук, проф. В.М. Оржеховська).
Основні навчальні посібники, підготовлені працівниками кафедри: "Безпека життєдіяльності людини" (2005р., упорядники - Лукащук-Федик С.В., Заячковський А.Г., Кашуба П.В.) "Репродуктивна культура особистості"     (2004 р. - автор Лукащук-Федик С.В.); "Медико-соціальні основи здоров'я" (2005 р. - автор Луй З.І.); "Цивільна оборона - як основа цивільного захисту і безпеки життєдіяльності людини (2005 р.,  упорядники - Лукащук-Федик С.В,. Заячковський А.Г.,  РусенкоЯ.Г., Стручок B.C. та ін.); "Валеологія" (2006 р., упорядники - Лукащук-Федик С.В., Бадюк Р.А., Циквас Р.С.); "Проблеми сексуальної та репродуктивної поведінки молоді" (2007 р.,  упорядники - Лукащук-Федик С. В., Поляруш Т.О., Волотовська Н.В.);   Курс лекцій з дисципліни "Безпека життєдіяльності”   (2008 р.,  відповідальний за випуск –д.м.н. професор О.Й. Бакалюк);   "Тести для оцінювання поточного рівня знань для студентів усіх спеціальностей   та форм навчання"   (2008, 2009 рр.,     відповідальний за випуск – д.м.н., професор О.Й. Бакалюк); "Методичні поради для організації самостійної роботи та комп'ютерної оцінки рівня знань студентів з дисципліни "Безпека життєдіяльності”  (2009 р., укладачі - д.м.н., професор О.Й. Бакалюк, ст. викладач М.В. Якобчук).
В науковому активі співробітників кафедри БЖДЛ понад 500 опублікованих наукових та методичних праць. Захищено 31 патент (корисна модель).
Викладачами кафедри отримано вагомі результати в організації наукової роботи та підгоготовці студентів-переможців у Всеукраїнсьій студентській олімпіаді з дисципліни «Безпека життєдіяльності», які тричі з 2008 року ставали переможцями другого туру Всеукраїнської студентської олімпіади серед вузів України які проводилися в м. Харків та м. Суми.                             
    22-23 лютого 2008 року колектив кафедри спільно з МОН України,  Інститутом проблем виховання АПН України, Тернопільською обласною державною адміністрацією, Європейською Асоціацією з безпеки провели І міжгалузеву міжнародну науково-практичну конференцію "Реалізація концепції освіти з БЖД: сучасні проблеми та ефективність інноваційних освітніх технологій”.
Викладачі підтримували постійні наукові зв'язки зі спорідненими кафедрами Київського національного авіаційного університету, Львівського національного університету ім. І. Франка, Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, Тернопільського педагогічного університету ім. В. Гнатюка, Тернопільського інституту економіки підприємництва, Тернопільського технічного університету ім. І. Пулюя, "Центром планування сім'ї" м. Тернополя, Тернопільським обласним центром здоров'я, Одеським національним університетом ім. І. Мечникова, співпрацює із НПЖ "Безпека життєдіяльності" (м. Київ), редакцією часопису "Сімейний лікар" (м. Київ), "Репродуктивне здоров'я в Україні" (м. Київ), Європейською Асоціацією з Безпеки (Польща), Міжнародною Академією Безпеки життєдіяльності (м. Київ), Міжнародною Академією культури безпеки, екології та здоров'я (м. Київ), Міжнародною Асоціацією Безпеки та основ здоров'я (м. Київ), редакціями республіканських медичних журналів.
В останні роки кафедра психологічних та педагогічних дисциплін, використавши досвід минулих років, поступово переходить на якісно новий рівень. Про це переконливо свідчить перелік найважливіших публікацій:
Русинка І.І. Конфліктологія: навч. посіб. / І.І. Русинка. – Т., 2003. – 293 с.
Русинка І.І. Психологія: навч. посіб. / І.І. Русинка. – К.: Знання, 2007. – 367 с.
Психологічна культура особистості: управлінська діяльність / За ред. Анатолія Вихруща, Лідії Орбан-Лембрик, Йоланти Шемпрух. - Тернопіль: Крок, 2011. - 276 с.
Психологія:  навч. посіб. / І.І. Русинка . 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2011. – 407 с.
Коваль, О. Є. Основи психології та педагогіки вищої школи (пам’ятка для аспірантів) : навч.-метод. посіб. / О. Є. Коваль. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – 90 с.
Брич В.Я., Корман М.М. Психологія управління: навч. посіб. / Київ: Кондор-Видавництво, 2013 – 384 с.
Брич В.Я., Корман М.М. Креативний менеджмент: навч. посіб. / Тернопіль: Економічна думка, 2014 – 297 с.
Педагогіка і психологія вищої школи : навч.-метод. посіб. / О. Є. Коваль. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 124 с.
Кафедра психологічних та педагогічних дисциплін є структурним підрозділом юридичного факультету.
З 2014 року на кафедрі працювала відомий фахівець з питань управління навчальними закладами, доктор педагогічних наук    О.С. Боднар.
Важливу роль відіграють договори про співпрацю. Колектив кафедри підписав відповідні документи з Національною Академією Педагогічних Наук України, вищою школою економіки та інновацій (м. Люблін), Суспільною академією наук (м. Лодзь). 
Важливою подією стало ліцензування та акредитація нової спеціальності «Педагогіка вищої школи». Перші магістри які одержали дипломи в 2015 році є запорукою того що кафедра має перспективи розвитку і право на існування в нових умовах.
Головним завданням на найближчі роки є захист викладачами докторських дисертацій, участь у міжнародних проектах, відкриття нової спеціальності психолого-педагогічного спрямування.

У даний час викладачі кафедри працюють над колективною темою «Закономірності розвитку особистості». Важливою подією у житті кафедри стало відкриття, за сприянням ректорату, аспірантури. Перші аспіранти розпочали навчання 1 жовтня 2016р.